Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Krejčí
družstva běží k cíli, tam dostane jehlu, nit, knoflík a kousek látky. Soutěžící vezme látku, přišije knoflík a běží zpátky. Druhý běží k cíli, dostane opět knoflík, jehlu a nit, přišije knoflík atd. Družstvo, které přišije knoflíky lépe a rychleji, vítězí. Kvalitu přišití knoflíků je třeba ověřit zavěšením závaží.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: do 20 min
 • Hráči: e roz
 • Pomůcky: jehly, nitě, knoflíky, látka
 
Klokaní běh
Pokrčte nohy, ruce dejte v bok a poskakujte kupředu s pokrčenýma nohama.
 • Druh: běhací
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Klobouk dolů
Provaz si uvážeme ke kůlu, na nějž dáme klobouk. Kolem uděláme velký kruh, který má poloměr asi 20 m. Poté se střední chopí provazu. Na povel se hráči přibližují ke klobouku. Střední jim v tom brání. Dotkne-li se některého z nich, musí jít za obvod velkého kruhu. Komu se přece jen podaří uloupit klobouk, běží s ním za obvod kruhu. Na povel se hráči, kteří zůstali ve hře, i ti, kteří čekali za obvodem kruhu, rozběhnou ke kůlu a snaží se ho dotknout. Hráč, který získal klobouk, je chytá. Chytí-li některého dříve, než se hráč dotkl kůlu, je tento hráč nový střední.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: klobouk, hůl, 10m provazu
 
Kdo dříve?
Uprostřed mezi družstvy je nějaká věc (provaz, kolík, kámen ap.) Z každého družstva jde k věci jeden hráč. Střídavě (jednou z 1., příště zase z 2. družstva) dělá u věci různé posuňky, cvičí atd. Druhý hráč musí po něm vše napodobovat a při tom ho hlídat, aby věc náhle nesebral a neutekl ke svému družstvu. Jakmile ten, kdo předcvičuje, uchopí věc do ruky, musí utíkat, a ten, kdo ho napodoboval, musí za ním a dotknout se ho. Nepodaří-li se mu to, musí do jeho družstva jako zajatec. V místnosti ovšem nelze utíkat, zde se hraje jen na uchopení věci do ruky a na plácnutí.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, místnost
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: věc
 
Kde je mé číslo?
Hráče ve dvou skupinách hlasitě rozpočítáme. Ti pak odejdou na svá stanoviště. Úkolem je najít sobě odpovídající číslo ve druhé skupině a tím vyřadit protivníka ze hry. Zároveň je však nutné upozorňovat hráče ze své družinky na blížící se protivníky.
 • Druh: běhací
 • Místo: les
 • Délka: 30--45 min
 • Hráči: dvě skupiny 9--14
 • Pomůcky:
 
Kanystr
na jeho vzdálenějších koncích a ve středu vyznačíme čáru. Na koncové čáry se postaví družstva a na střední čáru položíme míček. Vedoucí vyvolá určité číslo, z obou stran vyběhnou hráči patřičného čísla, snaží se ukořistit míček a přenést ho za čáru svého družstva. Vedoucí může v průběhu boje vyvolat další čísla a na pomoc kamarádům přibíhají noví hráči. Pokud se ozve slovo 'kanystr', vybíhají všichni.
 • Druh: běhací
 • Místo: rovné hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: i v~rámci
 • Pomůcky: míček
 
Kachní pochod
Družstva si sednou do dřepu. Zadní chytí vždy předního hráče okolo pasu a na dané znamení spěchají opět přes různé překážky k cíli. Kdo upadne nebo si sedne, odstupuje ze hry. Vítězí družstvo s lepším časem a větším počtem zbylých hráčů.
 • Druh: běhací
 • Místo: trať
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Jen počkej
Nenápadně vybereme dva dráče. Jeden z hráčů představuje vlka, má vzadu za opaskem připevněn velký ocas (z hadru nebo roztřepeného papíru). Druhý hráč představuje chytrého zajíce, ten se pozná podle malého ocásku (ze šátku). Ostatní hráči budou rozmanitá lesní zvířátka. Na povel vlk vyběhne a jeho úkolem je zjistit totožnost zajíce, najít ho mezi zvířátky a plácnout ho šátkem. Ostatní zvířátka se snaží vlka všemožně oklamat. Podaří-li se vlkovi zajíce plácnout, stává se ze zajíce vlk, zajícův ocas si nenápadně připne jiný hráč a hra pokračuje dál. Zasáhne-li vlk omylem jiné zvířátko, dostane od zajíce výprask. Je třeba zajistit, aby vlk předem nevěděl, kdo bude zajíce představovat.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a dva
 • Pomůcky: velký a malý ocas, šátek
 
Chaplinova štafeta
Hraje se buď venku, nebo ve větší místnosti. Trať je dlouhá asi dvacet metrů, na jejím konci odevzdá hráč všechny své pomůcky dalšímu. Míč se stiskne mezi koleny, na hlavu si položí knihu (postačí i polštářek) a hůlkou nebo rákoskou si točí po způsobu Charlie Chaplina. Jestliže mu míč vypadne nebo kniha spadne z hlavy, musí jej soutěžící zvednout, dát do požadované polohy a teprve pak pokračovat v pohybu.
 • Druh: běhací
 • Místo: rovná trať
 • Délka: 45 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: míček, větší kniha, hůlka
 
Hvězdice v~pohybu
Děti utvoří pět, šest zástupů po třech až pěti a postaví se do hvězdice. Každý zástup představuje družstvo. Podle počtu hráčů v jednotlivých družstvech dostanou všichni hráči číslo od jedné do pěti. Když je v družstvu více dětí, obdrží další čísla. Všechna družstva musí mít stejný počet členů. Organizátor hry zavolá číslo. Ze všech družstev vyběhnou děti, které mají vyvolané číslo, a běží kolem vnějšího kruhu, až opět přijdou na své místo. Kdo nejdříve stojí na svém místě, získal pro své družstvo jeden bod. Družstvo, které na konci hry získalo největší počet bodů, vyhrává. Hru můžeme ztížit, když děti budou skákat kolem kruhu po jedné noze nebo běhat po čtyřech.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: několik skupin
 • Pomůcky:
 
Hon na zajíce
Obdélníkové hřiště 28$ imes$5 metrů rozdělíme na 7 pásů, čímž vznikne 8 příček. Osm hráčů prvního družstva se rozestaví každý na jednu příčku, devátý se k někomu přidá. Druhé družstvo, zajíci, se připraví k jedné z kratších stran obdélníku. Na dané znamení začnou zajíci přebíhat na druhou stranu hřiště a jejich odpůrci je při tom budou chytat. Osm hráčů se může pohybovat jen po svých příčkách, devátý se hýbe po libovolné příčce a i po okraji hřiště. Za přeběh bez chycení získává zajíc bod, vrací se kolem obdélníku na výchozí stanoviště a může znovu běžet. Úlohy se pak vymění a nakonec se spočítají body. Kdo má nejvíce, vyhrál.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvě skupiny $>$12
 • Pomůcky:
 
Hon na vlky
Vlci mají na zádech 2--3 místné číslo, myslivci za pasem šátek. Vlci mají 5 min. náskok a musí občas vrčet. Myslivec musí zavolat číslo vlka, vlk chytit myslivcův šátek.
 • Druh: běhací
 • Místo: les
 • Délka: max. 15 min
 • Hráči: dvě skupiny 9--13
 • Pomůcky: šátky, 2--3 místná čísla
 
Hledání kolíků I.
Každý hráč si zhotoví vlastní kolík, asi 20 cm dlouhý. Jeden jeho konec si zaostří, a na druhém konci sloupne kůru. Celý oddíl se postaví na okraj louky či hřiště, na povel se všichni rozeběhnou a zabodnou kamkoliv svůj kolík tak, aby oloupaná strana vyčnívala nad zem. Poté hráče rozdělíme do dvou skupinek a ve skupinkách očíslujeme. Na povel vyběhnou první z družinek a mají za úkol přinést jakýkoliv kolík. Jakmile jej donesou, vybíhá druhý ze skupinky, pak třetí atd. Vyhrává ta skupinka, která bude mít nanošeny kolíky jako první.
 • Druh: běhací
 • Místo: členitý terén
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: 20~cm dlouhé kolíky
 
Hajný
Na hřišti uděláme dvě čáry, vzdálené od sebe 15 kroků. Jsou to tzv. pomezní čáry. Mezi nimi je pole. Uprostřed pole vyznačíme deset kroků dlouhý a čtyři kroky široký obdélník. To je 'les'. Jeho rohy označíme tyčemi s víchem nebo praporky. se seřadí na některé pomezní čáře. Odtud po jednom nebo po dvou přebíhají na protilehlou pomezní čáru, při čemž musí proběhnout lesem. Hajný, který je v lese, snaží se při tom některého hráče zasáhnout rukou. Podaří-li se mu to, vystřídá zasažený hajného. Hajný se přidruží k těm hráčům, kteří ještě lesem neproběhli.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: i zvolí 'ha
 • Pomůcky:
 
Figarova svadba
Hra je určená pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Libreto: Princ Figaro a princezná Pralinka si Vás dovoľujú pozvať na veľkú sladkú rozprávkovú svadbu. Hodinu pred svadbou však všetci svadobní hostia záhadne zmizli. Ostali ste iba vy, pretože ste si zlomili koleso a zdržali ste sa. Je teda na vás, aby ste dali všetko do poriadku, ako sa na správnu rozprávku patrí. Pravidlá sú jednoduché: Zlý čarodejník Karamel postupne zanecháva odkazy, ktorými naviguje záchrancov do svojho karamelového zámku. Každý odkaz je vlastne hádanka (podľa možnosti veršovaná), ktorú musia deti uhádnuť. Uhádnutie hádanky im označí miesto ďalšieho odkazu. Pri jednotlivých hádankach môžeme podľa potreby zaradiť aj nejaké úlohy, napr. nakreslite mapku najbližšieho okolia, nazbierajte 10 druhov kvetov, prineste 4 rôzne listy, atď. Hádanky i úlohy by mali nejakým spôsobom súvisieť so sladkosťami. Úlohy by mali byť dôležité pre finále v karamelovom zámku. Napr. na zničenie čarodejníka Karamela potrebujete púpavu (pampelišku), ktorou sa ho musíte dotknúť. Nájdite ju a dajte každému z družiny. Je to hra pre viacero družín, ktorým velia radcovia (vedúci). Družiny vyrážajú hneď ako vylúštia prvú hádanku. Samozrejme, že štartovať v časových intervaloch je tiež možné, ale nám sa osvedčila práve táto metóda. Zdá sa nám spravodlivejšia. Finále sa odohráva na nejakom skrytom mieste, ktoré by malo pôsobiť tajuplne a prístup by nemal byť jednoduchý. Tam stojí čarodejník karamel (u nás to bol vodca). Po jeho zničení predstúpi pred víťaznú družinu Figaro a Pralinka a svďaky za vyslobodenie odovzdajú víťazom kotol plný sladkostí. Túto hru sme hrali asi 50 a zastavení sme mali 12. Začínali sme hrať v historickom jadre mesta a postupne sme sa presunuli do neďalekého lesíka. Trvalo to cca 120 min. a deti sa pri tom skvele zabavili.
 • Druh: běhací
 • Místo: ľubovoľné
 • Délka: 90--180 min.
 • Hráči: 10--50
 • Pomůcky: pero, zápisník, mapa terénu, príp. kompas
 
Člověk, kůň a rak
15 metrů před nimi je meta. Na dané znamení vyběhnou první, lidé, oběhnou metu, vrátí se zpět a odstartují koně, co chodí po čtyřech, kteří po návratu odstartují raky, jenž lezou po čtyřech a ještě pozadu. Pak jsou na řadě zase lidé. Vítězí to družstvo, jehož členové již běželi. Je dobré následně role posunout, aby se každý vystřídal ve všech třech rolích.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: tojí v zá
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
2 týdenní TRADIČNÍ…
Zaměření: Pobyt v přírod…
Začátek: 03. 07. 2022
Pořadatel: Greenhorns - s…
6980 KčDetail
 
 
AIRSOFTOVÉ VÍKENDY…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 31. 03. 2021
Pořadatel: CK Sindibád
3270 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují