Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Dlouhá dráha I.
Dlouhá dráha pro skupiny. Na každém stanovišti popíšeme cestu k dalšímu. Jako úkol lze zařadit prakticky cokoli (běh stonožek, provazová lávka, rozdělávání ohně, plnění lavóru z rybníka bez nádob, zamotat jednoho člena oddílu do toaletního papíru, se zavázanýma očima dojít podle provázku do cíle,...)
 • Druh: obratnostní
 • Místo: terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: dle úkolů
 
Desetníková štafeta
Družstva stojí v řadách, každý prvý z družstva má na hřbetu předpažené pravé ruky desetihaléřovou minci. Na zahajovací povel ji předá bez jakékoliv pomoci druhé ruky nebo spoluhráče na hřbet pravé ruky druhého ve štafetě atd. Vítězí to družstvo, které si dříve a bez pomoci předá minci až na konec. Jestliže mince spadne, musí se vrátit prvnímu ve štafetě a hra pokračuje dál.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: desetníky
 
Dakotský hokej
Na louce vyznačte hřiště. K zápasu nastupují dva hráči. Postaví se k sobě zády uprostřed hřiště, položí mezi sebe puk (dřevěné kolečko v průměru asi 8 cm, potom každý odměří 50 kroků a větším kamenem si vyznačí metu. Na znamení se oba rozběhnou s holemi (na dolní straně přirozeně rozšířenými) k puku doprostřed hřiště. Kdo k němu doběhne dřív a položí na něj nohu, má právo poslat puk k soupeřově metě. Sotva puk odlétl, oba se za ním rozběhnou. Kdo ho zašlápne, má opět právo poslat puk k brance soupeře (soupeř mu nesmí překážet). Když puk udeří do kamene, znamená to branku. Potom se začíná opět z protilehlých stran hřiště.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: dvě hole, dřevěné kolečko
 
Člunek
se. Mezi nimi nakreslíme čáru. Dohodneme se, že hráči v družstvech budou skákat po řadě (ob jednoho) a na opačné straně. Na znamení organizátora hry přistupujeme ke hře. První hráč jde k čáře, špičkami bot se jí dotýká a chodidla má vedle sebe. Skáče z místa co možno nejdále dopředu. Organizátor hry nebo jeden z hráčů označí na zemi délku jeho skoku (podle pat). Pak přichází první hráč druhého družstva, Postaví se na místo, kam předchozí hráč doskočil a skáče na opačnou stranu. Přeskočil-li výchozí čáru a doskočil za ní, znamená to, že získal pro své družstvo několik cm nebo naopak. Místo, kam doskočil, opět označíme. Pak znovu skáče zástupce prvního družstva na opačnou stranu atd. Poslední skáče vždy to družstvo, které nezačínalo. Jestliže se poslednímu hráči podaří přeskočit výchozí čáru, vyhrává jeho družstvo tolik cm, jaká je vzdálenost jeho doskoku od výchozí čáry. Jestliže nedoskočí, pak družstvo odpovídající počet cm prohrává.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: e postaví
 • Pomůcky:
 
Boj o láhev
Dejte všem hráčům stejný počet zápalek. Pak postavte doprostřed stolu láhev. Každý hráč dá vždy postupně jednu zápalku na otvor hrdla. Zápalky se různě překládají, ale nesmějí spadnout. Komu spadne třeba jen jedna zápalka, musí si všechny zápalky z lahve vzít. Všichni se pravidelně střídají. Vyhraje ten, kdo se zápalek zbaví nejdříve.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: u stolu
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina
 • Pomůcky: láhev, zápalky
 
Bláznivá štafeta
Sesedněte se na židlích do těsného kruhu. Uprostřed kruhu na zemi je krabice s velkým počtem různých věcí. Jsou to věci takové, které se nepoškodí, když upadnou a které také nikoho nezraní, když je vezme rychle do ruky. (Tedy například starý notýsek, krabička, klíč, cívka, prázdná malá lahvička atd.) Vedoucí hry dá do oběhu několik věcí, které si hráči po jednotlivcích štafetovitě předávají. Žádná věc nesmí upadnout na zem a žádná nesmí změnit směr svého obíháni. Pak vedoucí přidává z krabice věci nové, některé posílá kolovat opačným směrem, a když je jich hodně v oběhu, zavolá: 'Druhá rychlost'. Na tento povel se zvýší rychlost předávaných věcí; na povel 'Třetí rychlost' věci pak už jen létají.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: různé předměty
 
Bitva o věžičky
Obložte stolní desku na krajích pruty nebo prkénky. Pak rozestavte po stole 12 věžiček (6 černých a 6 bílých). Věžičky vyrobte ze silnějších větviček (o průměru asi jako tužka), rozřezaných na dílky 5 cm. Pak oba hráči položí do určitého rohu svůj knoflík (jeden černý, druhý bílý) a začnou s ním střídavě cvrnkat. V každém tahu cvrnkají z toho místa, kde se jejich knoflík zastavil. Oba se snaží co nejrychleji všechny soupeřovy věžičky porazit.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: u stolu
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: knoflíky, dřívka
 
Běžecké závody na stole
Rozviňte na kraji stolu dlouhý pruh papíru, rozdělený na pravidelná políčka. Může jich být 20--50. Na jednom konci stolu nakreslete 3 soustředné kruhy--první o průměru 10 cm, druhý 6 cm, střední 2 cm. Pak na ně cvrnkejte z opačného konce stolu desetník. Hráč má právo posunout svou značku na pruhu papíru o jedno pole dál, jestliže se mince zastaví na největším mezikruží. Zasáhne-li střední mezikruží, posune svou značku o 2 pole, zůstane-li mince ležet ve středním kroužku, posune značku o 3 pole. Všichni se pravidelně střídají. Kdo dorazí k cíli nejdříve, vyhraje.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: na stole
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papír, mince, značky
 
Belhavá
Na louce vytvoříme družstva a uvnitř těchto družstev dvojice. Každé dvojici svážeme vnitřní nohy k sobě šátkem. Na znamení vyskáče první dvojice z družstva, obskáče mety před sebou a vrací se zpět do družstva, kde dá znamení druhé dvojici v družstvu atd. Zvítězí to družstvo, které se dříve vystřídá.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: 50 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: šátky
 
Běh trojnohý
kterou mají hráči za úkol v co nejkratším čase absolvovat tak, že běží vedle sebe a mají svázané nohy (levá noha jednoho s pravou druhého). Která dvojice je v cíli první, vyhrává.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: terén
 • Délka: 15 min
 • Hráči: e roz
 • Pomůcky: provázky
 
Zkouška afrických bojovníků
V jistém africkém kmeni skládají dospívající chlapci, když jsou přijímáni za bojovníky, zvláštní zkoušku. Mladý adept odejde na určenou dobu do džungle a musí se o seba sám postarat. Před odchodem ho celého nabarví bílou hlinkou, která ho v terénu prozrazuje a nutí, aby se úzkostlivě skrýval. Když ho uvidí dospělý bojovník z jeho kmene, může ho zabít. (Krutá výchovná metoda, ale kmen tak získával opatrné a schopné bojovníky.) Časti tábora (mladším chalapcům) se vymezí kus lesa, v kterém se mají schovat. Všichni mají moukou zabílené tváře, aby je bylo za soumraku dobře vidět. Deset minut po jejich odchodu za nimi vyrazí zbytek tábora. Koho do půlhodiny nenajdou, ve zkoušce obstál. Tuto hru je dobré začít za soumraku, když je úplná tma, už to není ono. Pozor, aby to děti s tím vraždením nevzali příliš vážně!
 • Druh: noční
 • Místo: les
 • Délka: 45 min.
 • Hráči: skupina a zbytek
 • Pomůcky: mouka
 
Výsadek
Hráčům zavážeme oči a poté je klikatě odvedeme rozumně daleko od místa ubytování. Poté jim řekneme, že za dvě minuty si můžou sundat šátek a vyrazit zpět, a rychle utečeme z dohledu. Kdo se vrátí nejdřív, vyhrává. Při drsnější verzi necháme starší hráče, aby si nabalili batoh "jako na dlouhý pochod", rozvezeme je autem a po dvojicích (nejlépe koedukovaných) vysadíme na neznámém opuštěném místě (cca 5 km od základny). Která dvojice se vrátí bez map, buzol a baterek nejdříve (do rána), vyhrává.
 • Druh: noční
 • Místo: všude
 • Délka: 30 min až celá noc
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: šátky
 
Vstávej, běží ti čas
Jde o noční závod jednotlivců na pokud možno méně přehledné a dostatečně členité trati o délce 1--2 km. Ve dvou až tří minutových intervalech jsou spáči buzeni slovy: ,,Vstávej, rychle se oblékni, obuj, vezmi baterku a přijď za mnou. Začíná závod (hra), běží ti čas.' Největší šanci na vítězství má ten, kdo je schopen se rychle probrat a překonat nepříjemný moment buzení. Čas totiž začíná běžet právě v okamžiku buzení. Kdo se nedostaví k vyzvednutí nezbytných informací do 10 minut, je buzen podruhé, po dalších 10 minutách potřetí vždy stejným způsobem, přičemž se vždy znovu začíná měřit čas. Venku je k dispozici mapka prostoru závodu se zakresleným kontrolním bodem, který by měl být umístěn na výrazném místě. Běžci je pak zabavena baterka a dostává úkol přinést kupón z kontrolního stanoviště. Závod pro něho končí odevzdáním kupónu v cíli.
 • Druh: noční
 • Místo: terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Upíři
U této hry je důležitá tma. Nejlepší je hrát v území, kde se dá běhat, ale zároveň tam jsou místa na schování. Jeden hráč je na začátku upír, ostatní jsou lidi. Na konci jsou všichni upíři. Mezi tím se hraje. Nejdříve se lidé rozmístí po území. Potom upír vyrazí. Koho se dotkne ten zařve a je z něho taky upír. Když se upír pohybuje, musí vydávat zvuk (buď mlaská nebo tleská). Doporučuji dát na začátku schopného upíra, protože to může být celkem složité někoho chytit.
 • Druh: noční
 • Místo: vhodné
 • Délka: 10--15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Svíčkový fotbal
Každý hráč dostane 1 svíčku, hraje se po družstvech. Úkolem je projít se zapálenou svíčkou soupeřovou brankou. Pokud je hráči sfouknuta svíčka, nesmí ostatní nijak omezovat ni ohrožovat a vrací se zpět ke své domovské svíčce (ta je kousek za vlastní brankou), zde si zapálí svíčku a může jít znovu. Hráči si nesmějí navzájem zapalovat svíčky. Rozhodčí: V každé brance sedí jeden rozhodčí, který kontroluje zapalování svíček a počítá obdržené góly. Ostatní rozhodčí pobíhají po poli a kontrolují sfoukávání apod.
 • Druh: noční
 • Místo: les
 • Délka: 15--30 min
 • Hráči: dvě družstva
 • Pomůcky: svíčky, branky
 
Sněhurka a 7 trpaslíků
Tato hra je vlastně malou autogramiádou. Úkolem je získat co nejvíce podpisů čarodějnice. Čarodějnice se Vám však podepíše pouze pokud jí odevzdáte podpis Sněhurky a Sněhurka se Vám podepíše pouze po odevzdání podpisů všech sedmi trpaslíků. Trpaslíci se většinou podpisují na požádání, někteří však občas mají divné požadavky (chtějí, aby jste jim zazpívali, namalovali domeček, skákali na jedné noze a podobně, trpaslíci jsou prostě divní a hlavně ty potvory vlezou všude). Navíc se všichni výše zmiňovaní pohybují chaoticky po tmavém lese (asi zabloudili) a jediným vodítkem jsou svíčky, případně lucerničky.
 • Druh: noční
 • Místo: les
 • Délka: 45--60 min
 • Hráči: větla ne
 • Pomůcky: svíčky či lucerny
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
AIRSOFTOVÉ VÍKENDY…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 31. 03. 2021
Pořadatel: CK Sindibád
3270 KčDetail
 
 
JEZDECKÉ VÍKENDY, …
Zaměření: Koňský
Začátek: 31. 03. 2021
Pořadatel: CK Sindibád
2770 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují