Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Odhad délky
Dejte každému odhadnout vzdálenost dvou, tří, pěti, deseti metrů. Každý si dá znaménko tam, kde myslí, že tato vzdálenost končí. Potom změřte metrem, kolik kdo prohádal pod nebo nad správnou míru.
 • Druh: odhadovací
 • Místo: kdekoli venku
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: metr
 
Kolik hrášků?
Přineste do klubovny úzkou sklenici a nasypte do ní určitý počet hrášků. Ukažte sklenici hráčům a vyzvěte každého, aby napsal svůj odhad--kolik je uvnitř hrášků. Hráč s nejpřesnějším odhadem získá jeden bod. Opakujte odhad ještě několikrát a pokaždé dejte do sklenice jiný počet hrášků (od 15 do 100).
 • Druh: odhadovací
 • Místo: místnost
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: hrášky, úzká sklenice
 
Zkouška rychlosti
Každému z hráčů upevníme na záda papír s napsaným číslem tak, aby jej druhý hráč předem neviděl. Úkolem hrajících je přečíst číslo na zádech soupeře a přitom nedopustit, aby soupeř přečetl číslo, jež má na zádech sám. Vyhrává, kdo první přečte číslo, které má soupeř na zádech. Je možné hrát systémem každý s každým, při větším počtu hráčů vyřazovacím způsobem.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: terén
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: papíry s čísly, špendlíky
 
Závod trpaslíků
Závodníci musí proběhnout vyznačkovanou dráhu v dřepu, s rukama pevně přichycenýma nad patou. Pustí-li se závodník nohy, připočítá se mu k docílenému času smluvený počet trestných vteřin. Dráhu nedělejte delší než 40 metrů.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: krátká, rovná trať
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Závod stonožek
Všichni členové družstva uchopí lano, které probíhá mezi jejich nohama. Na dané znamení běží k předem vyznačenému cíli, který musí oběhnout, a poté se vrátí na výchozí postavení a zaujmou původní postoj. To družstvo, které to dokáže první, to zvítězilo. Běh lze různě ztížit--běh pozadu, se zavázanýma očima atd. Lano je vhodné poskytnout družstvu dostatečně krátké. Lano nesmí v průběhu běhu opustit prostor mezi nohama hráčů. Pokud se tak stane, vrací se družstvo na start (libovolně) a začíná znovu, přičemž čas mu stále běží.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: vhodná trať
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: min dvě skupiny
 • Pomůcky: pro každé družstvo lano
 
Závod skokanů
Každá skupina závodníků utvoří zástup podle velikosti od nejmenšího do největšího. Všichni jsou ve dřepu a drží rukama za boky předcházejícího člena zástupu. Vedoucí v čele zástupů mají dlaně na kolenou. Pak začnou spojené zástupy postupovat kupředu poskoky ve dřepu. Hned však poznají, že je to velmi těžký úkol poskakovat ve stejném rytmu. Vedoucí, který řídí postup celé skupiny, může udávat rytmus poskoků hlasitým počítáním. Závodní dráha by neměla být delší než 10 metrů. Vítězí ta skupina, která nejdřív doskáče celá za cílovou čáru. Jestliže se skupina cestou roztrhne, musí se zastavit, znovu spojit a teprve pak smí pokračovat v cestě k cíli.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: krátká, rovná trať
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Závod se švihadlem
Závodníci stojí v zástupu. První hráč běží a skáče při tom přes švihadlo až k metě, metu oběhne a běží stejným způsobem zpět, kde předá švihadlo dalšímu.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovná trať
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: švihadlo
 
Závod pluhů
Druzí hráči chytí první za kotníky a utvoří tak pluh (tělo musí být napjaté). Na dané znamení takto vyrazí (pluh kráčí po rukou) k nepříliš vzdálené metě.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovná, krátká trať
 • Délka: 2 min
 • Hráči: tojí
 • Pomůcky:
 
Zamrzlý--psí boudy
více než ve vnitřním, a začnou se pohybovat opačnými směry. Na dané znamení se snaží ti z vnějšího kruhu najít dvojici ve vnitřním. Ten, kdo zůstane, musí hrát opět ve vnějším kruhu, i když se všichni ostatní vymění. z kruhu vnějšího jim na znamení začnou prolézat mezi nohama. Na koho nohy nezbudou, zůstává ve vnějším kruhu.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e vni
 • Pomůcky:
 
Veselé závody
Úkolem je vykonat o závod co nejrychleji pět různých úkolů, jako třeba: Vítězí ten, kdo první provede předepsané úkony. Závodí-li družstva, je každému z členů přidělen jeden z jmenovaných úkolů. Každý hráč může začít s plněním svých úkolů, až předcházející hráč dokončí svůj. Vítězí družstvo, které nejdříve splní určené úkoly.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: skupiny i jednotlivci
 • Pomůcky: podle disciplín
 
Uzel
Nakonec všichni otevřou oči a zjistí jak jsou vzájemně propleteni. Jejich úkolem je v co nejkratší době se rozplést a utvořit tak jeden či více rozpletených kruhů. Během rozplétání mohou hráči podlézat, přelézat, rozmotávat se, nesmí pustit, ani si přehmátnout. Motivovat hru lze příběhem Laokóna, který věděl, co za koně si to trójané tahají do města a chtěl jim to zatrhnout. Jenomže bohové potřebovali, aby Trója byla dobyta, a tak na Laokóna a jeho syny poštvali hady. Na toto téma existuje známé sousoší, které vypadá jako mohutná spleť čehosi, z čeho tu a tam trčí nějaká hlava.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: e postaví do k
 • Pomůcky:
 
Útok na nohy
Dvojice, ale i více hráčů ve vhodné obuvi či bosi se drží za ruce a snaží se vzájemně si šlapat na nohy a uskakováním unikat.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: skupina $>$9
 • Pomůcky:
 
Tunelová štafeta
Jednotlivá družstva stojí v zástupu těsně za sebou a širokým rozkročením představují tunel. Na dané znamení prolézá poslední z každého družstva odzadu tunelem a staví se opět vpředu. Potom následuje další atd. Družstvo, jehož všichni členové nejdříve prolezli, vítězí. Může se také hrát tak, že děti musí prolézat pozpátku. Potom začíná první hráč z každého družstva. Když tunelem proleze, postaví se vzadu.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny po 8--10 členech
 • Pomůcky:
 
Trakaře II.
Jednotlivé dvojice hráčů představují jezdce a koně. Ti nejprve oběhnou dvacetimetrový okruh, až dorazí do občerstvovací stanice (láhev s brčkem a 0,1 litru vody). Kůň (trakař) musí všechnu vodu vypít. Jestliže se trakař rozbije (při cestě či pití), musí oba zpět na start, oběhnout okruh a pokračovat v pití.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Trakaře I.
všichni vyrazí k dané metě. Tento běh lze udělat rovněž jako běh štafetový.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: 15 min
 • Hráči: ruh
 • Pomůcky:
 
Topologie
Dva z hráčů jsou na hřišti nakresleném křídou na zemi. Třetí jim diktuje příkazy, kam mají položit ruku nebo nohu. Hřiště má tvar čtverce rozděleného na 4$ imes$4 pole. Sloupce jsou označeny písmeny. Na příkaz ,,pravá ruka A' musí oba hráči položit svoji pravou ruku do některého volného pole v sloupci A. V každém poli může být maximálně jedna končetina. Kdo umístí končetinu do pole dříve, ten má právo tam zůstat. Druhý si musí hledat jiné volné pole v daném sloupci, i když je to pro něho často velmi nepříjemné. Pokud k tomu nedostanou hráči příkaz, nesmějí polohu končetin jakkoli změnit. Kdo se dotkne země nějakou jinou částí těla než rukou nebo nohou (koleno, zadek, hlava apod.), prohrává.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: e
 • Pomůcky: křída
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Podzimní prázdniny…
Zaměření: Koňský
Začátek: 28. 10. 2021
Pořadatel: Šťastný statek
2500 KčDetail
 
 
PAINTBALLOVÝ TÁBOR…
Zaměření: Paintballový
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
4490 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují