Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Okénka
je hráč třímající míč. Jeho úkolem je míč dopravit ven z kruhu (kopnutím, odrazem od země,...), v čemž mu brání hráči v kruhu. Míč nesmí letět výše, než jsou ramena. Kdo pustí míč mezi nohama či po své pravici, vystřídá středního. Kruh můžeme postupně zvětšovat a jeho velikost upravovat dle velikosti dětí.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: tojí v kruhu čelem
 • Pomůcky: míče
 
Odpalování míčků
V této hře potřebujeme plochý kus dřeva dlouhý asi 25 cm, široký 5 až 8 cm, s malou jamkou vydlabanou na jednom konci. Dřevo umístíme na zem a podložíme je větví nebo menším kamenem tak, aby ten konec, v němž není jamka, byl zdvižen vzhůru. Pak položíme do jamky malý míček a prudce udeříme holí do zvednutého konce. Míček vyletí do vzduchu, a dřív než spadne na zem, hráč ho musí odpálit holí. Jestliže se mu to dvakrát nepodaří nebo odpálí míček tak, že ho chytí některý jiný hráč, je vyřazen a k odpalu nastoupí další hráč.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: míček, dřevěná pálka
 
Odnes kámen
Na jednom místě vyhodí hráč míč do vzduchu, pak vezme kámen a odnese jej kousek dál. Musí se ovšem vrátit dříve než míč spadne a chytnout jej. Kdo donese kámen nejdále, vyhrává.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivec 10--14
 • Pomůcky: míč, kámen
 
Odbíjená přes motouz
Vyznačte hřiště 15--20 m široké a 30--40 m dlouhé. Uprostřed tohoto obdélníku je ve výšce 2 m napjat silný motouz. Hráči se rozdělí stejnoměrně po celém poli, každé družstvo na jedné straně. Úkolem hráčů je, aby sevřenou pěstí odrazili míč přes motouz do nepřátelského pole (jakýkoli jiný odraz se počítá jako chyba). Dopadne-li míč dvakrát za sebou na zem, počítá se to jako chyba. míče do autu se počítá jako chyba. Padne-li míč na vrchní stranu motouzu a odtud do nepřátelského pole, počítá se tento odraz jako správný. Chyby učiněné jedou stranou si ta druhá počítá k dobru. Deset bodů tvoří jednu hru.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: e mohou v~
 • Pomůcky: silný motouz, míč
 
Odbíjená dvojic
Hraje se na normálním nebo na polovičním volejbalovém hřišti, při zachování prakticky všech volejbalových pravidel. Zvláštní herní činnosti ve dvojicích je vypichování míčů nad polem soupeře, a to míčů letících z vlastního pole i míčů, které si soupeř přihrává nebo nahrává. Stejně tak lze blokovat, smečovat či ,,tahat' všechny míče, na něž hráč dosáhne přes síto, aniž by se ovšem sítě dotkl. Při hře v poli se míče nesmějí chytat ani házet, přidržovat či tahat, hrát dvojím dotykem, ať se hraje obouruč vrchem či spodem nebo jednoruč spodem či prstovou technikou vrchem. Podání se provádí podle normálních pravidel. Místo pro podání je v šíři 3 metry za zadní čárou pravého rohu hřiště. Hráči se v podání střídají (vždy když mužstvo získá míč po ztrátě podání soupeře). Podání smí být provedeno úderem do volného míče, tj. nadhozeného nebo puštěného z druhé ruky. Jednotlivé sety se hrají do 10 bodů a utkání se hraje na dva vítězné sety.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: u turnajů nad 30 min
 • Hráči: dvě skupiny, min 4 lidi
 • Pomůcky: volejbalový míč, síť
 
Nová vybíjená
Na zemi uděláme kruh, jehož průměr je 6--8 m. Hráči se rozpočítají na dvě družstva nebo mohou hrát dvě družiny proti sobě. Jedno družstvo zaujme postavení v kruhu a druhé po jeho obvodě, hráči stojící vně kruhu nesmějí dovnitř, stejně jako hráči nesmějí (dokud nejsou vyřazeni) ven z kruhu. Hráči stojící vně kruhu, mají míč. Hra začne tím, že si družstvo, které vybíjí (družstvo stojící po obvodě kruhu), počne přihrávat míč. Je-li některý z hráčů ve výhodném postavení, vybíjí hráče z kruhu. Ale pozor! Ten, kdo je zasažen, ještě není vybit. Má právo zůstat v kruhu a pokusit se vykoupit. Toho dosáhne tím, že míč, který je na něj hozen, chytí a nepustí jej na zem. Jestliže mu přece jen při chytání míč vypadne z ruky na zem, je definitivně vybit a opustí kruh. Podaří-li se mu míč chytit, je vykoupen. (výskok, sehnutí atd.). Hráči, kteří vybíjejí, snaží se házet míč tak, aby jej bylo obtížné zachytit. A ještě jedno pravidlo. Chytí-li míč ze vzduchu hráč v kruhu, který se nevykupuje, má právo jeden z vybitých hráčů stojících mimo kruh vrátit se do hry. Hraje se 5--6 minut a pak si hráči vymění úlohy. Komu se podaří vybít více účastníků hry ze soupeřova družstva, vítězí. Vybije-li před uplynutím stanovené lhůty útočící družstvo všechny hráče, hra se skončí a počítá se přesný čas, v kterém toho dosáhlo. (Pro případ, kdyby se to podařilo i soupeři.) Komu se to podaří v kratším čase, vítězí.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 2$ imes$5 min
 • Hráči: ~kruhu se
 • Pomůcky: míč na odbíjenou či házenou
 
Neviditelná družstva
jedné skupiny zvolá ,,házím' a vyhodí míč. Nechytí-li jej, seberou jej, zvolají ,,házím' a hází míč na druhou stranu. Chytí-li někdo z nich míč, utíkají všichni na druhou stranu a hráč s míčem se snaží některého z nich trefit míčem než přeběhne na druhou stranu. Hra končí, kdy jsou všichni hráči jedné skupiny trefeni (a tím vyřazeni ze hry).
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: tojí ze d
 • Pomůcky: míč
 
Netykavka
Hrají dvě družstva zhruba po šesti lidech (počet lze snižovat nebo rozšiřovat podle lidí a velikosti plochy, která je k dispozici) na ploše asi 50 metrů dlouhé a 20 metrů široké. Na kratších stranách jsou branky široké asi l,5 metru, viditelně a jasně vyznačené (tyčky, praporky, věci, nehrající diváci atd.). Středem hřiště prochází napříč středová čára, na které zahajují kapitáni hru. Družstva stojí každé na své polovině podle pokynů svých kapitánů a dohodnuté strategie. Kapitáni losují o to, které družstvo první získá míč. Účelem hry je dávat tenisovým, kriketovým nebo zhruba stejně velkým míčem góly do soupeřovy branky. Míč mohou kopat, nést nebo vrhat. V případě, že hráč nesoucí míč je zastaven dotykem soupeře, musí míč ihned předat jinému spoluhráči (odehrát od sebe). Pokud to do 3 vteřin neudělá, může jej rozhodčí vyloučit ze hry. Hraje se 2$ imes$15 minut se změnou stran v poločase.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 35 min (při dvou skupinách)
 • Hráči: 8--20 (dvě skupiny)
 • Pomůcky: míč do velikosti 10 cm
 
Nesnadná chytačka
Prostřední hodí někomu míč. Než jej chytne, dvakrát tleskne. Když ho nechytne, ustoupí o krok dozadu a prostřední mu hází znovu. Znovu nechytí, zase o krok dozadu. Chytne-li, vrátí se zpět do kruhu.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: sou v kruhu če
 • Pomůcky: míč
 
Nahrávaná
a má míč. Na znamení jej vyhodí a odběhne dozadu. To už vybíhá další hráč, jenž míč opět odpaluje nahoru stylem odbíjené. Vítězí družstvo, které se vystřídalo jako první. Za upadnutí míče jsou trestné body.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: tojí v ně
 • Pomůcky: míče
 
Na zásahy
Na zemi je nakreslen kruh. Uvnitř jsou hráči. Jen jeden je mimo kruh a má míč. Tím se snaží trefit někoho v kruhu. Když ho trefí, už jsou dva a musí před střelou na dalšího nabíjet (přihrát si bez pádu na zem). Je-li jich více než tři, už musí stát na místech. Ten, kdo zůstane jako poslední, vyhrál.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci $>$11
 • Pomůcky: míč
 
Na sviňku
Na vzdálenost 2--3 kroků ve větším kruhu se vyznačí důlky a uprostřed větší důlek značící město. Na obvodu u každého důlku stojí hráč s hokejkou. Mimo kruh se nachází určený hráč (honič), který se snaží vehnat holí malý míček (sviňku) do města. Tomu ovšem ostatní hráči hledí zabránit a odrážení míček od středního důlku. Vloží-li honič svou hůl do některého z důlků na obvodu, zbavuje se svého úřadu ve prospěch majitele důlku. Vložit hůl do důlku smí honič kdykoli a nesmí mu v tom být bráněno. Bouchání holí do končetin, strkání a jiné nepřístojnosti jsou zakázány.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: plný míček, hole (hokejky)
 
Na starou herku
čtyři hráči za sebou držící se za pas). Úkolem hráčů v kruhu je trefit míčem starou herku do zadku. Herka se tomu samozřejmě snaží zabránit. Komu se to podaří, jde si stoupnout místo ,,hlavy' - prvního stojícího z herky. ,,Zadek' herky se postaví na místo úspěšného střelce. (Všichni hráči představující herku se o jedno místo posunou).
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: tvoří kruh.
 • Pomůcky: volejbalový míč
 
Na národy
míček. Vyvolá se nějaký národ. Příslušný hráč běží pro míček, ostatní utíkají co nejdále. Až uchopí hráč míček, zvolá stát a všichni se zastaví (pokud ne dostanou trestné body). Pak na někoho hodí míček. Netrefí-li se dostane trestný bod házející, trefí-li se, dostane bod ten, na nějž se házelo. Vítěz je ten, kdo má nejméně trestných čárek.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli venku
 • Délka: krátká
 • Hráči: značení ná
 • Pomůcky: míček
 
Na mety
Hřiště je čtverec o straně 10m; v rozích jsou mety. Hrají dvě družstva, z nichž jedno vyšle čtyři hráče na mety a druhé jednoho hráče do pole. Hráči na metách vybíjejí hráče v poli. Pokud na něj vystřelí a minou, jsou sami vybiti. Za vybité delegují družstva další hráče. Nevadí, když na metách nejsou všichni čtyři hráči (jsou-li ostatní vybiti). Vyhrává to družstvo, které jako první vybije všechny soupeře.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvě skupiny 8--14
 • Pomůcky: míč
 
Na krále II.
Jsou vyznačeny dvě mety. U hodní stojí král, u dolní je shromážděn zbytek družstva. Král odpálí míč a běží třikrát klepnout na dolní metu. Družstvo se mezitím snaží chytit míč a vybít s ním krále. Komu se to podaří, vymění si sním úlohy. Mohou hrát i dvě družstva. Družstvo králů běhá klepat na metu a druhé je při tom vybíjí, pak se úlohy vymění. A počítá se, kdo získal více bodů.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště, louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: družstvo a jeden 8--11
 • Pomůcky: pálka, míček
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
BUBNOVACÍ TÁBOR Dj…
Zaměření: Hudební
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3890 KčDetail
 
 
TANEČNÍ TÁBOR
Zaměření: Taneční
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3790 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují