Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Polévání vodou
Každý může někoho v průběhu jiného programu polít vodou. Jestliže dotyčný při polévání vykřikne, prohrál. Když se mu podaří nevykřiknout, smí to oplatit (neúspěšný hráč nesmí utíkat).
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: v táboře
 • Délka: dlouhá
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: ešusy s~vodou
 
Pohádka II.
Je sestavena pohádka ve formě orientovaného grafu. V uzlech se každý může rozhodnout, kam bude pokračovat (buď na nová místa zde uvedená nebo na cokoliv, co už navštívil). Nicméně objevení nového místa případně odchod odněkud (od lékaře, z vězení, z pekla,...) je podmíněn splněním nějakého úkolu (obvykle tělesného: běhání tam a zpět, posilování, zpívání,...). Hráč si pamatuje, jaké má věci, protože za navštívení něčeho něco obvykle dostane, resp. někdo ho o něco okrade. Úkolem je projít tímto grafem na konec (např. nalézt a zachránit princeznu).
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: příroda
 • Délka: 1--2 hodiny
 • Hráči: 4 skupinky po 2--3 lidech
 • Pomůcky: orientovaný graf
 
Pingpongové míčky na potoce
Každá družina má svoji Matyldu--vlastnoručně obarvený pingpongový míček. Všechny míčky jsou naráz hozeny do potoka. Cílem hráčů je dostat svoji Matyldu do přístavu (asi 300 m po proudu), za pomoci klacků. Pakliže se loď dostane na souš, je vyřazena. Hráči se nesmí dotknout vody (pomáhat loďce v pohybu mohou pouze ze břehu nebo z kamenů v potoce). Pozn. Pro zmírnění: za ztroskotání lodi na břehu, se dá pouze přičíst 1 min. Každá družina by měla mít svého rozhodčího.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: okolo potoka
 • Délka: 30 min.
 • Hráči: min. dvě skupiny
 • Pomůcky: 1 míček na skupinu
 
Petrachtace
Vylosujeme dvojice, které mají za úkol splnit v daném časovém limitu tyto úkoly: - dostat se jakýmkoliv způsobem do určené obce (12--15 km od místa, kde jsme), zjistit její historii - donést potvrzení o tom, že dostali oběd (nebo večeři či nocleh) zdarma, aniž o to požádali - donést živé zvíře, plavidlo, večerní oblek - donést největší vejce, houbu, rybu Po návratu účastníků bývá petrachtační burza--předvádění výsledků úsilí a vyprávění zážitků. Starší chlapecké účastníky můžeme vypouštět i jednotlivě.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: ve vesnici
 • Délka: 4 hodiny až dva dny
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Perský koberec
Jedná se o koordinační týmovou záležitost. Hračí nastupují na tuto disciplinu po skupinách cca 10 až 15 lidí. Všichni až na jednoho nastoupí na "koberec" -- pruh látky nebo výkopové pásky. Ten který na "koberci" nestojí se chopí jeho konce a snaší se přimět svoji skupinu k synchronizovanému skákání. V okamžiku, kdy se všicni octnou v povětří povytáchne co nejdelší kus koberce zpod jejich nouhou. On je obvykle hlavní osobou celé záležitosti. Může udávat frekvenci výskoků, snaží se co nejrychleji vytáhnout celou délku koberce mimo skákající skupinu. Je dobré na místu klíčového hráče dosadit méně průbojného člena kolektivu. Pokud se mu to povede může mu to pomoci k začlenění do kolektivu. Hodnotit lze a) několik skupin -- vyhodnotit nejlepší čas b) stejnou skupinu po několikráte -- sledovat zlepšování výsledku U méně vyspělých kolektivů, kde hrozí snaha u obcházení pravidel, lze vytvořit za pomoci lana koridor pro skokany, který soutěžícím znemožní skok mimo peršan.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: louka, hřiště, les
 • Délka: 2 minuty pro jeden tým
 • Hráči: 10 - 50
 • Pomůcky: Pruh látky, nebo krycí fólie do výkopu na kabely (červená - pevná) cca 15m
 
Pepíček s čárkou
Hraje neomezený počet lidí (např. Petr, Jana, Lenka, Karel). Na začátku hry jsou všichni bez čárky. Pak se začne vlastní hra: Petr: ,,Já, Pepíček bez čárky, volám Janu bez čárky.' Karel: ,,Já, Pepíček bez čárky, volám Janu bez čárky.' Jana: ,,Já, Pepíček bez čárky, volám Lenku bez čárky.' V případě, že se někdo splete, dostane čárku. Čárka se udělá krémem, zubní pastou, uhlem nebo něčím jiným na obličej, aby byla vidět. Pak se říká: Lenka: ,,Já, Pepíček bez čárky, volám Karla s jednou (dvěma, třemi...) čárkou.' Karel: ,,Já, Pepíček s čárkou (dvěma, třemi...), volám Janu bez čárky.'
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: podle mentální odolnosti hráčů
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: krém, zubní pasta, uhel
 
Paraple
Jde o prostý přespolní běh, lezení po skalách, sutí, plavání a brodění vodních toků ve družstvech a to s deštníkem či parapletem. Vhodné je vést trasu i obydlenými místy. Deštník (paraple) musí být stále otevřený.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: dostatečně dlouhá trať (6--10 km)
 • Délka: 60--90 min
 • Hráči: dvě až tři skupiny
 • Pomůcky: deštník nebo lépe zahradní slunečník pro skupinu
 
Oxford--Cambridge
Příběh: V Anglii se každoročně koná závod osmiveslic mezi dvěma slavnými univerzitami (viz. název). Hra: Hráči se rozdělí do dvou týmů a posadí se na zem tak, že kapitáni družstev sedí proti sobě a drží se za ruce, jejich družstvo se posadí za ně do vláčku a drží za ramena toho před sebou. Hra probíhá po kolech. V každém kole se nejdříve vesluje. To probíhá tak, že vždy zapádluje jeden tým (nakloní se dozadu) a zařve název svého týmu (to je nejdůležitější na celé hře--hodně řvát) a potom druhý tým a potom zas první tým a potom... a to tak dlouho dokud rozhodčí nepískne. Když rozhodčí pískne, musí si družstva navzájem vyměnit pozice, přičemž se pohybují po směru hodinových ručiček. Družstvo, které usedne do výchozí pozice první, tak nic, družstvu, které usedne druhé vypadává poslední člen a pokračuje se dalším kolem. Ti co vypadnou fandí dále svým týmům (hlavně hodně nahlas).
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: $>$5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Opačnou rukou
Přivítejte hráče hned na prahu klubovny a upozorněte je, že v první půlhodině budou muset dělat vše ,,tou druhou rukou', než jsou zvyklí (praváci levou, leváci pravou). Když se shromáždí celá společnost, vyzvěte je, aby si každý vzal ze stolu list papíru, vytáhl z kapsy tužku a počal obcházet přítomné. Každému podá ruku a požádá ho o podpis na svůj list. Všechno se stále dělá ,,tou druhou' rukou. Kdo dříve získá podpisy od tří čtvrtin všech hráčů (nutno uvést přesný počet), zvítězí.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
NSWE run
Hráče rozdělíme na čtyři družstva. Kapitáni družstev si vylosují směr (světovou stranu), kterým jejich družstvo poběží, a obdrží papírovou ceduli s nápisem světové strany. Pro všechna družstva je určen časový limit (20--50 min.) pro návrat do výchozího bodu. Po startu hráči vyběhnou daným směrem, podstatné však je, že skupina musí postupovat pokud možno po přímce a překonávat tedy všechny jen trochu schudné překážky, které jsou v cestě (ploty, skalky, řeku atd.). Míra, do jaké je možno dodržet toto pravidlo, závisí na hráčích samotných, na míře jejich ,,nabuzení'. Je zřejmé, že v tomto závodě nelze zaručit všem skupinám stejné podmínky a nelze tedy ani určit objektivního vítěze, o což pochopitelně ani tak moc nejde. Cílem skupiny je dostat se co nejdál od výchozího bodu, zde na místě zanechat ceduli s nápisem své světové strany (např. ,,Tady je sever.'), do mapy si zaznamenat polohu cedule a v limitu se vrátit. Vítězí to družstvo, které se dostalo ve svém směru nejdál a vrátilo se přitom v časovém limitu. Je zřejmé, že pro nerovnost podmínek nemůže jít o vážně míněný závod, ale o opravdový ,,hec'.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: všude
 • Délka: 20--50 min
 • Hráči: 4 skupiny instruktorů
 • Pomůcky: mapy, hodinky, buzoly, cedule
 
Nosy
Na vhodném místě upevníme ve výšce hlavy bílý papír tak, aby se za ním dalo stát a aby zakryl hlavu hráče. Na čtvrtce je otvor tak velký, aby jím hráč mohl prostrčit jen nos. Pod čtvrtkou má být záclona nebo nějaký předmět, který zakryje tělo toho, kdo nos vystrčí, aby ho diváci nemohli poznat podle nohou, šatů atd. Skulinou ukazují pouze svůj nos. Diváci napíší na papír jméno toho, koho poznali nebo se domnívají, že ho poznali. Pak si družstva vymění role. Ti, kdo byli dosud diváky, seřadí se za záclonou a hra probíhá stejně. Vyhrává družstvo, které poznalo víc hráčů. Obměna: Totéž lze hrát také na základě ukazování očí, rukou či břicha.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: a záclono
 • Pomůcky:
 
Nosová
Hráč musí nosem prohnat míček po stanovené dráze. Zábavnější je tato hra venku, kde se naskytnou různé překážky.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: venku
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: míček
 
Němý orchestr
Hru vede dirigent. Každý z hráčů si vybere hudební nástroj, na který bude hrát. Dirigent se postaví před orchestr, udá takt a diriguje. Hráči napodobují pouze posuňky (pantomimicky) hru na svůj hudební nástroj a dirigent je snaží směšnými pohyby a vtipnými poznámkami rozesmát. To však pravidla hry nedovolují, takže kdo se rozesměje nebo promluví, vypadne ze hry. Vítězí ten, kdo zachová vážnost po celou skladbu a při další skladbě se stává dirigentem.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Nemocná ZOO
Všechna zvířata v ZOO onemocněla. Každé jinou nemocí ale ani jedno nemůže plynule mluvit. Cílem hráčů je prozradit ostatním jaké zvíře představují a jakou trpí nemocí. Každý si dá mezi přední zuby do pusy sirku (bez síry) a snaží se to sdělit ostatním. Hra je to spíše na zasmání.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: sirka
 
Naplňte láhev!
Asi dvacet metrů od potoka je start. U startu je láhev s úzkým hrdlem a nádoba na vodu. Na povel závodník uchopí nádobu, běží s ní pro vodu do potoka, nabere ji, běží zpět a zde má vodu přelít do láhve až po hrdlo. Kdo to dokáže za nejmenší počet vteřin? Vodu lze nalévat rovněž pomocí lžičky nebo malého talířku.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: u vody
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny či jednotlivci
 • Pomůcky: kyblík, láhev
 
Na usmrkance
Na jednom konci stolu (zhruba v jedné třetině) je nakreslena bílá křídová čára, označující hranici bitevního pole. Na druhém konci stolu pak místo odkud se bude střílet. Každý hráč dostane několik (zpravidla 3--5) figurek od jedné barvy. (Je nutné, aby byly figurky jednotlivých hráčů odlišitelné, proto z nedostatku různých barev dáváme některým figurkám navíc papírové límce či pláště.). Pak hráči postupně kladou po jedné svoje figurky do bitevního pole, rozmístit je mohou naprosto libovolně. Když jsou figurky umístěny, začíná vlastní bitva. Z označeného místa na druhé straně stolu cvrnkají hráči pingpongový míček směrem na bitevní pole a snaží se povalit nebo srazit ze stolu figurky soupeřů. Povalená nebo sražená figurka je mrtvá a je odstraněna pryč. Cílem je zůstat na bojišti sám. Jak jste jistě poznali, problém je, že na bojišti jsou i vlastní figurky každého hráče a tedy dochází k situacím, kdy si někdo po pečlivém míření srazí vlastní figurku.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost s velkým stolem
 • Délka: krátká
 • Hráči: skupiny $<$11
 • Pomůcky: pingpongový míček, figurky z Člověče, nezlob se
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
RYBÁŘSKÉ VÍKENDY, …
Zaměření: Rybářský
Začátek: 13. 04. 2022
Pořadatel: Společnost SIN…
3270 KčDetail
 
 
BUBNOVACÍ TÁBOR Dj…
Zaměření: Hudební
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5190 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…
Jsi usměvavý, kamarádský a šikovný? Jsi kreativní a máš spousty nápadů, o které se chceš podělit? Chtěl bys strávit aktivně dva týdny prázdnin a ještě…
Hledáme programový vedoucí, kuchaře, zásobovače, na letní prázdninový tábor pro rok 2023. Info získáš na: info@khzs.cz
Ahoj, je mi 15 let a hledám brigádu praktikantky na dětském táboře v létě 2023. Mám ráda děti, tvoření a ráda s dětmi trávím čas. Kdyby se někdo našel…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.