Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Podávaná
Děti sedí v zástupu s nataženýma nohama. První hráč z každého družstva vezme míč mezi nohy, lehne si na záda a zdvihne nohy vzhůru. Tak podává míč přes hlavu druhému hráči. Ten uchopí míč rukama, dá si jej mezi nohy a podá jej opět přes hlavu třetímu hráči. Když přijde míč na konec zástupu, vezme jej poslední a běží kupředu, sedne si před prvního hráče a začne podávat míč dále stejným způsobem. Zvítězí družstvo, které dříve sedí ve svém původním pořadí.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: míč
 
Okénka
je hráč třímající míč. Jeho úkolem je míč dopravit ven z kruhu (kopnutím, odrazem od země,...), v čemž mu brání hráči v kruhu. Míč nesmí letět výše, než jsou ramena. Kdo pustí míč mezi nohama či po své pravici, vystřídá středního. Kruh můžeme postupně zvětšovat a jeho velikost upravovat dle velikosti dětí.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: tojí v kruhu čelem
 • Pomůcky: míče
 
Odpalování míčků
V této hře potřebujeme plochý kus dřeva dlouhý asi 25 cm, široký 5 až 8 cm, s malou jamkou vydlabanou na jednom konci. Dřevo umístíme na zem a podložíme je větví nebo menším kamenem tak, aby ten konec, v němž není jamka, byl zdvižen vzhůru. Pak položíme do jamky malý míček a prudce udeříme holí do zvednutého konce. Míček vyletí do vzduchu, a dřív než spadne na zem, hráč ho musí odpálit holí. Jestliže se mu to dvakrát nepodaří nebo odpálí míček tak, že ho chytí některý jiný hráč, je vyřazen a k odpalu nastoupí další hráč.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: míček, dřevěná pálka
 
Odnes kámen
Na jednom místě vyhodí hráč míč do vzduchu, pak vezme kámen a odnese jej kousek dál. Musí se ovšem vrátit dříve než míč spadne a chytnout jej. Kdo donese kámen nejdále, vyhrává.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivec 10--14
 • Pomůcky: míč, kámen
 
Odbíjená přes motouz
Vyznačte hřiště 15--20 m široké a 30--40 m dlouhé. Uprostřed tohoto obdélníku je ve výšce 2 m napjat silný motouz. Hráči se rozdělí stejnoměrně po celém poli, každé družstvo na jedné straně. Úkolem hráčů je, aby sevřenou pěstí odrazili míč přes motouz do nepřátelského pole (jakýkoli jiný odraz se počítá jako chyba). Dopadne-li míč dvakrát za sebou na zem, počítá se to jako chyba. míče do autu se počítá jako chyba. Padne-li míč na vrchní stranu motouzu a odtud do nepřátelského pole, počítá se tento odraz jako správný. Chyby učiněné jedou stranou si ta druhá počítá k dobru. Deset bodů tvoří jednu hru.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: e mohou v~
 • Pomůcky: silný motouz, míč
 
Odbíjená dvojic
Hraje se na normálním nebo na polovičním volejbalovém hřišti, při zachování prakticky všech volejbalových pravidel. Zvláštní herní činnosti ve dvojicích je vypichování míčů nad polem soupeře, a to míčů letících z vlastního pole i míčů, které si soupeř přihrává nebo nahrává. Stejně tak lze blokovat, smečovat či ,,tahat' všechny míče, na něž hráč dosáhne přes síto, aniž by se ovšem sítě dotkl. Při hře v poli se míče nesmějí chytat ani házet, přidržovat či tahat, hrát dvojím dotykem, ať se hraje obouruč vrchem či spodem nebo jednoruč spodem či prstovou technikou vrchem. Podání se provádí podle normálních pravidel. Místo pro podání je v šíři 3 metry za zadní čárou pravého rohu hřiště. Hráči se v podání střídají (vždy když mužstvo získá míč po ztrátě podání soupeře). Podání smí být provedeno úderem do volného míče, tj. nadhozeného nebo puštěného z druhé ruky. Jednotlivé sety se hrají do 10 bodů a utkání se hraje na dva vítězné sety.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: u turnajů nad 30 min
 • Hráči: dvě skupiny, min 4 lidi
 • Pomůcky: volejbalový míč, síť
 
Nová vybíjená
Na zemi uděláme kruh, jehož průměr je 6--8 m. Hráči se rozpočítají na dvě družstva nebo mohou hrát dvě družiny proti sobě. Jedno družstvo zaujme postavení v kruhu a druhé po jeho obvodě, hráči stojící vně kruhu nesmějí dovnitř, stejně jako hráči nesmějí (dokud nejsou vyřazeni) ven z kruhu. Hráči stojící vně kruhu, mají míč. Hra začne tím, že si družstvo, které vybíjí (družstvo stojící po obvodě kruhu), počne přihrávat míč. Je-li některý z hráčů ve výhodném postavení, vybíjí hráče z kruhu. Ale pozor! Ten, kdo je zasažen, ještě není vybit. Má právo zůstat v kruhu a pokusit se vykoupit. Toho dosáhne tím, že míč, který je na něj hozen, chytí a nepustí jej na zem. Jestliže mu přece jen při chytání míč vypadne z ruky na zem, je definitivně vybit a opustí kruh. Podaří-li se mu míč chytit, je vykoupen. (výskok, sehnutí atd.). Hráči, kteří vybíjejí, snaží se házet míč tak, aby jej bylo obtížné zachytit. A ještě jedno pravidlo. Chytí-li míč ze vzduchu hráč v kruhu, který se nevykupuje, má právo jeden z vybitých hráčů stojících mimo kruh vrátit se do hry. Hraje se 5--6 minut a pak si hráči vymění úlohy. Komu se podaří vybít více účastníků hry ze soupeřova družstva, vítězí. Vybije-li před uplynutím stanovené lhůty útočící družstvo všechny hráče, hra se skončí a počítá se přesný čas, v kterém toho dosáhlo. (Pro případ, kdyby se to podařilo i soupeři.) Komu se to podaří v kratším čase, vítězí.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 2$ imes$5 min
 • Hráči: ~kruhu se
 • Pomůcky: míč na odbíjenou či házenou
 
Neviditelná družstva
jedné skupiny zvolá ,,házím' a vyhodí míč. Nechytí-li jej, seberou jej, zvolají ,,házím' a hází míč na druhou stranu. Chytí-li někdo z nich míč, utíkají všichni na druhou stranu a hráč s míčem se snaží některého z nich trefit míčem než přeběhne na druhou stranu. Hra končí, kdy jsou všichni hráči jedné skupiny trefeni (a tím vyřazeni ze hry).
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: tojí ze d
 • Pomůcky: míč
 
Netykavka
Hrají dvě družstva zhruba po šesti lidech (počet lze snižovat nebo rozšiřovat podle lidí a velikosti plochy, která je k dispozici) na ploše asi 50 metrů dlouhé a 20 metrů široké. Na kratších stranách jsou branky široké asi l,5 metru, viditelně a jasně vyznačené (tyčky, praporky, věci, nehrající diváci atd.). Středem hřiště prochází napříč středová čára, na které zahajují kapitáni hru. Družstva stojí každé na své polovině podle pokynů svých kapitánů a dohodnuté strategie. Kapitáni losují o to, které družstvo první získá míč. Účelem hry je dávat tenisovým, kriketovým nebo zhruba stejně velkým míčem góly do soupeřovy branky. Míč mohou kopat, nést nebo vrhat. V případě, že hráč nesoucí míč je zastaven dotykem soupeře, musí míč ihned předat jinému spoluhráči (odehrát od sebe). Pokud to do 3 vteřin neudělá, může jej rozhodčí vyloučit ze hry. Hraje se 2$ imes$15 minut se změnou stran v poločase.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 35 min (při dvou skupinách)
 • Hráči: 8--20 (dvě skupiny)
 • Pomůcky: míč do velikosti 10 cm
 
Nesnadná chytačka
Prostřední hodí někomu míč. Než jej chytne, dvakrát tleskne. Když ho nechytne, ustoupí o krok dozadu a prostřední mu hází znovu. Znovu nechytí, zase o krok dozadu. Chytne-li, vrátí se zpět do kruhu.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: sou v kruhu če
 • Pomůcky: míč
 
Nahrávaná
a má míč. Na znamení jej vyhodí a odběhne dozadu. To už vybíhá další hráč, jenž míč opět odpaluje nahoru stylem odbíjené. Vítězí družstvo, které se vystřídalo jako první. Za upadnutí míče jsou trestné body.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: tojí v ně
 • Pomůcky: míče
 
Na zásahy
Na zemi je nakreslen kruh. Uvnitř jsou hráči. Jen jeden je mimo kruh a má míč. Tím se snaží trefit někoho v kruhu. Když ho trefí, už jsou dva a musí před střelou na dalšího nabíjet (přihrát si bez pádu na zem). Je-li jich více než tři, už musí stát na místech. Ten, kdo zůstane jako poslední, vyhrál.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci $>$11
 • Pomůcky: míč
 
Na sviňku
Na vzdálenost 2--3 kroků ve větším kruhu se vyznačí důlky a uprostřed větší důlek značící město. Na obvodu u každého důlku stojí hráč s hokejkou. Mimo kruh se nachází určený hráč (honič), který se snaží vehnat holí malý míček (sviňku) do města. Tomu ovšem ostatní hráči hledí zabránit a odrážení míček od středního důlku. Vloží-li honič svou hůl do některého z důlků na obvodu, zbavuje se svého úřadu ve prospěch majitele důlku. Vložit hůl do důlku smí honič kdykoli a nesmí mu v tom být bráněno. Bouchání holí do končetin, strkání a jiné nepřístojnosti jsou zakázány.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: plný míček, hole (hokejky)
 
Na starou herku
čtyři hráči za sebou držící se za pas). Úkolem hráčů v kruhu je trefit míčem starou herku do zadku. Herka se tomu samozřejmě snaží zabránit. Komu se to podaří, jde si stoupnout místo ,,hlavy' - prvního stojícího z herky. ,,Zadek' herky se postaví na místo úspěšného střelce. (Všichni hráči představující herku se o jedno místo posunou).
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: tvoří kruh.
 • Pomůcky: volejbalový míč
 
Na národy
míček. Vyvolá se nějaký národ. Příslušný hráč běží pro míček, ostatní utíkají co nejdále. Až uchopí hráč míček, zvolá stát a všichni se zastaví (pokud ne dostanou trestné body). Pak na někoho hodí míček. Netrefí-li se dostane trestný bod házející, trefí-li se, dostane bod ten, na nějž se házelo. Vítěz je ten, kdo má nejméně trestných čárek.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli venku
 • Délka: krátká
 • Hráči: značení ná
 • Pomůcky: míček
 
Na mety
Hřiště je čtverec o straně 10m; v rozích jsou mety. Hrají dvě družstva, z nichž jedno vyšle čtyři hráče na mety a druhé jednoho hráče do pole. Hráči na metách vybíjejí hráče v poli. Pokud na něj vystřelí a minou, jsou sami vybiti. Za vybité delegují družstva další hráče. Nevadí, když na metách nejsou všichni čtyři hráči (jsou-li ostatní vybiti). Vyhrává to družstvo, které jako první vybije všechny soupeře.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvě skupiny 8--14
 • Pomůcky: míč
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
ĎÍVČÍ TÁBOR
Zaměření: Zážitkový
Začátek: 08. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5290 KčDetail
 
 
VŠEOBECNÝ TÁBOR - …
Zaměření: Zážitkový
Začátek: 12. 08. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5290 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…
Jsi usměvavý, kamarádský a šikovný? Jsi kreativní a máš spousty nápadů, o které se chceš podělit? Chtěl bys strávit aktivně dva týdny prázdnin a ještě…
Hledáme programový vedoucí, kuchaře, zásobovače, na letní prázdninový tábor pro rok 2023. Info získáš na: info@khzs.cz
Ahoj, je mi 15 let a hledám brigádu praktikantky na dětském táboře v létě 2023. Mám ráda děti, tvoření a ráda s dětmi trávím čas. Kdyby se někdo našel…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.