Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Šněrování poslepu
Děti každého družstva sedí se zavázanýma očima za sebou. Všichni mají vyzutou pravou botu. První má na pravé noze botu tak velkého čísla, aby ji postupně mohli obout všichni v družstvu. Tkanička na botě je navlečena jenom do prvních dvou dírek. Na daný povel první zašněruje celou polobotku a zaváže ji na mašličku. pak si sundá šátek z očí, a to, co zašněroval, rychle rozšněruje. Zatímco si druhý zavazuje šátek na oči, první mu obuje botu a ten pokračuje stejným způsobem, až se všichni hráči vystřídají. Vítězí družstvo, jehož hráči to zvládnou nejrychleji.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: šátky
 
Střílející slepec
Udělejte na zemi z kamenů (nebo rýhou v zemi) veliký kruh (o průměru asi 10 kroků). Uprostřed kruhu je hráč, který má zavázané oči. V ruce a třeba i v kapse má celkem 5 papírových míčů. Pak vběhne do kruhu hráč, který vidí. Má v ruce svazek klíčů nebo plechovku s kaménkem, či podobnou jinou věc, kterou stále dělá hluk. Slepec se snaží podle sluchu zasáhnout zvonícího hráče míčem. Vystřílí-li slepec všech pět míčů, aniž hráče zasáhl, vrátí se hráč vítězně z kruhu ven, slepci jsou sesbírány jeho míče a dány mu do ruky a do kruhu nastoupí nový hráč, aby zkusil své štěstí. Je-li některý hráč zasažen jedním z pěti míčů, stává se sám střílejícím slepcem.
 • Druh: poslepu
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 2 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: míčky, harašící věc
 
Stínání kohouta
Hráč se zavázanýma očima se snaží tyčí zasáhnout hliněnou nádobu umístěnou 10 kroků před ním a tím jej rozbít.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: tyč, šátek, květináč
 
Smrádě
Vybere se jeden hráč, jenž zůstane v místnosti, ostatní odejdou ven. Hráč se v místnosti někde schová, a to tak, aby se alespoň nějakou částí těla dotýkal podlahy. Ostatní si zaváží šátkem oči a pak jsou vpouštěni do místnosti. Zde lezou po čtyřech a neustále opakují: ,,Jsem smrádě. Jsem smrádě.' Toto opakují až do té doby, než objeví schovaného hráče, který je zticha. Tohoto hráče se chytnou a ztichnou. Mohou si také už sundat šátek. Kdo zůstane poslední, je smrádě a v příštím kole se schovává. Modifikací této hry je hra Na sardele a sardinky--probíhá stejně, ale lezoucí hráči při ní pouze syčí.
 • Druh: poslepu
 • Místo: prázdná
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: šátek na oči pro všechny hráče
 
Smaž kruh
Na zem se namaluje křídou kruh o průměru 1 metru. Jednomu hráči se zaváží oči, je postaven dovnitř kruhu, do rukou dostane mokrý hadřík a má za úkol do jedné minuty kruh smazat.
 • Druh: poslepu
 • Místo: místnost
 • Délka: 1 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: křída, mokrý hadr
 
Slepý žebrák
Potřebujete hrst mincí, které jsou v oběhu. Pár korun, desetníků, dvacetníků, dvoukorun, pětikorun a desetikorun. Hrst mincí vložíte do rukou hráči, kterému zavážete oči. Jeho úkolem je v co nejkratší době mince roztřídit. Za každou špatně umístěnou nebo vůbec nezařazenou minci odečítáme hráčům trestný bod. Čas pochopitelně měříme. Vítězí hráč, který má nejlepší čas s nejmenší bodovou ztrátou.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: hrst platných mincí, šátek
 
Slepý sochař
Jednomu hráči zavážeme oči a necháme ho chodit v kruhu hráčů. ,,Sochař' se libovolně zastaví u kteréhokoliv hráče a hmatem musí určit, kdo to je. Samozřejmě že svůj postup může komentovat. Nikdo jiný však nesmí promluvit ani napovědět. Jestliže hráč (sochař) uhádne, vymění si místo s tím, koho poznal. Ten si zaváže oči, ostatní hráči se přeskupí a opět se postaví do kruhu.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Slepý kupec
Řadu látkových vzorů (hedvábí, samet, plátno, pytlovinu, kůži, papír) sepněte do sešitku. Úkolem hráčů je poslepu správně rozlišit všechny druhy látek.
 • Druh: poslepu
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: látkové vzory, šátky
 
Slepý hlídač II.
Jeden z hráčů má zavázané oči. Ten představuje hlídače. V kapsách nebo v chlebníku na rameni má cekem 10 šišek nebo papírových míčků. Před ním leží láhev z umělé hmoty nebo čepice, teniska či jiný podobný předmět, který se dá dobře uchopit a odnést. Hráči se jeden po druhém snaží co nejtišeji přiblížit k němu a láhev odnést na startovní čáru, která je asi 10 kroků od hlídače. (Od ní k němu každý hráč vychází.) Hlídač hází šiškou čí míčkem tím směrem, odkud zaslechne krok blížícího se hráče. Zasáhne-li jej, nastupuje hlídací službu místo něho zasažený hráč (zase s deseti šiškami nebo míčky v zásobě). Nezasáhne-li hlídač blížícího se hráče a ten mu hlídaný předmět (láhev, čapku, tenisku) ukořistí a odnese za startovní čáru, hlídá hlídač dále. (Hlídaný předmět je mu ovšem vrácen.) Na jednoho a téhož hráče může hlídač házet i vícekrát. Vyhrává, když někoho zasáhne, prohrává, když vyčerpal všech svých deset šišek nebo míčků a nemá hlídaný předmět čím bránit.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min na jednoho
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: šišky, předmět
 
Slepý hlídač
Jeden z hráčů stojí se zavázanýma očima na pařezu a kolem něj jsou rozmístěné předměty. Ze vzdálenosti 30--40m se k němu blíží hráči, co mají za úkol vzít si jeden z předmětů. Jakmile hlídač někoho uslyší, ukáže příslušným směrem. Jestliže v daném směru skutečně někdo stojí, vrací se na výchozí místo.
 • Druh: poslepu
 • Místo: louka, pařez
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: předměty
 
Slepí chodci
2 m. Hráč, který se zavázanýma očima došel k obdélníku a sedl si do něj, získává pro své družstvo bod. Lze též hráčům do cesty stavět různé překážky, jež musí překonat, aniž by je shodili.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: e posadí
 • Pomůcky: šátky na oči
 
Slepecká nápověda
Dva hráči si zaváží pevně oči, aby ani trochu neviděli. Potom se dá někam jakýkoliv menší předmět, např. tužka, krabička, kamének atd. Předmět se dá třeba na stůl nebo pod židli ap. Slepci nevědí, kde předmět leží. Každý slepec má však svého nápovědu. To je hráč, který sice vidí, ale nesmí se pohnout ze svého místa. A ten vede svého slepce tím, že mu říká: 'Napravo, nalevo, výš, níže, shýbni se' apod. Bližší údaje, např. 'věc leží na skříni', nesmí nápověda ovšem vyslovit.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: předměty, šátky
 
Slepecká hledaná
Dva hráči si zaváží oči. Jeden z nich neustále tleská rukama a druhý jej hledá podle sluchu. Ovšem i tleskající hráč se může při hledání pohybovat po klubovně. Ostatní hráči jen přihlížejí a ochraňují slepeckou dvojici před nárazem na stěnu nebo na kamna atd. Když se dvojice sejde, nastupuje nová, další.
 • Druh: poslepu
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a dva
 • Pomůcky: dva šátky
 
Slepé spřežení
Všichni členové družiny, až na jednoho, mají zavázané oči, stojí v zástupu za sebou a oběma rukama se drží provazu (levou rukou jeho levé části a pravou pravé), jehož konce třímá v rukou poslední z řady--vidící vůdce psí smečky. Úkolem smečky je projít slalomovou dráhu v co nejkratším čase. Při hře se nesmí mluvit.
 • Druh: poslepu
 • Místo: trať
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: provaz
 
Slepcův statek
Velká místnost, hřiště nebo louka představují dvůr statku. Jeden z hráčů je farmář, ostatní představují různá domácí zvířata. Farmář má zavázané oči a pátrá po své farmě. Zvířata volně pobíhají. Když se podaří farmářovi nějaké zvíře chytit, řekne: ,,Zvíře, ozvi se!' Chycený hráč musí napodobit hlas zvířete, pro které se na počátku hry rozhodl, a farmář hádá, koho chytil (ne druh zvířete, ale jméno hráče). Uhodne-li, je poznaným hráčem vystřídán. Pokud se zmýlí, musí pokračovat dál a znovu zkoušet štěstí.
 • Druh: poslepu
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: šátek
 
Skládání poslepu
Závodník obdrží papír a nůžkami jej rozstříhá na předem definovaný počet částí libovolného tvaru a velikosti. Potom se mu zavážou oči a on musí poslepu rozstříhané části opět sestavit dohromady.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: tvrdí papír, nůžky, šátek
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Taneční tábor v Ku…
Zaměření: Taneční
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
 
Sportovní tábor v …
Zaměření: Sportovní
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.