Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Sněhurka a 7 trpaslíků
Tato hra je vlastně malou autogramiádou. Úkolem je získat co nejvíce podpisů čarodějnice. Čarodějnice se Vám však podepíše pouze pokud jí odevzdáte podpis Sněhurky a Sněhurka se Vám podepíše pouze po odevzdání podpisů všech sedmi trpaslíků. Trpaslíci se většinou podpisují na požádání, někteří však občas mají divné požadavky (chtějí, aby jste jim zazpívali, namalovali domeček, skákali na jedné noze a podobně, trpaslíci jsou prostě divní a hlavně ty potvory vlezou všude). Navíc se všichni výše zmiňovaní pohybují chaoticky po tmavém lese (asi zabloudili) a jediným vodítkem jsou svíčky, případně lucerničky.
 • Druh: noční
 • Místo: les
 • Délka: 45--60 min
 • Hráči: větla ne
 • Pomůcky: svíčky či lucerny
 
Slepý řetěz lidí
Lidem se zaváží oči a propojí se buď rukama nebo provázky do řetězu. Pak se zavedou na nějaké místo, odkud se mají dostat zpět (nesmí ale poznat, kde jsou). Nebo to může být pouze úvod k nějaké hře. Pokud se to bere jenom jako zábava, tak může každý držet svíčku a až mu zhasne, tak se všichni zastaví a počkají, až si to poslepu připálí od ostatních. Nebo můžou lidi dělat blbosti jako poslepu putovat po řetězu,...
 • Druh: noční
 • Místo: krajina
 • Délka: 30 min
 • Hráči: 10 a více
 • Pomůcky: šátky
 
Sám do džungle
Domorodci unesli našeho přítele do džungle. Úkolem hráčů je projít v noci vytyčenou trasu a po cestě hledat uneseného (jeho obrázek). Ten, kdo jej najde, se pod podobiznu podepíše.
 • Druh: noční
 • Místo: delší trasa
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: obrázek osoby
 
Prachárna
útočníků je donést na místo, které obránci brání (pevnost), určitý počet střelného prachu--korálků. Obránci mohou útočníka zneškodnit tak, že na něj na max. 3 vteřiny zasvítí baterkou a pak řeknou nahlas jeho jméno. Ten se pak musí vrátit na základnu. Základna je místo asi 50 m od pevnosti, kde si útočníci berou nové korálky.
 • Druh: noční
 • Místo: terén
 • Délka: 30 min.
 • Hráči: sou rozdě
 • Pomůcky: baterky
 
Poškozený laser
Jeden z hráčů se postaví doprostřed louky, vezme si baterku a zaváže oči. Ostatní se postaví v dostatečné vzdálenosti okolo něj. Na dané znamení se začnou pomalu přibližovat ke středu. Pokud středový hráč někoho uslyší, zamíří na něj světelný kužel baterky. Pokud zasáhne, hráč vypadá. Středový hráč nesmí samozřejmě kmitat světlem sem tam, svítí jen pokud chce na někoho ukázat. Platí jen konečný zásah, nejsou vyřazeni ti, které kuželem jen ,,přejede'. Vyhrává ten, kdo se dostane první k baterce, případně kdo bude nejblíže po uplynutí časového limitu.
 • Druh: noční
 • Místo: louka
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady a jeden
 • Pomůcky: šátek, baterka
 
Plížení pro bonbóny
Vyznačíme čtvercové území velikosti cca 50$ imes$50 m (podle počtu hráčů), ohraničíme ho v rozích baterkami nebo petrolejkami. Do středu území pak umístíme páté světlo, obalené červeným papírem. Pod světlem s narudlou září bude hromádka bonbónů. Rozdělíme oddíl na dvě stejně početná družstva. Jedno družstvo, ,,strážci', se rozestaví podél hranic. Úkolem druhého družstva je proplížit se až k bonbónům, vzít si právě jeden bonbón a vyplížit se s ním ven z území, aniž by ho strážce spatřil a dotkl se ho. Koho se strážce dotkne, musí odevzdat bonbón a vrátit se zpět za hranice. Vítězí ten, kdo přenese v určitém časovém limitu více bonbónu. Pak se družstva vystřídají.
 • Druh: noční
 • Místo: louka
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: bonbóny, 4 bílá a 1 červené světlo
 
Ples upírů
Před začátkem hry si každý připraví alespoň 5 lístečků s textem typu 'Bylo to úžasné', 'Jsi ohromující' apod. a dubový kůl (stačí symbolický). Poté každému dáme kartu--kdo dostane červenou je člověk, kdo černou je upír (upírů by mělo být podstatně méně než lidí). Poté začíná vlastní hra. Všichni se nezávazně baví a kdokoli může vyzvat osobu druhého pohlaví, aby si vyšli na procházku. Pokud vyzývaný souhlasí, pak se dostaví k baru, kde jim barman načepuje něco k pití (třeba táborový čaj) a dá jim drobné občerstvení (piškoty, lipa apod.). Pak se dvojice odebere na procházku po okolí a přitom si nezávazně povídají (např. o počasí, o hvězdách ,...) a přitom se snaží zjistit zda ten druhý náhodou není upír (pozn. upíři nenávidí česnek a trpí klaustrofobií atd.). Na konec se buď políbí nebo jeden z nich toho druhého propíchne (symbolicky). Pokud se políbí dva lidé, vymění si výše popsané lístečky. Pokud se políbí člověk a upír, tak je člověk nakažen a stává se upírem. Pokud se políbí dva upíři tak jenom ztrácí čas. Pokud člověk propíchne upíra, tak je upír mrtev. Pokud propíchne člověk člověka, tak je propíchnutý mrtev a vrah jde dobrovolně do doživotního vězení. Upíři píchat nesmí. Úkolem hráčů je nasbírat co nejvíc lístečků, úkolem upírů je nakazit co nejvíce lidí. Tma zde není nezbytně nutná, ale je to stylovější (ideální je šero a mlha).
 • Druh: noční
 • Místo: místnost
 • Délka: 15--30 min
 • Hráči: jednotlivci, heterogenní
 • Pomůcky: karty
 
Peníze
Obrovská novina: nad loukou se převrhlo poštovní auto plné peněz. Je třeba si vzít svíčku, utíkat na louku a sbírat. Postavy se svíčkami se míhají po louce a sbírají předem rozsypané papírky tak dlouho, než vedoucí neodpíská konec hry.
 • Druh: noční
 • Místo: louka
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: ,,peníze'
 
Past
Noční hra na motivy události z doby honu na indiány, kdy byly indiánské kmeny zaháněny ze svého území do rezervací. Jeden z těchto kmenů z vymezeného území uprchl, byl stíhán vojskem a obklíčen. Na kraj však přišla hustě mlha poté hned tma. Velitel vojáků proto odložil rozhodující útok na ráno. Byl si zcela jist, že obklíčený kmen nemůže uniknout. Když se však ráno zvedla mlha, byla past prázdná, po indiánech se jakoby slehla zem. Hráči se rozdělí na dvě poloviny, jedna se snaží za tmy druhou ,,pochytat' při útěku z lesa. Hraje se na tři kola. Vyhrává ta skupina, která zachytí více utíkajících soupeřů.
 • Druh: noční
 • Místo: les
 • Délka: 30--90 min
 • Hráči: dvě skupiny, min 10 lidí
 • Pomůcky:
 
Noční rozvědka
Skupinka lidí si nedaleko tábora zřídí nouzový tábor a něco tam dělají. Družinky se k nijak zvlášť nehlídanému táboru postupně přibližují a zapisují si, co tam dotyční lidé dělají a jak vypadají. Jako obměnu lze hru hrát bez bloku a tužky. Hráči si musí vše pamatovat.
 • Druh: noční
 • Místo: křoviny, les
 • Délka: libovolná
 • Hráči: družinky 12--15
 • Pomůcky:
 
Noční průzkum
Hrají dvě skupiny, jež jsou od sebe vzdáleny 200--500 metrů. Každá skupina si rozdělá ohníček a určí dva hráče, kteří předvádějí u ohníčku nějakou typickou činnost. Zbytek hráčů v každé skupině je rozdělen na pozorovatele a průzkumníky. Na daný signál se snaží průzkumníci dostat co nejblíže k ohníčku druhé skupiny a zjistit, co se tam děje. Pozorovatelé mají za úkol v prostoru okolo vlastního ohníčku chytit soupeře. Chycení zůstávají v zajetí. Vítězí ta skupina, která se dozvěděla, co se děje u ohníčku protivníka. V případě, že se to podařilo oběma skupinám, vítězí ta, která ztratila méně průzkumníků.
 • Druh: noční
 • Místo: terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: zápalky
 
Noční lov
Na kopci je viditelně umístěna lucerna. Hráči se dělí na obránce a útočníky. Útočníci se chtějí dostat k lucerně a obránci jim v tom brání.
 • Druh: noční
 • Místo: les a kopec
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: baterky
 
Noční akční Kimovka
Do území umístíme 5 petrolejek a ke každé asi 5 různých věcí. Úkolem hráčů je zapamatovat a po konci hry zapsat co nejvíce z těchto věcí. V tom jim brání chytači - koho chytnou tomu seberou sirku, kdo už nemá sirky, ten dohrál a jde si sednou na kraj území.
 • Druh: noční
 • Místo: les
 • Délka: 30--45 min
 • Hráči: jednotlivci či skupiny
 • Pomůcky: petrolejky, sirky, cca 25 věcí
 
Netopýr
Hru se doporučuje hrát (pro větší požitek) ve tmě. Hráči se rozdělí na dvě skupiny. Jedna skupina honí (min. 2 hráči) a druhá utíká (min. 3 hráči). Samozřejmě, že úkolem honičů je pochytat všechny utíkající. Jakmile je utíkající chycen (honič se jej dotkne), musí odejít do vězení (předem určené místo o velikosti alespoň 2x9 metrů). se ho dotkne některý z utíkajících. Délka hry i počet honičů závisí na počtu, věku a fyzické zdatnosti hráčů.
 • Druh: noční
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: e vězení
 • Pomůcky:
 
Na upíry
ne-upíři pořád potichu mlaskají, upír ne. Jakmile upír někoho chytne za krk, ten zařve a stává se dalším upírem. Úkolem hráčů je zůstat posledním živým člověkem--na toho se pak pořádá upíří hon. V místnosti je nejlépe se po zhasnutí někam schovat, v přírodě se to hraje v ohraničeném lese v noci a tam je to spíše honička. Tam se také musí hlasitě zařvat ,,Konec hry'. Pozor na zranění při běhu v tmavém lese!
 • Druh: noční
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min
 • Hráči: e ro
 • Pomůcky: tma
 
Mouční červi
Mouční červy jsou představováni vedoucími (cca 7ks) oblečenými v bílém oblečení. Hráči chytají moučné červi. Za každého chyceného červa dostanou lísteček. Vítězí ten, kdo má nejvíc lístečků a dvě oči.
 • Druh: noční
 • Místo: les
 • Délka: 20--30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: bílé oblečení
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Vodácký tábor - Ex…
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: The trip to fa…
6790 KčDetail
 
 
2 týdenní TRADIČNÍ…
Zaměření: Pobyt v přírod…
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Greenhorns - s…
8380 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.