Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Nošení vody
Celé družstvo má za úkol nosit lžícemi vodu z potoka a postupně tak plnit úzkou trubici (odměrný válec). V něm plave trubička s nějakou informací. Až nalijí dost vody, trubička vyplave tak vysoko, že ji mohou vytáhnout.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: u vody
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: odměrný válec, lžičky, trubička
 
Nejlepší kruh
V rozích pomyslného čtverce jsou narýsovány čtyři kruhy, v místě průsečíku úhlopříček čtverce je pak ještě další kruh. V rohových kruzích jsou stejně početná družstva. Členové každého družstva se drží za ruce. Na dané znamení se začnou všichni přemisťovat do středního kruhu a zároveň bránit v přístupu ostatním družstvům a to bez roztržení řetězu. Vítězí ten, to družstvo, které se úplné dostane do středu.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: čtyři skupiny $>$15
 • Pomůcky: kruhy
 
Na rychlejšího
Na vyhlédnutém prostranství postavíme několik špalíků vzdáleným od sebe 3--5 metrů. Úkolem hráčů je, aby od vyznačené čáry (mety) na dané znamení prošli co nejrychleji s míčem tak, že jej hráč vede nohama a obchází z jedné a druhé strany špalíky. Přitom nesmí porazit žádný ze špalíků. V případě, že některý porazí, musí se vrátit na výchozí stanoviště a pokračuje v soutěži znova. Hraje se buď na čas, nebo vyhrává ten, kdo porazil nejméně špalíků.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovná venkovní plocha
 • Délka: 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: špalíky, míč
 
Na mezka
Každý hráč má svoji hůlku. Jeden z nich ji vyhodí tak, aby se po dopadu dostala do rotace podél dlouhé osy a chvíli ještě poskakuje po zemi. Potom se druhý hráč postaví na to místo, kde hůlka začala rotovat, a hodí na ležící hůlku svoji hůlku. Když ji zasáhne, je vysvobozen a odchází se hry. Mine-li ji, hází se stejného místa druhý a po něm i další hráč. Když se všichni vystřídají, hází znovu ti, kteří hůlku poprvé netrefili. Tak postupně odcházejí ze hry další a další, až na konec zůstane ten, kdo měl nejhorší mušku. Stane se držitelem posměšného titulu ,,mezek' a v příští hře hodí cílovou hůlku.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: skupina
 • Pomůcky: metrové hůlky
 
Na draka
je hlava, poslední ocas. Hlava se snaží chytit ocas, přičemž tělo se kroutí, aby to znemožnilo. Je-li ocas chycen, jde dopředu, stává se hlavou a ocasem je ten předposlední.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tvoří zást
 • Pomůcky:
 
Na cukráře
Přineste si na schůzku nějakou starou nepotřebnou knihu, nebo malé prkénko. Na daný povel první hráč si dá knihu či prkénko na hlavu a snaží se co nejrychleji obejít třikrát stůl, aniž by mu věc spadla z hlavy. (Rukou si věc nesmí přidržovat.) Spadne-li mu, musí začít znovu to kolo, ve kterém mu spadla. Na hodinkách měřte, kolik vteřin komu obíhání trvalo. Konáte-li schůzku venku, naznačte si stůl čtyřmi kameny na zemi, které pak obíháte.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kniha
 
Mravenci
Ke hře je potřeba mravenčí pěšinka (lavička v tělocvičně, spadlý strom). Obě stejně početná družstva a každé zaujme pozici před jedním koncem pěšinky čelem ke svým soupeřům. Na dané znamení vstoupí obě družstva na pěšinku a postupují v zástupu proti sobě. Jakmile se setkají, nastává boj. Ten, kdo jde první, se snaží svého protivníka shodit z lavičky a postupovat dál. Kdo je shozen, vrací se na konec svého družstva a ve strkání pokračuje ten, kdo stál za ním. Ten, kdo je momentálně v čele, nesmí být podporován zezadu svými spoluhráči. Které družstvo se takto prostrká přes své soupeře na druhý konec lavičky, zvítězí.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: úzké, dlouhé, vyvýšené
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Lov na ořechy
Oddíly se postaví do dvou zástupů, na dva metry od sebe. V čele každého zástupu je kapitán. Před zástupy stojí 4 židle ve vzdálenosti jednoho kroku od sebe. Na první židli jsou 4 ořechy. Vedoucí hry dá do ruky prvním závodícím, po dvou špejlích. Úkolem závodících je, aby uchopili špejlemi ořechy jeden po druhém a přemístili je na další židli. Špejle mohou držet jednou rukou nebo oběma. Když první závodník z každého zástupu přemístí 4 ořechy z první židle na druhou, předá špejle následujícímu závodícímu, který přemístí 4 ořechy z druhé židle na třetí. A tak dále. Když už jsou všechny čtyři ořechy na čtvrté židli, pak se přemísťují nazpátek. Spadne-li ořech, může se zvednout jen pomocí špejlí. Vyhrává oddíl, kterému se podaří více přemístění během hry, tj. když se všichni v obou zástupech vystřídali.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: špejle asi 25~cm dlouhé, 4 ořechy
 
Lidská pyramida
Na zem se položí noviny. Celé družstvo si na ně vleze tak, aby se ničím nedotýkali země. Podaří-li se mu to, noviny se přeloží napůl a družstvo svůj pokus opakuje. Družstvo, které se celé vejde na nejmenší kousek novin, zvítězilo.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: skupina
 • Pomůcky: noviny
 
Laso
Na stůl položíme několik druhů ovoce: pomeranč, jablko, kokosový ořech, ananas, hrušku apod. Jeden hráč po druhém hází malým lasem a snaží se jím ovoce zachytit a přitáhnout k sobě. Ovoce můžeme podle velikosti obodovat a podle toho hráče hodnotit. Největší ovoce bude mít nejméně bodů.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: u stolu
 • Délka: 40 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: laso, ovoce
 
K~noh a L nohou
Označí se dvěma čarami oblast asi 5 metrů široká (aspoň tolik, aby ji nebylo možno přeskočit). Hráči rozděleni do N družstev dostanou následující úkol: dostat se z jednoho okraje na druhý tak, aby se všichni dohromady nedotkli země na daném území více než K nohama a L rukama--takže se budou muset nějak spojit do složitého monstra, aby to splnili. Bod získává to družstvo, které se nejrychleji domluví a bude v cíli nejdřív. Možné úkoly jsou: 8 rukou, 4 ruky a 3 nohy,... Další variantou je hra, při níž mají hráči dostat co nejdál od dané čáry někoho ze svého družstva tak, aby na zemi nebylo více než M šlápot--budou muset chodit v řetězu vzájemně po svých nohách. Vyhraje družstvo, které se dostane nejdál.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: trávník
 • Délka: 3 min
 • Hráči: 4$ imes$N
 • Pomůcky:
 
Kupec
Hráč dostane plnou hrst peněz. S nimi musí projít určitou trasu (přes klády a potok, se skákáním a podlézáním). Na konci čeká kupec, který za přinesené peníze něco hráči prodá.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: překážková dráha
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: ,,peníze'
 
Kočky na plotě
Trámek silný 5$ imes$10 cm a 180 až 240 cm dlouhý položte širší stranou vzhůru tak, aby oba konce spočívaly na židli. Kočky dva soupeři se k sobě blíží po trámku z protilehlých směrů. Levou ruku mají za zády a útočí pravou mohou plesknout protivníka jen do pravé paže, od ruky až po rameno. Oba se snaží shodit soupeře dolů do uličky. Vítězí ten, kdo vyhraje aspoň dvě ze tři kol. údery do hlavy nebo do těla jsou zakázány. Je-li souboj dlouho nerozhodný, rozhodčí může zvolat: 'Do sebe!' Kočky se chytnou za pravé ruce a brzy je o výsledku rozhodnuto jedna nebo obě spadnou dolů do uličky. Někdy na sebe soupeři pro změnu útočí poduškami.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min na dvojici
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: židle, trámek
 
Knoflíkový souboj
Vezměte 10 tmavých knoflíků a postavte je do řady na užším konci desky stolu. Soupeř rozestaví 10 světlých knoflíků na opačné straně stolu. Pak střídavě cvrnkejte do kteréhokoli ze svých knoflíků a snažte se srazit soupeřovy knoflíky ze stolu dolů. Knoflík, který spadne, je zajat. Cvrnknutý nebo odražený knoflík zůstane ležet vždy tam, kde se zastavil. V boji zvítězí ta strana, která zajme všechny nepřátele.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: na stole
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: knoflíky
 
Kdo to dokáže?
V lese nebo na louce vyhledáme překážky, které jsou stupňovitě za sebou. Pokácené stromy, pařezy, keře atd. Hráči se tyto překážky snaží přeskočit (snožmo nebo jednonož), aniž by se jich dotkli. Za každý dotek je trestný bod. Vyhrává ten, kdo má kratší čas a méně trestných bodů.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: les či louka
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Kdo proběhne?
Jeden hráč nabere vodu do hrnku, načež ji prudkým kolmým pohybem vzhůru 'vylije do výšky'. Utvoří se vodní sloup a trvá 2--3 vteřiny, než voda dopadne k zemi. Kdo dokáže proběhnout pod padající vodou, aby ji podběhl bez polití?
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: hrnek a voda
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Taneční tábor v Ko…
Zaměření: Taneční
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5490 KčDetail
 
 
PAINTBALLOVÝ TÁBOR…
Zaměření: Paintballový
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5390 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.