Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Všímej si dobře
Během cesty poznávat květiny, zvířata (nebo jen hledat výskyt kostela, sloupu elektrického vedení apod.) Kdo první spatří, získává bod. Popřípadě se občas zastavíme a dáváme hráčům zvídavé otázky. (Jak se jmenovala vesnice, kterou jsme právě prošli?)
 • Druh: na pochodu
 • Místo: členitá krajina, vesnice
 • Délka: libovolná
 • Hráči: hromadně 9--13
 • Pomůcky:
 
Vlčí smečka
Vedoucí (lovec) jde klidně lesem a děti alias vlčí smečka jej tajně pronásledují. Lovec se často otáčí a když někoho uvidí, zvolá jeho jméno a úkryt a dotyčný vypadá ze hry.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: cesta lemovaná stromy a keři
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dohromady 8--14
 • Pomůcky:
 
Vandalové
Nikdo ho nesmí předejít. Poslední jde rozhodčí, za nímž nikdo nesmí zůstat pozadu. Mezi vedoucím a rozhodčím je nanejvýš 20 m. Během hry není dovoleno scházet z cesty. Každý má u sebe barevný kartónek se svým podpisem. Barevný kartónek představuje smetí, které mají vandalové (děti) nenápadně odhodit. Každý vandal je však také strážcem a pozoruje všechny okolní hráče. Smetí je třeba se zbavit ve lhůtě stanovené na začátku hry. Kdo spatří někoho, jak odhazuje smetí, má právo je zvednout. Za půl hodiny se oddíl zastaví. Kdo odhodil nepozorovaně smetí získává 10 bodů, za každé cizí smetí je 5 bodů. Kdo se svého smetí nezbavil, ztrácí 10 bodů.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min
 • Hráči: ostupují
 • Pomůcky: papírové kartičky
 
Uprchlík II.
Dva hráči vyběhnou s desetiminutovým předstihem před oddílem a matou stopu. Mohou se ve svých šlépějích vracet, jít pozpátku, kruhem, křižovat, rozdělit se a zase se k sobě vrátit, užívají všemožné lsti, aby lovce zdržovali nebo dokonce setřásli. Zdaří-li se jim po určenou dobu (30--60 minut) unikat, vyhrávají.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: cesta
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dva a zbytek
 • Pomůcky: stopovací želízka
 
Uprchlík I.
Družina honí uprchlíka, který za sebou pořád zanechává stopu značkovací hole. Může používat lsti, schovat se, nesmí však přerušit onu stopu. Vyhrává ten, kdo ho najde nejdřív.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: příroda
 • Délka: libovolná
 • Hráči: družinka a jeden 11--14
 • Pomůcky: značkovací hůl
 
Únos vedoucího
Vedoucí se pojednou ztratí. Hráči se rozprchnou jej hledat, než dojde na určené místo, což se dozví z dopisu zanechaného na místě ,,únosu'. Ten, kdo jej najde nejdříve, dostane potvrzení a pak se snaží zmást cestu ostatním.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15--30 min
 • Hráči: jednotlivci, družinky 9--13
 • Pomůcky:
 
Topografové
Každý dostane tužku, papír a úkol. Musí zakreslit na papír všechny význačné body kolem cesty v úseku pěti kilometrů (až do vesnice). Smí použít jen topografické značky. Poslední by měl jít vedoucí s mapou, který bude porovnávat, zda se příliš neliší od skutečnosti. Ve vesnici srovnáme nákresy s mapou. Každý dostane bod za správně zakreslenou značku. Špatně zakreslené či vynechané se nehodnotí.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: na silnici
 • Délka: libovolná
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: tužky, papíry, mapa
 
Tajný klíč
Vedoucí vyznačí cestu neznámou soustavou značek (šipka doleva znamená ,,jdi rovně',...) a to bez klamavých cest. Družinka se snaží na dotyčný systém přijít.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: příroda
 • Délka: libovolná
 • Hráči: hromadně 12--14
 • Pomůcky:
 
Sudá--lichá
Každý má v kapse deset kamínků. Za pochodu někdo sáhne do kapsy, nabere několik kamínků, zavřenou dlaň předloží někomu před nos, zeptá se: ,,Sudá nebo lichá?' a on odpoví. Pak se ruka otevře a kamínky spočítají. Uhodl-li dotyčný počet, dostane ony kamínky. Neuhodl-li, dá zahajovateli odpovídající počet svých kamínků. Kdo má na konci nejvíce kamínků, vítězí.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: libovolná
 • Hráči: hromadně 9--11
 • Pomůcky: 10 kamínků
 
Stopovačka
Jeden z vedoucích jde několik minut před skupinou. Cestou zanechává pochodové značky, dopisy s úkoly a jiné stopy. Úkolem celé skupiny je podle těchto značek postupovat a dostat se tak do místa, kde na ně vedoucí bude čekat. Nezapomeneme, že s dětmi musí jít druhý vedoucí. Můžeme se též rozdělit na dvě skupiny, jedna jde vpředu, druhá vzadu.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: dlouhá, jednotvárná cesta
 • Délka: dlouhá
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: papíry, tužka
 
Stezka pašeráků
Vedoucí pověří při zastávce na pochodu tři hráče úlohou pašeráků. Každý z nich dostane dva nápadnější předměty (oloupaný prut, polínko, hůl atd.). Potom se vydají na cestu. Zbytek oddílu je sleduje ze vzdálenosti 15--25 kroků a pozoruje každý jejich pohyb. Představují pohraničníky, kteří jsou na stopě podezřelým osobám. Pašeráci zpozorovali, že jsou stopováni a pozorováni a snaží se proto všechny své věci nenápadně odhodit--ne však dál než 5 m od cesty. Pašeráci se mohou při odhazování vzájemně krýt. Hrajeme 30--45 minut nebo dokud nedojdeme ke stanovenému místu. Pašeráci vítězí, když se jim podaří nepozorovaně odhodit alespoň polovinu předmětů.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30--45 min
 • Hráči: skupina a tři
 • Pomůcky: tři velké věci
 
Skrývaná
Vedoucí zapíská. Hráči se snaží ukrýt v prostoru 30 m okolo vedoucího. Vedoucí počítá do 10-ti a potom dvakrát zapíská. Po tomto signálu hráči musí zůstat tam, kde je hvizd zastihl. Vedoucí zůstává na místě a z něho pozoruje. Jakmile uvidí číslo, ukáže ho (má čísla na papíře připravená) a majitel tohoto čísla musí opustit úkryt. Po třech minutách zapíská třikrát a tím oznámí konec hry.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: lesní cesta
 • Délka: 60 min
 • Hráči: ak post
 • Pomůcky: čísla
 
Schovávaná po cestě
Jakmile někoho najde, hledají spolu. Poslední nalezený vyhrává. Lze též rozdělit oddíl na dvě poloviny. Jedna jde napřed a schová se, druhá ji hledá a potom se vymění.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10--30 min
 • Hráči: e skryjí po ob
 • Pomůcky:
 
Sbírání čísel
Připravte 50 čtverečků velkých 2x2 cm a na každý napište jedno číslo. Celkem budete mít 5 sad s čísly 1--10. Tyto čtverečky začněte při pochodu cestou odkládat a odhazovat a všichni hráči je budou sbírat, každý na vlastní pěst. Vedoucí ovšem odkládá papírky nenápadně, když se zrovna nikdo nedívá, dává je na těžko přístupná místa, nebo je slibuje jako odměnu za splnění nějakého úkolu. Záleží jen na zákeřnosti vedoucího. A protože zvítězí ten, kdo bude mít nejvíc čtverečků s čísly jdoucími za sebou, rozvine se na závěr čilá výměna lístků.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: delší
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papírové čtverečky
 
Přepady
Družstvo A vyjde po cestě napřed a na příhodném místě se schová do zálohy. Když k jejich úkrytu dorazí ve velké skupině družstvo B, spustí na ně družstvo A palbu hadrovými koulemi. Přepadení střelbu sice opětují, ale dají se na útěk. Nesmějí se otáčet, odbočit z cesty ani se vracet, prchají jen dopředu. Kdo je zasažen koulí, zůstává stát na místě. Družstvo A může svůj úkryt opustit, ale prchající nepronásleduje. Nakonec spočítají družstva raněné seberou munici a své úlohy si vymění. Vítězí skupina, která měla při útěku menší ztráty.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: lesní cesta
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: hadrové koule
 
Přepadení poutníci
družiny jde napřed a schová se na vhodném místě. Ve vhodnou chvíli pak přepadne druhou polovinu. V boji si strhávají pásky z rukávů. Vyhrávají ti, kdo mají po 3--4 minutách ještě pásku.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: ají na ru
 • Pomůcky: papírové pásky na rukáv
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Airsoftový tábor v…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
 
Lyžařský / Snowboa…
Zaměření: Zimní tábor
Začátek: 06. 02. 2023
Pořadatel: Společnost SIN…
8970 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.