Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Sázka na zástupce
Z družstev se vyberou zástupci, odejdou z doslechu a ostatní si na ně vsadí (odhadnou jejich úspěch v následujících disciplinách). Sázky se zapíší a zástupci mohou soutěžit. Netuší ale, jak mají dopadnout, myslí si, že jde o to dopadnout co nejlépe. Nejvíc bodů ovšem nezíská to družstvo, které vyhrálo, ale to, jehož členové nejlépe odhadli výsledky svých zástupců.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: dle disciplin
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: dle disciplin
 
Sázka na pětku
Účastníci hry dostanou dva dny před hrou text, podle něhož si připraví potřeby. Start pak začíná splněním nějakého intelektuálně náročného úkolu--vypočtení příkladu, překlad textu, luštění šifry a podobně. Pak následují vlastní úkoly hry a zjišťuje se doba, za kterou byly tyto úkoly provedeny. Příklad úkolů: - vyrobit tři desetimetrové stožáry - vyrobit tři totemy (useknout, vyřezat, nabarvit...) - přinést 20 galonů vody na vzdálenost l km - sehnat dvacetihaléř, doběhnout k nejbližší železniční trati nebo stanici a nechat dvacetník přejet vlakem - nasekat kmeny, zhotovit vor a přeplavit na něm jezero, rybník (vor se může koupit za dvě hodiny času od družstva, které se už přeplavilo). Sázka a napětí hry spočívá v tom, že jeden úkol nemusí dělat, ale který to je, se hráči dozvědí až po vylosování na konci hry. Každá skupina mohla jeden z úkolů vynechat, ale pokud se na konci objeví, že vynechala povinný úkol, je diskvalifikována. Pokud se strefila do všech čtyř povinných nebo splnila všechny, měří se čas. Tým s kratším časem je pochopitelně lepší. Příklad sázky: může se uzavřít v průběhu hry--např. nemusí se dělat poslední úkol.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: všude
 • Délka: podle složitosti úkolu--půlden až den
 • Hráči: min 6 jednotlivců
 • Pomůcky: text ke hře
 
Řečníci
Soutěžící dostanou do rukou lístek, na kterém je tiskacími písmeny napsáno několik jazykolamů. Úkolem každého soutěžícího je přečíst co nejrychleji napsané jazykolamy a samozřejmě je přečíst správně. Za každý přeřek (brept) se připočítává trestný čas (např. 5 vteřin). Při breptu je také možné přikázat návrat na začátek a čtení celého textu znovu, dokud se to nepodaří bez chyby. Měří se a o pořadí rozhoduje čas. Příklad textu: Strýc Šusťa suší šusťák. Scvrnkni cvrčka z mrkve. Nejspravedlivější je krasobruslařský rychlorozhodčí. Zaželezilo-li se železo či nezaželezilo se železo.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: napsané jazykolamy
 
Rybí závody
V klubovně si nakreslíme křídou na podlaze dva kruhy o průměru asi 15 cm, každý u jedné stěny klubovny. Z papíru vystřihneme dvě namalované rybky (každá asi 8 cm dlouhá) a dáme je po jedné do obou kruhů. Ke každému kruhu si stoupne hráč, který má v ruce složené noviny nebo nějaký starý sešit nebo čepici a mává nad rybičkou a snaží se ji tak co nejrychleji přemístit do protějšího kruhu. Komu se to podaří dříve vítězí. Upozorňujeme, že rybka se musí do kruhu dostat celá a ani kousek jí nesmí přesahovat obvod kruhu.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 5 min na závod
 • Hráči: několik
 • Pomůcky: křída, papírové rybičky, noviny
 
Rtologie
Každé dítě si nalíčí rtěnkou rty a otiskne své rty na dva čisté papíry. Na jeden z nich udělá svoji značku, popř. se podepíše. Pak jsou jednotlivým papírům přidělena čísla. Výsledná díla se pak rozvěsí a všichni mají za úkol poznat a správně přiřadit promíchané papíry. Kdo správně přiřadí nejvíce nepodepsaných papírů k podepsaným, vyhrává.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: u stolu
 • Délka: 10 min
 • Hráči: všichni
 • Pomůcky: rtěnka, papíry
 
Pucro
Jedná se o půlnoční cross po trase vyznačené lampióny. Nejlepší je nerovný členitý terén v lese. Vítězí nejrychlejší.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: lampióny
 
Přihořívá, hoří!
Vybereme jednoho hráče, 'hledače'. Pošleme ho ven. Ostatní ukryjí v místnosti nějaký předmět. Zavoláme hledače dovnitř, a mezitím co hledá, ostatní mu naznačují, zda se k předmětu přibližuje (říkají sborem: přihořívá! hoří!), nebo zda se od něho vzdaluje (voda! samá voda!). Když schovaný předmět najde, musí se vybrat nový hráč. Když ho nenajde, předmět se schová jinam a týž hráč hledá znovu. Obměna: Přibližování nebo vzdalování hledače je možné naznačovat i jinak. Hráči zpívají a při přibližování zpěv zesilují, při vzdalováni zeslabují. Nebo pobrukují nápěv a mění jeho intenzitu. Podobně je možné i podupávat či tleskat.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: předmět
 
Přenášení vody ústy
Asi 20 m od cílových nádob je umístěn kbelík plný pitné vody (a několik kelímků na plnění úst). Družina má za úkol naplnit svojí nádobu vodou z kbelíku. Transportovat vodu je možné pouze v ústech.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: kbelík s~pitnou vodou, nádoby
 
Přenášení ořechu
Rozdělte hráče do dvojic a v každém páru je očíslujte 1 a 2. Všichni s číslem 1 sloji na startovní čáře s rukama sepjatýma za zády a každý má v ústech úzký konec lžíce. Všichni hráči s číslem 2 stojí na čáře vzdálené 6 metrů (nebo bližší i vzdálenější) od startu, také s rukama spojenýma za zády, ale každý z nich má před sebou na podlaze vlašský ořech. Na signál běží jedničky k druhé čáře, kleknou si, sednou na bobek nebo lehnou na zem a ruce mají při tom stále za zády. Dvojky udělají totéž a snaží se přihrnout ořech svému spoluhráči do nakloněné lžíce nosem (nebo druhou lžíci, kterou také drží v ústech). Vítězí ta jednička, která se nejdřív vrátí na startovní čáru s ořechem na lžíci.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: ořechy, lžíce
 
Předávání ohně jednonohými
Členové družiny klečí v řadě na jedné noze. Každý z družiny má v jedné ruce svíčku a druhou se drží za kotník. Cílem hry je co nejrychleji přenést oheň od prvního člena až k poslednímu tak, aby se nikdo svého kotníku při předávání ohně nepustil a druhou nohou se nedotkl země. Poruší-li někdo tato pravidla, musí družina začít od začátku.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli vhodně
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: svíčky
 
Přebalování
Nejmladší dítě leží na zádech, pláče (řve jako na lesy) a hází sebou na všechny strany. Ostatní pod něj rozprostřou kalhotky (ze starého prostěradla) a plínku. Zabalí ho a pak začnou krmit. Dbáme na to, aby děti držely miminku při krmení hlavičku nahoře a pomáhaly mu držet láhev. Vyhrává miminko, které jako první vypije svou dávku čaje.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: láhve s~dudlíkem, plínky, kalhotky
 
Průjezd brankami
Na měkkém a pokud možno netravnatém terénu zaražte do země asi deset branek z menších uschlých větévek. Branky budou mít šířku asi 15 cm a jedna od druhé bude asi 3 až 5 metrů vzdálena. Trať vytyčená brankami nemusí být rovná jako podle pravítka, spíše může být všelijak zprohýbaná a pokroucená. Najděte si menší oblázek a prokopávejte nebo nějakou větvičkou prostrkujte kámen jednou brankou za druhou, od první do poslední. Každému závodníkovi se měří na hodinkách čas, za který s kamenem projede všemi deseti brankami. Startovní čára je jeden metr před první brankou. Kámen se nesmí brát během závodu do ruky, a to ani tehdy ne, když se po neopatrném kopnutí či postrčení odkutálí daleko z dráhy.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: tráva
 • Délka: 5 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: oblázek, větvičky
 
Provázek z~novin
Všichni hráči dostanou stejně velký kus papíru, třeba novin. Jejich úkolem je v předem dohodnutém čase z něj natrhat co nejdelší pruh.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: papír pro skupinu
 
Pralidé
Jedná se o volně koncipovaný půlden--družstva soutěží o nejhezčí model oděvu z přírodnin, o nejpevnější boty z kůry, ulovení zvířete lasem, v hodu oštěpem, střelbě lukem a překonání opičí dráhy.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: tam i tuhle
 • Délka: 6 hodin
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: přírodniny, kůra, laso, oštěp, luk
 
Postrkovačka
Každý hráč si dá na startovní čáru na podlaze malý lísteček papíru. V pravé ruce třímá obrácenou tužku nebo konec násadky či podobnou tyčku a na daný povel začne touto tyčkou postrkovat papírek po podlaze k protější stěně. Boduje se pořadí, jak kdo k cíli s papírkem dorazil.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: malý papírek, tužka
 
Popis zločince
Legenda: Byl spáchán velký zločin. Zločince vidělo několik svědků a své výpovědi zapsali na lístečky. Pak ale zafoukal vítr a rozfoukal lístečky všude okolo. Policie chce repliku zločince. Úkolem hráčů je najít lístečky s výpověďmi (typu má zelené tričko, hodinky na pravé ruce, šátek přes oči apod.) a nastrojit jednoho člena družina, tak aby vyhovoval co nejvíce z těchto požadavků.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30--45 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: cedulky
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
2 týdenní TRADIČNÍ…
Zaměření: Pobyt v přírod…
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Greenhorns - s…
8380 KčDetail
 
 
LETNÍ DĚTSKÝ RYBÁŘ…
Zaměření: Rybářský
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Soukromá rybář…
6400 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.