Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Prostřel kruh
Lukostřelec musí zasáhnout terč a prostřelit přitom kruhovou obruč, jež je upevněna ve dvou pětinách vzdálenosti. Střelcovo místo je libovolné, pevná je jen vzdálenost terče od obruče.
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: louka
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: luk, šípy, terč a kruhová obruč
 
Plížená k lovci
Na vyvýšeném místě stojí lovec s lukem (bez šípů). Ostatní hráči se rozejdou. Jejich úkolem je přiblížit se k lovci, aniž je zasáhne šípem. Mohou se tedy plížit, po případě přeběhnout volné prostranství tak rychle, aby lovec neměl čas se obrátit směrem ke hráči, napnout luk, namířit a spustit. Vedle lovce stojí rozhodčí, který rozhoduje, kdo byl zastřelen. Mrtvoly zůstanou ležet na místě a vypadají z další hry.
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: vyvýšené
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: jednotlivci a jeden
 • Pomůcky: luk
 
Ostřelování města
Každý hráč si postaví na podlaze několik malých zbytků tužek (nebo špalíčků dřeva), a to kousek dál od ostatních. Všichni hráči mají zásoby malých papírových kuliček a těmi každý hráč střídavě bombarduje tužky libovolného jiného hráče. (Každý hráč má jednu ránu.) Hází se od startovní čáry. Vítězí ten, komu jako poslednímu zůstala z jeho 'městečka' alespoň jedna postavená tužka.
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: s rovnou podlahou
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: zbytky tužek, papírové kuličky
 
O šípy
Rozlosujte pořadí, v němž se budou hráči střídat. Potom první hráč hodí od čáry do louky jeden šíp tak, aby se nezabodl, ale zůstal ležet na zemi. Ostatní hráči se postupně snaží hodit svůj šíp tak, aby zůstal ležet na šípu prvního hráče. Komu se to podaří, získá šíp prvního hráče jako trofej. Hráč, který hází jako další hodí do louky noví šíp, který zůstane ležet na zemi jako cíl.
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: louka
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: šípy
 
Městské gangy
Doporučuje se hrát v ne příliš přehledném území s hodně úkryty a strategickými body (např. stanový tábor). Ideální (dle mého názoru) je počet družstev 4. Každé družstvo má svoji vlajku umístěnou na určeném místě. Hraje se po předem určenou dobu a vítězí družstvo, které má po uplynutí této doby nejvíce vlajek. Pravidla boje jsou jednoduchá: kdo je zasažen, je mrtev, položí všechny koule, které má na místo a odchází na určené místo. Vlajka se krade tak, že se vezme a odnese k vlastní vlajce. Je nepřípustné, aby někdo utíkal s vlajkou někam 'pryč'. Při větším (než 2) počtu družstev většinou vznikají nepříliš stálé koalice, což činí hru zajímavější.
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: členitý terén, les
 • Délka: 15--30 min
 • Hráči: 3--5 družstev
 • Pomůcky: koule, vlajky
 
Lukostřelecký golf
Terče vyrobíme bud z plátna, nebo z lepenky. Představují zvířata a ptáky, například králíka, vlka, medvěda atd. Tyto terče umístím: v lese v určitých nástupech. Pak vyjde na lov jeden chlapec s lukem a toulcem plným šípů. Kdo bude mít nejmenší počet trestných bodů, vítězí. První zvíře je dobře vidět a lovec po něm může vystřelit dva šípy. Pokaždé musí střílet z toho místa, kde dopadl předcházející šíp, a za každou střelu dostává 1 trestný bod. Od prvního zvířete je vidět na druhé; a lovec ho má zasáhnout stejně jako předcházející zvíře. Jak postupuje dál, naráží na stále nebezpečnější zvířata, až přijde k poslednímu. Je to medvěd grizzly a toho musí zabít z velké dálky. Při troše vynalézavosti je z toho velice zábavná hra. Při vytyčování trasy by měl někdo projít terén s lukem a přezkoušet, z jaké vzdálenosti by se mělo střílet a jak zvířata umístit. Hru můžeme ztížit tím, že zvířeti nakreslíme na boku kroužek zásah tohoto kroužku znamená smrtelné zranění. Dřív než smí lovec zamířit na další terč, musí předcházející zvíře skutečně ulovit.
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: les
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: terče, luky, šípy
 
Lov
V přesně ohraničeném prostoru postaví vedoucí pět terčů na obvod kruhu o poloměru 15 m, které budou představovat zvířata. Terče musí být co možná nejméně viditelné. Lovec se zavede do středu loviště se zavázanýma očima. Má při sobě 5 šípů. Ve středu mu sejme vedoucí šátek z očí a on musí nalézt, aniž by se pohyboval z místa, ukrytá zvířata a střelit na ně. Po 3 minutách musí kruh opustit. Za objevení terče se počítá 1 bod, za umístěnou střelu body 3.
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: křoví či les
 • Délka: 3 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: luk, šípy a terče
 
Letící šíp
Při této hře vystřelí jeden hráč do volné louky šíp. Potom všichni ostatní pošlou za jeho šípem svůj a snaží se, aby k němu dopadl co nejblíže.
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: louka
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: luky a šípy
 
Dostavník
Stručný návod na výrobu koulí: noviny zalijte vodou, pořádně zamíchejte, uplácejte kuličku a nechejte uschnout. Hrají proti sobě 2 družstva: indiáni a pošťáci. Úkolem pošťáků je projet s dostavníkem (ideální dostavník jsou kolečka nebo dvoukolák) určenou trať. Úkol indiánů je zabránit jim v tom. Na počátku hry se pošťáci připraví na startovní místo a indiáni se rozmístí v terénu (doporučuje se někde blízko trati). Kdo je trefen koulí, je mrtev a odchází na určené místo. Pokud se indiáni zmocní dostavníku, mohou ho odvléct někam pryč. Pokud se nepodaří pošťákům dovést dostavník do určitého časového limitu (5--10 minut), prohráli. Družstva si střídají role.
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: členitý terén, les
 • Délka: 4$ imes$5--10 min
 • Hráči: dvě družstva
 • Pomůcky: koule, dostavník
 
Bombardování krabiček
Postavte na stůl bez ubrusu porůznu asi 8--10 krabiček od zápalek. Prázdné jsou lepši než plné. Postavte je na jejich užší stranu, tedy 'na výšku'. Hráč má za úkol porazit jich co nejvíce tím, že vhodí mezi ně na stůl 'padáčkem', tj. volným hodem z výšky, pingpongový míček. Poražené krabičky jsou pak sečteny, znovu postaveny a hráč hází ještě dvakrát. Má tedy celkem tři hody. Poražené krabičky ze všech tří hodů se mu sčítají. Čím více krabiček dokáže na tři hody porazit, tím větší je borec!
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: na stole
 • Délka: 2 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kartičky, pingpongový míček
 
Bombardování
Rozdělte podlahu klubovny nebo prostor, kde konáte schůzky, čarou na dvě poloviny. Také hráči se rozdělí na dvě stejně početná družstva. Každé mužstvo postaví na své polovině území 'domečky' ze starých pohlednic nebo ze starých železničních jízdenek či z podobných kartiček. (Vždy dvě kartičky postaví proti sobě, aby držely a neupadly.) Obě strany musejí mít ve stejné a předem umluvené vzdálenosti od hraniční čáry stejný počet domečků. Pak střídavě obě strany pálí papírovými kuličkami (ze zmačkaného papíru) na domky 'nepřátel'. Hraniční čára nesmí být překročena. Která strana má dříve domky poraženy, prohrává.
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: na tvrdé zemi
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: kartičky, papírové koule
 
Boj o~vysílače
Příprava: do území umístíme 5 vysílačů. Vysílač má 3 části: strom (ten nestavíme, ale využijeme přírody) papírovou ceduli se jménem vysílače a vysílacím kanálem a vysílačka.Je nutné, aby každý vysílač měl přidělený jiný kanál. Hráče rozdělíme do 4 družstev (lze změnit, ale je důležité, aby počet družstev a vysílačů nebyl shodný). Každý hráč dostane na počátku 3 sirky (životy) a každé družstvo přidělený počet koulí. Hra: soubojový systém zřejmý--kdo je zasažen, přichází o život a musí zlomit sirku, kdo již nemá sirky, zvedne ruku a jde si za šéfem hry pro nový život (dostane již jen jeden). Přibližně každých 5 min. šéf hry obvolá postupně všechny vysílače a připíše vždy družstvu, které se mu z daného vysílače ozve bod. Vítězí družstvo s největším počtem bodů. Lze hrát i bez vysílaček. Pak je potřeba jeden rozhodčí navíc, který každých 5 min obejde všechny stanoviště a zjistí, kdo je zrovna kontroluje.
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: členitý terén, les
 • Délka: 30--60 min
 • Hráči: čtyři družstva
 • Pomůcky: 6 vysílaček, sirky, koule
 
Bitva papírovými míčky
Hraje se na menším obdélníku, který si rozdělíte na dvě stejné části. Hráči utvoří dvě stejně početné skupiny (3 až 20 hráčů na každé straně) a každá skupina obsadí jednu půlku hřiště. Na povel začnou na sebe pálit papírovými koulemi, které si hráči udělají doma ze starých novin (tyto 'střely' sešněrujte motouzem, aby dlouho vydržely). Hráči se střelám uhýbají a kdo je zasažen, musí odejít z půle ven a nehraje dál. Strana s posledním hráčem na hřišti vítězí.
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Binec
Zmuchláme asi 200 papírků na malé kuličky. Uprostřed tělocvičny napneme síť ve výšce 1,5 m (stačí provaz). Každé družstvo dostane na svoji polovinu hřiště polovinu kuliček. Po zahájení hry se každé družstvo snaží 'vyčistit' svoji hrací plochu. A jak? Všechny kuličky se snaží naházet na polovinu soupeře, házet se smí samozřejmě pouze nad sítí. Hází se přesně pět minut. Po závěrečném povelu všichni přestanou házet, počká se až dopadnou kuličky ve vzduchu a spočítá se kolik kuliček je na které polovině. Vítězí družstvo, které má na své polovině méně kuliček (doporučuji počítat toleranci 3,141\%).
 • Druh: házení vším možným
 • Místo: tělocvična
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: 200 papírků
 
Tic--tac--toe
TIC--TAC--TOE je zábavná a docela jednoduchá hra pro dva. Spojuje standardní pravidla známé hry piškvorky se šipkami. Cílem hry je udělat tři křížky (resp. kolečka) vedle sebe (vertikálně, horizontálně nebo diagonálně). Na papír nakreslíme tři hrací pole pro piškvorky (3$ imes$3 čtverce). Dva menší pro jednotlivé hráče a jeden větší doprostřed. Malé jsou používány pro značení zásahů hráčů, na větší se zaznamenává aktuální hra. Čísla jsou přiřazena k jednotlivým políčkům takto: 12 & 20 & 18\ 11 & BB & 6\ 7 & 3 & 15\ K tomu, aby hráč mohl udělat křížek nebo kolečko do velkého pole, musí zavřít číslo ve svém malém hracím poli. To udělá, pokud ho zasáhne třikrát (dabl se přitom počítá dvakrát, trebl třikrát). První zásah se do malého pole označí lomítkem "/", druhý písmenem "X" a třetí kroužkem okolo x. Příklad: Hráč zasáhne singl 18, dalb 18 a singl 7. Potom si zapíše kolečko do pravého horního rohu (tři zásahy do osmnáctky) a lomítko do levého dolního rohu (jeden zásah do sedmičky). Jelikož zavřel číslo 18, může si zakreslit své znaménko (křížek nebo kolečko) do pravého horního rohu.
 • Druh: házení šipkami
 • Místo: u terče
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: šipky, terč
 
Tenis
Jedná se o hru docela těžkou na vysvětlení. Abych si tuto úlohu ulehčil, budu předpokládat, že všichni znáte pravidla normálního tenisu (hlavně počítání bodů). Hraje se postupně na čísla od 15 do 20 pořád dokola. Tedy při odházení na dvacítce se hraje další gam na 15. Na počátku hry se hráči rozhodí na střed o to, kdo bude podávat v prvním gamu. Každý míček začíná podáním. Hráč, který podává, má dvě šipky na to, aby trefil požadované číslo. Pokud se mu to nepodaří, znamená do dvojchybu a bod pro soupeře. Pokud ano, hází soupeř jednou šipkou na stejné číslo. Opět pokud se mu to nepodaří, získává bod soupeř. Toto se opakuje do doby, kdy některý z hráčů udělá chybu, která znamená bod pro soupeře. Šipky zůstávají průběžně v terči a vyndávají se teprve tehdy, když již hráč nemá žádnou šipku, se kterou by mohl házet. Jestliže se hráči podaří zasáhnout dabl, znamená to velmi dobrý úder a soupeř musí trefit dabl nebo trebl, aby ho vybral. Jestliže se hráči podaří trefit trebl, znamená to smeč a soupeř musí hodit alespoň outbull, aby ji vybral. Pokud ho trefí, pokračují hráči v hodech na střed, dokud ho některý z nich nemine. Hráči se střídají v podání po každém gamu. Toto jsou asi základní pravidla tenisu. Nutné je ale ještě říci, že se boduje přesně podle pravidel normálního tenisu, včetně míčků, výhod, gamů, setů i případných tie-breaků.
 • Druh: házení šipkami
 • Místo: u terče
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: šipky, terč
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
JEZDECKÉ VÍKENDY, …
Zaměření: Koňský
Začátek: 13. 04. 2022
Pořadatel: Společnost SIN…
2770 KčDetail
 
 
Podzimní prázdniny…
Zaměření: Koňský
Začátek: 27. 10. 2022
Pořadatel: Šťastný statek
2500 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…
Jsi usměvavý, kamarádský a šikovný? Jsi kreativní a máš spousty nápadů, o které se chceš podělit? Chtěl bys strávit aktivně dva týdny prázdnin a ještě…
Hledáme programový vedoucí, kuchaře, zásobovače, na letní prázdninový tábor pro rok 2023. Info získáš na: info@khzs.cz
Ahoj, je mi 15 let a hledám brigádu praktikantky na dětském táboře v létě 2023. Mám ráda děti, tvoření a ráda s dětmi trávím čas. Kdyby se někdo našel…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.