Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Rytířské turnaje
Rytíři sedí obkročmo proti sobě na soudcích a snaží se navzájem vyhodit ze sedla tyčemi s konci ovázanými šátky. Za každým rytířem stojí panoš, aby ho zachytil, kdyby padal. Když je rytíř shozen, nastupuje na jeho místo panoš, který si vybere ze své družiny někoho za svého nového panoše. Družina, která měla více poražených, vyhrála.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: soudky či bedna, tyče
 
Rybolov
Na stole či zemi je rozestavěno 15 hrnků s uchem. Pod jedním z nich je klíč. Soutěžící má udici s háčkem. Po dobu, kdy mu běží časový limit, se snaží z dané vzdálenosti háčkem chytit a zvednout hrnky a najít klíč.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovná plocha
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: udice s~háčkem, 15 hrnků
 
Ruce--nohy
Na začátku každého kola se určí, kolika rukama a kolika nohama se smí družstvo dotýkat země. Určí se časový limit na přípravu a měří se nejméně 30 vteřin výdrž v dané pozici. Za každé uznané kolo se počítají body. Vyhrává družstvo s nejvíce body.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: skupiny alespoň po 5 lidech
 • Pomůcky: stopky
 
Přeskakování II.
čáru. Před každým zástupem (v 8 až 10 metrech) nakreslíme čtverce 2$ imes$2 m. První hráči se postaví do čtverců, jednou se nohou nakročí, opřou se rukama o koleno, předkloní se a schovají hlavu (zaujmou takové postavení, aby přes ně nebylo těžké přeskočit). Na znamení vedoucího první hráč běží kupředu a přeskočí ty, kteří stojí ve čtvercích. Potom se sami do čtverce postaví a zaujmou postavení jako předcházející hráč. Ten rychle běží ke svému zástupu, tleskne prvního hráče do dlaní a sám se postaví na konec. Hráč, kterému tleskne do dlaně, běží kupředu a ve čtverci přeskakuje hráče, který tam stojí. Tak každý, kdo přeskakuje, zůstane ve čtverci, a ten, kdo je přeskočen, utíká zpátky. Štafeta končí, jakmile se do čtverce dostane hráč, který tam byl na počátku. Vítězí družstvo, které toto provede nejdříve.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka, malé hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e postaví do
 • Pomůcky:
 
Přeskakování I.
Účastníci se rozdělí na družstva, která se seřadí do zástupu. Vzdálenost mezi jednotlivými hráči v zástupu je 8--10 kroků. Před prvními a posledními hráči nakreslíme čáru. Všichni hráči v zástupu, kromě posledních, se jednou nohou nakročí, opřou se rukama o koleno, předkloní se a schovají hlavu. Na znamení vedoucího poslední hráči odstoupí o několik kroků, rozběhnou se a postupně přeskakují všechny hráče svého družstva. Při tom se rukama opírají o záda hráčů a roztahují nohy do strany. Když hráč přeskočil všechny děti, udělá 8 kroků dopředu a předkloní se jako všichni ostatní. To je signálem pro posledního, který počíná přeskakovat všechny hráče. Soutěž mezi družstva končí, jakmile se všichni hráči vystřídají. Vítězí to družstvo, které to provede nejrychleji.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Překážkový stůl
Na starší stůl, jemuž hned tak nějaký ten šrám nebude vadit, a pokud možno obdélníkového tvaru, postavíte porůznu větší počet krabiček od zápalek. Stavte je na výšku, tedy jejich otevírací stranou k desce stolu. Hráč má za úkol přelézt stůl z jedné podélné strany na protilehlou a přitom porazit co nejmenší počet krabiček, nebo raději neporazit ani jednu! Ať už porazí krabičku dotekem nebo i jen pouhým otřásáním stolu, jež vznikne jeho přelézáním, vždy se krabička počítá prostě za poraženou. Podmínkou je, že hráč při přelézání nesmí svým tělem přecházet přes boční strany stolu. Celé jeho tělo (tedy i nohy) musí projít jedině nad deskou stolu. K vylezení na stůl nesmí použít židle, musí se na desku stolu dostat ze stoje na podlaze sám svou obratností. Při menším počtu soupeřících hráčů je možno umluvit si několik kol přelézání. V takovém případě se pak sčítají každému hráči poražené krabičky ze všech kol dohromady a po skončení celé hry se vypracuje žebříček všech hráčů závodníků.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 5 min na jednoho
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: stůl, krabičky od zápalek
 
Přechod přes potok
Tato hra je velmi oblíbená u malých dětí. Místo, které představuje potoky vyznačíme na zemi dvěma čarami. Hrají-li malé děti, začneme šířkou 60 cm. Hráči se rozbíhají ve skupinách a snaží se potok přeskočit. Komu se to podaří, obrátí se a skočí zpátky, tentokrát však už ne z rozběhu, ale z místa. Hráč, který při některém skoku nedopadne až za čáru představující břeh, ,,spadl do vody a musí si doběhnout domů pro suché ponožky', proto je vyřazen. Úspěšné skokany vedeme k stále vrším místům potoka, až dojdeme k tomu nejširšímu, které ještě některý z hráčů dokáže správně přeskočit. Tento hráč se stává vítězem.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: dvě čáry
 
Proskoč kruh!
Na větev připevníme lano a do přiměřené vzdálenosti ve směru zhoupnutí zavěsíme na motouz kruh zhotovený z větve vhodného stromu. Hráč naskočí na lano, zhoupne se a jeho snahou je proskočit zavěšeným kruhem na konci zhoupnutí, aniž by se tohoto kruhu dotkl.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: venku
 • Délka: 45 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kruh, lano
 
Prolézání pavučinou
Mezi stromy se napne ,,pavučina' z provazů. Úkolem členů družiny je co nejrychleji se dostat na druhou stranu pavučiny, aniž by se jí dotkli. Stejnou dírou smí prolézt pouze jeden člen družiny. Prolézajícímu smí samozřejmě pomáhat ostatní z družiny, ale pouze z té strany, kam patří. Počítá se počet členů, kteří prolezli bez dotyku.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: les
 • Délka: 5 min. na hráče
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: dlouhý provaz
 
Prolez oknem
Dvojice stojí čelem proti sobě, spojí obě ruce, jeden pár ruku zdvihne a druhý pár spustí, takže vznikne okno. Tímto oknem prolézá celé družstvo. Okno se nesmí rozbít, jinak provinilec musí prolézat znovu.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Podbíhačka
Dva hráči (každý na jednom konci lana) provazem točí na určenou stranu. Ostatní hráči probíhají pod lanem tak, aby se jim lano nezarazilo o nohy či o hlavu. Podmínky lze ztížit změnou směru točení či zrychlením.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupina a dva
 • Pomůcky: lano
 
Plížení k~jelenovi
Vedoucí převezme úlohu jelena. Neschová se, ale zůstane stát někde na místě a jen občas o kousek popojde. Hráči vyrazí do terénu hledat jelena a každý se snaží na vlastni pěst dostat se k němu tak, aby ho při tom jelen nezpozoroval. Když vedoucí uvidí některého z hráčů, přikáže mu, aby se zvedl, protože byl odhalen, po stanovené době vedoucí zvolá: 'Konec!' a všichni se zvednou na tom místě, kde právě jsou. Kdo se dostal k jelenovi nejblíže, vítězí. Stejnou hru můžeme hrát tak, že jelenovi zavážeme oči. Hráči se k němu začnou plížit ze stometrové vzdálenosti. Když jelen uslyší některého z hráčů a ukáže přímo na něj, odhalený hráč vstane a zůstane na tom místě stát.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: terén
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Plížená o šátky
Tři rovnoběžné provázky. Krajní ve výšce 30 cm nad zemí a ve vzdálenosti 10m. Mezi nimi je výše zavěšený provázek a na něm pověšené šátky. plížit a brát šátky. Nejdříve z provázku, pak okolním hráčům. Za krajními šňůrami jsou již hráči v bezpečí a nemohou být oloupeni.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: max. 30 min
 • Hráči: tojí 2m od kraj
 • Pomůcky: 3 provázky, šátky
 
Plazení se k~vedoucímu
Vedoucí si vybere nějaké místo a natrvalo se na něm usadí. Je určená startovní čára. Při zahájení hry všichni vystartují a plazí se nenápadně k němu. Jestliže vedoucí někoho uvidí a identifikuje, pak dotyčný musí vstát a vrátit se zpět na start. Úkolem všech hráčů je doplazit se až k vedoucímu a dotknout se ho dřív, než on stačí vyřknout hráčovo jméno. Za to dostávají hráči body.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: terén
 • Délka: 1 hodina
 • Hráči: 5--15 lidí
 • Pomůcky:
 
Pavučina
Mezi stromy a kořeny se natáhnou lana a provazy křížem krážem, až se vytvoří ,,pavučina'. Hráč jí musí prolézt, aniž by zavadil o vlákno--potom by se probudil pavouk a bylo by zle. Může lézt horem, spodem, plazit se nebo podlézat. Má dovolený počet dotyků a časový limit.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: les
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: lana a provazy
 
Obtočení lana kolem sloupu
Na stožár se přiváže konec lana asi do 1.5 m od země. Druhý konec si přiváže hráč kolem pasu. Cílem hráče je obtočit bez pomoci rukou lano kolem totemu tak, aby se nikde nekřížil a nedotýkal země.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: u stožáru
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: lano, stožár
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Fotografický tábor…
Zaměření: Fotografické
Začátek: 13. 08. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5990 KčDetail
 
 
Tábor pro nejmenší…
Zaměření: Pro nejmenší d…
Začátek: 17. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.