Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Kdo je kdo?
Hráčům položíte soubor otázek, na které písemně odpovědí. Potom se postupně přečtou odpovědi každého hráče a všichni hádají, čí odpovědi to jsou. Je dobré jednotlivé odpovědi očíslovat, aby při vyhodnocovaní nevznikl chaos. Za každého uhodnutého se počítá bod. Správné odpovědi se zveřejní až na konci. Kdo získá nejvíce bodů, má relativně dobrou schopnost vcítit se do vnitřního světa druhých. Příklad otázek: Kdyby sis měl zvolit zaměstnání, jaké by to bylo? Co by si udělal s milionovou výhrou? Které tři věci by sis s sebou vzal na pustý ostrov? Kdyby si se musel přeměnit na zvíře, jaké by sis vybral? Kterou hudební skladbu by sis rád v klidu poslechnul? Které jídlo by sis objednal v luxusním podniku? Která skutečná známá osoba (živá nebo mrtvá) je ti velmi sympatická? Která lidská vlastnost se ti velmi příčí? Kdybys měl delší dobu žít v jiné zemi, kterou by sis vybral? Jaké máš osobní přání?
 • Druh: psychohra
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min.
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: tužky, papíry
 
Hračky
Večer poeticky laděný, vzpomínkový, rozhodně však nemusí být sentimentální. Pár dní před uskutečněním upozorněte účastníky, ať s sebou přinesou nejmilejší hračku z dětství. V určený večer pak každý svou hračku představí. Co to je, k jakému účelu sloužila, od koho ji dostal, jaké s ní má zážitky, případně jaké má jméno atd. Na vlastním projevu účastníka se pozná, jak je citlivý, jaká ho váží pouta k dětství, jak silný vztah má ke svému okolí. Všichni účastníci by se pak měli zapojit do analýzy každého a pomoci mu odhalit, jak se ostatním jeví. Závěr večera je vyplněn hrou--rozhovorem hraček, vedený účastníky. Hráči se rozdělí do skupinek, vymyslí si krátký příběh, rozdělí role hračkám a posléze improvizují. Hra skýtá mnoho možností, nápadů a pobavení -- vše záleží na nápaditosti a fantazii účastníků.
 • Druh: psychohra
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 120 min
 • Hráči: skupinky
 • Pomůcky: hračky
 
Čínský zápas
Hraje se na 3 kola. Před každým kolem si každé družstvo domluví postavu, kterou budou všichni jeho členové představovat. Mohou být tygr, samuraj, nebo stará babuška. Na dané znamení předvede každý hráč postavu, kterou si jeho družstvo vybralo. Tygři vytasí drápy a vykročí směrem k prostistojícímu hráči (,,uááá'). Samurajové pozvednou pomyslný meč a udělají krok k protihráčům (,,uch'). Staré babušky jen se skloněnou hlavou vylekaně přešlapují na místě (,,bububu'). Tygr vyhrává nad babuškou (tygr sežral babušku), samuraj vyhrává nad tygrem (samuraj zabil tygra), babuška vyhrává nad samurajem (samuraj nesmí zranit babušku). Družsvo, které vyhrálo, získává bod. Záleží jen na taktice skupiny, jakou postavu si v každém kole vybere a jak při tomto výběru zohlední výsledky předešlých kol. Hra je zaměřena na taktiku a komunikaci mezi členy týmu.
 • Druh: psychohra
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 minut
 • Hráči: e rozdělí
 • Pomůcky:
 
Vyprávění pohádky I.
Každý si vymyslí jednu osobu (známou alespoň části skupiny, nemusí být ani živá) a nějaký citát (,,Bez práce nejsou koláče', ,,To je ale pěkné počasí, že?', ,,Více světla' či cokoliv jiného). Osobu poví člověku vlevo, citát člověku vpravo, ti si je zapamatují a nikomu nepoví. Poté vypravěč (většinou vedoucí s velkou fantazií a/nebo schopností improvizace) začne vyprávět nějaký příběh. Když se dostane na místo, kam by vkládal jméno osoby, zastaví se a vyzve někoho k tomu, aby doplnil jméno osoby (ten doplní jméno osoby, kterou mu řekl člověk zprava). Obdobně se vkládá i citát. Při dobrém vypravěči je zábava zaručena.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: kdekoli
 • Délka: libovolná
 • Hráči: vypravěč a ti druzí
 • Pomůcky:
 
Vodou na svíčku
úkolem je z určité vzdálenosti zhasnout plamen svíčky. Komu se to podaří dříve, zvítězil.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: ostanou do ruky vodou
 • Pomůcky: svíčka, injekční stříkačka s~vodou
 
Věční milenci
Ona a on si vyprávějí příhodu. Rozmluva se však stává napjatější a přechází do ostré výměny názorů. Nakonec se pohádají, otočí se zády k sobě a nemluví na sebe. Tu začne ona zjišťovat, zda on se ještě zlobí. On odpovídá zpočátku mrzutě, ale zvolna se mírní až posléze se oba smíří. Po celou rozmluvu však nikdo nesmí říci nic jiného než "ňala ňala ňala la" nebo "jedna dvě tři čtyři pět". Je tedy třeba vyjádřit všechno tónem hlasu. Diváci posuzují herecký projev obou a bodují jej.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky:
 
Šňůra
Hráče rozdělíme do pětičlenných družstev. Jejich úkol je vytvořit ze svých svršků co nejdelší provaz. Při měření musí provaz držet nad hlavami a nesmí se přetrhnout. Družstvo s nejdelší šňůrou pochopitelně vyhrává.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: nejlépe 5-ti členné skupiny
 • Pomůcky:
 
Stůj
Tato hra se nejlépe hodí pro dva, jeden představuje lovce, druhý stopované zvíře. Pro větší zábavu řekneme hráči představujícímu zvíře, k jakému druhu patří že je králík, medvěd atd. co nejlépe. Lovec pozorně stopuje zvěř a zvíře před ním ostražitě uniká, zkoumá vítr a občas se ohlédne dozadu na svou stopu. Na signál : 'Stůj!' oba okamžitě strnou v postoji, jaký zaujímali při povelu, a zůstanou tak, dokud se jeden z nich nepohne nebo nemrkne. Vítězí ten, kdo se dovede lépe ovládnout.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: b
 • Pomůcky:
 
Ruská ruleta
V carském Rusku se mezi šlechtou rozmohla hra, které se říkalo ,,ruská ruleta'. Šlo o to, že se vzal bubínkový revolver, nabitý jediným nábojem. Nikdo nevěděl, kde náboj je. Poté brali šlechtici jeden po druhém revolver, natáhli kohoutek, přiložili si revolver ke spánku a zmáčkli spoušť. Když vyšla rána, ostatní odnesli mrtvolu a hra skončila. Pokud rána nevyšla, pokračoval další. Naše obměna : Každý hráč si udělá papírovou čepici z novin. Čistotní hráči se vysvléknou do půl těla, nebo se přikryjí igelitem, pláštěnkou atd. Všichni si sednou do řady nebo do kruhu. Vylosujeme jednoho hráče, který odejde. Po jeho odchodu vylosujeme dalšího hráče, kterému dáme na hlavu syrové vejce a zakryjeme ho čepicí. Všichni ostatní mají také nasazené čepice. Pak se přivolá první vylosovaný hráč, ten si ostatní obejde za jejich zády, aby poznal, pod kterou čepicí se skrývá vejce. Potom má jedinou ránu na jeho zásah. Trefí-li se, hra končí, netrefí-li se, sedá si na místo toho, kterého udeřil a ten se vzdaluje, aby mohl hádat. Opět se losuje, kdo bude mít na hlavě vejce a hra pokračuje. Doporučení : vejce je vhodné na hlavu dávat s částí krabičky (lépe drží a hráč nesedí tak křečovitě).
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: noviny na čepice, několik vajec
 
Romeo a Julča
Stejný počet chlapců a dívek jde za dveře. Jeden pár rovnou zůstává uprostřed místnosti. Pak postupně chodí po jednom do místnosti a mají za úkol vytvořit z dvojice uprostřed sochu Romea a Julie (max. 5 min). Když si myslí, že je socha hotova, vymění si pozici (chlapec s Romeem, dívka s Julií). Příštím sochařem je další z lidí za dveřmi.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: 5 min. na scénu
 • Hráči: sudý počet
 • Pomůcky:
 
Režiséři
Vyberou se 3--4 dvojice, které se pošlou z doslechu. Pátá dvojice představuje milence na lavičce v parku. Postupně přicházejí hráči v roli režiséra a mají navrhnout nejlepší pozici dvojice, protože obecenstvu se práce předchozího režiséra nelíbí. Když už režisér nemá, co by upravil (obvykle po jedné minutě), dobře si své dílo prohlédne a vymění si místo s hercem stejného pohlaví. Délkou potlesku se určí nejlepší dvojice režisérů.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: alespoň 10
 • Pomůcky:
 
Pudink
Příprava: Uvaříme dostatečné množství pudinku (je vhodné do něj umístit nějaké bonusy, např. bonbónky... (zvláště v případě, že pudink není příliš dobrý)) a rozdělíme ho do 5 nádob a rozmístíme v území. Každý hráč si vezme lžičku. Úkolem hráčů je sníst co nejvíce pudinku. Pudink je dovoleno jíst pouze lžičkou! Úkol hráčům ztěžují 4 kuchaři, kteří si hlídají svoje pudinky. Pokud kuchař někoho chytne, sebere mu lžičku a řekne mu úkol, po splnění tohoto úkolu, mu lžičku vrátí. Po vhodné době vyhlašujeme anarchii--nechytá se a všichni (včetně kuchařů) jenom žer...(jedí). Fotograf doporučen.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: u kuchyně
 • Délka: 15--30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: pudink v~kotlících, lžičky
 
Pití v~beztížném stavu
Dotyčný udělá stojku (může se opřít nohama o zeď či strom). Dostane láhev s čajem a musí ji co nejdříve slánkou vypít--hlavou dolů.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: vhodné
 • Délka: 1 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: sklenice tekutiny, brčko
 
Obuj partnerku
Čtyřem až šesti mládencům se vylosují partnerky. Pak jsou chlapci odesláni za dveře. Partnerky si sednou, odloží svoje boty do kufru a ten se dá na druhý konec místnosti. Boty se případně mohou jen tak naházet na hromadu. Chlapci se zavolají zpět a musí správně obout své partnerky. Není to ale tak jednoduché, protože nesmějí mluvit a boty se mohou nosit jen po jednom. Děvčata mohou jen vrtět hlavou. Kdo přinese nevhodnou botu, musí ji vrátit a přinést další. Vyhrává ten, kdo první obuje svoji partnerku.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Nesnadné krmení
Dvěma hráčům zavážeme oči a posadíme je proti sobě na podlahu na dosah ruky. Dáme oběma kousek chleba s máslem nebo pár kousků drobného ovoce a jeden pak začne krmit druhého. Výkon nelze dost dobře bodovat, ale pro diváky je to veselá zábava.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: chleba s~máslem, ovoce
 
Nesměj se!
si vyvolí část vepře (ouško, ocásek apod.). Úkolem je na otázky uprostřed stojícího hráče odpovídat příslušným pádem slova, které si určil, dívat se tazateli do očí a nesmát se. Kdo se zasměje, prohraje. 'Na co jsi dnes odpoledne upadl?' 'Na ocásek!'
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: e sesednou do
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Letní dětský tábor…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: JK Šárka Proti…
6900 KčDetail
 
 
Osadníci Tallhofer…
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Asociace TOM Č…
3990 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.