Táborové hry

Kohouti v kleci

je vytlačit ostatní hráče z kruhu nebo je donutit stoupnout si na obě nohy současně.

Druh: úpolová
Místo: louka
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: tojí v kruhu n
Kdo koho přetáhne?

Všichni hráči se rozdělí do dvojic tak, aby ve dvojicích byli hráči přibližně stejně silní. Máme-li smíšený oddíl, uděláme zvlášť dívčí a chlapecké dvojice. Na zemi nakreslíme čáru. Dvojice se postaví podél ní. Tak se vytvoří dvě družstva. Jsou od sebe vzdálena na jeden krok. Na znamení organizátora hry se hráči ve dvojicích berou za ruce. Na druhé znamení se každý snaží přetáhnout svého protivníka za čáru. Hráč, který překročil oběma nohama čáru, je zajatec a vypadá ze hry. Ten, který ho přetáhl, může nyní pomoci některému hráči u svého družstva: chytne ho oběma rukama kolem-pasu a spolu s ním se snaží přetáhnout vzpírajícího se protivníka. Družstvo, které přetáhne více zajatců, vítězí. Hru můžeme dvakrát opakovat.

Druh: úpolová
Místo: louka
Délka: 15 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny
Kanada

Natáhne se dlouhé lano a každý hráč ho chytne na jednom konci. Po odstartování se každý z nich snaží udržet ho a naopak vyrazit ho z ruky dalšímu hráči. Povolené je všechno (trhnutí lanem, dělání vln, švihání toho druhého,...). Jen ti nejdrsnější vydrží úplně všechno a lano udrží.

Druh: úpolová
Místo: volné prostranství
Délka: 5 min
Vybavení: lano
Hráčů: dvojice
Indiánský závod

Chlapci jsou ve dvou řadách zády k sobě. Hráč A v každé dvojici leží na zemi na břiše. Hráč B zvedne kotníky hráče A ke svým ramenům (drží je tak, že palec směřuje dovnitř a prsty ven). Pak začne postupovat kupředu. Hráč A musí couvat po rukou. Do dvojic vyberte spoluhráče stejně velké a silné.

Druh: úpolová
Místo: rovné
Délka: 2 min
Vybavení:
Hráčů: dva
Eskymácké přetahování za krk

Dva zápasníci se proti sobě kleknou na všechny čtyři. Mezi nimi uprostřed je čára. Oba mají mezi sebou napnutý řemen (za temenem hlavy). Na povel se snaží toho druhého přitáhnout k sobě.

Druh: úpolová
Místo: kdekoli
Délka: 2x2 min.
Vybavení: pevný pásek
Hráčů: dvojice
Dobývání středu kruhu

Na zemi vyznačíme dva soustředné kruhy, jeden o průměru 4 m a druhý 7 m. Obránci kruhu tvoří jedno družstvo. Mohou se pohybovat pouze po vymezené ploše mezi kruhy. Druhé družstvo, dobyvatelé kruhu, se snaží vrhnout na obránce a snaží se je vytáhnout z mezikruží. Naopak obránci se snaží vtáhnout útočníky do středu kruhu. Kdo byl přinucen přestoupit kruh oběma nohama, stává se zajatcem. Na každé straně hraje stejný počet hráčů. Vítězí družstvo, kterému se v určitém čase podařilo vtáhnout nebo vytáhnout více protihráčů. Hru je možné hrát také tak, že za každého hráče se počítají body a ty se při několika hrách sečtou.

Druh: úpolová
Místo: louka
Délka: 20 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny
Boj v~ringu

Označí se (třeba senem) kruh v trávě. Každý z bojovníků má zavázané oči a má za úkol vypráskat toho druhého z ringu. To je vše, snad jen dodat, že by se přitom nemuseli zabít.

Druh: úpolová
Místo: louka
Délka: 5 min
Vybavení: šátek
Hráčů: dvojice
Boj v kruhu na jedné noze

Na zemi vyznačíme kruh o poloměru asi 3 m. Dvě družstva hráčů jsou promíchaná v kruhu, přičemž hráči stojí jen na jedné noze a snaží se vzájemně z kruhu vytlačit, nebo přimět soupeře k našlápnutí na obě nohy. Vítězí družstvo, kterému zůstane v kruhu více hráčů. Hru můžeme hrát i tak, že bojuje jeden proti druhému a kdo zůstane poslední v kruhu a na jedné noze, je vítězem.

Druh: úpolová
Místo: louka, tělocvična
Délka: 20 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny
Boj o trůn

Jeden hráč stojící na velkém plochém kameni (trůnu) představuje krále, druhý proti němu podniká nájezdy na jedné noze. Smí krále vystrčit nebo vytlačit, musí mít však stále jednu nohu zdviženou (jinak je útočník poražen). Potom si hráči vymění úlohy a hra pokračuje.

Druh: úpolová
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení: plochý kámen
Hráčů: dva
Boj o ostrovy

Na hřišti vyznačíme několik ostrovů--kruhů o průměru 2--3m. za čarou a obránci po třech až pěti na jednotlivých ostrovech. Na dané znamení začnou útočníci vytahovat, vytláčet či vynášet obránce z jejich ostrovů. Obránce je vypuzen, dostane-li se oběma nohama z kruhu. Je-li venku, bojuje dál o svůj ostrov. Vítězí ti, kdož mají obsazeno více ostrovů.

Druh: úpolová
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: e rozdělí na ob
Boj o oblázek

Rozdělte hráče (oblečené jen do plavek a bez bot) do dvojic tak, aby ve dvojici byli stejně zdatní jedinci. První označí v trávě asi metrové kruhy a do jejich středu položí oblázek velký jako dlaň. Potom zaujmou ve svém kruhu bojové postavení. Druzí se zatím kolem kruhů připraví k útoku a na dané znamení zaútočí. Mají jediný úkol: zmocnit se soupeřova oblázku a vynést jej z kruhu. Jakmile se mu to podaří, zvolá ,,mám!' a hra pro něj končí. Obránce smí chránit svůj oblázek všemi dovolenými způsoby, nesmí jej však brát do ruky.

Druh: úpolová
Místo: louka
Délka: do 10 min
Vybavení: jeden hladký oblázek na dvojici
Hráčů: dvojice
Boj o hrad

Vysypeme pískem (nebo jakkoliv vyznačíme) půdorys hradu a rozdělíme oddíl na dvě stejně početná družstva. Jedno družstvo bude hradní posádka a druhé obléhatelé. Obránci zaujmou místo uvnitř hradu, obléhatelé se rozestaví po obvodu. Na povel začne souboj, obléhatelé se snaží vytáhnout hradní posádku z hradu a naopak hradní posádka se snaží vtáhnout obléhatele do hradu. Kdo z hradní stráže je celým tělem vytažen z hradu, stává se obléhatelem, a naopak. Zvítězí to družstvo, které na svou stranu přetáhne všechny protihráče, popř. družstvo, které bude po vypršení časového limitu početnější. Obměna: Hra je přehlednější a rychlejší, pokud přetažení hráči vypadávají. V tomto případě vítězí družstvo, kterému nakonec zbude aspoň jeden hráč.

Druh: úpolová
Místo: rovné místo
Délka: 30 min
Vybavení: k vytyčení obdélníku
Hráčů: dvě skupiny
Bitva na šachovnici

Nakreslete si několik stejně velkých polí. V tělocvičně křídou, venku na zem kouskem dřeva. Pole leží za sebou a vedle sebe, asi jako na šachovnici. Všichni hráči vstoupí do prvního pole a na dané znamení se snaží jeden druhého vytlačit do předem domluveného pole. Ten, kterému se podaří zůstat poslední v prvním poli, je vítězem prvního kola. Potom se tento postup opakuje ve všech ostatních polích. Každé kolo zanechává za sebou jednoho vítěze. Na závěr je možno uspořádat vylučovací kolo vítězů.

Druh: úpolová
Místo: rovná plocha
Délka: 90 min
Vybavení: dřevo či křída
Hráčů: skupiny
Ať soupeř vstane

Dva bojovníci sedí na zemi čelem proti sobě, nohy mají lehce pokrčené (dotýkají se vzájemně prsty chodidel) a mezi sebou drží tyč. Jeden má ruce zevně, druhý zevnitř. Na pokyn se snaží tahem přinutit druhého, aby vstal.

Druh: úpolová
Místo: louka
Délka: do 5 min
Vybavení: tyč
Hráčů: dvojice
Zvěřinec

Každý hráč dostane kousek papíru, číslo a jméno některého zvířete, například 1. slony 2. myš atd. Vedoucí pak postupně vyvolává jednoho hráče po druhém k tabuli, aby tam namaloval to zvíře, které má uvedeno na svém papírku. Na kresbu je vymezena 1 minuta. Ostatní hráči se pokoušejí uhodnout zvíře na tabuli a svůj úsudek zapíší spolu se správným číslem na zvláštní papír. Když je seznam úplný, vedoucí čte správná jména a hráči opravují chyby. Pokud se hry neúčastní dost hráčů umělecky nadaných, výsledky bývají strašné.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli, u tabule
Délka: 10 min
Vybavení: křída
Hráčů: dohromady
Zpěvánky

Soutěží dva, nebo ještě lépe více alespoň tříčlenných celků. Jedna skupina začne zpívat nějakou písničku, po určité době ji přeruší, počítá pomalu do tří a další skupina musí zazpívat jinou píseň, v níž se vyskytuje nějaké slovo z předešlé písně. Skupina, která si nemůže vzpomenout na další píseň pochopitelně vypadává. Tutéž píseň není možné použít vícekrát. Obory písní doporučujeme neomezovat.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: libovolná
Vybavení:
Hráčů: skupiny
Zpěvácký souboj

Uspořádáme ho stejně jako řečnický souboj, protivníci však nemluví, ale současně zpívají různé písničky. Někdy soutěži místo dvou jedinců dvě skupiny. Při další obměně pískají soupeři různé melodie.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: dva
Vyprávěčka

Jeden z nás začal vyprávět legrační smyšlený příběh a najednou uprostřed věty přestal. Na koho ukázal, ten musel v příběhu pokračovat. Po několika větách i on skončil a ukázal na dalšího. A tak se pomalu odvíjel příběh námi všemi vytvořený.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: 15 min
Vybavení:
Hráčů: dohromady
Vlastní večer

Na začátku akce se zvolí téma a každý účastník na něj má napsat povídku, básničku, hru, fejeton, reportáž... Literární výtvory se čtou v průběhu jednoho večera.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: 90 min
Vybavení: papír a tužky
Hráčů: jednotlivci
Vernisáž

Družstva dostanou za úkol na určitý námět (např. bazilišek) pomocí papíru, pastelek a přírodního materiálu vytvořit pod vedením uměleckého vedoucího své umělecké dílo. Výtvory se pak vystavují a hodnotí.

Druh: umělecká
Místo: se stolem
Délka: 120 min
Vybavení: lepidla, nůžky, pastelky, čtvrtky, krepák atd.
Hráčů: skupiny

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.