Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Had II.
Úkolem hráčů je vymýšlet podstatná jména o 5 písmenech tak, aby v nich určité písmeno bylo na správné pozici. Dané slovo lze použít pouze jednou. Kdo napíše za 5 min více slov (udělá delšího hada), vyhrává. Př.: 5 písmen, písmeno ,,k'\ {f K}ořen\ v{f K}lad\ vz{f K}az\ lát{f K}a\ kolí{f K}\ des{f K}a\ ša{f K}al, atd.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: tužka, papír
 
Extrémy
Nejdelší slovo složené jen ze souhlásek (Scvrnkls, Čtvrthrst) Nejdelší slovo vůbec (Nejneobhospodařovávatelnějšími) Nejdelší jednoslabičné podstatné jméno (Chroust) Slovo, kde je A,E,I,O,U,Y (Dvacetikoruny)
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Doplňovačka I.
Každý hráč si vymyslí deset libovolných českých slov, pokud možno delších. Tato slova napíše do sloupečků pod sebe na lístek papíru, ale pozor: V každém slově vynechá polovinu libovolných písmen, na přeskáčku. Místo vynechaného písmene udělá jen vodorovnou čárku. Tak například slovo 'podobizna' může napsat třeba takto: 'P --- obi-n-. Má-li slovo lichý počet písmen, smí vynechat menší polovinu. Když každý hráč sestaví takovou desítku svých slov, připevní se lístky na stěnu nebo se vůbec umístí někam tak, aby na ně každý hráč viděl, a pak začnou všichni hráči na čistý papír psát celá slova (tím doplňovat chybějící písmena) ostatních hráčů. Kdo nejdříve napíše slova všech hráčů, vítězí (samozřejmě svoje nevypisuje!).
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry a tužky
 
Dobrý češtinář
Vedoucí si najde slovní kmen, například 'stup', řekne jej chlapcům a ti na daný povel se snaží napsat co nejvíce slov se stejným kmenem. Například STUPeň, STUPátko, vSTUP, vSTUPné, záSTUP, trojSTUP, úSTUP, přesSTUPek, záSTUPce, atd.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry a tužky
 
Definice, pojmy
Nejprve navrhnou hráči nějaké slovo o 4 písmenkách. Smrž? No, dobře. Nyní si na papír napište jednotlivá písmena pod sebe --- tak a nyní o tři prsty dál zase pod sebe, ale zezadu. s & ž & (smrž, soutěž)\ m & r & (mramor, mor, motor)\ r & m & (rám, rozum)\ ž & s & (žas, žrals)\ Určený hráč vymslí slovo začínající a končící některou dvojicí písmen. Ale neřekne nám ho! Jen definici (podobně jako v křížovce). Dle definice musíme přijít na to, které slovo si hráč myslí. Pakliže slovo někdo uhodne, dostanou oba (ten, kdo slovo vymyslel a ten, kdo je uhodl) jeden bod. Jestliže slovo nikdo neuhodne, získá hráč (původce slova) body dva. Definice však musí být správné. Jinak se mu naopak jeden bod strhne.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
Čtení slov pozpátku
Připravte si asi 50 různých slov a napište je na list papíru pozpátku. V klubovně pak čtěte jedno slovo za druhým. Přečtete-li například ,,ecibudraP', dostane ten, kdo řekne první ,,Pardubice', 9 bodů (tolik písmen slovo obsahuje). Kdo se splete, tomu strhnete tolik bodů, z kolika písmen se ono slovo skládalo. Nikdo si nesmí přečtené slovo zapsat. Kdo získá do konce hry nejvíc bodů, vyhraje.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny či jednotlivci
 • Pomůcky: list se slovy
 
Apenepa
Apenepa jsou slova, která se čtou stejně zezadu jako zepředu (mířím, nepochopen, mávám, míjím, krk atd.) Kdo napíše za pět až osm minut více apenep, vítězí. Můžeme soutěžit také tím způsobem, že zvítězí ten, kdo dříve napíše stanovený počet apenep, například deset. Hru lze ztížit pro hráče staršího věku tím, že se budou psát pouze apenepa, která mají více než čtyři písmena.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Šestý smysl
Vedoucí hry čte otázky a hráči si zaznamenávají odpovědi. Neodpovídají ale za sebe, nýbrž se snaží uhádnout, kterou odpověď si vybere většina. Nesmí se dávat najevo, jakou odpověď hráč napíše. Příklad úkolů: jmenujte den v týdnu rozhodněte se pro pannu nebo orla rozhodněte se pro jednu z těchto částí těla : plíce, srdce, játra, ledviny, slezina rozhodněte se pro jedno číslo : 7, 100, 13, 261, 99, 555 namalujte jeden z těchto obrazců: křížek, kolečko, čtverec, trojúhelník, vlnovka, hvězdička jmenujte telefonní číslo napište název písně jmenujte měsíc v roce jmenujte konkrétní budovu jmenujte letopočet napište název filmu rozhodněte se pro jednu z těchto dvojic barev: červená--modrá, zelená--žlutá, šedá--hnědá, purpurová--zlatá máte neomezené finanční zdroje. Představte si částku, kterou byste chtěl(a) na den napište název potraviny jmenujte hudební nástroj napište písmeno jmenujte vědní obor udělejte několik teček (jde o počet) napište název knihy jmenujte čas (hodiny, minuty) napište povahovou vlastnost Po skončení projde vedoucí postupně všechny otázky a odpovědi, které se vyskytly. Hráč získá z každé otázky tolik bodů, kolik hráčů má stejnou odpověď jako on. Ti, kdo mají vyšší součet bodů, mají většinou lepší kontakt s okolním světem. Hru je vhodné zařadit až do druhé části pobytu, kdy se už děti trochu znají.
 • Druh: psychohra
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papír a tužky
 
Společné vlastnosti
Všichni hráči si narýsují na papír velkou tabulku 3$ imes$4 vepíší do ní průvodní znaky rozčilení (když se rozzuří, nebo hádají).\[1 mm] Zvyšuji hlas & Potím se & Třesu se\ Mluvím rychleji & Zrudnu & Bije mi rychleji srdce\ Začnu rychleji dýchat & Klepou se mi prsty & Poklepávám si nohou\ Přestanu mluvit & $X$ & $Y$\ Do prázdých okének označených $X$ a $Y$ si každý může napsat své individuální příznaky. Na dané znamení začnou všichni pobíhat s papírem po místnosti. Pokud hráč najde osobu, která se mu ještě nepodepsala, požádá ji, aby umístila svůj podpis do okének, které odpovídají jejím příznakům rozčilení. Vítězí ten, kdo jako první získá podpisy od všech ostatních. Hra seznamuje lidi v kolektivu.
 • Druh: psychohra
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry a tužky
 
Senát
Místnost se zatemní, pustí se relaxační hudba a hráči se sesednou do štrúdlu. Načež šéf diskuse vážným hlasem pronese úvod a téma, na které se bude hovořit. Téma je formulováno jako otázka, na kterou je možno odpovědět ano nebo ne. Po přečtení úvodu mají všichni asi 5 minut na rozmyšlenou, během kterých se posadí doprava nebo doleva, podle svého názoru. Pak v jednom průchodu všichni zdůvodní, jak a proč se rozhodli, a nastává dlouhá diskuse. Je to velice vážná hra.
 • Druh: psychohra
 • Místo: místnost
 • Délka: 2 hodiny
 • Hráči: 20 lidí
 • Pomůcky:
 
Modré kostky
Představte si, že jste vědecký tým, zkoumající odvrácenou stranu Měsíce. Právě jste v jednom malém kráteru objevili 20 velkých modrých kostek. Každá má hrany asi metr dlouhé, 18 jich je seřazeno do obdélníku 3$ imes$6, dvě stojí bokem. Je na vás, aby jste se rozhodli, co budete dělat dál. Teď hráči popisují, co by v dané situaci dělali. Vedoucí hry jim oznamuje výsledky jejich činností podle těchto pravidel: Kostky jsou neprůhledné, nerentgenovatelné, elektromagnetické záření přes ně neproniká. Když se však někdo nějaké kostky dotkne, hodí do ní kamenem, pokusí se ji podkopat tak, aby klesla, nebo na ni jinak mechanicky působí, kostka zmizí bez toho, že by po sobě zanechala jakoukoli stopu. Když hráči pokoušejí působit naráz na všechny kostky (např. nad kráterem postaví halu a zkoušejí ji naplnit nějakým plynem), vedoucí může nechat kostky mizet jednu po druhé, nebo se může pokusit hráčům činnost nějak nenápadně vymluvit. Kostky kromě mizení nevykazují žádnou aktivitu, mají teplotu okolí, nezáří (i když záření odrážejí) ani nemění svoji polohu. Hra trvá, dokud hráči nezlikvidují všechny kostky, nebo dokud s nimi nepřestanou experimentovat. Vysvětlení (uvede se po skončení hry jako jedno z možných): Mimozemská civilizace, která zkoumala sluneční soustavu zjistila na Zemi známky inteligence, ale i jistý sklon ničit to, čemu nerozumí (kácení pralesů, pokusy na nenarozených lidech, ... ). Proto sestrojila jakési testovací zařízení, s jehož pomocí zjistila, zda se technický pokrok (možnost přistání na Měsíci) nerozvíjí nebezpečně rychleji oproti úctě k neznámému a nepoznanému. Když tento test dávali skupině Američanů, kteří předtím absolvovali heuristický kurz (obsahoval něco z logiky, obrazotvornosti, metodologie objevování, ochranářství a kultury), tito dokázali odejít od skupiny kostek po zmiznutí první z nich. To, kolik kostek zůstane, je jakýmsi ukazatelem, nakolik má daná skupina vyvinutý cit pro neznámo.
 • Druh: psychohra
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min.
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Minikvíz
{f Zadání} Seřaďte následující zvířata podle oblíbenosti: Kráva Tygr Ovce Kůň Opice Napište jedno slovo (vlastnost), která je charakteristická pro následující: Pes Kočka Krysa Káva Oceán Myslete na někoho, koho znáte (a kdo vás také zná), které můzete přiřadit k následujícím barvám. Jedna osoba se nesmí opakovat u více barev. Žlutá Oranžová Červená Bílá Zelená\ {f Řešení} Pořadí zvířat ukazuje vaše životní priority: Kráva znamená kariéru. Tygr znamená hrdost. Ovce znamená lásku. Kůň znamená rodinu. Opice znamená peníze. Popis psa značí vaší vlastní osobnost. Popis kočky značí osobnost vašeho partnera. Popis krysy značí osobnost vašeho nepřítele. Popis kávy ukazuje váš vztah k sexu. Popis oceánu značí váš život. Žlutá -- někdo, kdo na vás nikdy nezapomene. Oranžová -- někdo, koho můžete považovat za svého opravdového přítele. Červená -- někdo, koho opravdu milujete. Bílá -- spřízněná duše. Zelená -- osoba, kterou si budete pamatovat po zbytek vašeho života.
 • Druh: psychohra
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
Měřítka hodnot
Hráčům předložíme nebo nadiktujeme 20 hodnot: přátelství, mír, pravda, moudrost, vlast, příroda, svoboda, láska, rodina, krása, znalosti, legrace, obliba, pocit, jistoty, zajímavá práce, odvaha, odpovědnost, inteligence, smích, úspěch. Z těchto (nebo z libovolných jiných, záleží na vás) si každý hráč vybere 15 hodnot, které považuje za nejdůležitější. Pořadí by alespoň přibližně mělo vyjadřovat důležitost, kterou vybraným hodnotám přikládá. Poté se hráči spojí do dvojic a ze svých vybraných patnácti vyberou 12 a opět je seřadí. Dvojice se pak spojí do čtveřic,.. podle počtu lidí, až zůstane posledních pět hodnot, které se opět seřadí podle důležitosti. Takto získané pořadí pak bude měřítkem hodnot všech hráčů. Poznámka: rozdílné názory by si měli hráči vysvětlovat a vyvracet, měli by se přesvědčit, hra není parlament, aby v ní rozhodovalo hlasování.
 • Druh: psychohra
 • Místo: místnost
 • Délka: do 45 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papír a tužka pro každého
 
Létající balón
Každému hráči dáme list, na kterém je napsáno deset práv: Všichni hráči si představí, že putují každý sám ve svém balónu. Ve svém koši mají těchto deset práv a každé z nich váží dva kilogramy. Balón však stále klesá, a aby bylo možno znovu nabrat výšku, je treba se jednoho práva vzdát a hodit ho ,,přes palubu'. Tato situace se stále opakuje až do té doby, než každému zbude jenom jedno právo. Pro porovnání názoru vyvěsíme plakát se jmény úcastníků. Všichni zapíší pořadí odhození svých práv do plakátu a může začít diskuse: ,,Proč jsi odhodil zrovna toto právo a ne tamto?' apod.
 • Druh: psychohra
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
Konfrontace
Každý musí předložit komukoliv dvě otázky, každý musí odpovědět. Otázka a odpověď se boduje. Po vyhodnocení vyjde najevo, který člen kolektivu je nejagresívnější a nasbíral nejvíce bodů. Hodnocení: 0 bodů & otázka zbytečná, povrchní, odpověď vyhýbavá, povrchní\ 1 bod & vypověděl, nerozšířil obzor, reaguje na část problému\ 2 body & otázka agresivní, odpověď vyčerpávající, dramatická\
 • Druh: psychohra
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 45 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: tužka a papír
 
Kdo jsem? II.
Vedoucí hry hráčúm položí 30 krát otázku "Kdo jsem?" a každý hráč za sebe pokaždé jinak, pravdivě a jednoslovně odpoví na papírek. Papírky si nechá u sebe. Po ukončení zápisu si jednotlivé papírky hráči položí před sebe a vyřazují je postupně. Odpovědí typu "já", nebo "Jméno" vyřadíme okamžitě. První varianta pro vyřazování. "Zůstal bych sám sebou, kdybych vyřadil ...?" Pokračujeme až do posledních pěti. Tato varianta je úzce soukromá, a nedoporučuji tlačit na zveřejnění výsledku. Druhá varianta je "Jevil bych se ostatním stejně kdybych vyřadil ...?" O výsledku je dobré diskutovat, pokud je vůle. Výsledek dává pohled jak si myslím, že mně vidí ostatní a konfrontuje to s míněním kolektivu.
 • Druh: psychohra
 • Místo: klubovna
 • Délka: až 2 hod.
 • Hráči: starší, cca od 14 let
 • Pomůcky: papírky (30 pro každého), tužka
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Tábory u moře Špan…
Zaměření: Tábor u moře
Začátek: 14. 07. 2023
Pořadatel: Společnost SIN…
13970 KčDetail
 
 
TÁBORY NA KONÍCH
Zaměření: Koňský
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Společnost SIN…
6770 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.