Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Utíkající místo
Židle jsou sestaveny do kruhu. Na všech kromě jedné, sedí hráči. Jeden hráč stojí uprostřed. Začne hru tak, že se snaží posadit na prázdné místo, ale všichni hráči, rychle si přesedají doleva a brání tím, aby se na volné místo dostal. Místo stále střednímu utíká. Podaří-li se mu, aby si sedl, jde na jeho místo jeho soused vlevo.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Ukořisti čepici!
Vyznačte na hřišti kruh půldruhého metru v průměru. Do jeho středu položte čepici, kterou hlídá jeden strážce. Ostatní hráči se rozestaví za obvodem kruhu a snaží se čepici ukořistit. Mohou ji sebrat rukou, nebo vykopnout nohou. Komu se to podaří, získává 1 bod. Potom se čepice vrátí do středu kruhu. Hlídač je stále ve střehu, a plácne-li některého útočníka ve chvíli, kdy má ruku nebo nohu v kruhu, vymění si s ním roli. Vítězí hráč, který získá nejvíce bodů.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 45 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: čepice
 
Tužka a letadlo
Sednou si do kruhu a jeden začne posílat na obě strany signál: na jednu stranu tužku a na druhou gumu. Řekne: ,,Na'. Odpoví: ,,Co je?'. Ten řekne: ,,Tužka', resp. ,,Letadlo'. Odpoví: ,,Aha'. A ten to podá dál, ale když se ho další zpětně zeptá, co to je, už to zapomněl a ptá se toho předchozího (jediný, kdo to ví, je ten první). Sranda je v tom, že se to dělá na obě strany zároveň a jak se řetěz ptaní čím dál rozšiřuje, tak se na druhé straně kruhu protne a dostane se zpět k tomu prvnímu. Pak hra končí.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 20 min
 • Hráči: 10 -20 lidí
 • Pomůcky: dva předměty
 
Špatné oblečení
Hráč vstoupí na chvíli do klubovny a pak odejde. Je poněkud divně oblečen (svetr naruby, levá bota místo pravé,...) Když odejde, vedoucí se zeptá hráčů, co na něm bylo špatně. Hráči o závod sdělují svá pozorování.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papír, tužky
 
Stín
Hrají dvě děti, z nichž jedno je 'stínem' druhého. První dělá různé pohyby (či provádí normální činnost). 'Stín' je mu neustále v patách a opakuje vše, co dělá první. Stín musí zachytit a podat všechny pohyby, jejich charakter a jejich rychlost co nejpřesněji. Hru může hrát současně několik dvojic, při čemž každý stín sleduje svého 'majitele'. Na znamení organizátora hry se stíny ve dvojicích mění.
 • Druh: postřehová
 • Místo: všude
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Sousede po pravici, pozor
řídí--dává hráčům v kruhu nahodile otázky či povely k nějakému pohybu. Neodpovídá však dotazovaný hráč, ale jeho soused po pravici. Ten, kdo zavinil chybu, dostává trestný bod.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 45 min
 • Hráči: edí v
 • Pomůcky:
 
Silné nervy
ruce konec tenkého provázku dlouhého 60 cm, na jehož konci je uvázán 3 cm dlouhý dílek větvičky. Větvička má uprostřed mělký zářez, aby se provázek při hře nesesmekl. Vedoucí srovná všechna uvázaná dřívka uprostřed stolu do malé skupinky a pak hodí hrací kostkou na stůl. Přitom drží v pravé ruce otevřenou plechovku od konzervy či ešus. Padne-li liché číslo, vedoucí bleskurychle přiklopí plechovku na stůl a snaží se do ní chytit co nejvíce dřívek. Ostatní hráči mají právo při lichém čísle provázkem ucuknout a uniknout tak před plechovkou. Kdo je chycen, získá trestný bod. Padne-li sudé číslo, nesmí vedoucí přiklopit plechovku na stůl a hráči nesmějí ucuknout. Vedoucí ale může provést klamný náznak útoku, prudce pohnout plechovkou směrem k desce (nesmí se dotknout stolu). Kdo ucukne, získá trestný bod.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: e rozestoupí
 • Pomůcky: provázky, dřívka, hrací kostka, plechovka
 
Seznamovací (s koštětem)
Děti se sednou na bobek do kruhu. Doprostřed se postaví vedoucí, pustí koště a zároveň řekne něčí jméno. Podaří-li se dotyčnému koště chytit dříve než dopadne, vedoucí pokračuje, dopadne-li koště na zem, vymění si dotyčný místo s vedoucím. Koště se musí vždy postavit tak, aby stálo a nesmí se úmyslně vychylovat na některou stranu.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: koště
 
Sedící pešek
peška. Prostřední hráč se jej snaží získat; má povoleno sahat do mezery, kterou si hráči peška podávají, pokud si myslí, že tam pešek je. Hráči ho matou klamnými pohyby a při vhodné příležitosti ho peškem uhodí.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 15 min
 • Hráči: edí v kruhu
 • Pomůcky: pešek
 
Sběr papírků
Po zemi se rozhodí papírky, kterých je o jeden méně než hráčů. Potom se umluví nějaká známá píseň a vedoucí (který nehraje) začne tuto píseň zpívat a zároveň taktovat. Hráči chodí okolo papírků (nešlapou po nich) a zpívají také. Jakmile přestane vedoucí dirigovat, snaží se každý sebrat 1 papírek, i když vedoucí zpívá dále. Nepozora, který se nevšiml, že vedoucí přestal dirigovat, zpívá a chodí o zlomek vteřiny déle a tak na něj lístek nezbude a musí ze hry ven. Zároveň se vyřadí další jeden lístek a lístky se opět pohodí po podlaze. Hra takto pokračuje dál, až zůstane pouze jeden hráč, který je vítězem.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papírky
 
Rys ostrovid
K této hře je třeba předem si připravit lístky z tvrdšího papíru velikosti asi pohlednice a napsat na ně čísla od 1 do 20. Lístky se upevní na stěnu, rozloží se na zem nebo na stůl v libovolném pořadí tak, aby čísla nešla za sebou. Všichni si je asi minutu prohlížejí a pak se otočí zády. Předem určený hráč potom jednu kartu obrátí tak, aby nebylo vidět číslo. Na znamení TEĎ se všichni rychle otočí a ten z nich, který zavolá první číslo, jež zmizelo, dostává bod. Hráč, který dosáhne předem stanoveného počtu bodů, získává čestný titul ,,Rys ostrovid'.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 20 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: lístky s čísly 1--20
 
Rychle vstaň!
Dvě řady hráčů si sednou na židle čelem k sobě v uličce asi 1 až 1,5 metru široké. Uličkou prochází hráč a snaží se někomu tlesknout na kolena. Ohrožený se zachrání tím, že před zásahem rychle vstane. Zasažení dostanou po trestném bodu.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 50 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Rychle vstaň
Dvě řady hráčů sedí proti sobě a mezi nimi je malá ulička, kterou prochází další hráč. Ten se snaží někoho plácnout po koleni. Podaří-li se mu to dříve než dotyčný vstane, vymění si místa a plácnutý dostane trestný bod.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: krátká
 • Hráči: skupina a jeden $>$9
 • Pomůcky: židle
 
Rychle do domečku
Na zemi jsou nakresleny křídou malé kroužky (20 cm)--domečky. Jejich celkový počet je o jednoho menší než hráčů. Hráči se chaoticky pohybují ve vymezeném prostoru a na povel ,,prší' se snaží každý schovat do jednoho domečku. Kdo přebude, vypadává a obsadí jeden domeček natrvalo (do konce hry, takže je opět o jednoho hráče navíc).
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 5--10 min.
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: křída
 
Ručníky
uprostřed s ručníkem a snaží se jím někoho praštit. Je řečeno něčí jméno a on ho musí poznat a praštit. Pokud ale dotyčný řekne jiné (legální) jméno dřív, než tak učiní, musí hledat někoho jiného. Pokud řekne špatné jméno, jde do kruhu, pokud ho on praští dřív, tak taky, pokud praští někoho neoprávněně, má ho právo praštit taky. Při výměně musí hráč z kruhu říct cizí jméno dřív, než si sedne, jinak ho může nový prostřední praštit zpět. Pozor, je nevhodné, aby se vytvářely skupinky jmen, které se říkají pořád a některé, které nikdy.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 -30 min
 • Hráči: i sedn
 • Pomůcky: ručník
 
Ruce vzhůru
Za stolem sedí jedno družstvo a podává si pod deskou stolu peníz z ruky do ruky tak dlouho, až rádce druhého družstva, stojící za stolem, dá povel ,,Ruce vzhůru!' Všichni hráči sedící za stolem zvednou sevřené pěsti nad hlavu. Na další povel ,,Ruce na stůl!' udeří všichni dlaněmi o stůl. Pak se stojící družstvo snaží uhodnout, v které ruce peníz je. Za každou špatnou ruku se počítá jeden trestný bod.
 • Druh: postřehová
 • Místo: u stolu
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: mince
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
SCOOBY-DOO TÁBOR
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 16. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
4290 KčDetail
 
 
Jitřenka Bučovice …
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 26. 06. 2021
Pořadatel: Jitřenka Bučov…
5500 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují