Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Postřeh II.
Na stole rozložíme větší množství (30--50 ks) drobných předmětů (knoflíky, šroubky, známky, kamínky...) a přikryjeme je ručníkem, prostěradlem, atd. tak, aby hráči neviděli, o vedoucí hry pak na chvíli (cca 20--30 vteřin) předměty odkryje a hráčům ukáže. Složitější způsob bodování je ten, že za každý správně určený předmět započteme 1 bod, za napsaný předmět, který nebyl vystaven se dva body strhnou, a za vystavený a nenapsaný; se strhne jeden bod. Zkoušku lze několikrát opakovat. Zajímavé je testovat časovou závislost paměti tím, že po delší době (asi 2 hodiny), požádáme hráče o nové zapsání předmětů, které viděli.
 • Druh: smyslová
 • Místo: u stolu
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: otom ma
 • Pomůcky: libovolné drobné předměty (30--50 ks), stopky
 
Popletená
Kolik družstev se zúčastní hry, tolik souborů drobných předmětů si připravíme na různá místa v klubovně. Družstva pak soubory obcházejí, na každý smějí hledět pouze minutu a nakonec dostanou deset minut na sepsáni seznamů co kde bylo. Úkol je ztížen tím, že všechna družstva vyšlou k soupeřům své zástupce, aby tam rušili, mátli a zpochybňovali. Nesmějí se však protihráčů dotýkat.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: předměty
 
Opisování čísel
Po lese jsou rozmístěna trojciferná čísla. Děti vyzbrojené tužkou a papírem se prodírají houštinami a křovinami a hledají ona čísla. Počet čísel je předem znám. Má-li někdo všechna čísla, jde k rozhodčímu a ten mu zapíše čas. Po určité době se hra ukončí. U těchto hráčů si zapíšeme počet nalezených čísel.
 • Druh: smyslová
 • Místo: les
 • Délka: 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kartičky s~čísly, tužka a papír
 
Odhad času II.
Členové družinek utvoří zástupy. Postupně pak vychází, odhadem 30 sekund něco dělají a pak se jdou zařadit. Až se všichni vystřídají stopne se čas a porovná se s teoreticky zjištěným (hráčů*30) sekund. Která družinka byla nejblíže, vyhrává. Vedoucí může též určit čas, např. 30 min. Děti mají za úkol tento čas co nejpřesněji odhadnout a jeho uplynutí nahlásit vedoucímu. Vedoucí si přesný čas, kdy mu hráč hlásil, že si myslí, že čas už uplynul, zapíše. Jakmile toto učiní i poslední člen oddílu, vyhlásí vedoucí, kdo se nejblíže trefil. Pozn. nikdo nesmí používat hodinky.
 • Druh: smyslová
 • Místo: louka, místnost, i jinde
 • Délka: 10 min
 • Hráči: družinky 9--13
 • Pomůcky: stopky
 
Nedejte se ošidit!
Vedoucí hry rozhodí na stůl hromádku různých mincí--pětníky, desetníky, dvacetníky, padesátníky, koruny, dvoukoruny, pětikoruny i desetikoruny. Na stole, na který musí všichni hráči dobře vidět, je nechá chvilku ležet, a pak je rychle sebere. Během doby, kdy peníze leží na stole, je musí hráči rychle spočítat nebo alespoň odhadnout celkovou částku. Kdo první vysloví přesnou sumu, kterou mince představují, získává bod. Bod se přiděluje i za nepřibližnější údaj. Vítězí ten, kdo první dosáhne určeného počtu bodů.
 • Druh: smyslová
 • Místo: u stolu
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: větší počet různých mincí
 
Nastoupená družina
a obrátili se čelem k ostatním. Tito dva mají přesně minutu k tomu, aby si mohli prohlédnout všechny, kteří stojí nastoupeni v řadě, a zapamatovat si vzhled každého hráče, podrobnosti jeho oblečení. Pak je organizátor hry požádá, aby na chví-li odešli z místnosti. Nyní navrhneme všem ostatním, aby si něco změnili na svém vzhledu (vyměnili bundy, vyhrnuli rukávy apod.). Hádači pak po jednom přichází. Každý musí říci, jaké změny zpozoroval na vzhledu svých kamarádů. Není třeba na ně pospíchat. Spočítáme všechno, co bylo řečeno správně. Zvítězí ten, kdo zpozoroval více změn.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: tojí
 • Pomůcky:
 
Naslouchání
Určeným úsekem různými směry prochází několik družstev. Uprostřed prostoru stojí stráž (ve dne se zavázanýma očima), která naslouchá a určuje směr, odkud uslyší kroky. Hráč, jehož místo stráž přesně určí, vypadává ze hry. Vítězí družstvo, které prošlo střeženým terénem a ztratilo nejméně hráčů.
 • Druh: smyslová
 • Místo: terén
 • Délka: 50 min
 • Hráči: skupiny a jeden
 • Pomůcky:
 
Nákup
Dvojice obdrží papírek se seznamem, co má nakoupit a naučí se jej nazpaměť. Potom se vydají do obchodu nakupovat (seznam pochopitelně zapomenou doma). Obchod představuje stůl, na kterém jsou vyskládány papírky se jménem zboží lícem dolů. Zboží je 3$ imes$ více druhů než se má koupit a od všeho je tolik kusů, kolik je družinek. Hráči postupně obracejí papírky a hledají to ,,jejich' zboží. Každou nesprávnou kartičku musí obrátit zase lícem dolů. Až si jsou jisti, že mají vše, jdou za porotou. Hodnotí se rychlost a správnost nákupu.
 • Druh: smyslová
 • Místo: místnost
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: ,,zboží'
 
Na postřeh
Ten, kdo hru povede, si připraví nějaký drobný předmět, který si ostatní dobře prohlédnou. Potom se vzdálí a vedoucí předmět schová tak, aby ho bylo sice vidět, ale ne na první pohled. Hráči pak zase přijdou a věc hledají, ale jen očima, nesmí na nic sahat, shýbat se, na nic vystupovat. Kdo hledanou věc uvidí, oznámí to nenápadně vedoucímu. Když všichni nebo alespoň většina předmět nalezla, oznámí vedoucímu pořadí, v jakém hráči předmět nalezli.
 • Druh: smyslová
 • Místo: zařízená místnost
 • Délka: do 20 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: drobný předmět dle vlastního výběru
 
Na pátrače
Vedoucí je na vyvýšeném místě a tam něco dělá. Schovaní hráči si úkony znamenají. Správný úkon 3b, uvidí-li je vedoucí -2b.
 • Druh: smyslová
 • Místo: vyvýšené místo
 • Délka: 30--45 min
 • Hráči: jednotlivci 12--14
 • Pomůcky:
 
Na kukačku
Jeden hráč, kukačka, se schová v lese a občas zakuká. Ostatní hráči ji hledají. Ten, kdo kukačku najde první, stává se při další hře kukačkou.
 • Druh: smyslová
 • Místo: hustý les
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady a jeden $>$7
 • Pomůcky:
 
Na králíka
Další ze schovávacích her, tentokrát hrávaná zejména v klubovně. Na počátku hry je jeden drobný předmět označen za králíka. Jedna osoba zůstane v klubovně a králíka někam ukryje. Králík musí být schován nenápadně, ale tak, aby byl z nějakého pohledu vidět. Když je králík ukryt, ostatní vejdou do klubovny a hledají jej. Kdo schovanou věc najde, posadí se na židli. Zkušení hráči nedají ani výrazem najevo, že králíka již našli a ještě chvíli předstírají, že ho hledají, aby nepřivedli na stopu ostatní hráče. Poslední hledající je označen za slepuchu slepáckou. Ten, kdo se posadil první, vyhrál, vyjme králíka z úkrytu a schovává jej v příštím kole.
 • Druh: smyslová
 • Místo: vybavená místnost
 • Délka: krátká
 • Hráči: dohromady 8--12
 • Pomůcky: libovolný předmět
 
Na kouzelnou hůlku
Tohle je jedna z našich oblíbených schovávaček. Ke hře je potřeba kouzelná hůlka, představuje ji asi na prst silná, nejméně dvacet centimetrů dlouhá vyřezávaná hůlka. Jeden z hráčů hůlku schovává, určí tedy ostatním, kterým směrem se mají dívat a za jejich zády pak hůl někam skryje. Při tom musí dodržet pravidlo, že alespoň polovina hůlky musí být z nějakého místa viditelná. Poté oznámí, kde zhruba se hůlka nalézá. (řekne např.: není dále než pět kroků od tamtoho modřínu) Ostatní se hůlku vydají hledat. Kdo ji první nalezne, sebere ji, zvedne ji nad hlavu a zavolá kouzelnou formulku: "Já ji mám a nikomu ji nedám." Dokud není formulka zavolaná, může mu hůlku kdokoliv sebrat a pokusit se o totéž. Kdo to dokáže, může v příštím kole schovávat.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dohromady 8--11
 • Pomůcky: vyřezávaná hůlka
 
Na bystrozrakého
Na vzdálenost, ve které je možno ještě rozeznat omezené pohyby, pošleme hráče, který provádí ve volných časových intervalech různé úkony, jak nejrychleji dovede. Například čistí si zuby, zvedne paži, udělá dřep a podobně. Hráči mají zapsat (či pouze zapamatovat) každý pohyb a odevzdat po ukončení vedoucímu.
 • Druh: smyslová
 • Místo: terén
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Města
Vedoucí napíše do dvou sloupců po desíti jménech různých měst. Potom oznámí číslo sloupce (první, druhý) a předčítá zvolna jejich města. Asi za minutu po přečtení oznámí, který sloupec mají hráči zpaměti napsat. Dokáže někdo zapamatovat si a napsat všech 10 měst?
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
Máš dobrý čich?
Připravte několik papírových pytlíků všechny stejné a vložte do každého věc, která vydává zvláštní vůni například do jednoho nakrájenou cibuli, do dalšího kávu, růžové okvětní lístky, kůži, anýz, pomerančovou kůru atd. Postavte tyto pytlíky do řady kousek stranou a pak posílejte jednoho hráče po druhém, aby kolem nich přešli, a pět vteřin ke každému čichali. Na konci mají minutu na to, aby napsali po paměti nebo odříkali vedoucímu ve správném pořadí jména různých věci, které poznali čichem.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: aromatické věci v~pytlících
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Ztracená ATLANTIDA…
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 12. 08. 2023
Pořadatel: Zicherka, z.s.
6699 KčDetail
 
 
TRAHAK CAMP Tramp …
Zaměření: Hasičský tábor
Začátek: 15. 07. 2023
Pořadatel: KVH COMBAT PRA…
5200 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.