Táborové hry

Plížená o šátky

Tři rovnoběžné provázky. Krajní ve výšce 30 cm nad zemí a ve vzdálenosti 10m. Mezi nimi je výše zavěšený provázek a na něm pověšené šátky. plížit a brát šátky. Nejdříve z provázku, pak okolním hráčům. Za krajními šňůrami jsou již hráči v bezpečí a nemohou být oloupeni.

Druh: obratnostní
Místo: louka
Délka: max. 30 min
Vybavení: 3 provázky, šátky
Hráčů: tojí 2m od kraj
Plazení se k~vedoucímu

Vedoucí si vybere nějaké místo a natrvalo se na něm usadí. Je určená startovní čára. Při zahájení hry všichni vystartují a plazí se nenápadně k němu. Jestliže vedoucí někoho uvidí a identifikuje, pak dotyčný musí vstát a vrátit se zpět na start. Úkolem všech hráčů je doplazit se až k vedoucímu a dotknout se ho dřív, než on stačí vyřknout hráčovo jméno. Za to dostávají hráči body.

Druh: obratnostní
Místo: terén
Délka: 1 hodina
Vybavení:
Hráčů: 5--15 lidí
Pavučina

Mezi stromy a kořeny se natáhnou lana a provazy křížem krážem, až se vytvoří ,,pavučina'. Hráč jí musí prolézt, aniž by zavadil o vlákno--potom by se probudil pavouk a bylo by zle. Může lézt horem, spodem, plazit se nebo podlézat. Má dovolený počet dotyků a časový limit.

Druh: obratnostní
Místo: les
Délka: 5 min
Vybavení: lana a provazy
Hráčů: skupiny
Obtočení lana kolem sloupu

Na stožár se přiváže konec lana asi do 1.5 m od země. Druhý konec si přiváže hráč kolem pasu. Cílem hráče je obtočit bez pomoci rukou lano kolem totemu tak, aby se nikde nekřížil a nedotýkal země.

Druh: obratnostní
Místo: u stožáru
Délka: 5 min
Vybavení: lano, stožár
Hráčů: jednotlivci
Nošení vody

Celé družstvo má za úkol nosit lžícemi vodu z potoka a postupně tak plnit úzkou trubici (odměrný válec). V něm plave trubička s nějakou informací. Až nalijí dost vody, trubička vyplave tak vysoko, že ji mohou vytáhnout.

Druh: obratnostní
Místo: u vody
Délka: 10 min
Vybavení: odměrný válec, lžičky, trubička
Hráčů: skupiny
Nejlepší kruh

V rozích pomyslného čtverce jsou narýsovány čtyři kruhy, v místě průsečíku úhlopříček čtverce je pak ještě další kruh. V rohových kruzích jsou stejně početná družstva. Členové každého družstva se drží za ruce. Na dané znamení se začnou všichni přemisťovat do středního kruhu a zároveň bránit v přístupu ostatním družstvům a to bez roztržení řetězu. Vítězí ten, to družstvo, které se úplné dostane do středu.

Druh: obratnostní
Místo: hřiště
Délka: 10 min
Vybavení: kruhy
Hráčů: čtyři skupiny $>$15
Na rychlejšího

Na vyhlédnutém prostranství postavíme několik špalíků vzdáleným od sebe 3--5 metrů. Úkolem hráčů je, aby od vyznačené čáry (mety) na dané znamení prošli co nejrychleji s míčem tak, že jej hráč vede nohama a obchází z jedné a druhé strany špalíky. Přitom nesmí porazit žádný ze špalíků. V případě, že některý porazí, musí se vrátit na výchozí stanoviště a pokračuje v soutěži znova. Hraje se buď na čas, nebo vyhrává ten, kdo porazil nejméně špalíků.

Druh: obratnostní
Místo: rovná venkovní plocha
Délka: 30 min
Vybavení: špalíky, míč
Hráčů: jednotlivci
Na mezka

Každý hráč má svoji hůlku. Jeden z nich ji vyhodí tak, aby se po dopadu dostala do rotace podél dlouhé osy a chvíli ještě poskakuje po zemi. Potom se druhý hráč postaví na to místo, kde hůlka začala rotovat, a hodí na ležící hůlku svoji hůlku. Když ji zasáhne, je vysvobozen a odchází se hry. Mine-li ji, hází se stejného místa druhý a po něm i další hráč. Když se všichni vystřídají, hází znovu ti, kteří hůlku poprvé netrefili. Tak postupně odcházejí ze hry další a další, až na konec zůstane ten, kdo měl nejhorší mušku. Stane se držitelem posměšného titulu ,,mezek' a v příští hře hodí cílovou hůlku.

Druh: obratnostní
Místo: louka, hřiště
Délka: do 15 min
Vybavení: metrové hůlky
Hráčů: skupina
Na draka

je hlava, poslední ocas. Hlava se snaží chytit ocas, přičemž tělo se kroutí, aby to znemožnilo. Je-li ocas chycen, jde dopředu, stává se hlavou a ocasem je ten předposlední.

Druh: obratnostní
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: tvoří zást
Na cukráře

Přineste si na schůzku nějakou starou nepotřebnou knihu, nebo malé prkénko. Na daný povel první hráč si dá knihu či prkénko na hlavu a snaží se co nejrychleji obejít třikrát stůl, aniž by mu věc spadla z hlavy. (Rukou si věc nesmí přidržovat.) Spadne-li mu, musí začít znovu to kolo, ve kterém mu spadla. Na hodinkách měřte, kolik vteřin komu obíhání trvalo. Konáte-li schůzku venku, naznačte si stůl čtyřmi kameny na zemi, které pak obíháte.

Druh: obratnostní
Místo: kdekoli
Délka: 5 min
Vybavení: kniha
Hráčů: jednotlivci
Mravenci

Ke hře je potřeba mravenčí pěšinka (lavička v tělocvičně, spadlý strom). Obě stejně početná družstva a každé zaujme pozici před jedním koncem pěšinky čelem ke svým soupeřům. Na dané znamení vstoupí obě družstva na pěšinku a postupují v zástupu proti sobě. Jakmile se setkají, nastává boj. Ten, kdo jde první, se snaží svého protivníka shodit z lavičky a postupovat dál. Kdo je shozen, vrací se na konec svého družstva a ve strkání pokračuje ten, kdo stál za ním. Ten, kdo je momentálně v čele, nesmí být podporován zezadu svými spoluhráči. Které družstvo se takto prostrká přes své soupeře na druhý konec lavičky, zvítězí.

Druh: obratnostní
Místo: úzké, dlouhé, vyvýšené
Délka: 15 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny
Lov na ořechy

Oddíly se postaví do dvou zástupů, na dva metry od sebe. V čele každého zástupu je kapitán. Před zástupy stojí 4 židle ve vzdálenosti jednoho kroku od sebe. Na první židli jsou 4 ořechy. Vedoucí hry dá do ruky prvním závodícím, po dvou špejlích. Úkolem závodících je, aby uchopili špejlemi ořechy jeden po druhém a přemístili je na další židli. Špejle mohou držet jednou rukou nebo oběma. Když první závodník z každého zástupu přemístí 4 ořechy z první židle na druhou, předá špejle následujícímu závodícímu, který přemístí 4 ořechy z druhé židle na třetí. A tak dále. Když už jsou všechny čtyři ořechy na čtvrté židli, pak se přemísťují nazpátek. Spadne-li ořech, může se zvednout jen pomocí špejlí. Vyhrává oddíl, kterému se podaří více přemístění během hry, tj. když se všichni v obou zástupech vystřídali.

Druh: obratnostní
Místo: v místnosti
Délka: 10 min
Vybavení: špejle asi 25~cm dlouhé, 4 ořechy
Hráčů: dvě skupiny
Lidská pyramida

Na zem se položí noviny. Celé družstvo si na ně vleze tak, aby se ničím nedotýkali země. Podaří-li se mu to, noviny se přeloží napůl a družstvo svůj pokus opakuje. Družstvo, které se celé vejde na nejmenší kousek novin, zvítězilo.

Druh: obratnostní
Místo: kdekoli
Délka: 10 min.
Vybavení: noviny
Hráčů: skupina
Laso

Na stůl položíme několik druhů ovoce: pomeranč, jablko, kokosový ořech, ananas, hrušku apod. Jeden hráč po druhém hází malým lasem a snaží se jím ovoce zachytit a přitáhnout k sobě. Ovoce můžeme podle velikosti obodovat a podle toho hráče hodnotit. Největší ovoce bude mít nejméně bodů.

Druh: obratnostní
Místo: u stolu
Délka: 40 min
Vybavení: laso, ovoce
Hráčů: jednotlivci
K~noh a L nohou

Označí se dvěma čarami oblast asi 5 metrů široká (aspoň tolik, aby ji nebylo možno přeskočit). Hráči rozděleni do N družstev dostanou následující úkol: dostat se z jednoho okraje na druhý tak, aby se všichni dohromady nedotkli země na daném území více než K nohama a L rukama--takže se budou muset nějak spojit do složitého monstra, aby to splnili. Bod získává to družstvo, které se nejrychleji domluví a bude v cíli nejdřív. Možné úkoly jsou: 8 rukou, 4 ruky a 3 nohy,... Další variantou je hra, při níž mají hráči dostat co nejdál od dané čáry někoho ze svého družstva tak, aby na zemi nebylo více než M šlápot--budou muset chodit v řetězu vzájemně po svých nohách. Vyhraje družstvo, které se dostane nejdál.

Druh: obratnostní
Místo: trávník
Délka: 3 min
Vybavení:
Hráčů: 4$ imes$N
Kupec

Hráč dostane plnou hrst peněz. S nimi musí projít určitou trasu (přes klády a potok, se skákáním a podlézáním). Na konci čeká kupec, který za přinesené peníze něco hráči prodá.

Druh: obratnostní
Místo: překážková dráha
Délka: 5 min
Vybavení: ,,peníze'
Hráčů: jednotlivci
Kočky na plotě

Trámek silný 5$ imes$10 cm a 180 až 240 cm dlouhý položte širší stranou vzhůru tak, aby oba konce spočívaly na židli. Kočky dva soupeři se k sobě blíží po trámku z protilehlých směrů. Levou ruku mají za zády a útočí pravou mohou plesknout protivníka jen do pravé paže, od ruky až po rameno. Oba se snaží shodit soupeře dolů do uličky. Vítězí ten, kdo vyhraje aspoň dvě ze tři kol. údery do hlavy nebo do těla jsou zakázány. Je-li souboj dlouho nerozhodný, rozhodčí může zvolat: 'Do sebe!' Kočky se chytnou za pravé ruce a brzy je o výsledku rozhodnuto jedna nebo obě spadnou dolů do uličky. Někdy na sebe soupeři pro změnu útočí poduškami.

Druh: obratnostní
Místo: kdekoli
Délka: 5 min na dvojici
Vybavení: židle, trámek
Hráčů: dvojice
Knoflíkový souboj

Vezměte 10 tmavých knoflíků a postavte je do řady na užším konci desky stolu. Soupeř rozestaví 10 světlých knoflíků na opačné straně stolu. Pak střídavě cvrnkejte do kteréhokoli ze svých knoflíků a snažte se srazit soupeřovy knoflíky ze stolu dolů. Knoflík, který spadne, je zajat. Cvrnknutý nebo odražený knoflík zůstane ležet vždy tam, kde se zastavil. V boji zvítězí ta strana, která zajme všechny nepřátele.

Druh: obratnostní
Místo: na stole
Délka: 15 min
Vybavení: knoflíky
Hráčů: dvě skupiny
Kdo to dokáže?

V lese nebo na louce vyhledáme překážky, které jsou stupňovitě za sebou. Pokácené stromy, pařezy, keře atd. Hráči se tyto překážky snaží přeskočit (snožmo nebo jednonož), aniž by se jich dotkli. Za každý dotek je trestný bod. Vyhrává ten, kdo má kratší čas a méně trestných bodů.

Druh: obratnostní
Místo: les či louka
Délka: 60 min
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci
Kdo proběhne?

Jeden hráč nabere vodu do hrnku, načež ji prudkým kolmým pohybem vzhůru 'vylije do výšky'. Utvoří se vodní sloup a trvá 2--3 vteřiny, než voda dopadne k zemi. Kdo dokáže proběhnout pod padající vodou, aby ji podběhl bez polití?

Druh: obratnostní
Místo: louka
Délka: 5 min
Vybavení: hrnek a voda
Hráčů: jednotlivci

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.