Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Řekni jméno
je první a začíná hru: dá svému sousedovi po levici za úkol říci například křestní jméno od písmene B. Nevzpomene-li si hráč do deseti vteřin, ztrácí bod. Vzpomene-li si včas, dostává bod. Body se každému hráči zapisuji na papír k jeho jménu. Pak tento hráč sám dává úkol opět svému sousedu po levici. Tentokrát může úkol znít například: 'Řekni nějaký druh ovoce od písmene A!' Další hráč třeba: 'Město od R' nebo: 'Řeka od S'. Hraje se na jména osob, měst, řek, států, ovoce, zeleniny, zvířat. Jméno kteréhokoli z těchto určených námětů od kteréhokoli písmene může hráč od svého souseda po levici požadovat, když na něho dojde řada. Ale sám takové jméno musí znát! Nevzpomene-li si na něho vyzvaný soused, musí mu jméno sám říci jako doklad toho, že takové jméno opravdu existuje. (Jinak by mu mohl 'napařit' třeba 'zeleninu od Y', a tak by vyzvaného už předem připravil o bod, neboť taková zelenina není a nebude, jejíž jméno by od ypsilonu začínalo.)
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: edí v~
 • Pomůcky:
 
Roztržitý autor
Předem si připravíme text stejný pro všechny hráče. Bude to třeba nějaká povídka, ve které jsou vynechaná určitá slova nebo písmena. Úkolem hrajících je ve stanovené době text doplnit. Úloha může být různě těžká podle vyspělosti hráčů. Záleží na tom, kolik je vypuštěno písmen nebo slov.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: pro každého předem připravený text
 
Přesmyčky
Napište na tabuli těchto 20 slov: 1. RAPAH, 2. BORN, 3. PETLICE, 4. ŇLZPE, 5. PEKÍS, 6. ČEBŘÍT, 7. CHÁOND, 8. ORSTVAA, 9. ÍSÚT, 10. VIJAHAL, 11. BORÁT, 12. RŘOVEP, 13. JOOMNZ, 14. BŇŘTEO, 15. MUŠPRKE, 16. ČÍNJI, 17. KŠVOVY, 18. OOOCMLU, 19. AEIUECBPRD, 20. CRBLIREE. Pak vysvětlete, že přeskupením písmen z každého nesrozumitelného slova známé jméno. Kdo vyluští všech 20 slov nejdřív? (Správné znění: 1.Praha, 2. Brno, 3. Teplice., 4. Plzeň, 5. Písek, 6. Třebíč, 7. Náchod, 8. Ostrava, 9. Ústí, 10. Jihlava, 11. Tábor, 12. Přerov, 13. Znojmo, 14. Třeboň, 15. Šumperk, 16. Jičín, 17. Vyškov, 18. Olomouc, 19. Pardubice, 20. Liberec)
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
Písmenkování
Jsou dána dvě slova (pro nejtěžší kategorii o délce 5 písmen). Úkolem hráčů je převést jedno písmeno v druhé postupně vždy změnou jednoho písmene ve slově. Všechna slova (i mezikroky) musí dávat smysl.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny či jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Obchodní zástupci
Hrající sedí např. kolem stolu. Určí se některé písmeno, třeba ,,A'. Všichni musí postupně říci, jak se jmenují, odkud přicházejí a co prodávají. Každý tento údaj musí začínat určeným písmenem. V naší ukázce je to typ A. Tedy : ,,Jmenuji se Antonín, přicházím z Arábie, prodávám angrešt'. Tak se postupně všichni vystřídají. Kdo neví, co říci, nebo řekne něco, co už před ním někdo uvedl, vypadává ze hry. Při každém písmenu změňte pořadí, v němž hrající odpovídají, protože čím později kdo odpovídá, tím je jeho úkol nesnadnější.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dohromady, raději méně
 • Pomůcky:
 
Nejdelší a nejkratší
Všichni hráči píší v časovém limitu co nejvíce nejkratších a nejdelších slov. Za nejkratší slovo lze získat jeden bod, za nejdelší slovo čtyři body. Nejdelší slovo musí mít 5 a více slabik. Nejkratší slova jsou všechna jednoslabičná.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: tužky a papír
 
Nápověda I.
Určíme, kdo bude středním neboli hádačem. Požádáme ho, aby na chví-li odešel z místnosti. Zatím se domluvíme na některém slově. Musí to být podstatné jméno, které se skládá ze čtyř pěti písmen, přičemž všechna písmena musí být různá, např. 'stůl', 'talíř', 'perník' atd. Střední má uhodnout dohodnuté slovo, protože je to obtížné, musíme mu pomoci, tzn. něco napovědět, pochopitelně ne přímo, ale oklikou, spolehneme se na jeho chápavost a pozornost. Dejme tomu, že domluvené slovo je komár. Hádač je nezná. 'Prosím vás, napovězte mi první písmeno,' obrací se na hráče. To je jeho právo vyžadovat nápovědu; napovídat mohou kteříkoliv tři hráči, každý podle svého. První písmeno domluveného slova je 'K'. Jak ho napovědět, abychom ho přímo neřekli? Je to možno udělat takto: Tři hráči po řadě říkají po jednom jednoslabičném neslo dvouslabičném slově, ve kterém je písmeno 'K'. Dejme tomu, že jeden řekne slovo 'kompas,' druhý 'pták,' třetí 'karta'. Ve všech třech slovech se opakuje písmeno 'K'. Hádač si oddělí toto písmeno a zapamatuje si je. 'A nyní druhé písmeno!' žádá. Jestliže bude hádač pozorný a nezaplete se do nápovědí, má právo vybrat nového středního, který bude ve hře pokračovat. Ale neuhodne-li domluvené slovo, musí hru opakovat. Ať si ještě protrénuje pozornost!
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Na smolaře
Jeden z hráčů vysloví nějaké písmeno. Jeho soused přidá další, ovšem jen takové, aby obě písmena dávala začátek nějakého slova. Následující hráči jmenují další písmena a to tak, že každý, přidá-li své písmeno, musí mít na mysli určité slovo, které z dosud vyslovených písmen může vzniknout. Kdo řekne písmeno, jímž je ukončeno slovo (ovšem pouze podstatné jméno v 1. pádě jednotného čísla), píše nebo počítá si trestné písmeno. První je S, druhé je M atd. až do slova SMOLAŘ. Kdo se první stává smolařem, vypadává ze hry. Zvítězí ten, kdo má ve finálovém utkání posledních dvou hráčů nejméně trestných bodů (písmen). Trestné body se zapisují i v případě, že se nedá pokračovat v tvorbě slova. Třeba k písmenům Ž, Á, B připojí Z. Ten, který po něm přichází na řadu, se jej může zeptat, jaké slovo měl na mysli. Nedokáže-li ten, který Z navrhl, říci slovo začínající na ŽÁBZ (což věru asi nedokáže!), píše si trestný bod (písmeno). Jeho soused pak začíná nové kolo libovolným písmenem. Trestný bod dostává i ten, kdo se ptá předchozího hráče, co měl na mysli, ale dostane správnou odpověď. Například ptá-li se hráče, který k písmenům Ž, Á, B připojil R, co tím myslel, a ten mu odpoví ŽÁBRY.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: podle libosti hráčů
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Mišmaš
Autorem hry je Lewis Carroll (Alenka v říši divů). Mišmaš mohou hrát dva hráči, ale stejně tak dobře i větší společnost, rozdělená do dvou soupeřících skupin. Jedna z nich předloží protihráčům ,,jádro', pozůstávající ze tří písmen, která jsou buď obsažena v nějakém slově, např. ARD (pardál), nebo jsou vybrána namátkou, aniž by autoři měli na mysli určité slovo. Skupina, které bylo jádro předloženo, má na rozmyšlenou dvě minuty. Po jejich uplynutí dojde ke zhodnocení odpovědi hádajících: {f 1. možnost} na mysli určité slovo. Když hádající slovo oznámí, získávají jeden bod a to i v případě, že našli jiné slovo, než které vybrala zadávající skupina (např.ARD--PARDÁL i KARDINÁL). Písmena musí být ve slově obsažena v daném seskupení. Pokud zahajující přizná, že neměl na mysli žádné slovo, hádající získává dva body. {f 2. možnost} měli na mysli nějaké slovo nebo neměli. {f 3. možnost} názoru neexistuje a že ani protivník žádné takové slovo nezná. Mají-li pravdu, získávají dva body, v opačném případě, když soupeř slovo nezná, dva body ztrácejí. Pak se skupiny vystřídají a hra pokračuje. Předem se domluví, zda se vítězem stane ten, kdo dosáhne nejdřív 10 bodů, či ten, kdo po deseti hrách má lepší skóre. Vybírat se smějí pouze podstatná jména jednotného čísla, nikoliv vlastní jména a pochopitelně se musí dodržovat u daných písmen (pokud tvoří součást nějakého slova) čárky i háčky. Jádro se musí vždy vyskytovat uvnitř slova, tedy slovo jím nesmí začínat nebo končit.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: podle chuti
 • Hráči: rohlásí, že slo
 • Pomůcky:
 
Mám zahradu
Jeden z hráčů sedí v kruhu a uvede nějaké téma, např.: ,,Mám zahradu.' Oslovený hráč se zeptá: ,,Jakou zahradu?' ,,Pěknou zahradu,' odpoví první. Druhý hráč se ptá třetího, čí to je zahrada, jak je dlouhá, co tam roste atd. a všichni musí odpovídat dalším přídavným jménem začínajícím písmenem ,,P'. Neodpoví-li někdo do 10 vteřin, vypadává ze hry.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 50 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Mám
Jeden hráč si něco vymyslí (zlaté prase, absolutno, otruby, vektor, žebřík, ...) a dá to na vědomí ostatním tak, že řekne ,,mám'. Ostatní se teď snaží vhodnými otázkami zjistit, co si vymyslel. Hráč na položené otázky může odpovídat pouze ,,ano' a ,,ne'. Kdo první nalezne hledané slovo?
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min.
 • Hráči: všichni a jeden
 • Pomůcky:
 
Koncovka
Vedoucí napíše začáteční a konečné písmeno určité věci, která je v klubovně. Hráči mají za úkol doplnit celé slovo. Kdo řekne první správně věc, kterou měl vedoucí na mysli, vítězí a získává bod. Hraje se desetkrát. Kdo získá nejvíce bodů, je celkovým vítězem.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Hra s daty
Pro každou číslici se zvolí nějaké slovo. Např. 1-pes, 2-les, 3-ves,... Pak vedoucí napíše, zakryt kabátem, jakékoli datum (nebo jiné číslo). Celý oddíl čeká, až vedoucí číslo odkryje. Kdo nyní naznačí nejdříve datum slovy místo číslic? 13 = pes ves 32 = ves les
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny či jednotlivci
 • Pomůcky: tužka, papír
 
Hra na básníka
Hru začíná jeden z hrajících slovy: ,,Já jsem básník, ty jsi básník, řekni rým na pátek,' a ukáže na některého z hráčů. Označený hráč musí říct slovo, jež se rýmuje se slovem, které bylo řečeno (v našem případě pátek), a to dřív, než tázající napočítá do sedmi, např. svátek, šátek, matek, zkratek apod. Neodpoví-li správně do určené doby, vypadává ze hry. V tom případě se znovu ptá první hráč někoho jiného. Odpoví-li označený hráč správně do určené doby, ptá se sám dalšího. Pokračuje se do vyčerpání slovní zásoby. Každé slovo lze použít jen jednou.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Homonyma
Jeden z hráčů odejde, ostatní si vymyslí nějaké homonymum, slovo s několika významy (pero, měsíc, kolo, zámek, klíč, list atd.). Každý hráč si vybere jeden význam myšleného slova. Hádač dává hráčům postupně otázky, každému ne více než tři. Tázaný odpovídá pouze na jeden význam slova, přičemž odpovědi se dávají pouze pomocné, které ihned neukazují význam myšleného slova. Například je myšleno slovo 'Klíč'. 'Kde je tento předmět?' 'V kapse', 'Na papíře' 'Z čeho se dělá?' 'Z kovu', 'Z barvy' 'K čemu je určen?' 'Ke dveřím', 'Ke hraní' Když je slovo uhodnuto, hádač se zařadí do hry a hádá ten, u koho hádač myšlené slovo uhodl.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Had II.
Úkolem hráčů je vymýšlet podstatná jména o 5 písmenech tak, aby v nich určité písmeno bylo na správné pozici. Dané slovo lze použít pouze jednou. Kdo napíše za 5 min více slov (udělá delšího hada), vyhrává. Př.: 5 písmen, písmeno ,,k'\ {f K}ořen\ v{f K}lad\ vz{f K}az\ lát{f K}a\ kolí{f K}\ des{f K}a\ ša{f K}al, atd.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: tužka, papír
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
AIRSOFT JUNIOR TÁB…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3890 KčDetail
 
 
SCOOBY-DOO TÁBOR
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 16. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
4290 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují