Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Lagory
Nakreslíme dva soustředěné kruhy, jeden o průměru 2--3 m a druhý 5--6 m. Obránci stojí na obvodu prvního, v jehož středu je věžička ze sedmi kamenů. Útočníci jsou na obvodu druhého kruhu, přihrávají si míč a střílí na věžičku. Když se trefí, rozutečou se a obránci se snaží některého zasáhnout. Povede-li se jim to, končí první kolo a vymění se úlohy. Netrefí-li se, seberou míč, přičemž útočníci postaví věžičku. Když stavbu dokončí, zařvou: ,,LAGORY' a mají bod. Věžičku lze stavět na pokračování. Pokud útočníci nestihnou dostavět věžičku, rozprchnou se a obránci opět pálí (vždy jen z obvodu kruhu). Když nikoho nezasáhnou, jeden z nich doběhne pro míč a hodí ho spoluhráčům (ti stojí na obvodu kruhu). Výměna úloh je podmíněna jen zásahem útočníka.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 45 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: sedm kamenů, míč
 
Kuželky
Na zemi vyznačíme devět kruhů (asi 1 m v průměru), do nichž si stoupnou hráči jednoho družstva (kuželky). Hráči druhého družstva ze 6 metrů koulí míč. Kuželky, protože jsou živé, mohou vyskočit, točit se na místě a dělat vše ostatní, aby nebyly trefeny. Pokud se však dotknou míče nebo šlápnou mimo svůj kruh, jsou poražené.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: míč
 
Kruhový závod míčů
se na první a druhé a vytvoří tak dvě družstva. Organizátor hry dá dvěma hráčům stojícím vedle sebe (číslu 1 a 2) volejbalové míče. Na dané znamení se tito hráči rozběhnou v protilehlém směru, přičemž obíhají kruh zvenčí. Každý z této dvojice, jakmile se navrátí na své místo, hodí ihned míč svému nejbližšímu sousedovi, patřícímu k jeho družstvu. Tento hráč, jakmile zachytí míč, se rozběhne stejným způsobem jako první hráč po kruhu a až doběhne na své místo, hodí míč dalšímu nejbližšímu členu svého družstva. Vítězí družstvo, jehož členové skončí běh dříve.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: e postaví do kruhu s~rozestupy na
 • Pomůcky: dva volejbalové míče
 
Kroket
Každý hráč má dřevěnou paličku a svoji barevnou kouli. Když na něho přijde řada, postaví kouli na vzdálenost násady od základního kolíku a udeří do ní paličkou. Proletí-li koule prvou brankou, má hráč právo na další úder, jinak musí čekat, až na něj přijde znovu řada. Hráči se střídají pravidelně. Koule každého hráče musí proletět brankami 1--7, dotknout se na druhém konci kolíku a na zpáteční cestě proletět brankami 8--14 a zase narazit do výchozího kolíku. Proletí-li koule brankou, má hráč právo na další úder. Proletí-li koule přes dvě branky, má k dobru ještě dva údery. Proletěla-li již hráčova koule brankou a narazila kdekoliv na hřišti do jiné koule, musí hráč zasaženou kouli odpálit. Přiloží si svoji kouli těsně k zasažené, stoupne na ni a udeří do své koule paličkou. Jeho koule, na níž stojí, zůstane na místě a soupeřova odletí. Jinou možností je, že při odpálení svou kouli nepřišlápne a obě se po úderu odkoulejí. Každá koule, která proletí poslední brankou, se stává pirátem a její majitel smí vyrážet koule soupeřů. Při dvouhře toto pravidlo neplatí. Paličku lze zhotovit ze 70--95 cm dlouhé násady, na kterou nasadíme úzké, asi 15 cm dlouhé polínko. Branky jsou ze silného drátu, široké 20 cm a nad zem musí vyčnívat 27 cm.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: podle počtu a iniciativy hráčů, nad 30 min
 • Hráči: dva až osm
 • Pomůcky:
 
Koulení míčku II.
Jamka je od startu vzdálená 20--30 m. Úkolem je dopravit míč golfovým stylem do jamky na co nejmenší počet pokusů.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci 9--13
 • Pomůcky: míček
 
Koulení míčku I.
Oba si postaví kuželku vedle sebe a střídavě koulejí míček proti kuželce druhého. Když některý zasáhne, porazí kuželku druhého, získává bod. Vyhrává, kdo má více bodů.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e
 • Pomůcky: malý (tenisový) míček, kuželka
 
Kopaná v kole
pravou a nesmí proto vbíhat do mezery levé, aby nenastala srážka mezi hráči. V tomto postavení se hráči rozdělí na dvě strany, červenou a bílou. Na každém pravém konci půlkruhu se umístí branka (dvě tyče zaražené do země). Brankařem je poslední hráč v řadě mající branku po pravém boku. Hru počíná prostřední hráč určité strany tak, že položí míč před sebe a kopne jej protější straně a ta jej odkopne zase zpět straně první. Letí-li míč ve výši hlavy, může ho hráč srazit rukou. Pakliže nelze na míč dosáhnout ani ve výskoku, nepočítá se. Prokopne-li hráč mezeru mezi protihráči & +1 \ Prokopne-li hráč mezeru mezi spoluhráči & -2 \ Proletí-li míč spoluhráčovou brankou & +3 \ Proletí-li míč vlastní brankou & -4 \
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tojí v~kr
 • Pomůcky: kopací míč
 
Kopaná
Hraje se většinou na menším hřišti, s menším počtem hráčů (3 až 7) v družstvu. Nejlépe je využít hřiště na házenou, dobře však poslouží i větší rovná louka. Branky jsou vhodné o velikosti 2$ imes$3 metry (jako na házenou), většinou se však pouze vyznačí z odložených částí oděvu, různých nahodilých předmětů nebo např. stromů. Hraje se bez pravidla o postavení mimo hru (ofsajd), brankáři se mohou střídat, často se hraje i bez nich. Doba trvání zápasu je 2$ imes$10--15 minut.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 30 min na zápas
 • Hráči: min tři dvojice
 • Pomůcky: míč na kopanou, 2 branky
 
Kdo házel
Mezi dvěma řadami hráčů čelem proti sobě postavených na 20-- 25 kroků od sebe, stojí jiný hráč postavený zády k jedné řadě. Z této řady po něm některý hráč pálí míčem, a trefí-li jej, hádá střední, kdo po něm hodil. Uhodne-li, vymění si s ním místo. Neuhodne-li, obrátí se zády k druhé řadě. Hráči by se měli v házení střídat.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: jeden míč
 
Jistota ruky i oka
Na užší straně stolu, pokud možno delšího, stojí těsně u okraje deset krabiček od zápalek apod. Střílí se z druhé strany stolu pingpongovým míčkem a každý má deset ran. Střelba je prováděna tak, že míček se položí těsně na okraj stolu, lehce se přidrží prstem jedné ruky a druhou rukou se do něho cvrnkne. Vítězí ten, kdo svými deseti ranami docílí nejvíce zásahů!
 • Druh: házení míčem
 • Místo: u stolu
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: krabičky od sirek, pingpongový míček
 
Indiánský basketbal
Tohle je nejjednodušší kolektivní hra hraná v našem oddíle a ač si o ni děti sami většinou neřeknou, hrají ji s nadšením. Šátky se uvážou na dva stromy pokud možno stejně tlusté asi ve výšce 1.5 metru nebo i výše podle výšky hráčů. Pravidla jsou jednoduchá. Hráči jsou rozděleni do dvou družstev. Každé družstvo má jeden označený strom. Cílem je trefit strom soupeřů míčem v oblasti nad šátkem. Zásah platí kdekoliv po celé výšce kmene. Pravidla vycházejí z pravidel basketbalu, jsou však velmi zjednodušená, pokud se však někdo bude řídit basketovými pravidly, neudělá chybu. Míč se hází, s míčem se nesmí udělat více než přibližně dva kroky. Hrubé zásahy jsou zakázány, následuje trestné střílení. Hraje se v podstatě libovolnou dobu, je vhodné v půlce vystřídat stromy, neboť jen těžko se najdou dva naprosto shodné.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: les bez podrostu
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvě skupiny 9--13
 • Pomůcky: dva šátky, míč
 
Chyťte zloděje
První řada jsou zloději, druhá strážci. Mezi nimi leží kolík (či jiný předmět), který má odnést první zloděj. Současně vyběhl poslední policista, aby jej zatkl. Zatýkací právo má jen tehdy, vlastní-li zloděj kolík (se zahozením kolíku zaniká). Leží-li kolík na zemi, musí se policista zdržovat 2 m od něj. Zloděj ho může odlákat předcvičováním pohybů, které musí policista po něm opakovat. Je-li zloděj chycen, stává se strážníkem, jinak je ze strážníka zloděj.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tojí ve d
 • Pomůcky: kolík nebo šátek
 
Chytit míč
nějaké písmeno. Hráč, který je v kruhu, zapípá morseovkou nějaké písmeno a zároveň vyhodí míč do vzduchu. Hráč příslušného písmena má míč chytnout. Nechytne-li jej, nastupuje místo prostředního, jinak hra pokračuje dále.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e postaví do
 • Pomůcky: míč
 
Chytání míče II.
(špatně hodí nebo nechytí), jde doprostřed. Pokud to chytí někdo uprostřed, jdou všichni uprostřed zpátky ven a ten kdo to hodil jde doprostřed. Takto je to možné hrát libovolně dlouho.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: volné prostranství
 • Délka: 30 min
 • Hráči: tojí v~kr
 • Pomůcky: UFO
 
Chytání míče I.
opustit. Přehazuje se míč (hlavně nepozorným a nešikovným). Kdo nechytí, vypadá ze hry.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tojí ve d
 • Pomůcky: míč
 
Chytač
Dvě družstva o nejméně pěti hráčích stojí proti sobě ve vzdálenosti zhruba pěti metrů. Mezi nimi je chytač, jehož úkolem je chytit míč, který si družstva vzájemně posílají. Mohou míč posílat po straně, mezi sebou, mohou používat různých úskoků a všelijak mást chytače. Ten zase smí odebrat míč hráči, jakmile se mu k tomu naskytne příležitost. Může také sebrat míč v případě, že upadl na zem, nebo jej chytit ve vzduchu. Chytí-li míč, vymění si místo s tím, kdo házel poslední, nebo komu míč odebrat.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dvě skupiny, min 10 lidí
 • Pomůcky: míč
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Sportovní tábor v …
Zaměření: Sportovní
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5990 KčDetail
 
 
Výtvarný tábor v M…
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5990 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.