Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Hlavní města
Polovina hráčů si přišpendlí na tělo obrysy různých států, ale bez jejich jmen. Druhá polovina hráčů má na proužcích papíru jména hlavních měst těchto států. Každý člen druhé skupiny má vyhledat toho z první skupiny, kdo má na sobě zakreslený stát, jehož hlavní město má napsáno na papírku.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: papírové kartičky, zavírací špendlíky
 
Zápas jednou rukou
Dva bojovníci se postaví čelem proti sobě tak, že pravá noha jednoho je vedle pravé nohy druhého. Podají si pravou ruku. Levýma nohama jsou pevně zapřeni. Levou ruku mají za zády. Na znamení: ,,Teď!' se snaží jeden druhého vyvést z rovnováhy, tj. přinutit ho, aby zvedl nohu nebo přešlápl. Souboj se skládá ze 3 nebo 5 kol.
 • Druh: úpolová
 • Místo: rovné
 • Délka: 2 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky:
 
Zápas
Soupeři A a B usilují o to, aby se dostali svému protivníkovi za záda a chytili ho pevně kolem pasu. Kdo je tak uchopen, prohrává.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 2 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Zajatci ve čtverci
Je vytyčen čtverec 15$ imes$15 metrů a v něm jsou obránci. Venku útočníci. Dva útočníci vniknou dovnitř a snaží se jednoho obránce vynést ven. Nikdo mu nesmí pomáhat. Za 1 min se vymění. Hraje do posledního hráče, neboť vynesení vypadají.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny $>$13
 • Pomůcky:
 
Zadkošťouch
Soupeři si nejdříve upraví postoj a vzdálenost asi takto: jeden hráč se předkloní a druhý, prohnutý v pase směrem dopředu, stoupne těsně za něho. Oba stojí zády k sobě ve stojí spatném. Úkolem je donutit soupeře ukročit nohou ze základní pozice, tentokrát úderem tzv. prodloužené části zad. případně úhybným manévrem v okamžiku soupeřova útoku. Uhýbat se může i do stran, chodidla však musí zůstat na místě. Po celou dobu se soutěžící dívají dopředu, neotáčejí se a řídí se odhadem a citem.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 40 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Vyviklej ho!
a jednou rukou přitahují, druhou odtlačují a snaží se soupeře vytočit, nebo vyviklat ze základního postavení--soupeř ztrácí rovnováhu a padá. Nohama se nesmí hýbat, ty musí být k zemi jako přilepené.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 20 min
 • Hráči: tojí
 • Pomůcky:
 
Vysvoboď přítele
Utvoří se kruh, hráči se obrátí čelem z kruhu a chytnou se za předloktí. Jeden hráč je uvnitř, druhý vně kruhu. Kruh se otočí dvakrát kolem dokola a mezitím se mohou oba hráči spolu domluvit. Jakmile se kruh zastaví, přiblíží se hráč k obvodu kruhu a snaží se za pomoci přítele z venku z kruhu prorazit ven. Není to tak lehké, protože hráči tvořící kruh jej obklopují ze všech stran.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a dva
 • Pomůcky:
 
Vlk v pasti
Uprostřed kruhu je vlk a snaží se vyprostit z kruhu provlékáním, prorážením nebo přeskočením spojených paží. Jakmile se mu to podaří, běží ostatní hráči za ním. Kdo se ho dotkne první, stává se vlkem a hra se může opakovat.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min
 • Hráči: tvoří kruh
 • Pomůcky:
 
Vítr
Z hráčů vybereme jednoho nebo dva lidi (podle počtu hráčů), kteří budou vítr. Ostatní hráči jsou mraky. Sesednou se na zem do kolečka, chytí se rukama a zaseknou se nohama. Vítr má roztrhat mraky. Jsou-li mraky roztrženy na dvě skupiny, nesmí se (skupiny) už spojit, vítr musí potom roztrhat dvě skupiny zvlášť. Když je z mraků oddělen jednotlivý člověk, začne pomáhat větru. Hru raději nehrát na tvrdé podlaze, ale raději na měkkém poli.
 • Druh: úpolová
 • Místo: měkké
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a dva
 • Pomůcky:
 
Vezmi soupeři tyč
Dva hráči stojí proti sobě ve stoji rozkročném a drží ve vzpažení tyč. V okamžiku, kdy dá vedoucí znamení k boji, usilují oba o přitažení tyče do předpažení a tím soupeře nutí, aby tyč pustil.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: do 5 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: tyč
 
Tvrdohlavý mezek
Všichni hráči se rozdělí podle velikosti do dvojic, ale v žádné dvojici nemají být pokud možno hráči z jedné družiny. Dvojice se rozestaví do řady po jedné straně herní plochy. Přední člen každé dvojice (mezek) se předkloní, opře obě ruce o zem a nohama se zeširoka rozkročí. Druhý člen každé dvojice (jezdec) se skloní a obejme rukama mezkovy nohy nad koleny a zvedne ho, jako kdyby se připravoval k závodu trakařů (musí držet mezkovy nohy správně nahoře pod svými pažemi). Jezdec se pak snaží dostrkat mezka dopředu za čáru vzdálenou asi 5 m. Mezek se vzpírá, rychle se obrací a kroutí doprava a doleva nebo vyvíjí odpor napjatými pažemi. Mezek nesmí vysazovat, tj. zvedat pánev. Jezdec nesmí zvednout mezka ze země, obrátit ho a táhnout, může vlastně užít jen přímého tlaku kupředu v tom směru, kde je mezkova hlava, a tak ho přinutit k postupu, smí vyvinout i nezbytný tlak do strany a tak mezkovi překazit pokusy o obrat doprava nebo doleva. Mezek by měl držet hlavu stále vzhůru. Hra nesmí trvat příliš dlouho. V opačném směru si pak mezek s jezdcem vymění úlohy.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Tvrdohlavec
Dvojice si kleknou proti sobě. Mezi nimi je na zemi čára. Na dané znamení se soupeři začnou přetlačovat hlavami. Kdo druhého odtlačí, vyhrává. Pozor, hlavami se přetlačuje silou, nikoliv úderem.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Trojnožka
Ze tří klacků vytvoříme ne příliš stabilní trojnožku. Hráči vytvoří kolečko kolem ní, chytnou se za ruce, začnou kroužit kolem trojnožky a snaží se tahat ostatní tak, aby shodili trojnožku. Kdo shodí trojnožku vypadá a navíc musí trojnožku znovu postavit. Dvojice, která se pustí, vypadá taky (oba). Kdo zůstane nakonec, vyhrál.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: $>$5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: větve
 
Triangl
Utvoří se kruh tak, že se všichni hráči uchopí za ruce. Doprostřed kruhu se postaví ze třech klacků trojnožka (položí míč či několik klobouků na sebe). Kruh se roztočí po směru hodinových ručiček. Kdo z hráčů shodí trojnožku nebo se přestane držet, vypadává. Vyhrává poslední hráč.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 45 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: tři klacky
 
Škubání
Každý hráč třímá v ruce lísteček tak, aby alespoň polovina lístečky byla vidět. Po zahájení hry se snaží libovolným způsobem zlikvidovat lístečky ostatním a přitom si ochránit svůj vlastní. Vyhrává poslední hráč s neporušeným lístečkem.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papírové lístečky 1$ imes$3~cm
 
Sumó
Pomocí provazu se vytyčí kruhový hrací prostor o průměru 3 metry. Na dané znamení se hráči počnou svými břichy vytlačovat z kruhu. Kdo se první dotkne jakoukoli částí těla země mimo kruh, prohrál.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: 15 minut
 • Hráči: i
 • Pomůcky: vycpávky, lano
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
SCOOBY-DOO TÁBOR
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 16. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
4290 KčDetail
 
 
LYŽAŘSKÝ TÁBOR – Š…
Zaměření: Jarní tábor
Začátek: 06. 03. 2022
Pořadatel: CK Sindibád
5970 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných škytavek. Nabízím finance od 50 000 do 10 000 000 Kč se splatností do 240 měsíců. Rychlý a efektivní …
Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných škytavek. Nabízím finance od 50 000 do 10 000 000 Kč se splatností do 240 měsíců. Rychlý a efektivní …
Na Zálesácký tábor v termínu 16.7-30.7 pořádaný v Nezabudicích okr. Rakovník hledáme 4 pomocníky (půlka zestárla a půlka se rozmnožila :) ), konkrétně…
Nabízíme k pronájmu táborovou základnu v Újezdě u Plánice (Plzeňský kraj). Kapacita 40 osob. Máme volné termíny na léto 2022. Pro bližší info o objekt…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují