Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Kolik jich přešlo?
Jeden hráč sedí na židli u stěny místnosti a má zavázané oči. Proti němu stojí ostatní členové družiny. Jakmile se dosáhne absolutního klidu v místnosti, přecházejí ostatní hráči po dvou, třech i po jednom ke stěně, u níž sedí poslouchající. Mohou přecházet hlučně i potichu (hlučný pochod kryje ostatní). Není nutno, aby přešli všichni. Poté řekne poslouchající, kolik hráčů přešlo. Teprve potom mu sejmeme šátek z očí. Za každého nesprávně označeného hráče je trestný bod.
 • Druh: poslepu
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: šátek
 
Kočky a kocour
Uprostřed plochy stojí se zavázanýma očima kocour. Kolem něj jsou v jednotné vzdálenosti rozestaveny kočky. Úkolem koček je přiblížit se ke kocourovi a dotknout se jej. Jakmile kocour někoho uslyší, ukáže příslušným směrem. Je-li v daném směru nějaká kočka, vypadá ze hry.
 • Druh: poslepu
 • Místo: volná plocha
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: šátek
 
Klepni soupeře
Soupeři mají zavázané oči, stojí v kruhu čelem proti sobě a oba jsou ozbrojeni papírovým peškem (novinami stočenými do trubičky). Pak chytí každý hůlku za jeden konec. Hůlka má jediný účel udržuje soupeře blízko sebe a oba ji drží po celý zápas. Rozhodčí se zeptá: 'Jste připraveni?' a pleskne hráče č. 1 po rameni na znamení, že má začít. Hráč č. 1 řekne: ,,Kde jsi?' Hráč č. 2 musí okamžitě odpovědět: ,,Tady!' Pak uhne hlavou, aby oklamal soupeře, který má právo hned ho klepnout. Podruhé se zeptá hráč č. 2: 'Kde jsi?' atd. Komu se podaří dřív klepnou protivníka po hlavě, vyhrál kolo. Žádné jiné zásahy neplatí. Souboj se skládá z jednoho až tří kol. Při této hře používáme všech chytrých úskoků, abychom soupeře oklamali a on nevěděl, kde budeme mít hlavu za okamžik po tom, co odpovíme: 'Tady!'
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e snaž
 • Pomůcky: dvoje noviny, 60~cm provazu
 
Kdo promluvil?
Sesedněte se do kroužku a vyberte jednoho hráče, který si zaváže oči a postaví se doprostřed. Potom ukažte na někoho na obvodu. Označený opatrně vstane, přiblíží se ke slepému a změněným hlasem se ho zeptá: ,,Kdopak jsem?' Potom se vrátí na své místo. Uhodne-li tázaný hráč, kdo ho oslovil, vymění si s ním místo. Nepozná-li ho, zůstane dále ve středu.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Kde jsem?
a ten ve vhodný okamžik na vhodném místě zavolá: ,,Kde jsem?' Všichni jej začnou hledat a kdo najde jako první, získává bod a příště volá on. Hledaný hráč buď stojí na místě nebo utíká.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: e zavázanýma oč
 • Pomůcky: šátky na oči
 
Kde je tvůj soused
jim zaváží oči šátkem. Poté hráči druhého družstva doplní kruh tak, aby vedle sebe stál vždy jeden hráč prvého a jeden hráč druhého družstva. Na povel začnou všichni hráči druhého družstva mluvit nebo zpívat a pokud možno mění svůj hlas. Na další povel ustanou. Hráči se zavázanýma očima se snaží podle hlasu poznat svého souseda po pravé straně. Komu se to podaří, získává pro své družstvo bod. Hlášení podávají šeptem přímo vedoucímu hry. Po určitém počtu opakování si družstva vymění úlohy. Vítězí družstvo, které dosáhne více bodů.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: rvého dru
 • Pomůcky: šátky
 
Kamenitou cestou
Na skrytém místě louky vytvoří vedoucí z kamenů stezku dlouhou 20--30 m. Jednotlivé kameny klade v půlmetrových odstupech do značně zamotané řady. Potom přivede prvního závodníka se zavázanýma očima a řekne mu: ,,Dostaň se na konec stezky, která je vyznačena kameny.' Postupuj po hmatu, až narazíš na batoh, jsi u cíle. Když závodník splní úkol, může si sundat šátek a účastnit se hry jako divák. Nikdo z těch, kdo stezkou ještě nešel ji nesmí spatřit, získal by výhodu.
 • Druh: poslepu
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kameny, šátek
 
Jaký máte sluch?
Pošlete jednoho z vás se zavázanýma očima z místnosti ven a za jeho nepřítomnosti ukryjte v místnosti kapesní hodinky (mechanické) tak, aby je bylo slyšet, ale ne okamžitě nahmatat. Pak hocha zavolejte, aby za naprostého ticha hledal hodinky dle jejich tikotu. Kdo je najde za nejkratší dobu, vítězí. Místo úkrytu se samozřejmě pro každého hledače mění.
 • Druh: poslepu
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: tikající hodinky
 
Jako po laně
Udělejte si někde venku z placatějších kamínků dlouhou čáru, všelijak klikatě se vinoucí. Pak jeden hráč po druhém si zaváže oči tak, aby vůbec neviděl, a teď má jít bos nebo ve střevících s tenkými podrážkami po ní, vedený jen hmatem svých chodidel. Samozřejmě, že každému hráči změříte čas. který k projití čáry potřeboval, a vítězí ten s nejkratším časem.
 • Druh: poslepu
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 2 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: placaté kamínky
 
Chůze na slepo (za pískáním)
se pak vzdálí do asi 100 m vzdálenosti a v intervalu 2 min píská krátce na píšťalku. V jakém pořadí se hráči dotkají vedoucího, takové je pořadí vítězů. Kdo se vedoucího dotkl, odejde tiše na startovní čáru, aby nerušil kolegy.
 • Druh: poslepu
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: i zavá
 • Pomůcky: píšťalka
 
Honění zvonku
Organizátor vyzve děti, aby udělaly kruh a dvě z nich vyzve do středu. Oběma zaváže oči, jednomu dá zvonek druhému peška. Hráč se zvonkem každých 10 vteřin musí zazvonit a rychle přeběhnout na jiné místo. Druhý s ručníkem se snaží přesně určit, odkud se ozývá zvonek, rychle se k tomu místu přiblížit a praštit ručníkem svého protivníka. Dotkne-li se nebo udeří-li hráč s ručníkem svého protivníka, organizátor hru zastaví a dá pokyn buď ke změně úloh, nebo jdou do středu dva noví hráči. Organizátor může dát ručník i několika hráčům. Hráč se zvonkem běhá uvnitř kruhu, vyhýbá se úderům, ale jeho chytači máchají do vzduchu a často udeří i jeden druhého.
 • Druh: poslepu
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dva či více
 • Pomůcky: zvonek, ručníky, šátky
 
Hmat
Do plastelíny nebo moduritu otiskneme nějaký předmět nebo vyryjeme obrazec. Každý hráč má za úkol poslepu přejet tento obrazec prsty a na papír namalovat to, o čem se domnívá, že poznal hmatem.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 50 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: modurit nebo plastelína, nějaký předmět
 
Hledání rodiny
Všichni účastníci se sesednou na židlích v kruhu, z každé družiny jde jeden za dveře. Potom jsou postupně se zavázanýma očima předvedeni a mají hmatem identifikovat v kruhu členy své družiny.
 • Druh: poslepu
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: šátky
 
Hledání poslepu
hráči zavážeme oči, několikrát otočíme a on se potom vydává předměty hledat.
 • Druh: poslepu
 • Místo: v místnosti
 • Délka: krátká
 • Hráči: edí v kr
 • Pomůcky: rozmanité předměty, šátek na oči
 
Hlasy zvířat
Jednomu z hráčů zavážeme oči a postavíme ho doprostřed kruhu. Do ruky mu dáme hůlku. Ostatní se kolem něho pohybuji v kruhu tak dlouho, dokud neklepne hůlkou o zem. Na toto znamení se všichni musí zastavit. Hráč v kruhu pak ukáže hůlkou na jiného hráče a ten musí chytit hůlku rukou za druhý konec. Střední hráč mu pak přikáže, aby napodobil hlas některého zvířete, například kočky, psa, krávy, ovce, lva, osla, kachny, papouška, a snaží se po hlase uhodnout, který z hráčů to je. Jestliže hádá správně, oba si vymění úlohy. Když se zmýlí, hra se opakuje a střední hráč zůstává na svém místě. zvířata. Napodobováni samo o sobě je veselá zábava. Hráči mohou i zastírat svou výšku a středního hráče tak oklamat, pokrčit kolena, aby se zdáli menší, nebo si stoupnout na špičky, aby se zdáli vyšší. Je-li hráčů třicet nebo více, postavíme do středu dva hráče.
 • Druh: poslepu
 • Místo: tiché a klidné
 • Délka: 15 min
 • Hráči: y se měli sn
 • Pomůcky: šátek
 
Hade, kde jsi
Dvěma hráčům se zavážou oči a od té chvíle se pohybují pouze v dřepu. Jeden hráč vyvolává: ,,Hade, kde jsi?' Druhý se musí ozvat: ,,Zde!' Ten, kdo se tázal, se snaží hada uhodit dekou, nebo ručníkem, zavázaným na uzel. Po ráně se hada ptá druhý hráč: ,,Hade, kde jsi'? atd. Vítězí ten, kdo třikrát zasáhne protivníka.
 • Druh: poslepu
 • Místo: volná plocha
 • Délka: 45 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: dva šátky, ručník
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Fotografický tábor…
Zaměření: Fotografické
Začátek: 13. 08. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5990 KčDetail
 
 
Tábor pro nejmenší…
Zaměření: Pro nejmenší d…
Začátek: 17. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.