Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Šplh
Kostka cukru nebo bonbón se uváže na stejně dlouhou nit pro každého závodníka--asi 100--120 cm dlouhou. Závodníci musí vsoukat nit do úst bez pomoci rukou. Kdo se rychleji dostane ke kostce cukru, vyhrává.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: nit, bonbóny nebo cukr
 
Špionáž ve vesnicích
Lidé ve skupinkách dostanou za úkol zjistit několik informací o daných vesnicích (jméno a počet dětí starosty, dojivost krav v kravíně,...). Mají půlden na to, aby se tam vypravili a tyto informace od domorodců zjistili.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: vesnice
 • Délka: půlden
 • Hráči: skupinky
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
Stopování I.
Jedna skupina napíše stopami v urovnaném písku na hřišti nějaký příběh (skákání po jedné noze, nošení na zádech, chůze pozpátku apod.) Druhá skupina se pak snaží ze šlápot příběh rekonstruovat. Až si obě skupiny vyzkouší roli stopaře i stopovaného, porovnají vzájemně rekonstruované příběhy s realitou. Autorská skupina pravdivějšího příběhu vyhrává.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: písčité hřiště
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Stavba věže z~klacků
Družiny mají za úkol postavit z klacků co nejvyšší věž v určitém časovém intervalu (45 min). Klacky se mohou klást pouze vodorovně. Na základně (zda je to čtverec nebo trojúhelník) nezáleží.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 45 min.
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
SPZ
Hra je vhodná do nějaké menší vesnice. Cílem hry je ulovit co nejvíce státních poznávacích značek. Vypustíme hráče po skupinách do vesnice, dáme jim časový limit, voskovku a dostatečně velký papír (4$ imes$2 m). Pravidla jsou velmi jednoduchá: udílí se bod za každou obkreslenou SPZ. Pokud je vesnice moc veliká a hrozí reálné nebezpečí, že by se hráči vrátili moc brzo, zadáme omezení. Například bod se udílí pouze za ty značky, které mají na posledním místě číslo, které je dělitelné třemi. Technika obkreslování značek: Přiložíme papír k nějaké SPZ a začneme voskovkou čmárat. Značka se krásně obkreslí. My jsme tuto hru hráli večer už téměř za tmy. Je velmi zajímavý pocit, když někomu lezete přes plot, protože vidíte, že tam stojí auto. Ještě zajímavější je to v okamžiku, kdy se objeví pes.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: menší vesnice
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: papír, voskovka
 
Soutěž v~usínání
Počká se, až všichni usnou a pak se nechají vzbudit. Řekne se, že musí na povel co nejrychleji usnout. Do každé místnosti jde někdo s baterkou, který obchází lidi, svítí jim do očí a nahlas počítá minuty. Kontroluje a zapisuje si, kdo kdy usnul. Až všichni skutečně usnou, nechají se vzbudit znovu a vyhlásí se výsledky.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: v posteli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina
 • Pomůcky: postel na jedince, baterka
 
Souboj v bahně
Dvojice (nejlépe koedukovaná) si stoupne na proti sebe k bahnu. Jejich úkolem je v časovém limitu co nejvíce zašpinit soupeře.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: v bahně
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: bahno
 
Slovo tabu celý den
Ráno dostanou všechny děti pět lístečků (nějaké speciální, aby se nedaly lehce napodobit ani roztrhnout) a je vyhlášeno slovo, které je pro ten den TABU. Každý se během dne snaží otázkou či jinak přimět kohokoliv z ostatních, aby uvedené slovo vyslovil. Kdo tabu vysloví, ztrácí lísteček a získává jej ten, kdo na jeho chybu upozornil. Nenajde-li se nikdo takový, kdo by si tabu všiml, zůstává lísteček u majitele.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: všude
 • Délka: celý den
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: lístečky
 
Skládanka
Několik pohlednic rozstříháme na proužky a rozprostřeme je libovolně po stole. Každé družstvo hraje zvlášť a zvítězí to, kterému se podaří dát pohlednice nejdříve dohromady a správně určit, o jaké město nebo krajinu jde. Není vhodné dávat všem družstvům stejné pohlednice, protože při hře prvního družstva mohou ostatní poznat, jak pohlednice vypadá, a zapamatovat si to, jak vypadá krajní proužek určité pohlednice, případně jak se neznámá místa jmenují.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: několik rozstříhaných pohlednic
 
Skládání pohlednice
Rozstříhejte pohlednici na 10 nepravidelných dílků, ústřižky promíchejte a předložte je postupně všem hráčům. Měřte stopkami, za jak dlouho se komu podaří pohlednici sestavit. Místo pohlednice lze skládat mapu rozstříhanou na pravidelné dílky, je to mnohem těžší úkol.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: pohlednice, stopky
 
Skákající krabička
Položíme krabičku se zápalkami na stůl tak, aby jednou třetinou své délky přečnívala ze stolu. Pak prstem nebo tužkou udeříme zespodu na krabičku, aby vyletěla nahoru do vzduchu. Krabička se v letu prudce otáčí a pak dopadne na stůl. Dopadne-li na plocho, obdrží hráč 1 bod. Dopadne-li na bok, kde je škrtátko, obdrží 2 body. Dopadne-li dokonce na stranu, která se otvírá, obdrží hráč 3 body. Spadne-li však krabička na zem, hráč naopak ztrácí 1 bod.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jeden
 • Pomůcky: krabička od sirek
 
Sirky na flašce
Ke hře potřebujeme jednu láhev (obvykle s úzkým hrdlem, ale drsňáci mohou hrát i s lahví od mléka) a krabičku sirek. Každý hráč dostane stejný počet sirek. Hráči se střídají v kruhu, hráč, který je na tahu vezme nějakou svoji sirku a položí ji nahoru na láhev (jsou-li tam sirky, tak přes ně). Pokud tam sirka drží, je to v pořádku a hraje další. Pokud z láhve něco spadne, hráč si vezme všechny sirky, které jsou na láhvi. Vyhrává ten, kdo se jako první zbaví všech sirek.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: na stole
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: láhev, krabička zápalek
 
Shánění razítek
Lidé rozdělení do skupin dostanou úkol: sehnat co nejvíce razítek z různých míst na důkaz, že tam byli. Za jeden půlden musí projít více vesnic a donést razítka z co nejbláznivějších míst (např. hasičská zbrojnice, blázinec, fara,...). Je vhodné tuto hru spojit s některou z dalších her (špionáž, výměna věcí).
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: vesnice
 • Délka: půl dne
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: papír na skupinu
 
Seznamování
,,Ahoj, já jsem Adam a zajímá mě, jak se jmenuje tam ta dívka v klobouku.' Dívenka s kloboukem odpoví: ,,Ty jsi Adam. Já jsem Barbora a zajímá mě, jak se jmenuje tam ten kluk v modrém tričku.' Kluk, co má na sobě modré tričko, odpovídá: ,,Ty jsi Barbora. Já jsem Cyril a zajímá mě, jak se jmenuje tam ten kluk v brýlích...' Takto hra pokračuje, dokud se všichni neznají.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min.
 • Hráči: e sedno
 • Pomůcky:
 
Sedánek
Hrají dvě družstva, kuriózní je, že nemusí být stejně velká. (Rozdíl by ale neměl být větší než asi 5 hráčů). Na začátku hry si všichni sednou na zem těsně vedle sebe (čelem na jednu stranu). Vznikne takový had, kterému se říká sedánek. Ten se pohybuje zvláštním způsobem: Poslední člen hada se zvedne, přesune se na začátek a sedne si těsně vedle hráče na začátku. Potom se zase přesune ocas dopředu. Sedánci musí co nejrychleji projít vyznačenou trasou. Trasa vede cestou necestou, má šířku 2--5 m. (Na trasu se musí vlézt najednou dva sedánci). Délka trasy je podle délky sedánka, rozumná je asi 100 m (plus mínus). Sedánci začínají hlavou na startovní čáře, závod končí, když se na cílovou čáru dostane hlava. Doporučená (a odzkoušená) trasa vede vysokou loukou, menší bažinkou, potůčkem a končí za blátiskem.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: terén
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Sběratelé
Soutěžícím je uloženo, aby za určitou dobu (např. 10 minut) od ostatních účastníků hry, zábavy či programu sehnali od obyvatel obce, spolucestujících v dopravním prostředku atd. co možná největší počet předmětů stejného druhu (odznaků, tramvajových lístků, knoflíků apod.). Vyhrává ten, kdo v dané době ukořistil nejvíce materiálů. Hru lze modifikovat podle potřeb programu. Je možné např. uložit soutěžícím, aby z diváků sestavili pěvecký sbor a nacvičili s ním píseň, aby sestavili dramatický soubor a inscenovali s ním předem stanovenou situaci (např. dramatizovali nějakou anekdotu atp.).
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: ve vesnici
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Letem světem II - …
Zaměření: Pro nejmenší d…
Začátek: 25. 07. 2022
Pořadatel: FasTracKids ce…
4800 KčDetail
 
 
RYBÁŘSKÉ VÍKENDY, …
Zaměření: Rybářský
Začátek: 13. 04. 2022
Pořadatel: Společnost SIN…
3270 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Léto je tady a proto opět přijímáme objednávky pronájmů pozemků v krásných lesnatých oblastech Jihočeského kraje v Prácheňském regionu- kraji šumných …
Dobrý den, mám zájem o pozici vedoucí na táboře dětském táboře. Jsem pedagog, zkušenosti s vedením tábora mám, vystudovala jsem speciální pedagogiku, …
Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Hledá se výpomoc do kuchně na tábor Tokániště u Rapšachu, na jihu Čech. Termín je od 22. 7. - 1. 8. 2022. Je zde velmi příjmený kolektiv, super zázemí…

Aktuality

11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.
5.12.2021
Táborový katalog na letní tábory 2022 se pomalu začíná plnit.
20.11.2021
Přípravy na další sezónu pomalu začínají. V tomto období se nejčastěji vymýšlejí celotáborové témata.