Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Boj o život s čísly I.
Dvě skupiny mají své základny, k nimž se nesmí nikdo z protivníků přiblížit na 20m. Každý hráč má prut a kartičku s číslem 0 nebo 1 až $x$. Kartičky se nemohou během hry měnit. který z protivníků má jaké číslo. Hráči mají svá čísla v kapse. Potkají-li se dva, vyzvou se, aby si ukázali čísla. Vyšší číslo vezme soupeři jeden prut. (jednička bere $x$) Odebraný prut odnese na svou základnu. Ten, komu byl prut odebrán, jde též na svou základnu pro jiný prut. Když tam žádný není, je vyřazen, dokud někdo nepřinese. Nula nezajímá a ani není zajímaná, jen zjišťuje čísla. Vítězí to družstvo, které zná rozmístění čísel u soupeře.
 • Druh: papírková
 • Místo: les
 • Délka: 60 min
 • Hráči: e pohybují teré
 • Pomůcky: pruty a kartičky s čísly
 
Bakteriologický poplach
Ráno začne netradičně, poplachem. Do objektu vnikla neznámá bakterie, je nutné odmoření základny. Po celém objektu jsou rozházeny papírky (po zemi, pod skříněmi, všude). Úkolem skupin je sbírat bakterie. Kdo sebere více bakterií, vyhrává.
 • Druh: papírková
 • Místo: místo přespání
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: různobarevné papírky
 
Ztracený úkol
půldruhém kilometru si vyberou místo, které by se mohlo stát konečným bodem cesty. Najdou zde nějaké místo (např. pařez u cesty), zakreslí je do náčrtku a nechají tam polovinu tajemného dopisu s pokyny pro další činnost. Druhou polovinu dopisu (tu méně důležitou) spolu s nakresleným plánem cesty předají skupině B, která se ihned vydá na cestu. Lze hrát i paralelně. Obě skupiny jdou nejprve nakreslit plány, pak si je spolu s prvními polovinami dopisů vzájemně vymění a jdou hledat druhé poloviny dopisů.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: kupin
 • Pomůcky: dopisy
 
Ztracené cosi
Přiřítí se uřícený vedoucí a zmateně povídá, že ztratil cosi. Mluví zbytečná slova, ale občas řekne něco o místě, kde to ztratil a jak se tam jde. Opakuje to. Hráči se nesmí na nic ptát a nic si psát. Kdo již ví dost, jde hledat. Kdo to cosi najde nejdříve, vyhrává.
 • Druh: orientační
 • Místo: les
 • Délka: 30 min
 • Hráči: jednotlivci $>$12
 • Pomůcky:
 
Ztracená družina
Hra se koná v lese o rozloze asi 500m$^2$. Vedoucí s oddílem obejde území a v pravidelných odstupech nechává jednotlivé členy. Hrají-li čtyři oddíly, budou na daném místě čtyři lidé, každý z jiného oddílu. Každé čtveřici dá zalepenou obálku se vzkazem: ,,Najděte co nejrychleji svou družinu. Nesmíte však opustit území pro hru vyhrazené.' Čtveřice, v nichž jsou vedoucí družin, mají ještě připsáno: ,,Až bude vaše družina celá, smíte se vrátit zpět do tábora.' Čtveřice mají obálku pro zahájení hry rozlepit a udělat to, co je v ní napsáno. Jakmile jsou všichni hráči rozmístěni, hra může začít. Vítězem se stává ta družina, která se co nejrychleji dostaví v plném počtu do tábora.
 • Druh: orientační
 • Místo: nepřehledný terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: lístky s~pokyny, obálky
 
Zneškodnění výsadkářů
Hra spojuje znalost práce s mapou a busolou s plněním bojových úkolů. Vedoucí hry seznámí všechny hráče s celkovou situací a se smyslem hry. Podrobně jim ukáže na mapě, že v prostoru lesa nebo určité kóty bylo vysazeno nepřátelské mužstvo. Jejich úkolem je pozorovat pohyb našich družstev a získat zprávy pro nepřítele. Vedoucí hry rozdělí hráče do dvou až čtyř družstev a za výsadkáře zvolí tři nejobratnější hráče. Jednotlivá družstva mají své velitele. Vedoucí vysvětlí celý postup bojové akce na mapě. Oznámí, kde se skrývají výsadkáři. Toto místo je vzdáleno od výchozího bodu 3 až 5 kilometrů. K akci se hodí les, vrchol kopce porostlý lesem atd. Každé družstvo má určenu pochodovou trasu, kterou musí při přechodu dodržet. Družstva postupují samostatně. Předtím ještě vedoucí na mapě ukáže, jakým způsobem družstva provedou obklíčení, v kolik hodin musí zaujmout postavení k útoku a jak bude navázáno spojení mezi družstvy, aby se uzavřel kruh kolem místa, kde se výsadkáři skrývají. Vedoucí družstev mají k dispozici mapy, busoly, nebo si situaci nakreslí na náčrtky. Vysvětlení musí být přesné, aby bylo všem hráčům jasné, jak bude akce provedena. Úkol výsadkářů: vedoucí hry vyšle asi o hodinu dříve skupinu výsadkářů do předem určeného místa. Ti se pak musí dobře ukrýt, zamaskovat, využít i různých lstí, např. vylézt na stromy apod. V předem určenou dobu, kdy mají být družstva připravena k útoku, tzn. v době po uzavření kruhu, se snaží výsadkáři proniknout kruhem hráčů, využít nastalého zmatku a uniknout z obklíčení. Postup družstev musí probíhat skrytě a je potřeba dodržovat stanovené časové limity. Podaří-li se družstvům zajmout aspoň dva výsadkáře, vyhrávají. Zajmou-li jen jednoho, vyhrávají výsadkáři. Vedoucí hry předem určí, kde se všichni hráči shromáždí po skončení hry. Hru zhodnotí a vytkne případné nedostatky a chyby.
 • Druh: orientační
 • Místo: neznámý terén
 • Délka: 120 min
 • Hráči: dvě až čtyři skupiny
 • Pomůcky: mapy, busoly
 
Závod v~orientačním běhu
Úkolem hlídky nebo jednotlivce je v co nejkratším čase nalézt všechna kontrolní stanoviště zakreslená v mapě; překreslí si je do své mapy a současně dostane i slovní popis umístění kontrolních bodů. Trať vedeme zalesněným kopcovitým terénem a jednotlivá kontrolní stanoviště označujeme dobře viditelným červenobílým lampiónem. Postup mezi jednotlivými kontrolními stanovišti je libovolný a závisí na taktice závodníka. Délka trati se pohybuje od 2 km pro mladší žactvo až po 12 km u juniorů. Aby se závodníci odbíhající od kontrolních stanovišť a přibíhající k nim neviděli, je vhodné volit mezi azimuty tupé úhly. Kontroly mohou být živé, v podobě podpisového bloku či jako schránka, kam hráč vloží svou identifikační kartičku. Kontroly mohou být jasně viditelné nebo skryté. Vítězí ten, kdo proběhl všechna kontrolní stanoviště v co nejkratším čase. Pro děti a mládež je vhodné zařadit do závodu 4--7 kontrolních stanovišť. Obvykle se závodí podle map zhotovených pro orientační běh.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: $>$120 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: mapa, buzola
 
Závod s~mapou
Na vyznačené trati o délce 2--4 km jsou na orientačně význačných bodech v terénu umístěny očíslované terče (např. na křižovatkách cest, na místech křižování potoka s cestou, na soutoku potoků, na vrcholech kopců apod.). Úkolem hlídky je proběhnout co nejrychleji trať a do mapy nebo náčrtku zakreslit umístění terčů. Při 10 kontrolních terčích připočítáváme k času na trati za každou nezakreslenou nebo špatně zakreslenou kontrolu 5 minut. Používáme základních map měřítka 1 : 10 000, 1 : 15 000, map orientačního běhu nebo rozmnožených mapových náčrtků.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 120 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: mapa, buzola
 
Zátah I.
Jeden člen družstva odejde do osamělého lesíka a dostane asi 30 minut, aby se tam dobře uschoval. Po uplynutí limitu vytvoří zbylí hráči rojnici a důkladně pročesávají les. Najdou pátrači schovaného hráče? Vhodné zvlášť při snížené viditelnosti, za šera a v mlze.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Za Johnem Silverem
Otisk dřevěné nohy Johna Silvera, která se většinou i hluboko boří, nemůže přehlédnout ani Indián v důchodu, ani žák pomocné školy vyzvědačské. Vyberte mezi sebou Johna Silvera, obratného a vytrvalého běžce. Půjčte mu starou holínku, které nebude škoda, když její podpatek přiříznete do tvaru trojúhelníku, kruhu apod. A pak už záleží jen na jeho vynalézavosti, jak dlouhou a klikatou stopu vytvoří, než se s bedýnkou zlaťáků skryje v nějakém doupěti. Holínku lze nahradit stopovacími želízky. Jsou to plíšky určitého tvaru, přiložené zespodu k botě a shora upevněné řemínky.
 • Druh: orientační
 • Místo: cesta v~terénu
 • Délka: 120 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: stopovací holínka
 
Vyznačte praporky
jež mají co nejpřesněji do té mapy zakreslit.
 • Druh: orientační
 • Místo: za pochodu
 • Délka: libovolná
 • Hráči: ají mapu cesty
 • Pomůcky: praporky
 
Vysvoboďte zajatce
Pátrači (4/5) mají mapu osady útočníků (1/5), kteří v ní skrývají zajatce. I vydají se ji hledat dle mapy a dle sluchu, protože zajatec může křičet. Až ji najdou, snaží se plácnutím vysvobodit zajatce. Útočníci jsou nesmrtelní a dotekem zajímají další zajatce. Vysvobozený zajatec se nesmrtelný vrací do tábora pátračů, kde se z něj stává pátrač. Pátrači vyhrávají, když vysvobodí všechny zajatce.
 • Druh: orientační
 • Místo: křoviny, les
 • Délka: 30--45 min
 • Hráči: dvě skupiny $>$12
 • Pomůcky: nakreslená mapa
 
Větrná růžice
Všichni hráči jsou obráceni jedním směrem. Předstoupí před ně vedoucí, který představuje meteorologickou stanici a ohlašuje, odkud fouká vítr. Jakmile vydá zprávu např.: 'Vítr fouká od severu', hráči se výskokem snožmo obrátí k severu. Když vedoucí vykřikne: 'Vichřice!', hráči se rychle třikrát otočí kolem své osy. Zajímavost hry spočívá v rychlosti a rozmanitosti pokynů vedoucího. Starším hráčům je nožno dávat i další směry, jako např. severovýchod nebo jihozápad. Kdo se obrátí nesprávným směrem, je z další hry vyřazen.
 • Druh: orientační
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Střelba dle azimutů
Každý závodník má své vlastní stanoviště na čáře, od níž ve vzdálenosti 10--15 metrů jsou připraveny terče. Terč však neleží přímo proti stanovišti. Hráč si tedy zjistí podle azimutu, na který terč má střílet, a vystřelí. Kdo se trefí do špatného terče, má smůlu.
 • Druh: orientační
 • Místo: rovné místo
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: buzola, vzduchovka
 
Stopování II.
Tato hra je skvělým stopovacím cvičením, rozvíjí postřeh a pozornost. Jeden z chlapců si vezme stopovací želízka a představuje jelena. Dostane 100 fazolí a 30 plátků nakrájených z brambor. Má desetiminutový náskok. Musí za sebou nechávat stopu a vždy po třech nebo čtyřech krocích pustit na zem fazoli a po dvaceti krocích bramborový plátek. Stopa smí libovolně měnit směr. Po deseti minutách se jelen musí schovat. Stopaři se vydají po jeho stopě, sbírají fazole a bramborové plátky. Za každou fazoli dostanou 1 bod, za bramborový plátek 2 body. Kdo objeví jelena, dostane 10 bodů.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: fazole, brambory, stopovací želízka
 
Slepá mapa
Hráč dostane slepou mapu či náčrtek, kterou musí v terénu sám identifikovat a doplnit. Slepota mapy spočívá v tom, že neobsahuje žádné textové informace. Všichni hráči dostanou stejnou slepou mapu, každý ji však dostane až na startu a hráči startují v intervalech, aby museli pracovat samostatně.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: $>$120 min
 • Hráči: jednotlivci, dvojice či skupiny
 • Pomůcky: slepá mapa
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
LYŽAŘSKÝ TÁBOR – Š…
Zaměření: Jarní tábor
Začátek: 05. 02. 2023
Pořadatel: Společnost SIN…
5970 KčDetail
 
 
Zimní tábory 2k23 …
Zaměření: Lyžařský & Sno…
Začátek: 05. 02. 2023
Pořadatel: Tábory Mamut
4400 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.