Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Nebezpečný průchod
Postavíme asi 10 špalíků do řady tak, aby vzdálenosti mezi nimi nebyly větší než jeden metr. Hráč si prohlédne sestavu a se zavázanýma očima se pokusí projít mezi špalíky. Soutěží jednotlivci nebo družstva. Za každý povalený špalík se počítá trestný bod.
 • Druh: poslepu
 • Místo: trať kdekoli
 • Délka: 20 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: asi 10 špalíků
 
Naslouchaná
si stoupne do středu kruhu a zaváží se mu oči. Vedoucí hry dá jednomu z hráčů stojících na obvodu kruhu hodinky (mechanické, ne digitální). Všichni musí být zticha a nesmí se pohybovat, aby nevidoucí hráč mohl určit, kdo hodinky drží. Musí se totiž nejen soustředit na to, odkud zaznívá tikot, ale musí si pamatovat, v jakém pořádku byli hráči rozestavěni. Určí-li správně, kdo hodinky má, vymění si s tímto hráčem místo.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: tojí nebo se
 • Pomůcky: hodinky nebo lépe budík, šátek
 
Na zvěřinec
se do prostoru. Na dané znamení začnou vyluzovat zvuk onoho zvířete a tím se vyhledat s ostatními. Vítězí to družstvo, které se shledá nejrychleji.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: e rozdělí
 • Pomůcky: šátky na oči
 
Na vítr
Na stůl, špalek nebo kámen se postaví zapálená svíčka. Hráči se rozdělí do dvou nebo více skupin. První hráč se postaví ke svíčce a zaváží se mu oči. Pak musí udělat tři kroky zpět, třikrát se otočit a postoupit třemi kroky ke svíčce. Pak se pokusí svíčku sfouknout. Podaří-li se mu to, získává bod, pokud ne, sundavá si šátek a vrací se do své skupiny. Nastupuje první závodník druhé skupiny a hra pokračuje tak dlouho, až se všichni vystřídají. Vyhrává samozřejmě skupina, jejíž členové získali nejvíc bodů.
 • Druh: poslepu
 • Místo: u stolu
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: svíčky, sirky, pro skupinu šátek
 
Na slepého Macíka
asi tři kroky před ostatními. Jeden hráč k němu potichu přijde, zatahá ho za nos a v tom okamžiku začne Macík počítat do deseti (hráč se mezitím vrátí do řady). Potom Macík sundá šátek, vezme za ucho hráče, který je podezřelý, obejde s ním řadu a postaví se i s ním na své místo. Je-li to pravda, ten, kdo ho zatahal za nos, stává se Macíkem. Pokud se Macík spletl, vezme ho hráč za ucho, obejde s ním řadu a vrátí se na své místo. Macík je tedy Macíkem i v příští hře.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 40 min
 • Hráči: i stoupnou do
 • Pomůcky: šátek
 
Na radar
Vylosovanému hráči zavážete oči, čímž se stává radarem. Je mu povoleno běhat, zatímco vidící hráči smí jenom poskakovat. Nevidící má pomocníka, který ani neběhá ani neposkakuje. Stojí nebo sedí tak, aby měl přes hrající přehled a dává svému radaru pokyny, podle nichž se tento snaží některého z hráčů chytit. Podaří-li se mu to, stává se chycený radistou, pomocník radarem. Úspěšný radar se pak připojí k ostatním hráčům.
 • Druh: poslepu
 • Místo: volná plocha
 • Délka: 40 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: šátek
 
Na pana Nováka
Hrající vytvoří kruh, zvolí pana Nováka, jemuž zaváží oči. Ten se postaví do středu kruhu a řekne: ,,Teď!' Kruh hráčů se začne pohybovat, což činí až do chvíle, kdy střední zavolá: ,,Stát!' Kruh se zastaví, střední ukáže na některého hráče. Označený hráč musí říct: ,,Dobrý den, pane Novák.' Hlas může ovšem libovolně měnit. Jestliže pan Novák uhodne, kdo to je, vymění si místa. Neuhodne-li, zkouší to znovu, dokud neuspěje.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: šátek
 
Na myslivce I.
Dva hráči si zaváží pevně oči a postaví se ke stolu, každý na jinou stranu. Jeden z nich je myslivec, druhý jelen. Myslivec má za úkol podle sluchu jít za jelenem a dotykem ho vyřadit ze hry. Jelen ovšem nelení a napíná sluch, by slyšel, odkud se k němu myslivec blíží. (Diváci musí zachovat naprosté ticho, i kdyby pukali smíchem!) A podle toho, co jelen slyší, všelijak uhýbá, mění směr a dělá vše možné, aby se uchránil střetnutí s myslivcem, které znamená jeho smrt. Oba hráči se při hře musí alespoň jednou rukou stále dotýkat okraje stolu.
 • Druh: poslepu
 • Místo: u stolu
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: šátky
 
Na medvěda II.
hráč zády k ostatním.. Cílem hráčů v půlkruhu je nenápadně plácnout středního. Střední potom hádá, kdo ho plácnul. Pokud střední uhádne, tak si vymění místa.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: ytvoří půl
 • Pomůcky:
 
Na lokty
Vedoucí hry ukáže několik předmětů (pro začátek stačí asi 12). Všichni hráči si pak sednou zády ke stolu, ohnou ruku a loket položí na stůl. Vedoucí jim pak klade předměty tak, aby je mohli loktem ohmatat. Hráč při akci nesmí předmět vidět. Po několikátém opakování této hry se věci již předem neukazují.
 • Druh: poslepu
 • Místo: u stolu
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: jednotlivci, raději méně
 • Pomůcky: vybraných 10--12 předmětů
 
Míša a Ríša
z nichž jeden má zavázané oči. ,,Kde jsi Míšo?'zeptá se slepec. ,,Tady Ríšo!'křikne ten, co vidí a někam uteče. Hra končí, až Ríša najde svého Míšu.
 • Druh: poslepu
 • Místo: volná plocha
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: tojí v~kru
 • Pomůcky: šátek
 
Letadlo v~mlze
Hráli jsme ji na pěkném rovném místě v šípkových roklích. Udělali jsme si startovní čáru a asi 40 kroků od ní na zem postavili starou plechovku od konzervy. Hráč, který představoval letadlo, si zavázal oči ručníkem nebo šátkem a na daný start kráčel poslepu k plechovce. Jeho úkolem bylo neztratit směr a plechovky se dotknout nohou. Tím končil jeho závod. Nebylo to ale tak snadné, jak jsme si mysleli. Snad každý uhnul trochu ze správného směru, a když plechovku dokonce minul a daleko ji přešel, byl už skoro ztracen. Začal chodit v kruzích, pak už ztratil směr docela a my se mohli uchechtat. Každý směl závodit nejdéle tři minuty. Julkovi se nepodařilo ani do této doby plechovku najít, a tak musel závod vzdát. Pak jsme hru trochu pozměnili. Rozdělili jsme se na dvě dvojice. Napřed hrála dvojice Julek-Tomek. Julek si zavázal oči šátkem, já mu dal start a Tomek ho řídil předem smluvenými signály dávanými pískáním. Tak například 'vlevo' značily krátké hvizdy, 'vpravo' dlouhé, 'rovnou vpřed' byl střídavě jeden krátký a jeden dlouhý, 'zpět' značilo kolísavé hvízdáni jako siréna apod. Julek dokázal pomocí těchto signálů porazit plechovku za 115 sekund. Já a Látka jsme prohráli, trvalo nám to 147 sekund.
 • Druh: poslepu
 • Místo: louka
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: píšťalka, šátek, plechovka
 
K~cíli poslepu
Připevni na stěnu, asi ve výši svého obličeje, papírek o rozměru 10$ imes$10 cm. Pak ze vzdálenosti asi deseti kroků jdi se zavřenýma očima k papíru s napřaženou pravicí a snaž se ukazováčkem dotknout se papíru. Uvidíš, jak je těžké zachovat směr k papíru po těchto deset kroků, i když jsi si směr před startem naměřil.
 • Druh: poslepu
 • Místo: u stěny
 • Délka: 1 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papírek
 
Kreslení poslepu
dostanou za úkol něco konkrétního nakreslit (zvíře, hrad, člověka). V závěrečné vernisáži hráči navzájem bodují svá dílka a vybírají nejlepší.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: bdrží t
 • Pomůcky: šátek, papír a tužka pro každého
 
Kořenář
Nejprve si připravíme asi pět krabiček (balíčků), později asi osm, a dáme do nich různé druhy koření aj. (majoránka, kmín, řebíček, celý pepř, i kakao, kávu atd.). Koření rozestavíme v určitém pořadí. Hráči (jeden po druhém) si přičichnou k balíčkům, všichni ve stejném pořadí. Jakmile svůj pochod kořenářstvím zakončí, každý z nich se posadí a na papír napíše seznam koření v pořadí, jak byla za sebou rozestavěna. Za správně určenou vůni ve stanoveném pořadí je jeden bod.
 • Druh: poslepu
 • Místo: místnost
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: rozličná koření
 
Kolik jich přešlo?
Jeden hráč sedí na židli u stěny místnosti a má zavázané oči. Proti němu stojí ostatní členové družiny. Jakmile se dosáhne absolutního klidu v místnosti, přecházejí ostatní hráči po dvou, třech i po jednom ke stěně, u níž sedí poslouchající. Mohou přecházet hlučně i potichu (hlučný pochod kryje ostatní). Není nutno, aby přešli všichni. Poté řekne poslouchající, kolik hráčů přešlo. Teprve potom mu sejmeme šátek z očí. Za každého nesprávně označeného hráče je trestný bod.
 • Druh: poslepu
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: šátek
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
AIRSOFTOVÝ TÁBOR
Zaměření: Army
Začátek: 09. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3890 KčDetail
 
 
SPORTOVNÍ TÁBOR PR…
Zaměření: Sportovní
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3790 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují