Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Závod klusáků
skupině se do sebe zaklesnou pažemi a budou představovat koňské trojspřeží. Čtvrtý se postaví za ně a uchopí provázky, které drží dva vnější koně. Závod probíhá podle stejných pravidel jako běh kolem mety, meta však je vzdálena od startu asi 30 m.
 • Druh: běhací
 • Místo: rovná trať
 • Délka: 5 min
 • Hráči: e rozdělí do dvou
 • Pomůcky:
 
Závod beznohých kurýrů
Družstvo rovnoměrně rozestaví své členy mezi dvěma body. Kurýr si vezme zprávu a nasedne jednomu členu na ramena. Ten ho přenese a předá dalšímu. Vítězí to družstvo, které bude mít svého kurýra nejrychleji v cíli. Při přesedání se nesmí dotknout země.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny $>$15
 • Pomůcky: zpráva
 
Závod Apačů
Soutěží se o to, který z indiánských kmenů rychleji dopraví poselství k cíli a přinese zpátky odpověď. Trať je obvykle dlouhá 400 m a na každého z osmi běžců připadne padesátimetrový úsek. Náčelník vede kmen a rozestaví jednotlivé posly ve vhodných odstupech, kde čekají, až k ním doběhne předcházející běžec. Od něho převezmou poselství, předají je dalšímu a tam počkají na odpověď. Dobrý osmičlenný kmen dokáže uběhnout s poselstvím čtyři sta metrů a vrátit se za méně než 3 minuty.
 • Druh: běhací
 • Místo: trať
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: poselství
 
Zajímaná
Dvě řady družstev proti sobě pochodují. Až se pískne, tak se první družstvo otočí a snaží se utéct. Druhé je pronásleduje a zajímá. Zajatci se spočítají, vrátí do svého družstva. Pak se hra opakuje s opačnými úlohami. Družstva mohou sedět u startovní čáry. Vyvolá se, kdo bude honit. Ti druzí se pak snaží utéct za hranici.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvě skupiny $>$8
 • Pomůcky:
 
Zajíci a psi
Zajíci mají na ramenou šátky. O 5 min později vyjdou psi honit zajíce. Zajíc je chycen, když ho chytnou dva psi současně, proto psi postupují ve dvojicích.
 • Druh: běhací
 • Místo: les
 • Délka: max. 15 min
 • Hráči: dvě skupiny 9--11
 • Pomůcky: šátky
 
Zajíc bez doupěte
Všichni hráči (kromě dvou hráčů) se rozdělí na skupinky po čtyřech. čtveřice se pak rozestaví po hřišti na několik kroků jedna od druhé. Hráči ve čtveřicích si rozdělí čísla od 1 do 4. Hráč číslo 1 se postaví do středu kruhu, ostatní tři se uchopí za ruce. Kroužky znázorňují ,,zaječí doupata' a ti, co stojí uprostřed, znázorňují 'zajíce'. Dva hráči, kteří zůstali mimo čtveřice (jeden z nich je ,,lovec', druhý ,,zajíc bez doupěte'), jsou před zahájením hry nedaleko od doupat. Na znamení organizátora hry začíná lovec honit zajíce. Ale ten se může zachránit, když vběhne do některého doupěte. Zajíc, který byl v tomto doupěti až do této doby, musí okamžitě opustit své doupě a utíkat před lovcem. Jestliže lovec chytne zajíce, vymění si s ním úlohu, tj. lovec se stane zajícem, zajíc se stane lovcem a musí ho honit. Při hře je nutno dodržovat několik pravidel. Lovec nemůže vběhnout do doupěte a tam zajíce chytit. Oba zajíci nesmějí být v jednom doupěti více než 3 vteřiny. Jestliže se poruší toto pravidlo, pak se zajíc, který nestačil vyběhnout, stane novým lovcem. Důležité je také dávat pozor, aby se zajíc, který je pronásledován, nechytal rukama za hráče, tvořící doupata: musí buď proběhnout mimo, nebo rychle vběhnout do doupěte. Po 5--7 minutách dává organizátor hry znamení a do středu kruhu přicházejí hráči s číslem 2 a dřívější zajatci se staví do kruhů a spolu s ostatními tvoří doupata. Je-li hodně účastníků, může jedno doupě tvořit 4--5 hráčů.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dva a zbytek
 • Pomůcky:
 
Vyzývaná II.
Dvě řady družstev stojí 10--15 m od sebe čelem k sobě. Každý hráč má před sebou cosi. Družstva se střídají ve vysílání hráčů k protivníkovi. Vyslanec jde, vybere si nějakou věc, vezme ji a utíká zpět. Okradený ho chce chytit. Dotkne-li se vyslanec svého kapitána dříve, než ho chytí, získal okradeného pro své družstvo.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvě skupiny 9--13
 • Pomůcky: věci
 
Vyzývaná I.
Hráče rozdělíme do dvou stejně početných družstev, každé družstvo se postaví do řady čelem k soupeřům, ve vzdálenosti asi 10--15 m. Jeden hráč z prvního družstva se vypraví k soupeřům, kteří ho očekávají s nastavenými dlaněmi. Útočník zvolna přechází před protihráči a v nestřeženém okamžiku plácne jednoho z nich po dlani. Útočník dále na nic nečeká, rychle se obrátí a utíká zpět ke svému družstvu. Plácnutý hráč má za úkol dát útočníkovi babu dříve, než doběhne ke svým. Podaří-li se plácnutému útočníka chytit, přechází útočník do družstva plácnutého, v opačném případě přechází plácnutý do družstva útočníka. V druhém kole vysílá útočníka družstvo druhé. Vítězí ta skupina, která má po určeném časovém limitu více členů.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Výzva
protějších stranách hřiště. Těsně před oběma řadami uděláme čáru. Podle příkazu organizátora hry jedna skupina začíná 'výzvu'. Z pravé strany této řady vystupuje hráč. Přiběhne k protější řadě. Všichni hráči této řady k němu natáhnou pravou ruku dlaní nahoru. Hráč se dotkne rukou jednoho, druhého hráče a přitom hlasitě počítá: 'Raz, dva, tři!' Jakmile se dotkne někoho po třetí, rychle utíká zpět ke své čáře. Hráč, kterého se dotkl jako třetího, musí ho dohonit dříve, než stačí přeběhnout čáru svého družstva. Jestliže dohonil 'protivníka', vrací se na své místo do řady a chycený hráč se postaví za něho jako jeho zajatec. Jestliže se mu nepodařilo dohonit utíkajícího hráče, musí jít sám k němu do zajetí a postavit se za něho do jeho řady. Pak druhé družstvo posílá svého hráče k protějšímu družstvu. Může se stát, že hráč, za kterým stojí zajatec, sám nedohoní protivníka hráče a dostane se do zajetí. Jeho bývalý vězeň je tím osvobozen a vrací se zpět ke svému družstvu, znovu dostává právo hrát se svými kamarády. Délku hry stanoví organizátor hry podle uvážení. Vítězí to družstvo, které bude mít na konci hry za sebou více zajatců 'protivníka'. třikrát dlaně jednoho hráče. Hráči nesmějí spustit ruku ve chvíli, kdy se chce protivníkův hráč dotknout jejich dlaně. Hráč, který porušil pravidla, stává se zajatcem.
 • Druh: běhací
 • Místo: hřiště
 • Délka: 30 min
 • Hráči: usí vě
 • Pomůcky:
 
Vyvolávaná v kruzích
Každé ze dvou družstev vytvoří dva soustředné kruhy a za sebou stojící dvojice se očíslují. Vyvolá se číslo, zadní v obou kruzích tohoto čísla nasednou na ty před nimi a v daném směru obíhají kruhy. Která dvojice se vrátí na své místo dříve, vyhrála a získala pro své družstvo bod. Při návratu si zadní s předním vymění pozice.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny $>$15
 • Pomůcky:
 
Vysoký most
Tři hráči utvoří most tak, že se postaví za sebe, prostřední si dá ruce na ramena předního a zadní zvedne nohy prostředního a dá si je na ramena. V této sestavě je nutné uběhnout asi 10m. Je dobré střídat tak, aby se všichni tři vystřídali ve všech složkách mostu.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: trojice $>$12
 • Pomůcky:
 
Výměnný běh
nechají volnou. Poslední v řadě má míč, který na znamení hází po oné volné straně prvnímu a ihned k prvnímu přebíhá v opačném směru (po obvodu obdélníku). První už mezitím chytil míč a všichni se posunuli, takže si poslední může stoupnout na místo prvního, ale to už dostává přihrávku od posledního, co byl dříve předposlední... Hrají-li dvě družstva, soutěží se o to, které z nich se dostane do původního tvaru nejrychleji.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: e rozestaví po obv
 • Pomůcky: míček
 
Vylučovací běh
Na zemi leží řada tenisáků s 30 m odstupem. Hráčů je o jednoho více než míčů. Na dané znamení vyběhnou po ose řady a snaží se obsadit tenisáky. Ten, na koho již nezbude, vypadá a počet tenisáků se zmenšuje o jeden. Vyhrává ten, kdo zůstane jako poslední.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny 9--13
 • Pomůcky: tenisáky
 
Vychytávaná
Pole 30$ imes$15 metrů rozdělíme na dva čtverce, uvnitř nichž je vždy jedno družstvo. Na dané znamení začnou vybíhat hráči přebíhat pole soupeře do zázemí a při tom chytat soupeře na vlastním území. Kdo nechycený doběhne do zázemí, získává bod, okolo se vrátí do území a pokus opakuje. Ten, kdo byl chycen, už dál nehraje. Vítězí to družstvo, které získá nejvíce bodů.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvě skupiny 12--14
 • Pomůcky:
 
Vstřícná štafeta s~kroužky
Pro hru si zhotovíme z ohebných proutků dvanáct stejných kroužků a deset kolíků. Na každém kolíku ve vzdálenosti 15 cm od jeho konce uděláme barvou jasně viditelný kroužek. Na hřišti vyznačíme dvě souběžné běžecké dráhy, vzdálené od sebe 8 kroků. Každá dráha má na obou koncích jeden start. Vzdálenost startů je 60 kroků. Dráhy rozdělíme na úseky po 10 krocích a každý úsek označíme kolíčkem, který zarazíme do země až po barevný kroužek. zástupech (za všechny čtyři čáry označené jako 'start' vždy dva a dva proti sobě). Rozestup v zástupech je na předpažení. Organizátor hry odevzdá prvním lichým hráčům každého družstva šest kroužků a dá praporkem znamení ke hře. Liší žáci běží s kroužky po své dráze a na každý kolík nasadí jeden kroužek. Když hráč doběhne k prvnímu sudému hráči svého družstva, který stojí připraven na protějším startu, předá mu šestý kroužek jako štafetu a sám se postaví na poslední místo v zástupu. Sudý hráč po přijetí štafety běží po dráze zpět a přitom sbírá kroužky jeden po druhém z kolíků a všech cest odevzdá dalšímu lichému hráči svého družstva, který již stojí připraven na startu, a sám se postaví na konec zástupu. Hra pokračuje tak dlouho, až všichni liší hráči přeběhnou na místa hráčů sudých a hráči sudí na místa hráčů lichých. Vítězí družstvo, které si dříve vymění místa.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: e odpočítávají na sudé a liché
 • Pomůcky: 10 kolíků a 12 kroužků
 
Veselá štafeta
Družstva se rozdělí na dvojice. Každé družstvo dostane plný šálek vody. Na povel vyběhnou vždy první dvojice z družstva, každý člen dvojice drží šátek jednou rukou. Jejich úkolem je uběhnout dráhu asi 10 metrů (k obrátce a zpět) a předat šálek s vodou další dvojici. Přitom nesmí žádný z členů dvojice po dobu závodů šálek pustit. V šálku nesmí po ukončení závodu chybět ani kapka vody. Zvítězilo-li družstvo, ale má-li v šálku méně vody než soupeř, prohrává, přestože závod skončilo první.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: hrnek s~vodou
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
VÝTVARNÝ TÁBOR
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3990 KčDetail
 
 
AIRSOFTOVÝ TÁBOR
Zaměření: Army
Začátek: 09. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3890 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují