Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Mumie
Vybrané dvojice obdrží po roli toaletního papíru. Na povel začne chlapec obmovávat partnerku od hlavy k patě tímto papírem. Vítězí ta dvojice, která dříve vypotřebuje celý smotek.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: do 50 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: toaletní papíry (role)
 
Módní přehlídka
Chlapecká část hráčů se ve stanoveném limitu (do 15 minut) oblékne za dámy. Dámská část hráčů s napětím čeká na výsledek. Po vypršení limitu jedna dívka uvede módní přehlídku a bude komentovat jednotlivé modely. Nejnápaditější model vyhrává. Je vhodné celou přehlídku rozdělit na různé kolekce, např. plážové komplety, večerní róby apod.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: jen pánové
 • Pomůcky:
 
Komický box
Organizátor vyzve diváky, aby udělali velký čtverec, který představuje ring. Potom se zeptá, kdo ze starších hráčů by se chtěl utkat v boxu a kdo bude dělat sekundanty. Dva boxeři jdou doprostřed čtverce a postaví se od sebe na vzdálenost natažené ruky a zaváží si oči šátkem. Potom jim organizátor řekne, aby šli zpět, posadí se na židli, kde jim sekundanti udělají lehkou masáž a dají poslední rady. Sekundanti také uváží provaz boxerům za nohu a zkrátí jej asi na 1 metr. Tak se vzdálenost mezi boxery značně zvětšila. Pak začíná utkání. Boxeři, kteří mají každý rukavici jen na jedné ruce, se snaží udeřit do ruky protivníka, ale ten je od nich značně vzdálen, takže bojují do vzduchu. Organizátor hry, který si rovněž vzal rukavice, se občas přiblíží k jednomu i ke druhému boxeru a nic netušícím soupeřům zlehka udeří do rukavice. Mezitím uběhnou tři minuty prvního kola a je přestávka. Boxeři se usadí na židle, sundají si šátek z očí (organizátor hry si také sejme rukavice). Pak proběhnou opět stejným způsobem další dvě kola. Po skončení zápasu jdou oba boxeři do středu ringu a organizátor hry prohlásí utkání za nerozhodné.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dva a zbytek
 • Pomůcky: 3 rukavice, 2 židle, dva 3m provazy, dva šátky
 
Kojení
Hraje několik smíšených dvojic, z nichž matka--dívka usedne na židli a nemluvně--hoch--si jí sedne na klín. Matka obdrží láhev s dudlíkem--plnou (pivo, limonáda)--a dává pít svému nemluvněti. Které nemluvně dříve obsah vypije, to vyhrává. Do dudlíku se nesmí vykousnout větší otvor--nemluvňata ještě nemají zuby!
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: smíšené dvojice
 • Pomůcky: na dvojici jedna s dudlíkem
 
Klíče
je přivázán dostatečně dlouhý provázek. Ve stejné chvíli začnou všechny skupiny protahovat klíč svým oděvem tak, že musí od hlavy k patě procházet pod celým oděvem. Když je sešněrován jeden hráč, předá klíč druhému a pochod se opakuje. Vyhrává ta skupina, která je svázána dříve.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: e roz
 • Pomůcky: pro skupinu klíč a provázek
 
Chudinka kočička
chudinku kočičku. Kočička si klekne před libovolného hráče, žalostně zamňouká a dělá přitom komické grimasy. Sedící hráč musí při tom kočičku pohladit a říci: ,,Chudinka kočička.' Nesmí se ale usmát. Kočka třikrát zamňouká, a když hráče rozesměje, vymění si s ním úlohu. Nepodaří-li se jí to, přejde k jinému sedícímu hráči a vše se opakuje. V jiné verzi hry si kočička vyhlédne libovolnou oběť, přijde k ní, otře se o nohy a žalostně zamňouká. Oběť musí odpovědět: ,,Ubohá malá kočičko, nemám mlíčko, jdi k sousedům.' Od chvíle, kdy kočička zamňouká až do chvíle, kdy dopoví předepsanou větu, se však nesmí usmát. Pokud se oběť rozesměje, stává se kočičkou. Když se oběti větu podaří dopovědět, kočička musí jít jinam.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: 50 min
 • Hráči: edí v kruhu.
 • Pomůcky:
 
Hry s~jídlem
Na šňůrku, nit apod. upevníme jablka nebo koláčky. Na dané znamení musí hráči se zavázanýma očima a rukama za zády vyhledat na šňůře něco k jídlu a co nejrychleji to sníst. Hru lze obměnit tím, že se hry účastní víc hráčů, než bude upevněných jablk.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: louka
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: jídlo, šátky
 
Hledání špendlíků
má zavázané oči. Druhý dostane několik zavíracích špendlíků. Tyto špendlíky umístí na svém oblečení a poté stojí nehnutě. Druhý se zavázanýma očima má za úkol tyto špendlíky na svém partnerovi najít co nejrychleji. Vyhrává nejrychlejší dvojice.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: e rozdělí
 • Pomůcky: zavírací špendlíky
 
Hlasová rozcvička
V rámci ranní rozcvičky odejdou všichni za tábor, sednou si (aby je nebylo vidět) a počnou ze všech sil křičet: ,,Ado né, ty jsi se zbláznila.', ,,Tolik kliků nezvládnu.', ,,To je strašné, to po nás nemůžeš chtít.' apod. Poté, co se všichni dosytosti vykřičí, vrátí se s utahaným výrazem do tábora a hlavnímu vedoucímu vysvětlují, jak náročnou rocvičku dnes měli.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Danda
Hraje se v klubovně tak, že jeden hoch povstane a ostatní mu kladou celkem 9 libovolných otázek. On musí na každou odpovědět jen slovem 'Danda' a nesmí se ani usmát. Málokdo vydrží odpovídat vážně, zejména když jsou otázky hrozně legrační!
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Části těla
Na lístky se nejprve napíší části lidského těla, nejvhodnější jsou končetiny a části hlavy. Potom se vyberou nebo určí soutěžící páry. Pro každý pár se pak vybírají lístečky z klobouku. Vybírat mohou buď členové páru, nebo zvlášť určený další hráč. Úkolem dvojice je spojit se vylosovanými částmi těla, přičemž ve spoji musí umístit jeden z lístečků. Pokud se jim to povede, pokračují dál v tahání z klobouku, dokud jim některý z lístečků neupadne, nebo již nejsou schopni další spojení utvořit. Vyhrává ta dvojice, která získá nejvíce bodů, tzn. udrží najednou nejvíce lístečků.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: vhodné jsou smíšené páry
 • Pomůcky: lístky s částmi těla
 
Čas k jídlu
Dívky sedí na židlích na jednom konci místnosti, v ruce drží láhev naplněnou mlékem, limonádou nebo jiným nápojem (všechny musí mít pochopitelně stejný obsah) a ubrousek. Chlapci stojí na druhém konci místnosti. Na znamení přiběhnou ke svým partnerkám, pokleknou před nimi, dívky jim uváží kolem krku ubrousek a přidržují láhev, zatímco muži co nejrychleji pijí, přičemž se nesmí láhve dotknout rukama. Jakmile dopijí, dívky rychle ubrousek odvážou a oba běží k místu startu. Vítězí nejrychlejší pár. Hru je možno zpestřit tím, že dítě svou partnerku na místo startu odnese.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: kojenecké láhve s dudlíky a papírový ubrousek
 
Býčí zápas
a 6 hráčů má v ruce šátek. 1. část. Býk vstoupí do arény (kruhu vytvořeného těmi, kdož se hry neúčastní) a na zádech má přišpendlené čtyři nebo pět proužků papíru dlouhých 15 cm. Hráči zvaní chulos se mu pokoušejí tyto papírky strhnout, aniž se jich býk při tom dotkne. Koho z nich se býk dvakrát dotkne, ten je považován za mrtvého. Když je některý z chulos zle tísněn, přeběhne mezi ním a býkem hráč se šátkem, zamává šátkem býkovi před očima a tím ho přinutí, aby ho začal pronásledovat. Není dovoleno strhnout býkovi ze zad najednou víc než jeden proužek papíru. 2. část. Když jsou všechny proužky strženy nebo všichni chulos zabiti, vyklidíme arénu a zavážeme býkovi šátkem oči tak, aby se šátek dal snadno odstranit za jeden cíp. Pak vstoupí do arény matador a musí odstranit šátek, aniž se ho býk dotkne. Jestliže se mu to podaří, býk je přemožen.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: aréna
 • Délka: 15 min
 • Hráči: ostano
 • Pomůcky: šátek, papírky
 
Bomba a štít
a svůj štít. Jeden hráč může být zároveň bombou i štítem pro více hráčů. Až si všichni vyberou, vedoucí dá povel k začátku hry. bomba--štít--já. Mezi bombou, štítem a hráčem mohou být i jiní hráči, bomby a štíty, které nemají vliv na daného hráče ani jeho bombu a štít. Všichni hráči jsou tedy v neustálém pohybu pomalém i rychlejším (lepší, když se pohybují pomalu). Jakmile se všichni hráči zastaví (asi po 5 minutách) vedoucí zavolá ,,výbuch'. Hráči, kteří v tom okamžiku nemají mezi sebou a svoji bombou svůj štít, jsou mrtví.
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: kdekoliv
 • Délka: 5 minut
 • Hráči: e
 • Pomůcky:
 
Babeta
Na židli je položena babeta, nebo jakákoli větší buchta. Uvnitř je někde schovaný klíč. Hráč se k němu musí v časovém limitu prokousat bez použití rukou a sousta nesmí vyplivovat (musí je polykat). Je dobré buchtu předem pořádně pocukrovat. S větší buchtou lze uspořádat soutěž dvojic (kdo se ke klíči prokouše dříve).
 • Druh: pro pobavení
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jeden
 • Pomůcky: velká buchta, cukr, židle
 
Zálesáci
před zahájením soutěže si připraví v malých skupinkách ohniště a nad ním na dvou větvích natáhnou provázek ve výši asi 40-- 50 centimetrů nad zemí. Na znamení vybíhají do lesa, kde si co nejdříve musí nasbírat a připravit hraničku dřeva, tu musí na ohništi nejvíce třemi zápalkami zapálit a udržovat tak dlouho oheň, dokud se nepřepálí provázek. Když hráči nestačí první tři zápalky, může dostat další, ale za každou zápalku se mu připočítá l minuta. Tuto hru lze doplnit například o soutěž ve schopnosti připravit jednoduchý pokrm s využitím ohně a lesních plodů atd.
 • Druh: praktická
 • Místo: nehořlavé
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: ostan
 • Pomůcky: zápalky, provázek, sekerky nebo nože pro hráče
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
SCOOBY-DOO TÁBOR
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 15. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5690 KčDetail
 
 
LYŽAŘSKÝ TÁBOR – Š…
Zaměření: Jarní tábor
Začátek: 05. 02. 2023
Pořadatel: Společnost SIN…
5970 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.