Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Nosiči brambor
Na každý podnos dáme po pěti bramborech. První z dvou družstev vezmou podnos s bramborami a běží s ním k určenému místu, kde brambory vysypou, vracejí se zpět ke svému družstvu, odevzdávají podnos dalšímu, ten s podnosem běží k místu s bramborami, nabere polévkovou lžící brambory na podnos, běží s podnosem a bramborami zpět ke svému družstvu, předá podnos dalšímu, který na určeném místě brambory vysype atd. Hodnotí se dosažený čas.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, větší místnost
 • Délka: do 20 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: podnosy, lžíce, brambory
 
Nosiči
Družstva se seřadí do zástupů. První z družstva stojí na startovní čáře, má na hlavě tři knihy a v ruce drží míč. Na druhém konci místnosti, proti každému družstvu je nakreslen malý kruh, ve kterém leží druhý míč. Po pokynu první hráči vyjdou ke svému kruhu a vymění míč. Vrátí se na startovní čáru, předají knihy a míč dalšímu v družstvu. Skupina, která první absolvuje výměny míčů, vyhrává. Jestliže někomu spadnou knihy, přidrží-li si je rukou, nebo jestliže neumístí míč správně do kruhu, musí se vrátit na startovní čáru a začít znovu.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 50 min
 • Hráči: e roz
 • Pomůcky: 3 knihy a míče na skupinu
 
Na vlak
Družstva stojí v zástupech před metou ve vzdálenosti 10 metrů. Na dané znamení vyběhnou první, oběhnou metu a vrátí se zpět, kde se k nim připojí další, oba znovu oběhnou metu a připojí se k nim třetí,... Hráči se drží za ramena. Vítězí družstvo, ve kterém i poslední člen oběhl metu.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: skupiny $>$12
 • Pomůcky:
 
Na ponocného
Skupina hráčů si stoupne do kruhu a označí si tam své místo. Zbylý hráč, ponocný, pak vezme někoho za ruku, další se k nim postupně připojují, čímž vznikne řetěz s ponocným v čele. Když ponocný zavolá ,,domů', všichni utíkají na nejbližší značku. Na koho značka nezbude, stává se ponocným.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: skupina a jeden $<$11
 • Pomůcky:
 
Na kouzelníka
Uprostřed hřiště 10$ imes$20 metrů stojí kouzelník a má kouzelnickou hůlku. Když ji zvedne nad hlavu, musí všichni přiběhnout k němu a napodobovat jeho pohyby. Jakmile ale hodí kouzelník hůlku na zem, všichni se rozprchnou, protože je honí. Koho chytí, stává se kouzelníkem.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: družstvo a jeden 8--11
 • Pomůcky:
 
Na jestřába
Jeden z hráčů je jestřáb, ostatní jsou holubi. Organizátor hry se postaví stranou a zavolá ,,Holubi, do pole!' Holubi se rozprchnou a jestřáb je honí. Když zavolá organizátor hry: ,,Domů', sbíhají se holubi k organizátorovi hry do holubníku (prostor, který je na hřišti vyznačen). Koho jestřáb chytne, než doběhne do holubníku, stává se jestřábem.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Molekuly
U této hry je důležitá heterogennost hráčů. Zvolíme předříkávače a ten potom předříkává následujícím způsobem : 'Molekuly kmitají' (to značí začátek kola, všichni hráči poskakují a vzájemně se prolínají), 'Vytvoříme molekuly homo/hetero dvou/tří/čtyř/...' - na tento signál začnou hráči vytvářet skupinky. V každé skupině musí být přesně tolik lidí kolik předříkávač řekl a navíc se musí řídit předponou homo či hetero. Homo znamená, že ve skupině jsou pouze osoby jednoho pohlaví, hetero značí, že v každé skupině musí být, alespoň jeden muž a jedna žena. Ti co se nenacpou do žádné skupiny vypadají a dále nehrají, ostatní pokračují dále ('Molekuly kmitají'...). Hrajeme tak dlouho, až zbudou poslední dva hráči a ti vyhráli.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: $>$5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Mokré tričko
Je to hra vhodná pro větší počet hráčů bez ohledu na věk a parný den. Hráči se obléknou do plavek a trička s krátkým rukávem a vezmou si hrníček (hliníkový nebo z umělé hmoty). Doporučuje se hrát naboso. Doprostřed tábora se umístí nádoby s vodou a hráči se rozdělí na dvě skupiny. Po úvodním hvizdu si hráči nabírají do svého hrníčku vodu a snaží se polít protihráče. Ze hry odstupují hráči, kteří mají celé tričko mokré. Hraje se až do vyřazení hráčů jednoho družstva nebo do vyčerpání vody.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 15 min
 • Hráči: počet 20+
 • Pomůcky: plavky, tričko, nádoby s vodou, hrníčky
 
Medvědi
Verze 1 Úkolem hráčů je pozabíjet všechny medvědy a naopak. Hráči zabijí medvěda tak, že se dva dotknou během krátkého časového intervalu (3 s). Medvěd zabije hráče tak, že ho povalí na zem. Verze 2 Úkolem hráčů je zjistit jména všech medvědů (viz. cedulky na zádech). Pokud se hráče dotkne medvěd je mrtev a dohrál. Pokud hráč řekne medvědovo jméno, medvěd na 5 s zkamení (jenom jako).
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5--20 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: cedulky
 
Maršál a~špion
Každé družstvo dostane sadu papírků s hodnostmi, kterou si mezi sebe tajně rozdělí. Doporučené hodnosti jsou takovéto: - Maršál - Kapitán - Pěšák - Minér - Špion - Bomba Pozn. Maršál je v každém družstvu právě jeden, špion musí být alespoň 1 ostatní dle volby organizátora (je možno dát více lístečků než je hráčů a je pak na družstvech, které vynechají). Hra probíhá asi takto: nejdříve hráči pobíhají po vymezeném poli a nic se neděje. Zábava začíná teprve, když někdo někoho plácne. Základní pravidlo hry je: Vyšší hodnost zabíjí nižší (mrtvola odchází na předem vymezený hřbitov), pokud se utkají dvě stejné hodnosti, záleží na tom kdo koho plácl, pokud se plácl přibližně zaráz, boj zůstává nerozhodný a nikdo nevítězí. Nyní následuje seznam výjimek z výše uvedeného základního pravidla: - Špion zabíjí Maršála - Uvedená pravidla vůbec neplatí pro bombu. Pro bombu platí: nesmí nikoho plácnout, pokud na ni někdo zaútočí, umřou oba dva (neplatí pro minéra, ten přežije). Bomba umře v každém případě! Družstvo prohrává: - pokud umře Maršál - pokud zůstane samotný Maršál Pozn. Ačkoli se zdá, že tato hra je úplně náhodná, dá se zde vymyslet spousta zajímavých strategií, ale na to je potřeba alespoň trochu inteligentní lidi. Každopádně se to dá hrát i s menšími dětmi--ty sice nejsou schopny dodržovat žádnou strategii, ale stejně je to baví.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5--6 krát 6 minut
 • Hráči: 2--4 skupiny
 • Pomůcky: papírky s~hodnostmi
 
Maják
Jeden člověk představuje maják. Stoupne si na určité místo (pokud možno vyvýšené) a začne se pomalu točit. Hráči startují z jiného místa, které není od majáku vidět, a snaží se dostat k majáku (=dotknout se ho). Když však maják uvidí některého hráče, řekne jeho jméno a tento hráč se musí vrátit na startovní místo a může jít znova. První tři hráči, kteří se dostanou k majáku, získávají bod. Hrajeme vícekrát. Pozn. Není vhodné hrát na louce.
 • Druh: běhací
 • Místo: členitý terén
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Lovení klobouku
Sestavíme dvě družstva. Rozestaví se v řadě proti sobě, 1--5 m od sebe. Mezi oběma družstvy nakreslíme půlící čáru a na ni umístíme klobouky (nebo něco jiného), aby na každý pár stojící proti sobě připadl jeden. Na znamení vedoucího hry se páry stojící proti sobě rozeběhnou ke klobouku. Kdo se k němu dostane dříve, odnese si ho. Vedoucí hry spočítá klobouky. Družstvo, které získalo víc klobouků, je vítězem.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: klobouky
 
Lov na antilopy
Tygři loví antilopy, která vyšly 5 minut před tygry. Obklíčí-li mlčky 3 tygři antilopu, je chycena. Vykřikne-li přitom některý z tygrů, může se antilopa spasit útěkem. Chycenou antilopu dovede tygr na shromaždiště. Tygři vyhrávají, když je chycena více jak 1/2 antilop.
 • Druh: běhací
 • Místo: les
 • Délka: max. 15 min
 • Hráči: dvě skupiny 10--12
 • Pomůcky:
 
Lištičky
Hraje několik (3--6) stejně velkých družstev. Každé družstvo přestavuje jednu rodinu lišek. Každý hráč dostane jeden ocas (proužek krepového papíru 2$ imes$150 cm) v barvě svého družstva. Ocas si zastrčí jedním koncem za kalhoty tak, aby se druhým koncem táhl po zemi. Jednotlivé rodiny se snaží získat nadvládu nad územím tak, že vyřadí co nejvíc ostatních lišek. Liška může hrát pouze tehdy, pokud má ocas tak dlouhý, že stojícímu hráči dosahuje na zem. Pokud se tedy stane, že někdo přijde o ocas, odchází ze hry. Vítězí to družstvo, kterému zůstalo nejvíce členů.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka či terén
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: krepový papír
 
Lístečky na louce
Na louce jsou náhodně rozmístěny lístečky s čísly od 1 do 100. Družiny mají za úkol donést vedoucímu lístečky, jejichž součet dává číslo, které vedoucí vyhlásil. Bod dostává pouze ta družina, která přinese správně součet první. Ostatní pak musí lístečky vrátit na louku. Ohlásí-li některá družina, že požadované číslo nelze získat, a je-li to pravda, získává 2 body. Avšak není-li to pravda a některá jiná družina toto číslo získá, dostává 2 body tato družina a první družině se 2 body strhnou.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 30--60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: lístečky s~čísly
 
La Manche
Den před organizováním hry je třeba vybrat okruh, oznámit základní informace (neprozradit, že jde o běh), rozdělit hráče do skupin po 5 lidech (v případě nedělitelného počtu po 6, nikoliv po 4) a přiřadit každé skupině barvu. Na ráno je třeba připravit ještě označení závodních aut (nejlepší jsou kusy bílého prostěradla na kterých jsou nakresleny různé typy vozidel dle fantazie). Označení se nosí na krku je třeba jej opatřit špagáty. Dále je nutné vybrat novináře z řad těch, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů zúčastnit. Každá skupina si na začátku okruhu vybuduje své depo, kam si může přinést jakýkoliv doping--pití, jídlo, oblečení, maséra, maminku, lopatu na padlé,... Členové jednotlivých skupin jsou dále povinni se viditelně označit barvou svého týmu stejně tak jako si označí svá auta. Na tyto přípravy je 20 minut. Poté co mají všichni vybudované depo a jsou všichni přítomni se jede zkušební kolo, kde si všichni projdou trať. Na trati při závodu mohou být najednou maximálně 3 auta z každé skupinky a každé musí být řádně označeno. Nikde není psáno, že celou dobu musejí být na trati 3 hráči a musejí běhat, to je vnitřní záležitost týmu. Na každých 5 kol musí připadat jedno kolo s handicapem (běh s židlí, s míčem a se svázanýma nohama). Handicapy je nutné střídat--není možné běhat stále s židlí. Za svázané nohy se počítá 1 kolo s handicapem a 1 kolo normálně navíc. Židle a míč jsou počítány pouze jako kola s handicapem. Šéf hry sedí na židli u cíle okruhu a každý probíhající se musí nahlásit barvou týmu, šéf pak zapíše kolo do přehledu. Hodnotí se počet kol. Novináři se během těchto 2 hodin pohybují po trati a získávají cenné informace od závodníků. Po skončení 2 hodin se nechá chvilinku oddych (max. 5 minut) a odstartuje se 20 kol. Zde vítězí ti kdo mají oněch 20 kol nejrychleji za sebou.
 • Druh: běhací
 • Místo: okruh (200m--1km)
 • Délka: 4 hodiny + odpoledne na zotavení
 • Hráči: skupiny po 5 lidech
 • Pomůcky: židle, míč, 2 šátky, 3 označení auta, stopky
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Letní tábor u koní…
Zaměření: Koňský
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Šťastný statek
3900 KčDetail
 
 
SCOOBY-DOO TÁBOR
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 15. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5690 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.