Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Výroba čehokoli
Kdysi klasické činnosti dětí má dnešní městské dítě možnost dělat poměrně zřídka. Velkým zážitkem se může stát výroba vodního mlýna, nebo hráze na potoku, výroba plotu nebo obyčejného žebříku, po kterém se dá bezpečně vylézt aspoň do dvou metrů. Vše se vyrábí z dostupného materiálu (děti mohou od vedoucích dostat provázek). Zábavné může být rovněž zakládání ohně bez zápalek či zapalovače, výroba mečů, tvorba funkční lodě z přírodních materiálů (provázek mohou dostat). Hodnotí se velikost, krása, originalita, nosnost, nepotopitelnost.
 • Druh: praktická
 • Místo: venku
 • Délka: 120 min.
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: provázek
 
Vejce a já
Úkolem hráčů je co nejrychleji uvařit vajíčka a to tak, aby se vařilo 3 metry nad zemí.
 • Druh: praktická
 • Místo: v přírodě
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: syrová vajíčka, zápalky
 
Vaření vody o závod
Nejdřív nasekejte dostatek dřeva. Máte na to 3 minuty. Postavte misku nebo kozlík na kameny nebo je zavěste na tyčku. Závodník musí všechno dělat sám. Voda musí bublat po celém povrchu, jinak nevaří. Když závodníkovi první zápalka zhasne, je mu obvykle povolena druhá, ale za trest se mu přičtou k času 2 minuty. Není dovoleno použít žádných jiných pomůcek kromě těch, které byly uvedeny.
 • Druh: praktická
 • Místo: nehořlavé
 • Délka: 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Vaření jedů
V lese se rozhází lístečky. Na každém z nich je grafická značka (kolečko, čtvereček) a text. Stejná značka se vyskytuje vždy na dvou lístečcích: na jednom z nich je dále uveden název čarodějné přísady (muší noha, hadí ocásek), na druhém je název byliny (kopřiva, malina). Volíme jen nezávadné byliny, takové, z nichž lze uvařit čaj. V první fázi hráči jednotlivých družstev bez papíru a tužky obíhají lístečky a pomáhají vytvářet slovník (muší noha = kopřiva, hadí ocásek = malina). Hráč vždy v terénu vyhledá lísteček, zapamatuje si značku a text a běží ke svému vedoucímu, který vše zapisuje. Po 10ti minutách od začátku hledání obdrží skupiny kotlík s vodou, sirky a složení požadovaného ,,jedu' (tři muší nohy a půl hadího ocásku). Jakmile hráči naleznou překlad všech ingrediencí, začnou z nich vařit čaj. Vítězí družstvo, které nejrychleji uvařilo čaj ze správných přísad a nejlépe po sobě zahladilo ohniště.
 • Druh: praktická
 • Místo: nehořlavé
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: kotlík, voda, sirky, lístečky
 
Vaření čaje
Hraje několik družstev, v každém družstvu musí být jedna zodpovědná osoba (instruktor, velké dítě). Každé družstvo dostane kotlík s vodou, případně sirky. Dále dostanou hodinový limit, ve kterém mají vyrobit co nejlepší čaj. Čaj se má donést na základnu (místo, kde byla hra vyhlášena). Je povoleno: Přepadnout cizí družinu, vylít jim čaj, ukrást kotlík, vodu, sirky Rozdělit skupinu Vše co není zakázáno Není povoleno: (v tomto pořadí) Při přípravě čaje použít cokoliv co hráči nedostali na začátku, neukradli jiné družině nebo nenašli v lese Zapálit les nebo louku Vařit čaj blíže než 132 m od základny Napadnout cizí družinu 10 minut před koncem hry nebo později Ztratit se blíže než 2 km od základny Vzdálit se od základny více jak na 2 km Opařit se
 • Druh: praktická
 • Místo: nehořlavé
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: kotlík, voda, sirky
 
Uzly v kroužku
Obcházející hráč vloží najednou uzlovačku někomu do rukou, řekne libovolný uzel a vyběhne dokola kolem kruhu. Hráč, který uzlovačku dostal, musí daný uzel uvázat dříve, než k němu obíhající hráč znovu přiběhne. Neuváže-li, vymění si role. Uváže-li, hra pokračuje dále.
 • Druh: praktická
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: tvoří
 • Pomůcky: uzlovačka
 
Uzlovka
Dva hráči uchopí provaz, každý na jednom konci. Každý z obou hráčů má za úkol udělat na svém konci provazu jakýkoli uzel, ale vzájemně si v tom brání tím, že jeden druhému provazem škube, trhá, viní a podobně. Vítězí ten, kdo udělá uzel dříve.
 • Druh: praktická
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: jeden delší provaz
 
Utajený kuchař
Družstva dostanou za úkol uvařit soupeři nepozorováni oběd. Zároveň se ti, které nelze k přípravě využít, vydávají jako zvědové do okolí hledat místa, kde vaří ostatní. Družiny se hodnotí dle kvality pokrmu, kolik družin je našlo a kolik družin objevili oni sami.
 • Druh: praktická
 • Místo: v přírodě
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: potraviny, zápalky
 
Šikovnost
Jedná se opět o soutěž jednotlivců a úkolem je v určitém limitu přeseknout co největší počet šišek.
 • Druh: praktická
 • Místo: u špalku
 • Délka: 45 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: smrkové šišky, sekera
 
Střecha
Na okrajích města stála kdysi obecní nouzová kolonie, baráky pro chudé jen ze dřeva a vlnitého plechu. Jelikož se přestala vydávat povolení na stavbu, chudí neměli již kde bydlet. Když byl někdo přistižen, že zde staví barák musel ho zbourat a odejít. Ovšem existoval jeden italský zákon, že dům, který má dokončenou střechu a je obydlený, smí zůstat stát, i kdyby byl na cizím pozemku. Oddíl se rozdělí na dvě družstva. První družstvo představuje policisty a druhé chudáky. Policisté hlídají vytyčené málo přehledné území a chudáci (rozděleni po dvojicích) vnikají do tohoto území za účelem postavit si obydlí. Každá dvojice chudáků má u sebe stan a pokud se jim podaří jej celý postavit aniž je policisté chytnou získají bod. Chytnou-li je dříve odevzdají papírový lístek. Pokud mají již stan postavený, přivolají halasením policistu, ten vydá potvrzení o úspěšnosti stavby a chudáci mohou jít zkusit štěstí kousek dál.
 • Druh: praktická
 • Místo: členitý terén o rozloze 1 km$^2$
 • Délka: 1--2 hodiny
 • Hráči: dvojice a skupina
 • Pomůcky: stan pro dvojici
 
Soutěž zručnosti
Vezměte obyčejnou laťku nebo tyčku dlouhou asi 120 cm. Rozřežte ji na třiceticentimetrové díly a vyřaďte ty, které mají uprostřed velké suky. Pak dostane každý závodník jeden díl a začne z něho vyrábět podpalovač. To znamená, že z něho řeže dlouhé třísky, které však. nesmí od laťky úplně oddělit. Všichni začnou pracovat současně na znamení a odloží nůž buď za minutu, nebo když někdo úkol dokončí. Za dokonalý podpalovač dostanou 100 bodů. Za každou třísku, která odpadne od dřeva, se jim strhne 5 bodů, 5 bodů ztrácejí i za každou třísku kratší než 10 cm. Další body se připočítávají za špatný způsob práce. Závodníci mají zhotovit dokonalý podpalovač, kterým rychle a bezpečně zažehnou oheň jedinou zápalkou. Tuto zábavnou soutěž pořádáme odpoledne a podpalovače schováváme na podpálení večerního táborového ohně.
 • Druh: praktická
 • Místo: venku u lesa
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: tyčky, nože
 
Sdružený závod
Vypsali jsme cenu pro toho, kdo získá nejvíc bodů za uvedené úkoly: čím se liší od javoru klenu. a čeho použijeme jako protijedu. Prvních dvacet soutěžících vždy dostalo body, jenž byly uděleny podle bodového součtu.
 • Druh: praktická
 • Místo: letní tábor
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: dle požadavků závodníků
 
Rozdělej oheň křesáním
Ztrouchnivělé dřevo, hřbetem nože či pilníkem jezdíme po křemenu tak, aby jiskry dopadaly na troud. Kdo přijde na způsob, kdo to udělá nejrychleji,...?
 • Druh: praktická
 • Místo: louka
 • Délka: libovolná
 • Hráči: družinky $>$14
 • Pomůcky:
 
Přepalování provázků
Palivo sbírat vymezenou dobu, pak udělat oheň a pomocí něj přepálit provázek zavěšený v určité výšce nad něj. Poté zahladit stopy. Družinky soutěží v rychlosti přepalování. (+ potom lze hledat za body ohniště druhého).
 • Druh: praktická
 • Místo: louka
 • Délka: libovolná
 • Hráči: družinky 8--14
 • Pomůcky: potřeby pro rozdělání ohně, provázek
 
Překonání potoka
Družiny mají za úkol překonat nějakým způsobem potok (samozřejmě se nesmí použít most). Na druhém břehu jsou na víčku položeny korálky. Za každý přenesený korálek je 1 bod. Každý může jít pouze jednou a nést pouze jeden korálek. Kdo se namočí, vypadává.
 • Druh: praktická
 • Místo: u potoka
 • Délka: 45 min.
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: sekery, pily, korálky
 
Provázková pošta
Propojte všechny stany provázkovým vedením. (Provázek vede od stanu ke stanu.) První stan vyšle morseovkou (zřetelným taháním provázku: dlouhý tah je čárka, krátký je tečka) nějaké slovo do sousedního stanu, ten slovo předá.
 • Druh: praktická
 • Místo: stanový tábor
 • Délka: 30 min
 • Hráči: obyvatelé stanů
 • Pomůcky: provázek
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Tajemství pyramidy
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: spolek Bzuk
6500 KčDetail
 
 
Cesta kolem světa …
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 21. 07. 2023
Pořadatel: Tábory ve Stod…
4800 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.