Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Chůze plazů
plazit, opírajíce se o lokty. Vyhrává zde obratnost nad silou.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: eží na
 • Pomůcky:
 
Chůze na špalíčcích
Je vymezena nějaká trať dlouhá asi 10 m. Úkolem hráče je tuto trať projít bez dotyku země a to tak, že stojí každou nohou na jednom kutálejícím se špalíčku. Pro zjednodušení může mít hráč v rukou dlouhé bidlo, kterým se může odstrkovat.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovná trať
 • Délka: 5 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: 2 špalíčky, tyč
 
Chůze na špalcích (chůdy)
Je určena trať asi tak 10 m (třeba i slalom). Závodník má za úkol tuto trať absolvovat bez dotyku země chůzí na špalíčcích, které si přidržuje provázky (podrážka se neustále dotýká špalíčku). Spadne-li, vrací se na start.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovná trať
 • Délka: 5 min.
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: 2 špalky (plechovky), provázek
 
Chůze na dvou prknech
Členové jedné družiny se postaví za sebe do řady a každou nohou si stoupnou na jedno prkno (všichni stojí levou na jednom prkně a pravou na druhém). První a poslední drží v ruce provaz, kterým mohou prkna ze země zvednout. Stejnoměrnou chůzí všech členů se pak družina snaží ujít co nejrychleji stanovení úsek.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovná trať
 • Délka: 5 min.
 • Hráči: skupina
 • Pomůcky: 2 prkna, provaz
 
Chůze medvědí
Soutěžící se postaví na startovní čáru. Na znamení začnou postupovat po čtyřech k čáře na opačném konci. Nejdřív vykročí levá noha a pravá ruka, pak pravá noha a levá ruka. U druhé čáry se obrátí a vracejí se ke startovní čáře. Kdo se za ni dostane po čtyřech celým tělem nejdřív, vítězí.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Chůze kulhavého psa
Soutěžící se postaví na startovní čáru. Na znamení začnou postupovat po třech tlapkách k čáře na opačném konci (čtvrtá tlapka je zdvižená a opřená o třetí). Nejdřív by vykročila levá noha a pravá ruka, pak pravá noha a levá ruka, jenomže jedna tlapka chybí. U druhé čáry se obrátí a vracejí se stejným způsobem ke startovní čáře. Kdo se za ni dostane po třech celým tělem nejdřív, vítězí.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Chůze krabí
Ze stoje přejděte zvolna do dřepu, až můžete opřít ruce za zády o zem. Položte je dlaněmi na podlahu, ale nesedejte si. V této poloze, s tváří vzhůru, postupujte pozadu k druhé čáře.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Chůze kachní
Soutěžící se postaví na startovní čáru. Na znamení začnou postupovat ve dřepu k čáře na opačném konci. Nesmějí se při tom dotýkat rukama země. U druhé čáry se obrátí a vracejí se ke startovní čáře. Kdo se za ni dostane celým tělem nejdřív, vítězí.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Horký popel
Několik hráčů se uchopí za ruce a vytvoří kruh. Všichni jsou bosí a snaží se navzájem šlapat si na nohy tak, jako by nestáli na zemi, ale na horkém popelu.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Hoganův závod
Soutěžící dvojice závodníků musí vyznačenou trať absolvovat co nejrychleji a to stále pohromadě (drží se za ruku, nebo jsou za jednu ruku k sobě přivázání šátkem) a pozadu. Dvojice se nesmí obracet a zastavovat, pouštět nebo rozvazovat. Za otáčení se bokem po směru tratě je diskvalifikace. Je dovoleno střídat běh a chůzi. Na trať je vhodné umístit několik kontrol poctivosti průběhu.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: bezpečná trať 5--6 km
 • Délka: 60--90 min
 • Hráči: koedukované (smíšené) dvojice
 • Pomůcky:
 
Hlídání kamenů kolem kůlu
Hráč si přiváže jeden konec provazu k pasu a druhý ke kůlu. Maximální vzdálenost, kam dosáhne je asi 5 m od kůlu. Do této plochy se rozmístí 10 kamenů. Úkolem hráče je tyto kameny chránit. Ostatní mají za úkol kameny obránci vzít. Koho se obránce dotkne, vypadává.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: u stromu
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: provaz, kameny
 
Hadí závod
Závodníci se postaví do řad na jednom konci hřiště zády ke směru pohybu. Na znamení: ,,Kupředu!' zkříží každý pravou nohu za levou, pak levou za pravou, pak opět pravou za levou atd. a snaží se přitom postupovat co nejrychleji kupředu. Vítězí ten, kdo dojde nejdřív na konec a zpátky.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Gentlemani
si svléknou saka (svetry, bundy--podle toho, co mají na sobě) a musí je co nejdříve obléci svým partnerkám. Saka musí mít zapnutý horní nebo prostřední knoflík. Poté musí chlapci knoflík opět rozepnout a sako vysvléknout z dívky a obléci na sebe. Dívky nesmí aktivně pomáhat--pouze přizpůsobováním, pohybem těla. Hodnotí se počet vysvlečení a oblečení kabátu v určeném časovém limitu. Zvláštní porota složená z ostatních hráčů může zároveň přidělovat body za galantní chování. Vhodné je brát vždy po dvou až třech párech tak, aby ostatní mohli sledovat. Zároveň se tím lépe kontroluje počet oblékacích cyklů.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: e postaví za
 • Pomůcky:
 
Dráždění medvěda
Kruh vyrytý v zemi představuje medvědí doupě a medvěd se v něm pohybuje po čtyřech. Kolem boků má uvázán provaz. Volný konec provazu drží hlídač, který chce chránit chudáka medvěda před všemi příchozími. Má proto v druhé ruce (čistý) kapesník s jedním cípem zavázaným na uzel. 'Už!' zavolá medvěd a začne pobíhat po čtyřech po doupěti. Na toto znamení přiběhnou lovci a začnou medvěda bít zauzlenými (rovněž čistými) kapesníky. medvěd se může bránit, jak chce, ale nesmí opustit kruh. Hlídač se snaží útočníky zahnat údery kapesníkem. Když se mu podaří některého z nich zasáhnout, stane se medvěd hlídačem a zasažený hoch převezme v kruhu roli medvěda.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a dva
 • Pomůcky: provaz, kapesníky
 
Dotkni se soupeřovy boty
Dva hráči stojí čelem proti sobě ve vzdálenosti 2,5 m a v ruce drží každý jednu tyč. Po zahájení boje se snaží dotknout tyčí špičky soupeřovy boty. Bránit se před dotekem mohou jen odskokem nebo nastavením vlastní tyče. Zásah soupeřovy boty znamená bod. Kdo má dřív 5 bodů, vítězí.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: dvě tyče
 
Do kruhu
Utvořte kruh čelem dovnitř a chyťte se za ruce. Uvnitř kruhu jsou porůznu roztroušeny předměty (postavené na výšku, takže mohou být poraženy), například kuželky, kolíky nebo láhve. V pětimetrovém kruhu může být takových překážek až dvanáct. Pak začnou postupovat všichni hráči po kruhu doprava nebo doleva, podle toho, jak je stanoveno. Přitom se každý snaží zatáhnout svého souseda k překážce tak, aby ji porazil sám se ovšem rozestaveným předmětům vyhýbá. Družstvo ztrácí jeden bod za každou překážku, kterou porazí některý z jeho členů, a jeden bod za roztržení spojeného kruhu, které zaviní některý z jeho členů. Když vedoucí přikáže všem hráčům, aby uchopili svého souseda po pravé straně pravou rukou za jeho levé zápěstí, nemohou vzniknout spory, kdo roztržení kruhu zavinil. Během hry by hráči měli občas změnit držení, aby byly obě paže namáhány stejně. Jestliže drží pravé ruce levá zápěstí, dávce přednost pohybu doleva, v opačném případě naopak.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: kuželky
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
2 týdenní TRADIČNÍ…
Zaměření: Pobyt v přírod…
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Greenhorns - s…
8380 KčDetail
 
 
LETNÍ DĚTSKÝ RYBÁŘ…
Zaměření: Rybářský
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Soukromá rybář…
6400 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.