Táborové hry

Výroba čehokoli

Kdysi klasické činnosti dětí má dnešní městské dítě možnost dělat poměrně zřídka. Velkým zážitkem se může stát výroba vodního mlýna, nebo hráze na potoku, výroba plotu nebo obyčejného žebříku, po kterém se dá bezpečně vylézt aspoň do dvou metrů. Vše se vyrábí z dostupného materiálu (děti mohou od vedoucích dostat provázek). Zábavné může být rovněž zakládání ohně bez zápalek či zapalovače, výroba mečů, tvorba funkční lodě z přírodních materiálů (provázek mohou dostat). Hodnotí se velikost, krása, originalita, nosnost, nepotopitelnost.

Druh: praktická
Místo: venku
Délka: 120 min.
Vybavení: provázek
Hráčů: dohromady
Vejce a já

Úkolem hráčů je co nejrychleji uvařit vajíčka a to tak, aby se vařilo 3 metry nad zemí.

Druh: praktická
Místo: v přírodě
Délka: 30 min
Vybavení: syrová vajíčka, zápalky
Hráčů: skupiny
Vaření vody o závod

Nejdřív nasekejte dostatek dřeva. Máte na to 3 minuty. Postavte misku nebo kozlík na kameny nebo je zavěste na tyčku. Závodník musí všechno dělat sám. Voda musí bublat po celém povrchu, jinak nevaří. Když závodníkovi první zápalka zhasne, je mu obvykle povolena druhá, ale za trest se mu přičtou k času 2 minuty. Není dovoleno použít žádných jiných pomůcek kromě těch, které byly uvedeny.

Druh: praktická
Místo: nehořlavé
Délka: 30 min
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci
Vaření jedů

V lese se rozhází lístečky. Na každém z nich je grafická značka (kolečko, čtvereček) a text. Stejná značka se vyskytuje vždy na dvou lístečcích: na jednom z nich je dále uveden název čarodějné přísady (muší noha, hadí ocásek), na druhém je název byliny (kopřiva, malina). Volíme jen nezávadné byliny, takové, z nichž lze uvařit čaj. V první fázi hráči jednotlivých družstev bez papíru a tužky obíhají lístečky a pomáhají vytvářet slovník (muší noha = kopřiva, hadí ocásek = malina). Hráč vždy v terénu vyhledá lísteček, zapamatuje si značku a text a běží ke svému vedoucímu, který vše zapisuje. Po 10ti minutách od začátku hledání obdrží skupiny kotlík s vodou, sirky a složení požadovaného ,,jedu' (tři muší nohy a půl hadího ocásku). Jakmile hráči naleznou překlad všech ingrediencí, začnou z nich vařit čaj. Vítězí družstvo, které nejrychleji uvařilo čaj ze správných přísad a nejlépe po sobě zahladilo ohniště.

Druh: praktická
Místo: nehořlavé
Délka: 60 min
Vybavení: kotlík, voda, sirky, lístečky
Hráčů: skupiny
Vaření čaje

Hraje několik družstev, v každém družstvu musí být jedna zodpovědná osoba (instruktor, velké dítě). Každé družstvo dostane kotlík s vodou, případně sirky. Dále dostanou hodinový limit, ve kterém mají vyrobit co nejlepší čaj. Čaj se má donést na základnu (místo, kde byla hra vyhlášena). Je povoleno: Přepadnout cizí družinu, vylít jim čaj, ukrást kotlík, vodu, sirky Rozdělit skupinu Vše co není zakázáno Není povoleno: (v tomto pořadí) Při přípravě čaje použít cokoliv co hráči nedostali na začátku, neukradli jiné družině nebo nenašli v lese Zapálit les nebo louku Vařit čaj blíže než 132 m od základny Napadnout cizí družinu 10 minut před koncem hry nebo později Ztratit se blíže než 2 km od základny Vzdálit se od základny více jak na 2 km Opařit se

Druh: praktická
Místo: nehořlavé
Délka: 60 min
Vybavení: kotlík, voda, sirky
Hráčů: skupiny
Uzly v kroužku

Obcházející hráč vloží najednou uzlovačku někomu do rukou, řekne libovolný uzel a vyběhne dokola kolem kruhu. Hráč, který uzlovačku dostal, musí daný uzel uvázat dříve, než k němu obíhající hráč znovu přiběhne. Neuváže-li, vymění si role. Uváže-li, hra pokračuje dále.

Druh: praktická
Místo: kdekoli
Délka: 5 min
Vybavení: uzlovačka
Hráčů: tvoří
Uzlovka

Dva hráči uchopí provaz, každý na jednom konci. Každý z obou hráčů má za úkol udělat na svém konci provazu jakýkoli uzel, ale vzájemně si v tom brání tím, že jeden druhému provazem škube, trhá, viní a podobně. Vítězí ten, kdo udělá uzel dříve.

Druh: praktická
Místo: kdekoli
Délka: 5 min
Vybavení: jeden delší provaz
Hráčů: dva
Utajený kuchař

Družstva dostanou za úkol uvařit soupeři nepozorováni oběd. Zároveň se ti, které nelze k přípravě využít, vydávají jako zvědové do okolí hledat místa, kde vaří ostatní. Družiny se hodnotí dle kvality pokrmu, kolik družin je našlo a kolik družin objevili oni sami.

Druh: praktická
Místo: v přírodě
Délka: 60 min
Vybavení: potraviny, zápalky
Hráčů: skupiny
Šikovnost

Jedná se opět o soutěž jednotlivců a úkolem je v určitém limitu přeseknout co největší počet šišek.

Druh: praktická
Místo: u špalku
Délka: 45 min
Vybavení: smrkové šišky, sekera
Hráčů: jednotlivci
Střecha

Na okrajích města stála kdysi obecní nouzová kolonie, baráky pro chudé jen ze dřeva a vlnitého plechu. Jelikož se přestala vydávat povolení na stavbu, chudí neměli již kde bydlet. Když byl někdo přistižen, že zde staví barák musel ho zbourat a odejít. Ovšem existoval jeden italský zákon, že dům, který má dokončenou střechu a je obydlený, smí zůstat stát, i kdyby byl na cizím pozemku. Oddíl se rozdělí na dvě družstva. První družstvo představuje policisty a druhé chudáky. Policisté hlídají vytyčené málo přehledné území a chudáci (rozděleni po dvojicích) vnikají do tohoto území za účelem postavit si obydlí. Každá dvojice chudáků má u sebe stan a pokud se jim podaří jej celý postavit aniž je policisté chytnou získají bod. Chytnou-li je dříve odevzdají papírový lístek. Pokud mají již stan postavený, přivolají halasením policistu, ten vydá potvrzení o úspěšnosti stavby a chudáci mohou jít zkusit štěstí kousek dál.

Druh: praktická
Místo: členitý terén o rozloze 1 km$^2$
Délka: 1--2 hodiny
Vybavení: stan pro dvojici
Hráčů: dvojice a skupina
Soutěž zručnosti

Vezměte obyčejnou laťku nebo tyčku dlouhou asi 120 cm. Rozřežte ji na třiceticentimetrové díly a vyřaďte ty, které mají uprostřed velké suky. Pak dostane každý závodník jeden díl a začne z něho vyrábět podpalovač. To znamená, že z něho řeže dlouhé třísky, které však. nesmí od laťky úplně oddělit. Všichni začnou pracovat současně na znamení a odloží nůž buď za minutu, nebo když někdo úkol dokončí. Za dokonalý podpalovač dostanou 100 bodů. Za každou třísku, která odpadne od dřeva, se jim strhne 5 bodů, 5 bodů ztrácejí i za každou třísku kratší než 10 cm. Další body se připočítávají za špatný způsob práce. Závodníci mají zhotovit dokonalý podpalovač, kterým rychle a bezpečně zažehnou oheň jedinou zápalkou. Tuto zábavnou soutěž pořádáme odpoledne a podpalovače schováváme na podpálení večerního táborového ohně.

Druh: praktická
Místo: venku u lesa
Délka: 5 min
Vybavení: tyčky, nože
Hráčů: dohromady
Sdružený závod

Vypsali jsme cenu pro toho, kdo získá nejvíc bodů za uvedené úkoly: čím se liší od javoru klenu. a čeho použijeme jako protijedu. Prvních dvacet soutěžících vždy dostalo body, jenž byly uděleny podle bodového součtu.

Druh: praktická
Místo: letní tábor
Délka: 60 min
Vybavení: dle požadavků závodníků
Hráčů: jednotlivci
Rozdělej oheň křesáním

Ztrouchnivělé dřevo, hřbetem nože či pilníkem jezdíme po křemenu tak, aby jiskry dopadaly na troud. Kdo přijde na způsob, kdo to udělá nejrychleji,...?

Druh: praktická
Místo: louka
Délka: libovolná
Vybavení:
Hráčů: družinky $>$14
Přepalování provázků

Palivo sbírat vymezenou dobu, pak udělat oheň a pomocí něj přepálit provázek zavěšený v určité výšce nad něj. Poté zahladit stopy. Družinky soutěží v rychlosti přepalování. (+ potom lze hledat za body ohniště druhého).

Druh: praktická
Místo: louka
Délka: libovolná
Vybavení: potřeby pro rozdělání ohně, provázek
Hráčů: družinky 8--14
Překonání potoka

Družiny mají za úkol překonat nějakým způsobem potok (samozřejmě se nesmí použít most). Na druhém břehu jsou na víčku položeny korálky. Za každý přenesený korálek je 1 bod. Každý může jít pouze jednou a nést pouze jeden korálek. Kdo se namočí, vypadává.

Druh: praktická
Místo: u potoka
Délka: 45 min.
Vybavení: sekery, pily, korálky
Hráčů: skupiny
Provázková pošta

Propojte všechny stany provázkovým vedením. (Provázek vede od stanu ke stanu.) První stan vyšle morseovkou (zřetelným taháním provázku: dlouhý tah je čárka, krátký je tečka) nějaké slovo do sousedního stanu, ten slovo předá.

Druh: praktická
Místo: stanový tábor
Délka: 30 min
Vybavení: provázek
Hráčů: obyvatelé stanů
Oheň v kruhu

Družina má za úkol uvařit vodu na ohništi, které leží ve třímetrovém kruhu, do kterého nesmí nikdo šlápnout (poloměr=3m). Úkol je časově omezen.

Druh: praktická
Místo: venku
Délka: 1 hodina
Vybavení: sirky, sekera (?)
Hráčů: skupiny
Oheň přes vodu

Na jedné straně rybníka hoří oheň (jeden pro všechny skupiny). Úkolem hráčů je pomocí vlastnoručně vyrobené lodě převézt oheň na druhou stranu. Družstva tedy z přírodních materiálů (a dodaného provázku) vyrobí loď. Z hořícího ohně si vezmou libovolnou součást (uhlík, dřevo) a naloží ji na loď. Plavidlo lze pohánět ze břehu pomocí provázku, nebo postrkováním z vody. Ve vodě může být libovolný počet hráčů, nikdo však nesmí loď nadlehčovat. Část ohniště se dopraví na druhou stranu, kde se s její pomocí zapálí další oheň (každá skupina vlastní). Tento oheň musí 5 minut viditelně hořet. Vítězí družstvo, které celou akci provede nejrychleji a bez újmy na zdraví.

Druh: praktická
Místo: u vody
Délka: 3 hodiny
Vybavení: přírodniny
Hráčů: družstva
Nákupní horečka

Každý hráč dostane 1 Kč. Jeho úkolem je nakoupit za ni co nejvíce věcí.

Druh: praktická
Místo: ve městě
Délka: 2 min až 3 dny
Vybavení: pro každého 1~Kč
Hráčů: jednotlivci
Najdi raněného

Po lese jsou nahodile rozmístěni slabě úpící zranění s cedulkou a popisem zranění (kulka v hlavě tělo studené). Hráči se rozeběhnou je hledat. U každého raněného si přečtou popis zranění a po zralé úvaze jej správně ošetří. Za chyby připočteme trestné sekundy. {sl Umělou krev vytvoříme smísením řídkého škrobu a potravinářské červené.}

Druh: praktická
Místo: louka, pole, les
Délka: libovolná
Vybavení: cedulky
Hráčů: jednotlivci 12--15

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.