Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Na statku
zvíře. Zvolený vypravěč pak vypráví smyšlený příběh nebo pohádku, v níž vystupují jako hrdinové různá zvířata. Kdykoliv se vypravěč zmíní o některém druhu zvířete, které je přiděleno mezi hráče, musí hráč, jenž je představuje, vážně a pokud možno věrně napodobit jeho hlas. Řekne-li vypravěč slovo dvůr, statek, náves, humna atp., musí se ozvat všichni, každý za své zvíře. Kdo se splete, má trestný bod.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: e domlu
 • Pomůcky:
 
Na sochy I.
Sochař vysochá z nejméně dvou hráčů sochu. Hádač si ji dobře prohlédne a pak jde za dveře. Sochař mezitím na soše něco znatelně změní (polohu ruky, vymění ponožky, atd.). Pak se hádač opět vrátí a snaží se změny najít.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: min. 4
 • Pomůcky:
 
Na pytláky
Na židli (pokud možno bez opěradla) sedí v narýsovaném kruhu hráč, který je 'myslivec'. Kolem sebe v kruhu na zemi má rozloženy různé drobné předměty, které znázorňují zvěř. Ostatní hráči jsou 'pytláci'. Střídavě se pokoušejí uzmout z kruhu nějaký předmět. Myslivec má tolik papírových kuliček, kolik je pytláků. Jakmile pytlák vnikne třeba i rukou do kruhu, myslivec po něm střelí kuličkou. Zasáhne-li ho, jde pytlák ze hry ven. Nezasáhne-li, pytlák smí z kruhu vynést jeden předmět. Více než jeden pytlák současně nesmí útočit. Když se všichni pytláci v útoku vystřídali, vymění si myslivec svou úlohu s některým z hráčů. Máte-li v klubovně málo místa, rozložte věci místo do kruhu na stůl.
 • Druh: postřehová
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: papírové kuličky, předměty, židle
 
Na plíženou
Na okraji řídkého lesa v rovinatém terénu vymezíme prostor. Ve vymezeném čtverci stojí hráč dvacet metra od okrajových stromů, kde na jednom z nich visí píšťalka. Ostatní hráči maskovaní se plíží ke stromu s píšťalkou. Spatří-li pozorovatel někoho, zavolá ho jménem a hráč je vyřazen ze hry. Vítězí ten, kterému se podaří zapískat na píšťalku dříve, než je spatřen.
 • Druh: postřehová
 • Místo: terén
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: píšťalka
 
Na orchestr
dveře. Zbylí sedící se dohodnou, kdo bude ukazovat hru na jednotlivé hudební nástroje, a sesednou se kolem něj tak, aby jej viděli a mohli ho napodobovat. Začnou hrát a zavolají toho za dveřmi, který má uhodnout po kom se všichni opičí.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: i sednou do
 • Pomůcky:
 
Na myslivce II.
Do rohu klubovny nebo hřiště se postaví židle, na kterou usedne hráč 'myslivec'. Má měkký papírový míč, a tímto míčem střílí ze židle po ostatních hráčích, kteří se k němu odvážně přibližují a míči uhýbají. Kdo je zasažen, jde 'myslivce' vystřídat. Kdo je celkem už třikrát zasažen, nesmí dále hrát. Kdo zůstane ve hře jako poslední, je vítězem.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost, hřiště
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: papírový míč
 
Na medvěda I.
Jeden hráč si lehne na břicho a představu je mrzutého medvěda. Ostatní hráči se k němu odvážně přibližují, bzučí mu do ucha, povzbuzují jej větvičkami atd., až se medvěd neočekávaně vzchopí a začne dotíravce pronásledovat. Kdo je dostižen, stává se medvědem a z dosavadního medvěda se stává hráč. Nedokáže-li medvěd během dvou minut nikoho chytit, musí se vrátit do svého brlohu na zem a dělat medvěda znovu.
 • Druh: postřehová
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Na komára
Jeden hráč si sedne či stoupne doprostřed a jsou mu pevně zavázány oči. V ruce drží čepici nebo plátěný sáček, nacpaný papírem. Ostatní hráči stojí kolem a občas jeden z nich ukazováčkem se slepého hráče dotkne. Ten se ožene čepicí nebo sáčkem a zasáhne-li toho, kdo se ho dotkl, vymění si s ním úlohu. Víc hráčů než jeden nesmí slepce současně 'bodnout'. Hraje se za úplného ticha, aby slepec nevěděl, odkud se k němu 'komár' blíží.
 • Druh: postřehová
 • Místo: tichá místnost
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: čepice
 
Na klamanou (otáčení s,j,z,v)
Vedoucí říká strany a hráči se podle nich otáčí. Strany jsou následující: sever, jih, západ, východ, napravo, nalevo, dozadu, vítr (o 360 stupňů), bezvětří (nic). Kdo se splete nebo značně opozdí, vypadává. Pro ztížení může vedoucí hrát také, ale tak, že dělá jiné pohyby, než vysloví, čímž děti dokonale mate.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e rozes
 • Pomůcky:
 
Na klamanou (klepání)
Všichni se posadí kolem stolu a vedoucí říká povely, podle nichž se hráči řídí: klepat--všichni klepají prsty o stůl klid--všichni dají ruce na stůl dolů--všichni dají ruce pod stůl Vedoucí sám předvádí jiný pokyn, než řekl. Kdo se splete nebo opozdí, vypadává.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Na dřevo--nosa
Hraje se kolem stolu a to tak, aby všichni viděli na toho, kdo hru vede. Ten říká střídavě: ,,Dřevo, nos, nos, dřevo,' atd. Na slovo nos se všichni musí chytit za nos, na slovo dřevo musí položit ruce na stůl. Dělají to vždy oběma rukama, aby se zamezilo švindlování a hádkám. Vedoucí se snaží hráče splést tím, že říká třeba ,,dřevo', ale sám se chytí za nos a naopak. Kdo se dá nachytat, vypadne ze hry. Vypadává také hráč, který zvedá ruce dřív, než zazní další povel.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: kolik se vejde okolo stolu
 • Pomůcky:
 
Myška
Děti sedí v těsném kroužku na zemi, nohy mají pokrčeny přednožmo (chodidla na zemi) a pod koleny si podávají 'myšku'. Hledač je uprostřed kruhu a pozorně sleduje, kdo má myšku. Dítě, o němž se domnívá, že má myšku, zavolá jménem. Vyvolaný musí provést rychle kolébku vzad. Je-li u vyvolaného myška, hledač vyhrává, je osvobozen a smí si sednout do hry. Na jeho místo jde ten, u něhož byla myška nalezena. Nemá-li vyvolaný myšku, hra pokračuje. po třech nezdařených pokusech je hádač vystřídán, zvolí si svého zástupce.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: myška
 
Molekuly, atomy
Každý hráč představuje atom, který se může a někdy i musí slučovat do molekul. Kolika molekulová molekula to bude, určuje vedoucí hry. Když vykřikne číslo (od 2), snaží se ,,atomy' vytvořit příslušně velkou molekulu. Ty atomy, jež zůstanou navíc (vytvoří méně atomovou molekulu), vypadávají. Je-li k disposici chemicky gramotný vedoucí hry, může jednotlivým hráčům také určit, který prvek představují, a místo čísel pak může vyvolávat názvy možných sloučenin. Nesloučené atomy opět vypadávají. Po kontrole se molekuly opět rozpadají a jednotlivé atomy se pohybují znovu chaotickým pohybem všemi směry.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Malí řemeslníci
prodavač, zloděj, atd. Organizátor dává tyto povely: 'Zloděj pracuje!' 'Prodavač poslouchá!' 'Všichni poslouchají!' 'Všichni pracují!' atd. Ti, kdo mají pracovat, ťukají prstem na stůl. Ti, kdož poslouchají nastaví ruce k uším. Když mají všichni pracovat, všichni ťukají atd. Kdo se zmýlí, dostane trestný bod nebo je vyřazen ze hry.
 • Druh: postřehová
 • Místo: u stolu
 • Délka: 10 min
 • Hráči: edí ok
 • Pomůcky:
 
Lupič v~táboře II.
Na totemový kůl zavěsíme červený nebo žlutý kapesník. To je 'velká trofej' kmene. Nepřátelský zvěd se jí má zmocnit. Vedoucí jde ráno od jednoho ke druhému a každému pošeptá: 'Dávej pozor, v táboře je cizí zvěd.' Nakonec nenápadně přejde kolem toho hráče, kterého vybral jako zvěda, a tiše mu řekne: 'Dávej pozor, v táboře je cizí zvěd a ten zvěd jsi ty!' Přitom mu předá nějaké barevné označená, které zvěd musí nosit od chvíle, kdy se zmocní kmenové trofeje. Trofej nesmí u sebe schovat, ale viditelně ji nést. Na odnesení trofeje má celý den až do západu slunce. Jestliže se s ní dostane přes řeku nebo za jinou určenou hranici, vítězí a tábor musí za svou trofej vyplatit dohodnuté výkupné. Je-li zvěd chycen, prohrál a musí sám zaplatit výkupné.
 • Druh: postřehová
 • Místo: tábor
 • Délka: celý den
 • Hráči: všichni a jeden
 • Pomůcky: vlajka
 
Lupič v táboře
Vlajka nebo jiný předmět se umístí na viditelné místo uprostřed tábora. Je zvolen jeden hráč (tajně, aby o tom ostatní nevěděli), který má za úkol předmět nechycen ostatními hráči odnést na předem určené místo. Má na to např. celé dopoledne, až do oběda.
 • Druh: postřehová
 • Místo: v táboře
 • Délka: dlouhá
 • Hráči: všichni a jeden
 • Pomůcky: vlajka nebo jiný předmět
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Army
Zaměření: Pobyt v přírod…
Začátek: 15. 07. 2023
Pořadatel: Draci z Tennes…
3900 KčDetail
 
 
Letní tábor u koní…
Zaměření: Koňský
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Šťastný statek
3900 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.