Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Cvrnkáni na čísla
Pokryjete desku hladkého stolu balicím papírem, na jehož horních třech čtvrtinách je namalována šachovnice se samými bílými poli o velikosti asi 3$ imes$3 cm. Na každém čtverci je napsáno nějaké číslo od 1 do 20. Čísla mohou být zpřeházená, některá se mohou opakovat, jiná mohou být vynechána. Každý hráč má knoflík, který má cvrnknutím dopravit od spodního okraje papíru na některý ze čtverců. Číslo čtverce, na kterém se knoflík zastavil, se zapisuje: to je počet bodů, které hráč v tomto kole hry získal. Každý se proto bude samozřejmě snažit cvrnknout knoflík na čtverec s největším číslem ale to se vždycky nepodaří, knoflík si nedá moc poroučet! Přeletí-li hráči knoflík přes papír a spadne ze stolu, nevydělá hráč nic a musí zaplatit pokutu 20 bodů. Odečte si je z těch, které už získal v předchozích kolech. Je ovšem také možné, že 'udělá sekyru' hned při prvním cvrnknutí. Každý si své výdělky i pokuty přesně zapisuje, sčítá a odčítá za kontroly ostatních. Dorazí-li knoflík na hraniční čáru mezi dvěma či více čtverci, platí číslo toho čtverce, na kterém je knoflík zřetelně umístěn většinou své plochy. Je-li umístění sporné a hráči se přou, které číslo má platit, hod se ruší a hráč startuje znovu.
 • Druh: stolní
 • Místo: u stolu
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: balicí papír, knoflíky
 
Cvrnkačka
Položte na stůl knoflík tak, aby se dotýkal stolu svou zakulacenou stranou. Pak přitlačte na okraj knoflíku nějakým zakulaceným dřívkem či neořezaným koncem tužky ap. Pod tímto silným a prudkým přitlačením knoflík vyskočí do výšky. Dopadne-li zpět na svou zakulacenou stranu, dostane hráč 3 body, dopadne-li na rovnou stranu, obdrží hráč 1 bod. Spadne-li knoflík ze stolu, hráč ztrácí 2 body. Hráči se desetkrát vystřídá jí a vítězí ten s největším počtem bodů.
 • Druh: stolní
 • Místo:
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: knoflík, tužka
 
Cross-out
Na začátku hry se oba hráči dohodnou kdo začne a pak každý tajně napíše cifru od 6 do 9. Pak si cifry ukáží, sečtou je a nakreslí do řady tolik čtverečků, kolik byl součet. Druhý čtvereček z jedné strany proškrtnou. Tím je připravena hrací plocha a může se začít hrát. Hráč na tahu proškrtne jeden čtvereček nebo dva sousedíci čtverečky. Proškrtávat se smí jen prázdné čtverečky. Kdo nemá tah, prohrál. Lze škrtat jen čtverečky vedle sebe, a tudíž záleží na rozmístění neproškrtlých čtverečků. Pokud neproškrtlé čtverečky tvoří souvislý blok, má hráč na tahu triviální vyhrávající strategii, a proto se tedy na začátku jeden ze čtverečků proškrtává.
 • Druh: stolní
 • Místo: u stolu
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky:
 
Black
Hrají dva hráči ve čtverci 5$ imes$5, jehož pole E1 je vyšrafováno. Do prázdných polí hráči střídavě zakreslují obrazce K, L a M, přičemž dodržují následující pravidla: Hráč prohrává, pokud dovede čáru na okraj čtverce, nebo když se jeho soupeři podaří ji dovést na okraj pole E1. Při této hře je zvláště důležitý čas na tréning a hledání optimální taktiky.
 • Druh: stolní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: čtverečkovaný papír, tužky
 
Alager
Kdysi velmi oblíbená karetní hra, původem z Francie. Každý z hráčů obdrží 3 karty a poslední 3 se rozloží otevřeně do prostřed stolu. Zbytek tvoří zakrytý talón, z něhož si hráči střídavě odebírají po jednom svrchním listu, vyjma případu, kdy mohou měnit jednu nebo všechny tři vyložené karty za karty z ruky. Cílem je vylepšení bodových hodnot svých karet. Počítají se jen karty jedné barvy a to od dvojky do desítky podle hodnoty, každá figura deset a eso jedenáct. Nikdo není nucen měnit a k pokračování hry se dává sousedovi pokyn slovem dále. Projde-li bez výměny celé kolo, nahradí se všechny tři vyložené karty znovu z talónu a zastrčí se dospod. Hráč, který je spokojen s docílenými hodnotami, ohlásí dost, ostatní hráči mohou ještě jednou měnit, načež dojde k zúčtování bodů. Hráč s nejmenším počtem bodů obdrží trestný bod. Dosažením předem určeného počtu bodů hráč vypadá ze hry. Hraje se pak dohrou poslední dvojice hráčů. Výjimku v počítání tvoří kombinace stejnobarevné dámy, krále a esa s hodnotou 31, zvaná ALAGER, která se ihned hlásí a je odměněna odpisem jednoho bodu. Ostatní už nemohou měnit a hráč s nejmenším počtem hodnot prohrává bod.
 • Druh: stolní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 60 min
 • Hráči: až 9
 • Pomůcky: 52 bridžových karet
 
Zlatá horečka I.
Příprava: Nejdříve musíme opatřit zlaté valouny, nejjednodušší jsou žluté papírky, ale to není příliš efektní. Lepší jsou normální kamínky obarvené zlacenkou (cca 30 Kč na dostatek kamenů, po obarvení budete mít doslova zlaté české ručičky). Na vhodném místě vybudujeme (to znamená položíme sem váhy a papíry) banku. V okolí (do 400 m) banky vytyčíme provázky zlatonosná území a umístíme do nich valounky. Dále zhotovíme mapu těchto území. Doporučuji též předtisknout licence (použití viz níže). Hráče rozdělíme do malých skupin, případně mohou hrát i jednotlivci. Každou skupinu vybavíme koulemi. Vlastní hra: Hráči mohou postupovat buď legálně či nelegálně. Legální přístup je následující: Družstvo si zakoupí licenci na určité území a čas, odebere se k danému území a zde může po onen čas hledat zlato. S najitým zlatem se vrací zpět do banky a zde ho prodávají (dle váhy). (Doporučené pravidlo: Nikdo nesmí mít u sebe více než tři valounky). Nelegální přístup: Hráči vstupují do vymezených území bez licence, případně okrádají ostatní zlatokopy (okrádá se tak, že někoho trefím koulí, on musí zůstat stát a odevzdat všechno své zlato) a běhají po mostě (toto pravidlo platí pouze na táboře v Tavíkovicích). Pokud však policista uvidí někoho, jak provozuje nelegální činnost, odmění jej pokutou. Ideální je, když mají policisté vysílačky a hlásí pokuty rovnou šéfovi hry, který je zapisuje k výdělkům. Jessee James běhá po území a okrádá zlatokopy. Jesseeho samozřejmě okrást nelze. Doporučuje se recyklovat valounky (to znamená, že to co vykoupíme opět po někom pošleme rozmístit do pole). Posledních 5 minut hry se vyhlašuje anarchie a policie odchází do penze.
 • Druh: bojová
 • Místo: členitý terén, les
 • Délka: 60--120 min
 • Hráči: malá družstva, jednotlivci
 • Pomůcky: zlato, papíry a tužky, váhy, koule
 
Zjišťování symbolů
Každá družina dostane přiděleno několik symbolů (hvězdička, autíčko, sluníčko). Hráči si je připevní na záda. Pak se všichni rozmístí v určeném prostoru. Cílem každé družiny je co nejrychleji zjistit symboly ostatních družin. Nesmí se používat žádná forma fyzického doteku. Hru lze modifikovat tak, že každý má na zádech jedinečné číslo. Úkolem hráče pak je opsat co nejvíce čísel spoluhráčů a přitom být sám zapsán co nejméně.
 • Druh: bojová
 • Místo: terén
 • Délka: 60 min.
 • Hráči: min. 2 skupiny
 • Pomůcky: papíry, zavírací špendlíky
 
Zhasínání svíček
Jsou určeny 2 stanoviště, na kterých hoří velká svíčka. Každý soutěžící má u sebe malou svíčičku. Hrají proti sobě 2 družstva. Úkolem každého z nich je přenést zapálenou svíčku ze svého stanoviště na cizí tak, aby po cestě nezhasla. Dále tomu naopak zabránit soupeři. Je nutné vymyslet strategii, aby se aspoň někdo k soupeři dostal. Hráči bez hořící svíčky nesmí nic aktivně podnikat, leda tak zavazet.
 • Druh: bojová
 • Místo: les
 • Délka: 1 hodina
 • Hráči: 2--4 vedoucí, 2$ imes$7 hráčů
 • Pomůcky: dvě svíčky
 
Zátah na černého vlka
Patnáct pronásledovatelů se šátkem za pasem honí vlka (za pasem taky šátek), co utekl ze své skrýše a vrací se do ní. Vlkova nezranitelná družina (4) chce pronásledovatelům vyrvat šátek a tím je vyřadit ze hry. Pronásledovatelé se snaží vyrvat šátek vlkovi, aby nedošel do doupěte. 2m kolem doupěte je vlk nezranitelný.
 • Druh: bojová
 • Místo: les
 • Délka: max. 30 min
 • Hráči: skupiny 15, 4 a jeden $>$12
 • Pomůcky: šátky
 
Zásobování uprchlíků
Táborníci schovali uprchlíky. Bandité uprchlíky hledají a táborníci jim nosí jídlo. Uvidí-li bandité táborníka, musí jít zpět do tábora a plížit se s jídlem znovu. Bandité získají za každého nalezeného nezásobeného uprchlíka 5b, za zásobeného 2b. Táborníci získávají za nenalezeného nezásobeného uprchlíka 3b, za zásobeného 5b.
 • Druh: bojová
 • Místo: les
 • Délka: 30--45 min
 • Hráči: dvě skupiny 9--14
 • Pomůcky: ,,potraviny', ,,uprchlíci'
 
Zajatec
Hlídač sváže svého zajatce a počne vařit 'jedovatý' čaj. Úkolem ostatních je vysvobodit zajatce dříve, než jej hlídač čajem otráví. Osvoboditelé používají k osvobození různých lstí. Hlídač likviduje osvoboditele (vyřazuje ze hry) vyřknutím jejich jména. Hlídač nesmí jména hádat, musí počkat, až protivníka bezpečně pozná.
 • Druh: bojová
 • Místo: členitý terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: e rozdělí na jedno
 • Pomůcky: 2m provazu, ešus, sirky
 
Zabraňte spojení!
Ustupující nepřátelský oddíl je rozdělen na dvě skupiny. Je tedy oslaben. Aby bylo možné obě části zajmout, je nutno zabránit jejich vzájemnému spojení. je 5--10 dětí, v druhé 4--8 a třetí, která pronásleduje nepřítele, má asi 15 členů. První skupina dostane rozkaz, v němž je stanovena její pochodová osa. Je asi půl druhého až tři kilometry dlouhá. Asi za čtvrt hodiny vyjde za ní druhá skupina, která kryje její ústup. A 10 minut po druhé skupině vyrazí skupina třetí. Druhá skupina nezná pochodovou osu a pohybuje se pouze podle cestovních značek a signalizačních pokynů první skupiny. Ale pozor! Nesmí se prozradit a umožnit tak pronásledující skupině stanovit své polohy. proto postupuje opatrně, bez hluku a snaží se dorazit na stanovené místo a vzájemně se spojit. Podaří-li se jí to, vítězí. Jestliže však třetí skupina vyřadí alespoň polovinu první skupiny, vítězí. Pravidla hry: 1. První a druhá skupina nemůže zajímat, může být pouze zajata. 2. První skupina je zajata tehdy. podaří-li se třetí skupině vyřadit jí alespoň polovinu hráčů. 3. Hráči jsou vyřazeni tehdy, dotkne-li se hráč třetí skupiny ramene hráče první skupiny. 4. Druhá skupina může první podávat zprávy o úmyslech třetí skupiny, ale pouze praporky či píšťalkou, nesmí se k první přiblížit nebo snad s hráči hovořit. 5. Hru řídí hlavní rozhodčí, spolu s každou skupinou jde jeden z pomocníků hlavního rozhodčího.
 • Druh: bojová
 • Místo: členitý terén
 • Délka: 120 min
 • Hráči: ednoho odd
 • Pomůcky: rozkaz
 
Vyzvědači
Děti mají proniknout skrz nepřehledný les na určité předem dané místo. Les musí být co největší a počet hlídačů přiměřený věku dětí (jinak do cíle nikdo nedojde). Ve zmíněném lese jsou rozptýlení vedoucí (nepřátelé). Vyřkne-li nepřítel jméno dítěte, musí ono dojít zpět do tábora (do nemocnice) a setrvat tam 10 minut. Poté se vydává na další pokus o průnik. Doporučuje se, aby ti, co děti chytají, evidovali chycené a čas chycení. V táboře se pak zase bude zapisovat čas a jméno příchodu. Tím se zkontroluje, zda chycení skutečně došli do tábora.
 • Druh: bojová
 • Místo: členitý les
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Výměna praporků
Skupinka A je rozdělena na dva tábory vzdálené od sebe 500 m. B. Když člen skupinky B někoho chytne, musí vrátit praporek a skupině B se přičte 10b. Za doručený praporek získá A také 10b.
 • Druh: bojová
 • Místo: louka, vysoký les
 • Délka: 30--45 min
 • Hráči: 1 a A2 si vyměňuj
 • Pomůcky: praporky
 
Veverčí ocásky
papírové proužky, které si připevní jako ocásky a jdou se schovat na předem smluvené území. Po 5--10 minutách se vydávají na lov zbylí hráči (psi). Mají najít a ulovit veverky. Veverka je ulovena tehdy, když přijde o ocásek. Psi mohou veverky nadhánět. Veverky se mohou schovat na strom. Na stromě mohou setrvat jen jednu minutu. Psi na stromy nelezou.
 • Druh: bojová
 • Místo: členitý terén
 • Délka: 30 min
 • Hráči: sou rozdě
 • Pomůcky: ocásky
 
Velká cesta
První skupina obsadí les, druhá chce proniknout na určené místo. Všichni hráči mají za pasem šátek. Obránci chtějí pronikající družstvo obklíčit, vzít jim šátky a tím je vyřadit ze hry. Druhé družstvo se snaží udělat totéž. Druhé družstvo zvítězí, pronikne-li na určené místo více jeho členů, než zbude obránců.
 • Druh: bojová
 • Místo: les
 • Délka: 25--30 min
 • Hráči: dvě skupiny $>$14
 • Pomůcky: šátky
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Taneční tábor v Mo…
Zaměření: Taneční
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5990 KčDetail
 
 
Sportovní tábor v …
Zaměření: Sportovní
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5990 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.