Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Kuba řekl
Organizátor hry velí dětem k různým cvikům, které děti plní pouze tehdy, slyší-li před rozkazem 'Kuba řekl'. Např. organizátor řekne: 'Kuba řekl, posaďte se!' děti si sednou. 'Vstaňte!' děti ale nevstanou, zůstanou sedět, protože tu chybělo 'Kuba řekl'. Kdo se zmýlí, počítá si chybu.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Křepelka a křepelák
Uprostřed hřiště uděláme čáru. Hráči se rozdělí na dvě družstva. Postaví se do řady ve vzdálenosti 1 metr od střední čáry a otočí se k sobě zády. Proti každému družstvu (na 55--20 kroků) nakreslíme další čáru. Obě družstva stojí čelem k této své čáře. Jedno družstvo se jmenuje křepelka a druhé křepelák. Organizátor hry se postaví stranou mezi družstva. Po jisté době řekne jméno jednoho družstva. To se otočí a snaží se dotknout hráčů druhého družstva, kteří běží za svou čáru. Název družstva vyslovuje organizátor hry hlasitě a po slabikách. Například: 'Kře-pel-ka!' 'Kře-pe-lák!' Teprve při poslední slabice si musí hráči rychle uvědomit, co mají dělat: utíkat nebo honit. Organizátor hry říká názvy obou družstev několikrát a může je vhodně měnit. Není nutné nějaké pravidelné střídání. Naopak. Vítězí družstvo, které bude mít více zajatců, když hra skončí.
 • Druh: postřehová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Košík ovoce
na citróny, pomeranče, jablka a broskve. Vedoucí stojí uprostřed. Na povel ,,jablka' si všechna jablka vymění místo. Vedoucí si také někam sedne. Kdo zbude, přebírá roli vedoucího. Na povel ,,košík ovoce' si každý musí s někým vyměnit místo
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: edí
 • Pomůcky: židle
 
Korektoři
Opatřete tolik papírů se stejným textem (30--40 řádků), kolik hráčů se hry zúčastní. Potom hráčům řekněte, aby škrtli každé ,,E', podtrhli každé ,,C', udělali tečku za každým ,,M' a dali do kroužku každé ,,K'. Kdo je hotov, odloží tužku a odevzdá papír. Vedoucí sleduje čas a za každou chybu (neoznačené či chybně označené písmeno) přičte 5 vteřin. kdo bude mít nejnižší konečný čas, zvítězí.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: list s~textem, tužky
 
Koleno rameno
Všichni hráči sedí v kruhu čelem dovnitř. Obě ruce mají položeny na kolenou, dlaněmi dolů. Vedoucí hry (sedí uprostřed kruhu) vyvolává slova--koleno nebo rameno. Je-li vyvoláno rameno, potom musí každý hráč dát pravou ruku na pravé rameno nalevo sedícího hráče. Je-li vyvoláno koleno, potom musí dát levou ruku na levé koleno napravo sedícího hráče. Vedoucí hry se snaží rychlým střídáním splést hráče. Kdo se splete, je vyřazen nebo dostane trestný bod.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Kolemjdoucí
Jsme na málo rušné ulici. Proti nám jde chodec. Netuší, že se účastní naší hry. My se tváříme, jako by nás vůbec nezajímal. Ale ve skutečnosti tomu tak není: pozorně si ho prohlédneme, pokusíme se co nejlépe využít tu krátkou chvilku, kterou máme k pozorování. Chodec přešel. Chvíli se díváme za ním. Podstatou této hry je, že každý z nás si musí pozorováním zapamatovat vzhled chodce, jeho oblečení, ty nebo jiné jeho charakteristické znaky. Jeden z hráčů je hlavním pozorovatelem. Musí podrobně popsat vzhled chodce. Ostatní účastníci doplní to, co hlavní pozorovatel nepostřehl ale, co uviděli oni. Vítězem této hry bude nejen ten, kdo prokáže největší pozorovací schopnost, ale ten, kdo k tomu ještě prokáže schopnost dělat nejlogičtější závěry ze svých pozorování (kdo to asi byl, proč nesl to či ono,...).
 • Druh: postřehová
 • Místo: na ulici
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: kolemjdoucí
 
Kdo se ztratil
který na chvilku vyjde za dveře. Pak vedoucí určí druhého hráče, který odejde za druhé dveře (nebo se někam schová). Ostatní hráči si vymění místa a vedoucí přivolá detektiva zpět do místnosti. Na prahu mu položí otázku: ,,Kdo se ztratil?' a současně spustí stopky. Když detektiv správně pojmenuje chybějícího hráče, zapíše mu vedoucí čas a hra začíná znovu s novými aktéry. Pakliže se ve svém úsudku splete, zůstává detektivem i pro další hru.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: e rozsadí po
 • Pomůcky: stopky
 
Kdo přesedl
Na židle u zdi se rozesadí 10--15 hráčů. Dva vybraní detektivové minutu pozorují, kde kdo sedí a potom odejdou za dveře. Za jejich nepřítomnosti si dva hráči vymění místa. Potom vedoucí přivolá hráče zpět. Kdo z nich dříve pozná, kteří hráči si přesedli, pošeptá vedoucímu jména obou hráčů. Jestliže to byli skutečně oni, vyhrál. Řekne-li však alespoň jedno chybně, vedoucí zavrtí hlavou a detektiv si dál prohlíží sedící hráče. Kdo z detektivů uhodne, zůstává dál detektivem a připojí se k němu další hráč. Ostatní si opět vymění místa a hra začíná znovu...
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: skupina a dva
 • Pomůcky:
 
Kdo je kapitán
Legenda: Byla jedna veliká a krásná loď, která plula po mnoha mořích. Nikdo nedával námořníkům hlučné rozkazy a přece šlo všechno jako na drátku. Lana se napínala, plachty se rozvinovaly a svinovaly, paluba byla vydrhnuta. Loď fungovala, aniž by vlastně bylo vidět, jak... Jeden z hráčů vyjde za dveře a zbylí se dohodnou, který z nich bude kapitánem. Kapitán dává posuňky různé rozkazy a ostatní ho rychle a co nejpřesněji napodobují. Hádač má poznat, odkud rozkazy vychází, tj. kdo je kapitánem. Může se měřit čas a kdo uhodne nejdřív, je vítěz.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Karel řekl
Před skupinou stojí hráč, který bude předcvičovat. Před každým novým cvikem však musí říci: ,,Karel řekl.' Řekne-li jiné jméno či sloveso (např. ,,Jirka řekl,' či ,,Karel sdělil.'), nesmí nikdo z hráčů předváděný cvik opakovat. Kdo se splete, vypadává ze hry. Poslední zbylý hráč ve hře vyhrává a stává se předcvičitelem v příští hře.
 • Druh: postřehová
 • Místo: volné
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Karate s míčkem
Dva hráči od sebe vzdálení asi 5 až 6 metrů sedí rozkročmo na zemi a po zemi si posílají míč. Uprostřed mezi nimi je třetí hráč, který nesmí míči překážet a jehož úkolem je shora zasáhnout kutálející se míč malíkovou hranou ruky. Hráči se vystřídají mezi sebou, vyhrává ten, kdo bude mít z deseti pokusů nejvíce zásahů.
 • Druh: postřehová
 • Místo: rovná plocha
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: míč
 
Japonský zápas
Dvě řady hráčů stojí proti sobě a pravou rukou mají předpaženou. První řada má ruku v supinaci a druhá v chronaci. Ruka v supinaci je nad tou v chronaci. Dvojice se dívají vzájemně do očí a ti s rukou níže se snaží z vrchu plácnout svého soupeře, který se snaží uhnout. Po třech nezdařených pokusech si vymění úlohy. Supinace je biologický termín pro polohu ruky dlaní nahoru, chronace je poloha dlaní dolů.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvě skupiny $>$10
 • Pomůcky:
 
Chycená ruka
Dva hráči drží mezi sebou nad stolem provaz, který má uprostřed smyčku. Na stole pod smyčkou leží nějaký drobný předmět, např. kamínek, krabička, guma či zátka atd. Třetí hráč má za úkol protáhnout smyčkou ruku, uchopit předmět na stole a ruku s ním zase vztáhnout zpět. Dva hráči, kteří drží provaz, mají při tom jeho ruku zachytit tím, že provaz napnou a smyčku stáhnout právě v okamžiku, kdy on jí prostrkuje ruku. U všech záleží na rychlosti a bystrém postřehu nejvhodnějšího okamžiku.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: provaz, předmět
 
Chození kolem židlí
V místnosti je o jednoho hráče více, než židlí v kruhu. Děti chodí dokola a na pokyn se každý snaží sednout na nějakou židli. Kdo přebývá si jde sednout a bere s sebou jednu židli. Hru lze zpestřit tím, že místo povelů hraje hudba, která na pokyn umlkne. A na povel ,,zpět' se mění směr chůze. V tom případě, kdo si sedne dříve, je vyřazen.
 • Druh: postřehová
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: židle
 
Chňapačky
- Soupeř drží vařečku za její širší konec ve vzduchu. Pod koncem držadla je připraven druhý hráč. Soupeř pustí, hráč chytí, měří se vzdálenost od spodního konce (rychlost reakce) - Na stole leží krabička od sirek. Na židli sedí hráči s rukama v klíně. Vyhrává ten, kdo chytne a nerozmáčkne krabičku jako první.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost ale i jinde
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dva $>$8
 • Pomůcky: vařečka, krabička
 
Holubi
Jeden z dvojice vyhodí větší míč do vzduchu a druhý z dvojice se snaží tento míč (holuba) menším míčkem sestřelit. V dvojici se vystřídáme. Vítězí ten, kdo holuba sestřelí, nebo ten, kdo z pěti pokusů holuba sestřelí víckrát.
 • Druh: postřehová
 • Místo: louka
 • Délka: 45 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: větší a menší míče
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Army
Zaměření: Pobyt v přírod…
Začátek: 15. 07. 2023
Pořadatel: Draci z Tennes…
3900 KčDetail
 
 
Letní tábor u koní…
Zaměření: Koňský
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Šťastný statek
3900 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.