Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Řada kamínků
Rozestavte ohlazené kamínky do řady, jeden od druhého asi 3 cm. Hráč, který je na řadě, vezme jeden kamínek, vyhodí jej do výšky, rychle sesbírá pravou rukou co nejvíc kamínků a pak do ní chytí padající kamínek. Kamínky je třeba sbírat jeden po druhém, hráč je nesmí shrnout do dlaně. Jestliže kamínek skutečně chytí spočítá, kolik kamínků se mu podařilo sesbírat.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kamínky
 
Ostrůvky
Rozházejte po zemi malé čtvrtky papíru. Ty představují ostrovy. Od čáry, kterou uděláte asi tři kroky od nich, střídavě hází každý hráč na libovolný ostrůvek nějaké své značky (např. kolečka z tvrdého papíru nebo placaté označené kaménky ap.). Kdo má na některém ostrůvku tři svoje značky, stává se jeho majitelem a ostatní na něj nemohou házet. Jsou-li na takovém dobytém ostrůvku ještě značky hráčů jiných, musí si je tito hráči vzít zpět. Je možno současně bojovat o libovolný počet ostrůvků.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry, kamínky
 
Oblázková štafeta
Každá skupina si nasbírá 20 oblázků a rozesadí se v trávě do zástupu s odstupy asi 2m. Na začátku má všechny oblázky první v řadě. Na dané znamení hodí jeden oblázek druhému hráči, ten třetímu, až se oblázek dostane až nakonec řady. Poslední položí kámen vedle sebe a dá signál prvnímu, který obdobným způsobem pošle druhý oblázek. Kdo oblázek nechytí, musí jej zvednout, vrátit se s ním na své místo a teprve odtud jej hodit dalšímu. Vítězí ta skupina, která nejdříve přetransportuje všech 20 oblázků.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: oblázky velikosti škeble
 
O kameny
Vylosovaný z hráčů naskládá své kameny do řady na zem. Druhý hráč se pak svými kameny snaží do nich trefit. Když hodí poslední, sebere si svou desítku a navíc ty, které zasáhl. Teď zase rozestaví kameny on a jeho protivník se do nich bude trefovat těmi, co mu zbyly. Hráči se střídají tak dlouho, až jeden z nich o všechny své kameny přijde.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dva (dvě skupiny)
 • Pomůcky: 2$ imes$10 kamenů velkých jako dlaň
 
Moarská hra s kamínky
Nasbírejte hromadu kamínků. První hráč si sedne na bobek vedle hromádky, vezme si jeden kamínek a vyhodí jej aspoň metr do výšky. Když se mu to podaří, ponechá si jej, jinak jej vrátí zpět na hromádku. Pak hází druhý hráč a po něm všichni ostatní. Hraje se tak dlouho, dokud není celá hromádka rozebraná. Kdo má kamínků nejvíc, vítězí.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kamínky velikosti kuliček
 
Luf
Na louce vyznačte hřiště a na hřišti pak čáru, od níž se bude házet. 5 m od čáry vyryjte jamku. Hráči se rozdělí na dvě skupiny. Každý hodí svůj kámen k jamce. Komu zůstane ležet nejblíže (a nespadne dovnitř), získává vítězství pro celé družstvo. Následně nasednou vítězové na záda poražených a jednou ke kamenům. Poražený zvedne kámen svůj i svého jezdce. Jezdec hodí kámen do menší vzdálenosti a vyzve svého ,,mezka' aby svým kamenem zasáhl jeho. Má tři pokusy. Jestliže se mu to podaří, je osvobozen, jinak musí odnést svého jezdce k cílovému kameni, k jamce a opět ke kameni. A hra začíná znovu.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: kameny velké jako pěst
 
Chytání kamínků z předloktí
Vylosujte pořadí, v němž budou hráči nastupovat ke hře. Potom předejte prvnímu hráči kamínky. Hráč zvedne pravou paži a ohne ji tak, aby se obrácenou dlaní dotýkal skoro ramene. První kamínek si položí nahoru na loket, rychle švihne rukou dopředu dolů a snaží se padající kamínek chytit do dlaně. Totéž udělá se zbylými devíti kamínky a počítá si úspěšné pokusy.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: 10 plochých kamínků
 
Hra s~kamenným kotoučem
Do země se zapíchnou dvě hůlky, jedna od druhé 20 cm, hráči pak kutálí kámen od vyznačené čáry tak, aby prolétl mezi hůlkami. V prvním kole kutálí z metrové vzdálenosti, v kolech dalších se čára posouvá vždy o kousek dál. Kdo cíl mine, vypadá ze soutěže. Vítězí ten, kdo se nejdéle udrží ve hře.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e v~kutá
 • Pomůcky: plochý kámen v~podobě disku, 2 hůlky
 
Hra s valounem
Položte si kámen na nárt pravé nohy a pak jej odkopněte co nejdále. Levá noha se nesmí hnout z místa. Soutěžte, kdo odkopne valoun nejdál pravou nohou, levou nohou, komu dopadne nejblíže k cílovému kolíku.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: ohlazený valoun (7--10~cm v~průměru), kolík
 
Hra kmene Pima
Na louce vyznačte hřiště. Hráči si vezmou kameny a vyryjí v zemi dvě jamky 15 m od sebe. Postaví se na jednu jamku a hodí svůj kámen ke druhé. Kdo jej má blíže, vysedne na záda poraženému, který jej k cílové jamce odnese. A hned na to hází znovu.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: dva kameny velké jako pěst
 
Hoď!
Na zemi vytvoříme obdélník 50x25 cm, který jednou čarou rozdělíme na dva stejné čtverce. Každý hráč obdrží kamínek. První hráč položí svůj kamínek do kteréhokoli čtverce. Jeho spoluhráč se snaží z čáry hodu vzdálené tři metry od čtverců hodit svůj kamínek do stejného čtverce. Když zasáhne, dostane dva body. Když se strefí do druhého čtverce, získá jeden bod. Když nezasáhne ani jeden, bod nezíská. Výsledek se musí zapsat. Následuje druhá dvojice. Když se dvojice vystřídaly, začínají znovu, ale s obměnou. Kdo dosud kamínek jen položil, ten hází, kdo dosud házel, pokládá kamínek.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: kamínky
 
Házení do plechovek
Každý hráč si nasbírá 30 kamínků. Potom si všichni sednou do kruhu čelem dovnitř tak, aby měli mezi sebou rozestupy asi 2 m a plechovku si položí mezi nohy. Teď házejí kamínky soupeřům do plechovek (plechovky se nesmí nijak zakrývat). Kdo bude mít ve své plechovce nejvíce kamínků, prohrál.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina
 • Pomůcky: plechovky, kamínky
 
Házení do kroužku
Hráč si vezme kamínek a vyhodí jej do vzduchu (nejméně do výše patra) a hned nato položí kroužek tam, kam podle jeho odhadu kámen dopadne. Kroužek musí ležet na určeném místě dříve než kamínek dostoupí kulminačního bodu. Jestliže kamínek spadne do kroužku, získává hráč jeden bod. Vítězí ten, kdo má po 10ti kolech nejvíce bodů.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kamínek, kroužek
 
Dobývání kruhů
Udělejte si na zemi tolik kruhů, kolik je hráčů (průměr kruhů asi metr). Vyryjte je v zemi větvičkou nebo kamenem tak, aby byly od sebe na 2 až 3 kroky, ale v jedné linii. Asi 8 až 10 kroků od nich udělejte střeleckou čáru. Od ní se pak každý hráč snaží v jednom kole hry vhodit do každého cizího kruhu po jednom kaménku (do svého tedy nehází). Dopadne-li kamének do cizího kruhu, ale vykutálí se, nepočítá se jako vhozený. Dopadne-li vedle, ale do kruhu se dokutálí, nebo tam skočí odrazem, je hod úspěšný. A tak se po řadě všichni hráči pokoušejí umístit ve všech cizích kruzích co nejvíce kaménků (v jednom kole hází každý hráč na každý cizí kruh jen po jednom kaménku). Kruh, ve kterém je už 10 kaménků, je i se svým majitelem vyřazen ze hry, hráč prohrál. Aby se však vyřazený po zbytek hry nenudil, může když na něho přijde řada házet dále do ostatních kruhů, které nejsou ještě vyřazeny. Vítězí hráč, jehož kruh zůstal jako poslední nevyřazený.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: kamínky
 
Deset kamínků
Každý hráč si nasbírá 10 kamínků a vezme je do obou dlaní. Vyhodí je nad hlavu a padající kamínky zase chytí. To opakuje 10krát, ale kamínky, které mu upadly, nechává ležet na zemi. Nakonec všichni spočítají kolik kamínků jim zbylo. Kdo jich bude mít nejvíc, vyhrál.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kamínky velikosti kuliček
 
Čínská školka
Vyryjte v zemi dvě souběžné čáry 5 m od sebe. Na první čáru se postaví dva soupeři a hodí svůj kámen k druhé čáře. Komu zůstane ležet blíž k čáře, začíná. Položí soupeřův kámen na druhou čáru a svým kamenem na něj hodí z první čáry. Pokud kámen netrefí, položí na čáru svůj kámen a teď po něm bude házet soupeř. Tak se hráči střídají, dokud jeden z nich kámen netrefí. Ten pak položí svůj kámen 1 krok o cílového kamene a kopne do něj tak, aby jím ťukl do cílového kamene. Potom svůj kámen zvedne a nese jej k první čáře na hlavě (pravém a levém rameni, na hrudi, pod krkem poskakujíc po levé noze, pod levým ohnutým kolenem, mezi koleny), aniž by se jej cestou dotknul rukou. Po návratu k první čáře musí kámen upustit opět bez přispění rukou, aby se dotknul soupeřova kamene. Nakonec udělá kolem kamene metrový čtverec a desetkrát jej přeskočí sem a tam aniž by šlápl na čáru. Udělá-li hráč chybu, přestane hrát a je na řadě soupeř. Vítězí ten, kdo první splní všechny úkoly.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: dva ploché kameny velké jako pěst
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
AIRSOFT JUNIOR TÁB…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5190 KčDetail
 
 
Army
Zaměření: Pobyt v přírod…
Začátek: 15. 07. 2023
Pořadatel: Draci z Tennes…
3900 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.