Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Hledejte slova
Vezměte si do ruky každý své číslo oblíbeného časopisu všech členů kolektivu a hledejte o závod: Kdo z vás nejdříve nalezne v jeho stránkách 10 slov od písmene R, která mají vždy celkem 5 písmen? Začáteční písmena si smluvte sami, hledejte tedy všichni třeba od B nebo od J, či od kteréhokoli jiného písmene, na kterém se všichni dohodnete. Také si sami společně určete, kolik písmen tato slova mohou mít.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: noviny a časopisy
 
Fotokvíz
V prostředí, které je hráčům notoricky známé, nafotíme cca 30 detailních záběrů. Dříve na film, dnes je ideální použít digitální techniku. Stačí rozlišení VGA -- čím horší, tím lepší. Záběry zobrazují např. špatně zatlučený hřebík, prasklou okení tabulku, chybějící plaňku v plotě atd. -- tedy věci, které jsou svým způsobem netypické. Pro zapáleného fotoamatéra se zde otvírá pole neorané, jak pochopí jen on sám (rozostření části snímku, různé speciální techniky atd.). Náročnost nechť je různá (aby i kopyto, na své si přišlo, a něco tam zbylo pro Matu Hari). Snímky se očíslují a umístní cca po 4 kusech na A4, které se rozmístní tak, aby se hloučky shromaždivších se špiónů rušily pokud možno co nejméně. Měly by ovšem být pod dohledem šéfa rozvědky na území cca 50$ imes$50 m. Úkol je jasný: Najdi v reálné krajině místo, které vidíš na příslušné fotografii. Identifikace: Celé herní území je "zamořeno" lístečky typu - TRN, JEZ, SPLAV, TYČ atd. (100 -- 200 ks přidělat prestikem). Hráč potom v informačním centru hlásí: FOTO 21 - GO, což značí, že nejblíže místu zobrazeném na fotu 21 je lísteček s nápisem GO. Vedoucí si připraví tzv. posunovačku, do které postupně zapisuje k jednotlivým fotografiím jejich nálezce a to tak, že ten, kdo ji našel jako první, má 60 bodů (při 60 hráčích), druhý 59 atd. Vzhledem k náročnosti přípravit demo verzi: cca 2 -- 3 fotografie, na kterých se vše včetně bodování vysvětlí. Je škoda, když to děti pochopí až na konci hry.
 • Druh: postřehová
 • Místo: náměstí, tábor, školní dvůr
 • Délka: 90 minut
 • Hráči: 10 -- 60
 • Pomůcky: fotoaparát (lépe digitální)
 
Družinová galerie
Šikovný hráč nekreslí podle stínu profily ostatních členů družiny, opatří je čísly a zaznamená si je do zápisníku. Pak rozvěsí profily v klubovně. Ostatní hráči potom zaznamenávají k číslům jména. Vyhrává ten, kdo správně určí nejvíce profilů.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: papír, tužky
 
Číslovaná
Udělejte si 20 lístečků s čísly od jedničky do dvacítky. Rozložte je volně po celém stole. Každý si prohlédne, kde která číslice leží. Pak obraťte lístky číslicemi dolů a po řadě, jeden druhému (dokola) dává příkaz, které číslo má nalézt. Např. 'Najdi čtrnáctku!' (čísla mohou být libovolná). Požádaný nadzvedne trochu lísteček, o kterém si myslí, že na něm žádané číslo je, ale jen tak, aby ostatní neviděli, jaké číslo nese skutečně. Jestliže se zmýlí, nechá lístek na jeho místě ležet dále. Uhodl-li, vezme si lístek jako výhru. Kdo má nakonec nejvíce lístků, vítězí.
 • Druh: postřehová
 • Místo: u stolu
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: 20 lístečků
 
Čepice II.
Rozdělíme hráče na dvě družstva a hráče v každém z nich očíslujeme. Družstva se pak postaví proti sobě asi 10 m od sebe, doprostřed položíme čepici. Vedoucí pak vyvolává čísla--který hráč uslyší své číslo, vyrazí k čepici--a začíná souboj. Oba hráči se snaží zmocnit čepice a odnést jí ke svému družstvu, nebo dát soupeři unášejícímu čepici babu dříve, než doběhne ke svému družstvu. Jestliže boj trvá delší dobu, vyvolá vedoucí další dva hráče. Záleží jen na hráčích, jakou zvolí taktiku, finty, léčky apod. Jestliže se hráči podaří dopravit čepici ke svým, získává pro své družstvo bod. Jestliže však dostane babu, získává bod družstvo druhé.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: čepice
 
Čepice I.
Rozdělíme hráče na dvě družstva, hráče v každém družstvu očíslujeme. Družstva se postaví proti sobě a asi 10 m od sebe, doprostřed mezi ně položíme čepici. Vedoucí postupně vyvolává čísla. Z obou družstev vyběhnou hráči příslušného čísla a začíná souboj. Oba se snaží zmocnit čepice a odnést ji ke svému družstvu, nebo dát soupeři unášejícímu čepici babu dříve, než doběhne ke svému družstvu. Jestliže boj trvá delší dobu, vyvolá vedoucí další dva hráče. Záleží jen na hráčích, jakou zvolí taktiku, finty, léčky apod. Jestliže se hráči podaří dopravit čepici ke svým, získává pro své družstvo bod. Jestliže čepici přinese, cestou však dostane babu, získává bod družstvo druhé.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: čepice nebo jiný předmět
 
Cvrnkaná přes stůl
Dvojici se nakonec sečtou zdařilé pokusy a nastoupí další. Vítězí ta dvojice, které se povede nachytat nejvíce desetníků.
 • Druh: postřehová
 • Místo: u stolu
 • Délka: 5 min
 • Hráči: e
 • Pomůcky: desetníky, hrneček, st;l
 
Cukr, káva, čaj
Jeden hráč je otočen čelem ke zdi a ostatní jsou v určité vzdálenosti za ním. První hráč rychle ale zřetelně vyvolává: ,,Cukr, káva, čaj,' a pak se rychle otočí. Všichni hráči, co při vyvolávání běželi co nejrychleji k němu, musí v tomto okamžiku ztuhnout, neboť ten, kdo se pohne, je poslán zpět do výchozího bodu. Vítězí ten, kdo se jako první dotkne vyvolávače.
 • Druh: postřehová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: krátká
 • Hráči: skupina a jeden $>$7
 • Pomůcky:
 
Co tam žije
Ten přihrává a při přihrávce řekne některé ze slov: země, voda, vzduch, oheň. Ten, jemuž je přihráváno, musí odpovědět: zvíře, ryba, pták. U ,,ohně' mlčí. Kdo se splete nebo se dlouho rozmýšlí, má trestný bod.
 • Druh: postřehová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: krátká
 • Hráči: tvoří kr
 • Pomůcky: míč
 
Co se změnilo? III.
Rozložte na stůl různé věci. Závodník přistoupí ke stolu a prohlíží si věci jednu minutu, pak se obrátí ke stolu zády. Vy některou věc ze stolu odeberete nebo ji položíte na jiné místo. Závodník se znovu obrátí ke stolu a do jedné minuty má poznat, co se na stole změnilo.
 • Druh: postřehová
 • Místo: u stolu
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: různé drobné předměty
 
Co se změnilo? II.
Jeden hráč odejde z místnosti a druzí v ní změní, za jeho nepřítomnosti, pět drobností. Např. stáhnou více záclonku, přemísti lahvičku na stole, vymění židle ap. Pak je hráč zavolán zpět a má za jednu minutu nalézt co nejvíce změn. Kolik jich nalezne, tolik dostane bodů. Vystřídají se všichni členové. Změny jde dělat např. i na oděvech hráčů.
 • Druh: postřehová
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Co se změnilo
Jednoho hráče pošli na chvíli ven a pozměň něco na jeho oděvu. Změna by neměla být patrná na první pohled, ale musí být vidět (ne, že si obrátí slipy naruby). Potom zavolej hráče zpět a ostatní nechť určí, co se na něm změnilo. Každý to napíše na lístek a odevzdá vedoucímu.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: papír, tužky
 
Co se v místnosti změnilo
Jeden hráč jde za dveře. Ještě předtím se snaží si vrýt do paměti celý interiér místnosti. V jeho nepřítomnosti ostatní přemístí některou viditelnou věc (nebo ji úplně schovají). Pak se hádač zavolá zpět a snaží uhodnout, která věc změnila místo. Hru lze upravit jako soutěž jednotlivců: Nežli přijdou děti do klubovny, přemístí vedoucí některé věci. Položí je jiným způsobem tak, aby tato chyba byla na první pohled patrná. Úkolem dětí je co nejrychleji zapsat všechny chyby.
 • Druh: postřehová
 • Místo: vybavená místnost
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Bum do hlavy
Hra je v podstatě použitelná jako seznamovací. Hráči sedí v koutku, uprostřed stojí jeden. Před začátkem hry se všichni představí ovoce...}. Na počátku někdo vykřikne jméno. Stojící se snaží jmenovaného, dříve než on stačí říct jméno někoho jiného, bouchnout přes hlavu ručníkem, novinami... Pokud se mu to podaří, vymění si role.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: pro každého hráče noviny nebo ručník...
 
Barva
Vedoucí udá barvu a hráč nechť napíší seznam všech věcí této barvy v místnosti. Kdo jich má nejvíc, vyhrává.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papír, tužky
 
Ani o krok dále!
Seřazená družina pochoduje. Krok musí být výrazný a pomalý, a proto vedoucí družiny v pomalém tempu počítá na levou nohu: 'Raz, dva, tři, čtyři! Raz, dva, tři, čtyři!...' Stojí tak, aby ho všichni hráči viděli, a každé počítání doprovází mávnutím signálním praporkem shora dolů. Ale tu najednou na některém místě organizátor hry umlká a signální praporek zůstává ve spuštěné ruce. Je to velmi důležitá chvíle ve hře, znamená mlčenlivý signál, na který se musí všichni okamžitě zastavit. Kdo udělá zbytečný krok, musí přejít na levou stranu řady. Družina pak znovu pochoduje. Po pěti šesti takových neočekávaných zastaveních a s nimi spojených přesunech v řadě, zůstanou na jedné straně jen nejpozornější a nejhbitější hráči. První tři z nich jsou vítězi.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupina
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Zimní tábory 2k23 …
Zaměření: Lyžařský & Sno…
Začátek: 05. 02. 2023
Pořadatel: Tábory Mamut
4400 KčDetail
 
 
River Adventure pr…
Zaměření: Zážitkový
Začátek: 16. 07. 2023
Pořadatel: The trip to fa…
6690 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.