Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Hra s~peříčkem
Pro tuto hru potřebujeme lehounké peříčko z polštáře a pro každého hráče kus tvrdého papíru nebo tenké lepenky. Místnost rozdělíme čárou, na jedné straně bude jedna polovina hráčů, na druhé straně druhá polovina. Když jsou všichni připraveni, vyhodíme peříčko do vzduchu. Hráči se snaží udržet peříčko ve vzduchu tím, že tvrdým papírem pohybují jako vějířem. Žádný hráč nesmí opustit svou polovinu hřiště, může však udělat všechno pro to, aby peříčko nepřeletělo přes čáru na jeho území. Prohraje ta strana, na jejímž území peříčko spadne na zem. Dokud peříčko letí, nesmí se ho samozřejmě nikdo dotknout rukou.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: peříčko, papíry
 
Hod na strašáka
Následuje po vytvoření strašáků, dokonalých maket nějaké osoby. Potom si postupně členové skupiny vybíjejí na této maketě svou zlost, vrhají na ni rozličné předměty. Hodnotí se přesnost zásahu.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli (lépe venku)
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: vrhané předměty, strašák
 
Hod mincí do sklenky
Do kbelíku napuštěného vodou se doprostřed na dno postaví sklenka. Z 1,5 m vzdálenosti se mají hráči za úkol trefit do skleničky co nejvíce mincemi. Každá mince má jinou hodnotu a je tudíž jinak těžká. V případě rovnosti hozených mincí do skleničky, se počítá počet mincí v kbelíku.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 3 min. na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: nádoba s~vodou, sklenice, různé mince
 
Hledání jehly v~kupce sena
Na rozložený igelit nasypeme seno nebo trávu a někam do takto vzniklé kupky vložíme jehlu. Úkolem hráče je v časovém limitu jehlu najít.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 2 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: seno (tráva), jehla
 
Had I.
Vytvoříme z hráčů dlouhého hada (všichni se drží za ruce) a chvilku chodíme okolo, až na vhodném místě hlava hada (první hráč) zastaví a had se začne namotávat dokola, přičemž se hodně tlačíme, abychom byli hodně namačkaní a zahřáli se. Když se zamotá celý had, začne se znova rozmotávat, ale tentokrát od hlavy--to znamená, že hráč který je uprostřed někudy vyleze ven a táhne za sebou zbytek.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: $>$5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Fukfára
Všichni hráči si postaví z papíru nějaké foukací autíčko. Organizátoři zatím postaví trať, já jsem zažil pouze trať ohraničenou horolezeckým lanem, ale myslím, že to není nutné. Hráči potom snaží profoukat svoje autíčka do cíle. Ve foukání se střídají, každý si jednou foukne. Autíčko, které vyskočí z trati nebo se převrátí, je diskvalifikováno (ale zůstává překážet na trati). Autíčko nemusí jet předkem dopředu.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: na zemi
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papírová autíčka
 
Foukaný fotbal
Hraje se u obdélníkového stolu. Kratší strany stolu jsou branky. jen jeden hráč--brankář. Ostatní sedí podél delší strany stolu vždy střídavě jeden hráč mužstva A a jeden hráč mužstva B. Doprostřed stolu vhodí rozhodčí míček a v tuto chvíli začíná hra. Jednotlivá mužstva se snaží foukáním dopravit míček do branky soupeře. Hraje se na 5--10 minut. Hráči se nesmí dotknout stolu rukama.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: e rozdělí do dvou družstev, u
 • Pomůcky: pingpongový míček
 
Foukanda III.
Rozsaďte se kolem stolu tak, aby na každé jeho straně seděl stejný počet hráčů. Každá strana stolu představuje jedno družstvo. Doprostřed stolu dáme pingpongový míček. Pak na daný povel všichni hráči ze čtyř stran stolu začnou do míčku foukat ve snaze sfouknout jej kterémukoliv družstvu na jeho stranu stolu a naopak zabránit tomu, aby míček nebyl sfouknut ze stolu na straně jejich. To družstvo, na jehož straně spadl míček ze stolu, dostává branku. Za branku se také považuje to, kdy se hráč ve snaze odfouknout letící míček dotkne míčku nebo okraje stolu ústy, rukou, tváří nebo nosem. Při hře hráči sedí a ani při největším vzrušení nesmí vstávat, nahýbat se nad stůl a čímkoliv se dotýkat stolu. Jeden zápas trvá 5 minut, pak je přestávka na nabrání dechu a zápas opět pokračuje.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 45 min
 • Hráči: sudý počet
 • Pomůcky: pingpongový míček
 
Foukaná
Na hranu sklenice na pití se položí desetník. Úkolem hráče je přefouknout desetihaléř na druhou stranu sklenice. Úspěch je věcí nápadu a trpělivosti.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: méně jednotlivců
 • Pomůcky: pro hráče sklenice na pití a desetník
 
Faraónovo oko
Na strašidelném místě se rozmístí vedoucí a domluví se na různých zvucích, tahání za končetiny, třepání podkladu,...). Postupně se každému hráči zaváží oči a řekne se mu, že je výprava a že hledá faraóna. Průvodce ho provádí všemi nástrahami a říká mu, co za hnusárny kolem jsou (to je doplněno ostatními organizátory). Pak mu řekne, že našel mumii faraóna a nechá ho ohledávat jednotlivé končetiny. Pak mu řekne: ,,A tady je faraónovo oko,' a strčí mu prst do krabičky s Indulonou. Musí se to rozumně rozvrhnout, protože ostatní hráči se mezitím nudí. Ti, co to mají již za sebou, se mohou přidat k organizátorům a pomoct jim se strašením.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: strašidelné
 • Délka: 5 min. na hráče
 • Hráči: ma$ imes$ 10 lidí na jednom místě
 • Pomůcky: šátek, Indulona
 
Evoluce II.
Zkrácená Darwinova teorie: Na počátku bylo kuře. Z kuřete se vyvinul pes, potom osel, kůň, opice a nakonec člověk. Z tohoto (poněkud ujetého) předpokladu vychází následující hra. Na počátku hry jsou všichni na nejnižším vývojovém stupni a mají se dostat na co nejvyšší. Každý chodí po místnosti a vydává charakteristický zvuk (kuřata pípají, psi štěkají, oslové hýkají, koně řehtají, atd.) Když se potkají dva hráči na stejné vývojové úrovni, střihnou si (kámen, nůžky, papír). Ten, který vyhraje se posune o úroveň výš, ten, který prohrál se propadne až na nejnižší úroveň. Z koho se stane člověk, vyhrál, mlčí a jde si sednout. Hra končí, když je jedna třetina hráčů lidmi.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Evoluce I.
Absolutně praštěná hra, ale má překvapivý úspěch. U této hry je 5 základních vývojových stupňů: kuli-kuli, pip-pip, dyno-dyno, uááá, člověk. Ke každému stupni patří charakteristický zvuk (viz. název) a pohyb. Snaha o popis pohybů: kuli--chodí v podřepu a točí rukama (jako mažoretky), pip--stále v podřepu a mává křidýlkama, dyno -mírně napřímený a ruka nahoře představuje hlavu (to se prostě nedá popsat), uááá--téměř napřímený, bije se do prsou. Na počátku jsou všichni kuli a náhodně se pohybují (to platí po celou hru). Když se potkají 2 tvorové na stejném vývojovém stupni, losnou si (kámen-nůžky-papír), vítěz se dostává o jeden stupeň výše, pro herce o jeden stupeň níže. Když prohraje kuli, zůstává stále kuli (níž už klesnout nejde). Kdo se stane člověkem, vyhrál a odchází ze hry pryč. Hraje se tak dlouho dokud se má kdo s kým utkat.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: $>$5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Evakuace tábora
Jedinečná hra, která donutí děti si uklidit ve stanech. Je vyhlášen stav ohrožení, voda se valí do tábora. Děti musí evakuovat vše, co mají ve stanech (kufr, spacák, deky, všechny věci). Vynáší to postupně ze stanů, přejdou s nákladem vratkou lávku a uloží pod strom k věcem svého oddílu. Až děti vše vynosí, obejde odporná komise stany a za každou nalezenou věc přičte oddílu majitele trestný bod.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: letní tábor
 • Délka: 45 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: vše
 
Elektrárna
Vodič vede proud --- když mu jeden soused stiskne ruku, on stiskne ruku druhého souseda. Zvonek funguje jako vodič, ale vždy, když přes něj prochází proud, zazvoní. Měnič má právo změnit směr proudu. Když mu jeden soused stiskne ruku, může se rozhodnout, zda stiskne ruku druhému sousedovi, nebo pošle proud na tu stranu, z které přišel. Baterie (vedoucí) pouští proud, který pak obíhá v obvodu. Na 12 dětí stačí jeden měnič a dva zvonky. Při větším počtu můžeme měniče přidávat, zvonků by mělo být vždy o jeden více. Pro náročnější může být měnič a zvonek ta stejná osoba. Po rozdělení rolí, zavoláme odeslaného hráče zpět. Stoupne si do kruhu a má za úkol určit podle zvonění zvonků, kdo je měnič. Na jednoho měniče má 3 pokusy, na dva 5 pokusů, na tři 7 pokusů atd. V případě, že je měničů více, stává se odhalený měnič obyčejným vodičem.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: edí v kruhu a drží se obj
 • Pomůcky:
 
Dostihy
Zúčastňuje se skupina hráčů. Vedoucí hry připraví několik stužek širokých asi 18--20 mm, stejně dlouhých a přiváže je k opěradlu židle. Hráči se postaví na konec napnuté stužky. Všichni dostanou nůžky a na znamení začnou stužky po délce rozstřihovat. Musí přitom dávat pozor, aby ji nepřestřihly. Kdo se prostříhá nejdříve ke konci, vítězí. Kdo stužku přestřihne, je diskvalifikován. Závod lze ztížit tím, že na stužky uděláme pár uzlů.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 40 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: stužky, nůžky, židle
 
Doprava, doleva
poslední době hrajeme většinou s šesti. Hráči hází dvěmi kostkami, za každou jedničku, dá hráč jednu sirku svému sousedovi vpravo (tj. předcházejícímu) za dvojici soupeřovi vlevo (následujícímu) a za každou šestku odloží jednu sirku do banku. Pokud někomu nepadne šestka, jednička ani dvojice, nemůže v tomto kole udělat nic. Pak předá kostky dalšímu hráči. Cílem je zbavit se všech sirek. Hráče je však možno do hry ještě vrátit. Vyhrává až tehdy, když přes něj jednou přejde hra, aniž by měl sirky. (Příklad: pokud někomu padnou dvě jedničky dá dvě sirky sousedovi vpravo a jednu sousedovi vlevo, atp.)
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: krátká
 • Hráči: edí kolem st
 • Pomůcky: 2 kostky, sirky
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
SPORTOVNÍ TÁBORY
Zaměření: Sportovní
Začátek: 22. 07. 2023
Pořadatel: Společnost SIN…
5460 KčDetail
 
 
Dětské víkendy u k…
Zaměření: Koňský
Začátek: 01. 04. 2023
Pořadatel: Šťastný statek
1300 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.