Táborové hry

Řada kamínků

Rozestavte ohlazené kamínky do řady, jeden od druhého asi 3 cm. Hráč, který je na řadě, vezme jeden kamínek, vyhodí jej do výšky, rychle sesbírá pravou rukou co nejvíc kamínků a pak do ní chytí padající kamínek. Kamínky je třeba sbírat jeden po druhém, hráč je nesmí shrnout do dlaně. Jestliže kamínek skutečně chytí spočítá, kolik kamínků se mu podařilo sesbírat.

Druh: házení kamínky
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení: kamínky
Hráčů: jednotlivci
Ostrůvky

Rozházejte po zemi malé čtvrtky papíru. Ty představují ostrovy. Od čáry, kterou uděláte asi tři kroky od nich, střídavě hází každý hráč na libovolný ostrůvek nějaké své značky (např. kolečka z tvrdého papíru nebo placaté označené kaménky ap.). Kdo má na některém ostrůvku tři svoje značky, stává se jeho majitelem a ostatní na něj nemohou házet. Jsou-li na takovém dobytém ostrůvku ještě značky hráčů jiných, musí si je tito hráči vzít zpět. Je možno současně bojovat o libovolný počet ostrůvků.

Druh: házení kamínky
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: papíry, kamínky
Hráčů: dohromady
Oblázková štafeta

Každá skupina si nasbírá 20 oblázků a rozesadí se v trávě do zástupu s odstupy asi 2m. Na začátku má všechny oblázky první v řadě. Na dané znamení hodí jeden oblázek druhému hráči, ten třetímu, až se oblázek dostane až nakonec řady. Poslední položí kámen vedle sebe a dá signál prvnímu, který obdobným způsobem pošle druhý oblázek. Kdo oblázek nechytí, musí jej zvednout, vrátit se s ním na své místo a teprve odtud jej hodit dalšímu. Vítězí ta skupina, která nejdříve přetransportuje všech 20 oblázků.

Druh: házení kamínky
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: oblázky velikosti škeble
Hráčů: skupiny
O kameny

Vylosovaný z hráčů naskládá své kameny do řady na zem. Druhý hráč se pak svými kameny snaží do nich trefit. Když hodí poslední, sebere si svou desítku a navíc ty, které zasáhl. Teď zase rozestaví kameny on a jeho protivník se do nich bude trefovat těmi, co mu zbyly. Hráči se střídají tak dlouho, až jeden z nich o všechny své kameny přijde.

Druh: házení kamínky
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení: 2$ imes$10 kamenů velkých jako dlaň
Hráčů: dva (dvě skupiny)
Moarská hra s kamínky

Nasbírejte hromadu kamínků. První hráč si sedne na bobek vedle hromádky, vezme si jeden kamínek a vyhodí jej aspoň metr do výšky. Když se mu to podaří, ponechá si jej, jinak jej vrátí zpět na hromádku. Pak hází druhý hráč a po něm všichni ostatní. Hraje se tak dlouho, dokud není celá hromádka rozebraná. Kdo má kamínků nejvíc, vítězí.

Druh: házení kamínky
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: kamínky velikosti kuliček
Hráčů: jednotlivci
Luf

Na louce vyznačte hřiště a na hřišti pak čáru, od níž se bude házet. 5 m od čáry vyryjte jamku. Hráči se rozdělí na dvě skupiny. Každý hodí svůj kámen k jamce. Komu zůstane ležet nejblíže (a nespadne dovnitř), získává vítězství pro celé družstvo. Následně nasednou vítězové na záda poražených a jednou ke kamenům. Poražený zvedne kámen svůj i svého jezdce. Jezdec hodí kámen do menší vzdálenosti a vyzve svého ,,mezka' aby svým kamenem zasáhl jeho. Má tři pokusy. Jestliže se mu to podaří, je osvobozen, jinak musí odnést svého jezdce k cílovému kameni, k jamce a opět ke kameni. A hra začíná znovu.

Druh: házení kamínky
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: kameny velké jako pěst
Hráčů: dvě skupiny
Chytání kamínků z předloktí

Vylosujte pořadí, v němž budou hráči nastupovat ke hře. Potom předejte prvnímu hráči kamínky. Hráč zvedne pravou paži a ohne ji tak, aby se obrácenou dlaní dotýkal skoro ramene. První kamínek si položí nahoru na loket, rychle švihne rukou dopředu dolů a snaží se padající kamínek chytit do dlaně. Totéž udělá se zbylými devíti kamínky a počítá si úspěšné pokusy.

Druh: házení kamínky
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení: 10 plochých kamínků
Hráčů: jednotlivci
Hra s~kamenným kotoučem

Do země se zapíchnou dvě hůlky, jedna od druhé 20 cm, hráči pak kutálí kámen od vyznačené čáry tak, aby prolétl mezi hůlkami. V prvním kole kutálí z metrové vzdálenosti, v kolech dalších se čára posouvá vždy o kousek dál. Kdo cíl mine, vypadá ze soutěže. Vítězí ten, kdo se nejdéle udrží ve hře.

Druh: házení kamínky
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: plochý kámen v~podobě disku, 2 hůlky
Hráčů: e v~kutá
Hra s valounem

Položte si kámen na nárt pravé nohy a pak jej odkopněte co nejdále. Levá noha se nesmí hnout z místa. Soutěžte, kdo odkopne valoun nejdál pravou nohou, levou nohou, komu dopadne nejblíže k cílovému kolíku.

Druh: házení kamínky
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení: ohlazený valoun (7--10~cm v~průměru), kolík
Hráčů: jednotlivci
Hra kmene Pima

Na louce vyznačte hřiště. Hráči si vezmou kameny a vyryjí v zemi dvě jamky 15 m od sebe. Postaví se na jednu jamku a hodí svůj kámen ke druhé. Kdo jej má blíže, vysedne na záda poraženému, který jej k cílové jamce odnese. A hned na to hází znovu.

Druh: házení kamínky
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: dva kameny velké jako pěst
Hráčů: dva
Hoď!

Na zemi vytvoříme obdélník 50x25 cm, který jednou čarou rozdělíme na dva stejné čtverce. Každý hráč obdrží kamínek. První hráč položí svůj kamínek do kteréhokoli čtverce. Jeho spoluhráč se snaží z čáry hodu vzdálené tři metry od čtverců hodit svůj kamínek do stejného čtverce. Když zasáhne, dostane dva body. Když se strefí do druhého čtverce, získá jeden bod. Když nezasáhne ani jeden, bod nezíská. Výsledek se musí zapsat. Následuje druhá dvojice. Když se dvojice vystřídaly, začínají znovu, ale s obměnou. Kdo dosud kamínek jen položil, ten hází, kdo dosud házel, pokládá kamínek.

Druh: házení kamínky
Místo: rovné
Délka: 10 min
Vybavení: kamínky
Hráčů: dvojice
Házení do plechovek

Každý hráč si nasbírá 30 kamínků. Potom si všichni sednou do kruhu čelem dovnitř tak, aby měli mezi sebou rozestupy asi 2 m a plechovku si položí mezi nohy. Teď házejí kamínky soupeřům do plechovek (plechovky se nesmí nijak zakrývat). Kdo bude mít ve své plechovce nejvíce kamínků, prohrál.

Druh: házení kamínky
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení: plechovky, kamínky
Hráčů: skupina
Házení do kroužku

Hráč si vezme kamínek a vyhodí jej do vzduchu (nejméně do výše patra) a hned nato položí kroužek tam, kam podle jeho odhadu kámen dopadne. Kroužek musí ležet na určeném místě dříve než kamínek dostoupí kulminačního bodu. Jestliže kamínek spadne do kroužku, získává hráč jeden bod. Vítězí ten, kdo má po 10ti kolech nejvíce bodů.

Druh: házení kamínky
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení: kamínek, kroužek
Hráčů: jednotlivci
Dobývání kruhů

Udělejte si na zemi tolik kruhů, kolik je hráčů (průměr kruhů asi metr). Vyryjte je v zemi větvičkou nebo kamenem tak, aby byly od sebe na 2 až 3 kroky, ale v jedné linii. Asi 8 až 10 kroků od nich udělejte střeleckou čáru. Od ní se pak každý hráč snaží v jednom kole hry vhodit do každého cizího kruhu po jednom kaménku (do svého tedy nehází). Dopadne-li kamének do cizího kruhu, ale vykutálí se, nepočítá se jako vhozený. Dopadne-li vedle, ale do kruhu se dokutálí, nebo tam skočí odrazem, je hod úspěšný. A tak se po řadě všichni hráči pokoušejí umístit ve všech cizích kruzích co nejvíce kaménků (v jednom kole hází každý hráč na každý cizí kruh jen po jednom kaménku). Kruh, ve kterém je už 10 kaménků, je i se svým majitelem vyřazen ze hry, hráč prohrál. Aby se však vyřazený po zbytek hry nenudil, může když na něho přijde řada házet dále do ostatních kruhů, které nejsou ještě vyřazeny. Vítězí hráč, jehož kruh zůstal jako poslední nevyřazený.

Druh: házení kamínky
Místo: hřiště
Délka: 10 min
Vybavení: kamínky
Hráčů: dohromady
Deset kamínků

Každý hráč si nasbírá 10 kamínků a vezme je do obou dlaní. Vyhodí je nad hlavu a padající kamínky zase chytí. To opakuje 10krát, ale kamínky, které mu upadly, nechává ležet na zemi. Nakonec všichni spočítají kolik kamínků jim zbylo. Kdo jich bude mít nejvíc, vyhrál.

Druh: házení kamínky
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení: kamínky velikosti kuliček
Hráčů: jednotlivci
Čínská školka

Vyryjte v zemi dvě souběžné čáry 5 m od sebe. Na první čáru se postaví dva soupeři a hodí svůj kámen k druhé čáře. Komu zůstane ležet blíž k čáře, začíná. Položí soupeřův kámen na druhou čáru a svým kamenem na něj hodí z první čáry. Pokud kámen netrefí, položí na čáru svůj kámen a teď po něm bude házet soupeř. Tak se hráči střídají, dokud jeden z nich kámen netrefí. Ten pak položí svůj kámen 1 krok o cílového kamene a kopne do něj tak, aby jím ťukl do cílového kamene. Potom svůj kámen zvedne a nese jej k první čáře na hlavě (pravém a levém rameni, na hrudi, pod krkem poskakujíc po levé noze, pod levým ohnutým kolenem, mezi koleny), aniž by se jej cestou dotknul rukou. Po návratu k první čáře musí kámen upustit opět bez přispění rukou, aby se dotknul soupeřova kamene. Nakonec udělá kolem kamene metrový čtverec a desetkrát jej přeskočí sem a tam aniž by šlápl na čáru. Udělá-li hráč chybu, přestane hrát a je na řadě soupeř. Vítězí ten, kdo první splní všechny úkoly.

Druh: házení kamínky
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení: dva ploché kameny velké jako pěst
Hráčů: dva
Čínská hra s oblázky

Vezměte všechny kamínky do ruky, vyhoďte je do výšky a nechejte spadnout na zem. První hráč si klekne k některému oblázku a cvrnkne jej na jiný oblázek. Když jej trefí, vezme si oba, mine-li, nechá je ležet tam, kde se zastavily a své štěstí obdobně zkouší druhý hráč a po něm všichni ostatní. Potom přijde opět na řadu první. Tak se pravidelně střídají, dokud nejsou všechny kamínky rozebrány. Kdo jich má nejvíc, vyhrál.

Druh: házení kamínky
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení: 20--30 kamínků velikosti lískových ořechů
Hráčů: jednotlivci
Apačská hra s kameny

Na louce si vyznačte hřiště. Každý hráč má dva ploché kameny velké jako dlaň. potom vyhrabte na hřišti okrouhlou jamku o průměru i hloubce asi 25 cm. 10m od jamky vyznačte čáru. Nejprve hodí všichni od čáry k jamce jeden kámen, a když se vystřídají, házejí i druhý kámen. Výkony se hodnotí takto V jamce není žádný kámen, ten nejbližší & +1b\ Dva kameny jednoho hráče jsou nejblíže k jamce než všechny ostatní & +2b\ Jeden kámen v jamce & +4b\ Dva kameny jednoho hráče v jamce & +10b\ Více kamenů různých hráčů v jamce & 0b\ Poslední vhozený kámen do jamky & +4b\

Druh: házení kamínky
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: menší ploché kameny ve tvaru disku
Hráčů: jednotlivci
Pozorování z vlaku

Posaďte děti k oknu, aby mohly sledovat rychle se měnící krajinu, jíž vlak projíždí. Po chvíli si dejte popsat cestu. Jaké mostky jste přejeli, jak se točila silnice podél trati, kolik zákrutů měla trať, jaké strážní domky a pod. Pozorujte jen blízké okolí, protože se dá snadno sledovat i kontrolovat a také se velmi rychle mění.

Druh: do vlaku
Místo: kdekoli
Délka: libovolná
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci
Bobr

Hraje jakýkoli počet hráčů, nejlépe v tramvaji, na ulici cestou městem. Kdo první uvidí pána s plnovousem (stačí knír), zvolá ,,bobr!' a počítá se mu bod.

Druh: do vlaku
Místo: kdekoli
Délka: libovolná
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.