Táborové hry

Blesková orientace

Máte-li při jízdě vlakem mapu projížděné trati, určete vždy čas od času nějaký objekt u trati, úkolem hráčů je najít jej co nejdříve na mapě. Bodujte správné určení.

Druh: do vlaku
Místo: kdekoli
Délka: libovolná
Vybavení: mapa
Hráčů: jednotlivci
Z~rohu do rohu

Na šachovnici si v rozích proti sobě (v úhlopříčném směru) postaví po osmi pěšácích (nejmenší, stejné figurky), do jednoho rohu bílé, do druhého černé. Dvě figurky, jednu bílou a jednu černou, schováme do pěstí, spoluhráč uhodí do jedné pěsti a podle toho, kterou figurku uhodl, se rozhodne, čí budou bílé a čí černé. Bílý začíná. Cílem je, abychom co nejrychleji dostali svoje figurky do protilehlého, tedy do protivníkova rohu. Najednou je možné postoupit jen o jedno políčko, do kteréhokoli sousedního čtverce, který je volný. Jestliže je vedlejší pole obsazené, ale jeho přeskočením se dostaneme do prázdného pole, je možné skákat. Dokonce je možné skákat i několikrát po sobě, tímto několikerým skokem je možné šikovně proniknout vpřed. Vyhrává ten, kdo své figurky dostane dříve do protějšího rohu.

Druh: stolní
Místo: u stolu
Délka: dle IQ hráčů
Vybavení: klasická šachovnice
Hráčů: dva
Zbav se jich!

Na tvrdý papír nakreslíme 6 koleček a podle čísel hrací kostky je očíslujeme od 1 do 6. Kolečka mají být tak velká, aby se do nich vešlo po jednom knoflíku, tedy široká asi na dva prsty, a mají být od sebe co nejdál, aby k nim hráči měli snadný přístup. Každý hráč dostane 10 knoflíků (mohou to být fazole či menší předměty). Začíná hra. Každý po řadě hodí kostku. první obsadí kolečko odpovídající číslu, které hodil (např. kolečko č. 6) tím, že do něj umístí knoflík. Ostatní hráči mohou své knoflíky umístit jen do prázdných koleček, jeli kolečko obsazené, nemohou tam knoflík položit, dokonce si musí vzít knoflík, který tam leží. Výjimkou je hod šestky. Kdo hodí šest, může si i do obsažených koleček umístit knoflík. Vyhrává ten, kdo první umístil všechny své knoflíky.

Druh: stolní
Místo: u stolu
Délka: 15 min
Vybavení: kostka, tvrdý papír, tužka, knoflíky
Hráčů: dvě skupiny
Závody plachetnic

Vystřihněte si ze silného papíru dva obdélníčky 9$ imes$4 cm. Přehněte je tak, aby jedna třetina délky obdélníčku trčela vzhůru. Ta tvoří ,,plachtu'. Pak na obou podélných stranách stolu (čím delšího, tím lépe) narýsujte asi 10 cm od okraje čáru křídou. Vznikne pruh, 10 cm široký, který představuje vodu. Nyní si po obou stranách stolu (ke každé vodě) stoupne jeden hráč, položí na ,,vodu' svou ,,plachetku' a na daný start začne foukat do zdviženého konce obdélníku. A tak foukáním pluje vesele se svou plachetkou na druhý konec stolu. Spadne-li ze stolu, je vyřazen ze závodu. Přelétne-li přes křídovou čáru více než polovinou plachetky, musí papírek vrátit na start a znovu vyjet. Kdo z obou hráčů první zdárně dofouká svůj papírek k cíli, vítězí!

Druh: stolní
Místo:
Délka: 5 min
Vybavení: dva papírky 9$ imes$4 cm
Hráčů: dva
Vlakové společnosti

Velice variabilní hra. Skupinka hráčů je železniční společnost, která musí prosperovat. Na začátku je prázdný herní plán, do kterého se kreslí tratě, vzniknuvší bažiny,... Úkolem hráčů je půjčovat si a vracet peníze bance, kupovat pozemky, dohodnout se na přátelství s indiány, postavit s najatými dělníky trať, zamluvit si zakázku na převoz něčeho do dané doby, zajistit bezproblémový převoz, zničit ostatním jejich převozy, při tom všem podplácet organizátory, domlouvat se a kout pikle proti ostatním,... Přesná pravidla nejsou důležitá, dohodnou se na místě. Vše závisí na libovůli organizátorů.

Druh: stolní
Místo: místnost
Délka: 4 hodiny
Vybavení: herní plán
Hráčů: 4 skupiny
Šach a dáma

Vypište soutěž v šachu a dámě. Za horka se mnoho partií nesehraje, ale v dešti se bude hrát jistě v každém stanu. Zejména 'žravá dáma' pro rychlý spád hry je velmi oblíbena.

Druh: stolní
Místo:
Délka: dlouhá
Vybavení: šachy, dáma,...
Hráčů: všichni
Supan

Hrají se na orientovaném grafu. Hráči střídavě posunují figurku ve směru šipek. První hráč ve svém prvním tahu položí figurku na některý vrchol. Hráči se nesmějí vracet na políčka, na kterých už figurka byla. Prohrává, kdo nemá tah.

Druh: stolní
Místo: u stolu
Délka: 15 min
Vybavení:
Hráčů: dva
Stolní fotbal II.

Potáhněte desku staršího stolu silným balicím papírem a na každé straně stolu naznačte branku u okraje desky (tzn. že budou celkem 4 branky). Pak vyrobte z papíru maličkou kuličku. Dejte ji do středu desky a nyní o ni zápaste jako o míč obrácenými tužkami. Každý hráč má vlastní branku a snaží se tužkou vstřelit kuličku do cizí branky. Hrají všichni (tj. čtyři) hráči současně. Pozor, abyste v zápalu boje nepoškrábali stůl anebo si nedali vlastní branku. Jsou-li jen dva hráči, má každý dvě branky.

Druh: stolní
Místo:
Délka: 15 min
Vybavení: papír, tužky, kulička
Hráčů: čtyři
Stolní fotbal I.

Hraje se na hladkém stole, na jehož užších stranách je vždy po jedné brance, křídou naznačené. Doprostřed stolu se dá desetihaléř, který slouží jako míč. Hráči každého mužstva postaví ke své brance po jedné koruně, která hráče zastupuje. Hráči střídavě cvrnkají do svých korun a snaží se jimi srazit míč do soupeřovy branky. Dotkne-li se hráč svou korunou koruny hráče druhé strany bez dotyku míče, pokládá se to za provinění a mužstvo provinivšího se hráče musí dvakrát vynechat hru. Za mužstvo, které je právě na řadě, střílí vždy jen jeden hráč, nikoli tedy všichni hráči.

Druh: stolní
Místo:
Délka: 10 min
Vybavení: koruny, desetník, branky
Hráčů: dvě skupiny
Státy

Skupinky hráčů vytvoří několik států. Každý stát je charakterizován počtem peněz, ropy, odkladů na ropu, vysokých škol, útočných divizí, obranných divizí a pakty s ostatními, resp. mobilizací vůči někomu. Přesná pravidla je nutno přiložit. Počet kol je neznámý, ví se jen přibližně, 5 kol před koncem se to ale ohlásí. Úkolem je nasbírat co nejvíce peněz. V každém kole provede svůj tah postupně každý stát (začínající stát se kolo od kola posunuje). Jednotlivými tahy může vydělávat peníze, zbrojit, těžit ropu, vyhlašovat válku,... Po skončení kola je ponechán čas pro volnou diskusi, kutí piklí... Stát se nemůže izolovat, rovněž je nutno vytvářet skupinky, které spolu bojují. Zrada je zde hlavním motivem hry.

Druh: stolní
Místo: v místnosti
Délka: 4 hodiny
Vybavení:
Hráčů: 6 a více skupinek po 1--3 lidech
Slalom

Asi na metrovou desku nebo na stůl připevněte v jedné řadě za sebou jdoucí špendlíky. Vzdálenost mezi nimi budiž asi 8--10 cm. Hráč má za úkol vést foukáním mezi vzniklými 'brankami' malou papírovou kuličku. Kdo některou branku vynechá, musí kuličku foukáním vrátit k té brance, kterou jako poslední správně projel.

Druh: stolní
Místo:
Délka: 5 min
Vybavení: špendlíky, kulička
Hráčů: jednotlivci
Skoky

Šachovnice se podobá opravdové šachovnici, střídají se na ni světlá a tmavá políčka, ale po délce i po šířce mají dvanáct řad. Hraje se jen na světlých políčkách. Oba hráči mají po 18 kotoučích. Z 18 kotoučů jich 6 znázorňuje slunce malými kolečky, a to zvyšujícím se počtem: na prvním je jedno slunce, na druhém dvě slunce atd. Dalších 6 kotoučů znázorňuje právě tak měsíce a dalších 6 zase hvězdy. Mezi kotouči obou hráčů je jen ten rozdíl, že jeden hráč má obrázky sluncí, měsíců a hvězd vyobrazeny tmavou barvou na světlém podkladu a druhý obráceně na tmavém podkladu světlé vyobrazení. před sebou v první řadě slunce, v druhé řadě měsíce, v třetí řadě hvězdy zleva doprava podle vzrůstajícího počtu na levé straně bude kotouč znázorňující jedno slunce, jeden měsíc, jednu hvězdu (všechny jen na světlých poličkách). postupuje se úhlopříčně. Při jednom tahu lze postoupit jen o jedno políčko. Cílem je, seřadit své kotouče správně na nepřítelově straně (na levé straně má být v první řadě jedno slunce atd. v druhé řadě jeden měsíc atd., v třetí jedna hvězda atd.) Jeli při postupování napříč v cestě figura, je možné ji přeskočit. Stejnou figurou se dá při jednom tahu najednou i několikrát přeskakovat. Můžeme přeskočit i vlastní figury. Zběhlý hráč může přimět protivníka k takovým skokům, které jsou pro něj nevýhodné. Nepřítel například se svými figurami s šestkou usiluje dostat se na protější stranu, ale svými tahy ho můžeme donutit k takovým skokům, které ho brzdí, nutí k ústupu a když se figury příliš pomíchají, nakonec místo rychlých skoků musí k cíli postupovat pomalými kroky, zatímco protivník rychle uspořádává své řady.

Druh: stolní
Místo: u stolu
Délka: 15 min
Vybavení: šachovnice
Hráčů: i
Sfouknutá figurka

Doprostřed stolu se postaví lehká figurka nebo tužka či skleněná tuba od tabletek ap. Hráč pak vezme nějakou kuličku (třeba udělanou z papíru) a fouknutím ji pošle na figurku. Dotkne-li se kulička figurky, dostává hráč 1 bod. Porazí-li ji, dostane body 2. Je-li figurka poražena fouknutým vzduchem, hráč ji postaví a ,,střílí' znovu. Všichni hráči se vystřídají desetkrát. Kdo má nejvíc bodů, je vítězem.

Druh: stolní
Místo:
Délka: 5 min
Vybavení: kulička, figurka
Hráčů: dva
San Marino

Hrají dva hráči. Každý má k dispozici 50$. Těchto 50$ musí vsadit v průběhu pěti kol. V prvním kole každý vsadí (tak, aby to soupeř nevěděl) určitý finanční obnos. Kdo vsadí více, získává zpět svoje peníze, k tomu navíc peníze, které vsadil soupeř, a prémii 5$. Pokud vsadili stejně, každý si vezme svoje peníze zpět a o prémii se rozdělí fifty--fifty (nefmějte fe mu). Peníze, které už jednou byly ve hře, ani zisk z prémie se už sázet nesmí. Průběh druhého kola je stejný, jen prémie je 10$. Ve třetím kole je prémie 15$, ve čtvrtém 20$. V pátém kole je prémie 25$, oba hráči musí vsadit vše, co jim z původních 50$ zbylo. Vyhrává ten, kdo získal více peněz. kolo = sázka = sázka = prémie = 77,77 = 77,77 kill kolo > sázka > sázka > prémie > zisk > zisk \ 1. > 10$ > 1$ > 5$ > 16$ > 0$ \ 2. > 10$ > 0$ > 10$ > 20$ > 0$ \ 3. > 10$ > 10$ > 15$ > 17,5$ > 17,5$ \ 4. > 10$ > 15$ > 20$ > 0$ > 45$ \ 5. > 10$ > 24$ > 25$ > 0$ > 59$ Vyhrál druhý hráč s celkovým ziskem 121,5$. První hráč získal 53,5$.

Druh: stolní
Místo: na stole
Délka: 15 min
Vybavení: papír
Hráčů: dva
Rybaření

Je nakreslen čtverečkový papír s mapou moře. Každé družstvo si může nakoupit několik flotil a s nimi jet lovit někam ryby. Ryby se samozřejmě vyčerpávají a je nutné zvolit vhodnou strategii, aby se dohodli soupeři. Všechny lovy a nákupy se evidují na papíře. Přesnější pravidla neznám, ale ono to stejně bohužel vede na to, že vítězí ten, kdo pochopí, že musí vytěžit co nejdříve co nejvíc ryb.

Druh: stolní
Místo: u stolu
Délka: 1--2 hodiny
Vybavení: papíry, tužky
Hráčů: několik skupin
Prospěš

Hraje se na šachovnici velikosti $m imes n$. Na začátku hry jsou na první řadě postaveni bílí pěšci, na poslední černí. Hráč na tahu smí posunout libovolného svého pěšce o jedno nebo o dvě políčka vpřed, přičemž se pěšci nesmí přeskakovat ani vyhazovat. Kdo nemá tah, prohrál.

Druh: stolní
Místo: u stolu
Délka: 15 min
Vybavení: šachovnice $m imes n$
Hráčů: dva
Papírová bitva

svoje oddíly. Každá čára představuje jednoho vojáka. První voják je velitel, toho je nutné zvýraznit. než 20. to by na podstatě hry nic neměnilo. Například hrají čtyři hráči, oddíl prvního má 5 vojáků, druhého 8, třetího 4 a čtvrtého 18. Pak je třeba stanovit klíčové číslo: někdo dvakrát hodil hrací kostkou a sečte obě čísla (např. 3+5), tím dostane klíčové číslo (8). Tímto klíčovým číslem se zahajuje bitva. Každý osmý voják padne. první hráč začne počítání. Protože má jen 5 vojáků, pokračuje v počítání druhý hráč a osmého vojáka přeškrtne, padl. Další hráči pokračují v počítání a přeškrtnou 16., 24., 32. vojáka. Vidíme, že už padli dva velitelé. Pokračuje se, dokud nepadne i třetí a zbývající velitel je vítěz.

Druh: stolní
Místo: na stole
Délka: 10 min
Vybavení: papír, tužky, dvě hrací kostky
Hráčů: i mohou na
Ohraničování území

Hraje se na čtverečkovaném papíru ve čtverci 7$ imes$7 čtverečků. Hráči střídavě obarvují hrany čtverečků. Když některý hráč obarví poslední ještě neobarvenou hranu nějakého čtverečku, získává čtvereček pro sebe (nakreslí si do něj svoji značku) a má právo na ještě jeden tah. Hranice velkého čtverce, v kterém se odehrává hra, se bere jako již obarvená. K získání rohového čtverečku tedy stačí obarvit dvě z jeho hran, které neleží na hranici velkého čtverce. Hráč se nemůže vzdát tahu, nemůže ani obarvit již obarvenou hranu. Když někdo jedním tahem dobarví hranice dvou sousedních čtverečků, získá oba dva. Vyhrává ten, komu na konci patří více čtverečků.

Druh: stolní
Místo: na papíře
Délka: 15 min
Vybavení: čtverečkovaný papír, tužky
Hráčů: dva
NIM

Vyhrává ten, kdo vezme poslední zápalku. NIM lze hrát se širší paletou pravidel, například lze určit, jaké počty zápalek je možno z hromádky brát, nebo je možné hrát s více hromádkami. V některých případech by nebylo možné sebrat poslední zápalku, proto v těchto verzích zpravidla prohrává ten, kdo nemůže táhnout. Nejzajímavější varianta NIMu se hraje na několika hromádkách, přičemž není nijak omezen počet zápalek, který je možné s hromádky ubrat.

Druh: stolní
Místo: u stolu
Délka: 15 min
Vybavení:
Hráčů: tříd
Lodě na grafu

Je nakreslen graf. Vrcholy jsou zde ostrůvky, hrany povolené trasy. Na každém ostrůvku je číslo určující počet ropy, které tam nalezneme a na hraně počet ropy, kterou tam spálíme při převozu. Úkolem hráčů je dojet s počátečním množstvím ropy na druhý konec herního plánu. Čeká se na všechny, bere se celkové pořadí. V každém tahu nejprve každý napíše, kterým směrem vypluje a pak se zjišťují kolize. Při kolizi mají hráči 1--3 minuty na to, aby se dohodli, jinak nikdo nevypluje nikam. Startovní pozice je rovněž určována dohodou (každý napíše, kde chce startovat a pak se řeší kolize). Je nutno dát pozor, aby měl hráč dostatek ropy na plavbu, jinak navždy zůstane na jednom místě. Jeden ostrůvek a kanál smí v daném časem použít pouze 1 hráč. Ropa vyčerpaná 1 hráčem už pro další návštěvníku na ostrůvku nebude.

Druh: stolní
Místo: u stolu
Délka: 2 hodiny
Vybavení: papíry, tužky
Hráčů: 5--12 lidí

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.