Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Vylučovací chytačka
je někdo s míčem a nahrává nebo jen předstírá. Ten, kdo míč nechytne, nebo vztáhne ruce, když neletí, dostává trestný bod.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tvoří kruh č
 • Pomůcky: míč
 
Vyhlazování
Jedno družstvo tvoří kruh čelem dovnitř, druhé je uvnitř kruhu. Vnější družstvo se snaží vybíjet vnitřní, přičemž vybití se řadí do kruhu a pomáhají při vybíjení. Poslední vybitý je vítěz. Mohou být též dva kruhy složený vždy z poloviny družstva (v jednom kruhu je družstvo ostřelované, v druhém samo ostřeluje). Soutěží se o to, kdo nejvíce vybije.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvě skupiny 8--11
 • Pomůcky: míč
 
Vybíjená--obíhaná
Na území lapačů je kůl. Pálkovači od hranice tohoto území postupně odpalují míček, obíhají ten kůl a vrací se zpět. Soupeři se snaží míč chytit a zasáhnout sním běžícího. V případě, že nelze běžet dál, lze v bezpečí u kůlu počkat, až bude pálit další hráč. Hra končí po třech zásazích běžícího, pak je výměna stran.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 30--45 min
 • Hráči: dvě skupiny $>$12
 • Pomůcky: míč, pálka
 
Válivá
Hřiště je rozděleno provázkem, upevněným na dvou tyčkách, na dvě hrací pole. Provázek musí být tak vysoko, aby pod ním mohl těsně proklouznout míč veliký asi jako pěst. Družstva se rozmístí po svém hracím poli. Hra začíná na povel rozhodčího. Hráč jednoho družstva válí míč rukou pod provázek. Hráč druhého družstva jej zastaví plochou dlaně a válí jej jinému hráči vlastního družstva, ten třetímu, který míč válí opět pod provázek do pole druhého družstva. Vždy se musí míče dotknout tři hráči družstva. Aby míč neskákal, musí se do něho strkat co možno nejvýše (u jeho vrcholu). Pokud se míč odkutálí mimo hranice hřiště, dostane trestný bod družstvo, které to způsobilo. Dotkne-li se míč provázku, je to trestný bod pro družstvo, jehož hráči se mlče dotýkali naposledy. Hru vyhraje družstvo, které na konci hry má nejnižší počet trestných bodů.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště 15m$ imes$15m
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny o 5--8 hráčích
 • Pomůcky: provázek, míček
 
Válečná
Na obdélníkovém hřišti jsou na kratších stranách vyznačeny pásy 2 m široké. V každém z nich je polovina družstva útočníků. Obránci obývají zbylou část obdélníku. Útočníci se snaží vybít obránce. Z vybitého obránce se stává útočník. Chytne-li obránce míč, nabývá práva střílet po útočnících. Za každého vybitého je bod. Vítězí družstvo, jež má nejvíce bodů.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvě skupiny 12--14
 • Pomůcky: míč
 
Trefit míč
Hráč, který je v kruhu, vyhodí míč do vzduchu a zavolá jméno některého hráče. Příslušný hráč pak hodí svým míčkem po velkém. Netrefí-li jej, nastupuje místo prostředního, jinak hra pokračuje dále. Každý hráč si musí pro míček, který sám hodil, sám dojít.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: ~míčky se p
 • Pomůcky: míč a malé míčky
 
Štafeta s~míčem
narýsují dva starty. Vzdálenost mezi nimi je 6--8 metrů. Každé družstvo se rozdělí na dvě skupiny. První z obou družstev se postaví za startovní čárou vlevo a druzí za startovní čárou vpravo. Organizátor hry dá míč hráčům stojícím v čele skupinky vlevo. Každý z nich hází po zapískání míč prvnímu z druhé skupinky svého družstva (stojící vpravo), ihned běží podél své skupinky a postaví se za posledního. první z druhé skupinky, aniž překročí startovní čáru, musí míč ve vzduchu chytit, přehodí druhému ze skupiny vlevo a také se postaví za posledního své skupinky. Tak se hráči obou skupinek střídají. Vítězí družstvo, jehož skupinka vpravo stojí ve výchozím postavení. Jestliže některý z hráčů míč nechytí nebo jej upustí, vrací se a hod opakuje.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e družstvu se rozpočítají na p
 • Pomůcky: míč
 
Štafeta s kopáním míče
který na dané znamení kopne dopředu předposlednímu atd. První kopne míč na metu. Vítězí družstvo, jenž toto provede nejrychleji.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: tojí v zá
 • Pomůcky: kopací míče
 
Střelnice
Jeden hráč si stoupne několik kroků proti ostatním, kteří sedí nebo stojí v řadě. Pak vyhodí do výšky míč (třeba ze starého papíru udělanou kouli) a odrazí míč proti hráčům. Hráči se mohou uhýbat, ale nesmějí se hnout ze svého místa. Zasažený hráč si musí vyměnit místo s tím, kdo jej zasáhl. Samozřejmě, že bystrý a mrštný hráč nepůjde míčem střílet skoro nikdy, zatím co hráč 'bábovka' bude věčně 'na střelnici'.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: míč
 
Střelba na ostrovy
Dvě družstva, mající svá území 10m od sebe, se smaží vhodit míč na soupeřovo území. Soupeř se snaží buď míč chytit nebo vyrazit. Jeden dopadlý míč = jeden bod.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvě skupiny 9--13
 • Pomůcky: míč
 
Střelba na dráze
Pro hru vybereme přírodní překážkovou dráhu, např. příkop, pokácené stromy, potůček apod. Délka dráhy je 100 až 200 metrů. Prvé družstvo se připraví na startovní čáru před překážkovou dráhu a druhé se rozestaví podél této dráhy ve vzdálenosti 10 až 15 metrů od ní. Každý hráč, který stojí vedle dráhy, dostane jednu hadrovou kouli nebo tenisák. Na znamení vedoucího vyběhnou hráči prvního družstva a snaží se co nejrychleji proběhnout dráhu. Hráči druhého družstva mají za úkol koulí nebo tenisákem zasáhnout běžící hráče. Za zásah běžícího hráče se počítá jeden bod. Potom si družstva vymění místa. Zvítězí družstvo, které získalo nejvíce bodů.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: příkop
 • Délka: 35 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: hadrové nebo papírové koule, tenisáky
 
Střelba míčem
Na rovném prostranství vyrovnáme ve vzdálenosti 10 až 15 metrů do řady špalíky. Mezera mezi nimi je menší, než je průměr míče. Špalíky můžeme také sestavovat do různých tvarů. Nařežeme si je z dřevěné kulatiny o průměru 5 až 8 cm, 30 cm dlouhé. Hráči na vyznačenou metu postaví míč a snaží se dobře mířenou střelou z kopu porazit co nejvíce špalíků. Každý míč má tři kopy. Může se hrát více kol a body se sčítají. Vítězí ten, kdo měl nejvíce sražených špalíků.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: špalíky, míč
 
Strážce kuželů
Prostřední mezi nimi hlídá kužel, který se snaží oba krajní míčkem porazit. Kdo porazí kužel, vystřídá středního. Krajní si mohou nahrávat.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: astoupí do
 • Pomůcky: míčky a kužely
 
Stará herka
Koně starou herku vytvoříme z pěti hráčů) kteří se postaví do zástupu. Každý pevně drží toho, kdo stojí před ním. První hráč představuje hlavu, poslední koňský ocas. Stará herka stojí v kruhu utvořeném z ostatních hráčů. Hráči v kruhu mají velký míč nebo peška a snaží se zasáhnout starou herku do ocasu. Stará herka se vyhýbá míči a hledí být stále hlavou proti míči. První hráč v zástupu smí odrážet míč rukama zpátky hráčům v kruhu. Kdo zasáhne ocas staré herky, stane se hlavou. Hráč představující ocas odstoupí a připojí se ke kruhu. Ve velkém kruhu mohou být současně dva koně.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina
 • Pomůcky: míč
 
Srážení krabiček
Na užší straně stolu, pokud možno delšího, stojí těsně u okraje deset krabiček od zápalek nebo 10 malých zbytků tužek (postavených). Hráč má za úkol z druhé strany stolu pingpongovým míčkem nebo kuličkou sestřelit některou z tužek či krabiček. Každý hráč má deset ran. Střílí tedy desetkrát za sebou. Střelba se provádí tak, že míček či kuličku přidržíte lehce prstem jedné ruky a druhou ruku do nich cvrnknete. Kdo se svými deseti ranami docílí nejvíce zásahů? Samozřejmě, že sestřelené krabičky či tužky jsou novému hráči zase znovu postaveny, takže začíná svou střelbu do plného počtu.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: na stole
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: 10 krabiček od sirek, pingpongový míč
 
Sraz hradbu
Z plechovek postavíme hráz (plechovky vedle sebe), kterou hráči sráží. Kolik hodů potřebují ke sražení plechovek, tolik dostanou trestných bodů. V případě shodného počtu bodů u několika hráčů budou tito hráči rozhazovat, tzn. soutěžit ještě jednou v hodu na menší počet plechovek.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 45 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: plechovky, tenisák
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
AIRSOFTOVÝ TÁBOR
Zaměření: Army
Začátek: 08. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5190 KčDetail
 
 
Taneční tábor v Mo…
Zaměření: Taneční
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5990 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.